Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-35 of 35

2019
1 Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten; Frøyland, Merethe.
Bærende ideer i naturfag. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. p. 59-84
UiO Untitled
 
2018
2 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit Synnøve.
Vurdering - begrepsavklaring og rammevilkår. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
3 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Utforskende undervisning. Nettverkssamling; 2018-02-06 - 2018-02-06
UiO Untitled
 
4 Haug, Berit Synnøve; Fiskum, Kirsten.
Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
2017
5 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit S.
Underveisvurdering og tilbakemeldinger. Nettverkssamling; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiO Untitled
 
6 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Begreper og faglig snakk. Fagdag; 2017-10-11 - 2017-10-11
UiO Untitled
 
7 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Naturfaglig snakk og grubletegninger. Nettverkssamling; 2017-09-07 - 2017-09-07
UiO Untitled
 
8 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Systematisk begrepstrening i fagene. Fagdag; 2017-11-13 - 2017-11-13
UiO Untitled
 
2016
9 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit S.
Hvordan benytte naturfaglige nettressurser i nettverksarbeid og til spredning i eget kollegium?. Realfagskommunesamling; 2016-09-26 - 2016-09-27
UiO Untitled
 
10 Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar; Haug, Berit S.
Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?. Realfagskommunesamling; 2016-11-03 - 2016-11-04
UiO Untitled
 
2015
11 Mork, Sonja Merethe; Fiskum, Kirsten.
Kjemi og grunnleggende ferdigheter på barnetrinnet. Nordic Chemistry Learning Conference 2015; 2015-12-03 - 2015-12-04
UiO Untitled
 
2013
12 Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten.
SUN – An effective model for teacher professional development and school development in science?. ESERA; 2013-09-02 - 2013-09-07
UiO Untitled
 
2012
13 Fiskum, Kirsten.
Didaktikk for gruppelærere. Tips og teknikker for bedre kvalitet i gruppeundervisningen. Skolering av gruppelærere ved Matnat-fakultetet; 2012-01-19 - 2012-01-19
UiO Untitled
 
14 Korsager, Majken; Fiskum, Kirsten; Marion, Peter Van.
SUN Teacher Professional Development. S-TEAM Conference 2012; 2012-02-23 - 2012-02-24
NTNU UiO Untitled
 
15 Marion, Peter Van; Fiskum, Kirsten; Korsager, Majken.
The SUN Project. S-TEAM 2012 Conference; 2012-02-24
NTNU UiO Untitled
 
2011
16 Fiskum, Kirsten.
Vurdering og grunnleggende ferdigheter. Etterutdanning for geofaglærere; 2011-11-09 - 2011-11-09
UiO Untitled
 
17 Fiskum, Kirsten; Korsager, Majken.
Hva slags etterutdanning vil naturfaglærere ha? Skoleutvikling i naturfag - SUN. Naturfagkonferansen; 2011-10-20 - 2011-10-21
UiO Untitled
 
18 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Underveisvurdering og sluttvurdering i naturfag 10.trinn. Etterutdanning for naturfaglærere ungdomstrinn; 2011-11-02 - 2011-11-02
UiO Untitled
 
19 Guttersrud, Øystein; Fiskum, Kirsten.
Kjennetegn og eksempler på kjemiske reaksjoner. Eksempler på kjennetegn på måloppnåelse i naturfag etter 7. trinn. Naturfag 2011 (1) p. 22-24
UiO Untitled
 
2010
20 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Variabler, målinger og feilkilder i Forskerspiren. Naturfagkonferansen; 2010-10-21 - 2010-10-21
UiO Untitled
 
21 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering i naturfag(ene). Vurdering i Forskerspiren. Lærerkurs; 2010-11-11 - 2010-11-11
UiO Untitled
 
2009
22 Fiskum, Kirsten.
Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene på Vg1, Vg2 og Vg3. Sensorskolering. Kurs; 2009-03-18 - 2009-03-18
UiO Untitled
 
23 Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth; Vidnes, Bjørn.
Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3. Dagskurs for lærere i den videregående skolen; 2009-11-18 - 2009-11-19
UiO Untitled
 
24 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Sensorskolering i naturfagene på vg1, vg2 og vg3. Dagskurs for lærere i den videregående skolen; 2009-11-26 - 2009-11-26
UiO Untitled
 
2008
25 Fiskum, Kirsten.
Kunnskapsløftet og vurdering i videregående opplæring. Naturfag 2008 (2) p. 10-13
UiO Untitled
 
26 Fiskum, Kirsten.
Morsomme kjemiforsøk. Realfagstorg - faglig påfyll for naturfaglærere i grunnskolen; 2008-11-12 - 2008-11-12
UiO Untitled
 
27 Fiskum, Kirsten; Olsen, Egil.; Scheen, Anne Elisabeth; Vidnes, Bjørn.
Muntlig-praktisk eksamen i naturfagene. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-16 - 2008-04-16
UiO Untitled
 
28 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Eksamen i naturfagene for elever i videregående skole. Naturfag 2008 (2) p. 14-16
UiO Untitled
 
29 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Muntlig eksamen m/ praktisk innslag. Dagskurs for naturfaglærere på ungdomstrinnet; 2008-04-01 - 2008-04-01
UiO Untitled
 
30 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering og kjennetegn på måloppnåelse. Konferanse; 2008-10-23 - 2008-10-24
UiO Untitled
 
31 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering og vurderingskriterier i LK06. Nettverkssamling for lærere i Troms; 2008-03-05 - 2008-03-06
UiO Untitled
 
32 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-17 - 2008-04-17
UiO Untitled
 
33 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-07 - 2008-04-07
UiO Untitled
 
34 Fiskum, Kirsten; Vidnes, Bjørn.
Vurdering, vurderingskriterier og muntlig-praktisk eksamen i LK06. Dagskurs for lærere i naturfagene i den videregående skolen; 2008-04-23 - 2008-04-23
UiO Untitled
 
35 Haugland, Hilde C.; Fiskum, Kirsten.
Vurdering på barnetrinnet. Naturfag 2008 (2) p. 17-19
UiO Untitled