Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-33 of 33

2019
1 Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar.
Evaluering av lederstrukturen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsø: Result/UB ved UiT Norges arktiske universitet 2019 64 p.
UiT Untitled
 
2 Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne.
Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.. Tromsø: UiT - Norges arktiske universitet 2019 13 p.
UiT Untitled
 
2017
3 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holen, Frank.
Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer. Tromsø: Septentrio Academic Publishing 2017 77 p.
UiT Untitled
 
2016
4 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Holm, Lisbet; Fjellberg, Berit.
Nord-Troms kommunene tar grep. Nordlys 2016
UiT Untitled
 
5 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla.
Varsel om en mulig krise. Rapport nr. 4 fra prosjektet "Utdanning for utvikling- studie-og læringssentrenes rolle og funksjon". Septentrio Reports 2016:2. Tromsø: Universitetsbilbioteket 2016 70 p.
UiT Untitled
 
6 Grepperud, Gunnar; Dørum, Kine; Danielsen, Ådne; Fossland, Trine.
Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Tromsø: UiT 2016 71 p.
UiT Untitled
 
2015
7 Danielsen, Ådne.
Foredrag om kommunereformen. Folkemøte om kommunereformen; 2015-04-24 - 2015-04-24
UiT Untitled
 
8 Danielsen, Ådne.
Moderator for seksjon om "Utdanning og arbeid". Peter F.Hjort seminaret 2015.. Peter F. Hjort-seminaret, UiT Norges arktiske universitet; 2015-03-05 - 2015-03-05
UiT Untitled
 
9 Danielsen, Ådne.
Presentasjon av resultater fra "Kompetanseprosjektet i Nord-Troms". Nord-Troms regionråd temamøte; 2015-01-27 - 2015-01-27
UiT Untitled
 
10 Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar; Roos, Gunilla.
Levende studie- og læringssentra? Funksjoner og framvekst.. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2015 81 p.
UiT Untitled
 
11 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne.
En svale gjør ingen sommer. Evaluering av enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED). Tromsø: Result, UiT Norges arktiske universitet 2015 72 p.
UiT Untitled
 
12 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Roos, Gunilla.
Levende studie- og læringssentra? Erfaringer og funksjoner. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2015 219 p.
UiT Untitled
 
13 Roos, Gunilla; Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar.
Levende studie-og læringssentra? Kompetensutmaningar i tre rurala regioner. Tromsø: Uit Norges arktiske unievrsitet 2015 181 p.
UiT Untitled
 
2014
14 Danielsen, Ådne.
Prosessledelse for dialogkonferanse om bolyst og boligutvikling. Dialogkonferanse om bolyst og boligutvikling; 2014-10-31 - 2014-10-31
UiT Untitled
 
15 Holen, Frank; Danielsen, Ådne.
Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang. Møte strategisk utdanningsutvalg UiT; 2014-11-03
UiT Untitled
 
2013
16 Arbo, Peter; Bull, Tove; Danielsen, Ådne.
Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44707-3) 233 p.
UiT Untitled
 
17 Danielsen, Ådne.
Er utdanning alltid viktig?. I: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3. p. 157-176
UiT Untitled
 
18 Danielsen, Ådne.
Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark - Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013. Result, UiT- Norges arktiske universitet: Result, UiT - Norges arktiske universitet 2013 16 p.
UiT Untitled
 
19 Danielsen, Ådne; Brattvoll, Morten.
Framtidas reiseliv i Finnmark. Dialogkonferanserapport. Universitetet i Tromsø: RESULT, Universitetet i Tromsø 2013 27 p.
UiT Untitled
 
20 Danielsen, Ådne; Bull, Tove; Arbo, Peter.
Utdanning som mål og middel. I: Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 978-82-05-44707-3. p. 11-17
UiT Untitled
 
21 Danielsen, Ådne; Grepperud, Gunnar.
Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn. Nordlys 2013 p. 3-3
UiT Untitled
 
2012
22 Brattvoll, Morten; Danielsen, Ådne.
Dialogseminarer Videregående skolestruktur i Finnmark. Tromsø: Universitetet i Tromsø, U-VETT 2012 21 p.
UiT Untitled
 
23 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne.
Lokale studiesentra - ny plante i den nordnorske kompetansefloraen. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. p. 137-156
UiT Untitled
 
24 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne.
Regionenes kamp om kompetansen- et nordnorsk eksempel. I: Hvor går Nord-Norge? Et institusjonelt perspektiv på folk og landsdel. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6. p. 245-258
UiT Untitled
 
2011
25 Danielsen, Ådne.
Rundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksis. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2011 (ISBN 978-82-8244-049-3) 417 p.
UiT Untitled
 
2008
26 Danielsen, Ådne.
Ingenting er så praktisk som god teori? - Refleksjoner om forholdet mellom arbeidslivspraksis og videreutdanning for studenter på høyere nivå. I: "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493. p. 23-40
UiT Untitled
 
27 Danielsen, Ådne; Pettersen, Hilde Marie.
Virkninger av et videreutdanningstiltak - hva skjer i studentens møte med egen arbeidsplass?. I: "For folk flest" - fleksibel utdanning i praksis. Gyldendal Akademisk 2008 ISBN 9788205380493. p. 115-136
UiT Untitled
 
2007
28 Grepperud, Gunnar; Danielsen, Ådne; Rydningen, Arne.
Fleksibel høyere utdanning: Status, utfordringer og nye initiativer. Tromsø/Bodø: U-vett/Landsdelsutvalget for Nord - Norge 2007 75 p.
UiT Untitled
 
2005
29 Bye, Geir; Danielsen, Ådne.
Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS høsten 2004 og våren 2005. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat. : Norut samfunnsforskning, Universitetet i Tromsø og Norges Fiskerihøgskole. 2005
NORCE UiT Untitled
 
2004
30 Bye, Geir; Danielsen, Ådne; Gabrielsen, Hanne C; Normann, Anne Katrine.
Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. : Norut samfunnsforskning, Universitetet i Tromsø og Norges Fiskerihøgskole. 2004
NORCE UiT Untitled
 
2003
31 Bye, Geir; Danielsen, Ådne.
Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 26. – 27. november 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. : Norut samfunnsforskning, Universitetet i Tromsø og Norges Fiskerihøgskole. 2003
NORCE UiT Untitled
 
2002
32 Bye, Geir; Danielsen, Ådne.
Arbeidsbeskrivelser i mottaket og andre utfordringer. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Kjøllefjord AS 9. – 10. april 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.. : Norut samfunnsforskning, Universitetet i Tromsø og Norges Fiskerihøgskole. 2002
NORCE UiT Untitled
 
33 Bye, Geir; Danielsen, Ådne.
Fokus på ’FOKUS kompetanse’. Hva er gjort og hva kan gjøres? Vurdering av et kompetanseprosjekt i fiskeri- og havbruksnæringen. Rapport Norut samfunnsforskning 02/02.. : Norut samfunnsforskning 2002
NORCE UiT Untitled