Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 142 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Jahr, Martin; Lomell, Heidi Mork; Holmboe, Morten.
Å ta loven i egne hender. NRK, Ekko [Radio] 2020-09-16
PHS UiO Untitled
 
2019
2 Lomell, Heidi Mork.
Marc Schuilenburg, The Securitization of Society: Crime, Risk and Social Order. Punishment & Society 2019 ;Volume 21.(5) p. 639-641
UiO Untitled
 
2018
3 Lomell, Heidi Mork.
An Exploration of the conceptual border between mass and targeted surveillance. The 8th Biennial Surveillance Studies Conference; 2018-06-07 - 2018-06-07
UiO Untitled
 
4 Lomell, Heidi Mork.
Fra "Arbeidsmengde" til "Resultat": Oslo-politiets egen presentasjon av kriminalstatistikk 1950-2008. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2018 ;Volume 105.(2) p. 133-153
UiO Untitled
 
5 Lomell, Heidi Mork.
Investigation or instigation? Enforcing grooming legislation. I: Moral Issues in Intelligence-led Policing. Routledge 2018 ISBN 978-0-415-37379-1. p. 43-61
UiO Untitled
 
2017
6 Lomell, Heidi Mork.
Kriminalstatistikk. I: Kriminologi. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-1502706-7. p. 29-54
UiO Untitled
 
7 Lomell, Heidi Mork.
Lovbrudd. I: Kriminologi. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-1502706-7. p. 55-81
UiO Untitled
 
8 Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len.
Hva er kriminologi?. I: Kriminologi. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-1502706-7. p. 11-28
UiO Untitled
 
9 Lomell, Heidi Mork; Skilbrei, May-Len.
Kriminologi. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-1502706-7) 262 p.
UiO Untitled
 
10 Lomell, Heidi Mork; Smith, Peter Scharff.
Rettssosiologi. I: Menneskerettighetene og Norge: Rettsutvikling, rettsliggjøring og demokrati. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02212-3. p. 190-211
UiO Untitled
 
11 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Lomell, Heidi Mork.
Profesjonsblikk som analytisk grep og begrep. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volume 1.(4) p. 279-283
OSLOMET UiO Untitled
 
2016
12 Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork.
En god og en dårlig nyhet: Om DNAs effekt på oppklaringsprosenten i vinningssaker. Nordisk politiforskning 2016 ;Volume 3.(1) p. 9-28
PHS UiO Untitled
 
2015
13 Lomell, Heidi Mork; Halvorsen, Vidar.
Obituary: Nils Christie 1928-2015. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention 2015 ;Volume 16.(2) p. 142-144
UiO Untitled
 
2014
14 Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork.
DNA-reformens potensial. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014
PHS UiO Untitled
 
15 Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork.
Fra spor til dom. Seminar; 2014-03-24 - 2014-03-24
PHS UiO Untitled
 
16 Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork.
Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Novus Forlag 2014 (ISBN 978-82-7099-749-7) 497 p.
UiO Untitled
 
17 Lomell, Heidi Mork.
Forventninger om beskyttelse. I: Fra Terror til Overvåking. Vidarforlaget AS 2014 ISBN 978-82-7990-233-1. p. 39-62
UiO Untitled
 
18 Lomell, Heidi Mork.
Polisiær virksomhet utenfor politiet. I: Innføring i politivitenskap. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-44146-3. p. 255-272
UiO Untitled
 
2013
19 Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork.
Fra spor til dom : en evaluering av DNA-reformen. : Politihøgskolen 2013 (ISBN 978-82-7808-102-0) ;Volume 2013.173 p. PHS Forskning(2)
PHS Untitled
 
2012
20 Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork.
Demythologizing the use of DNA in police investigations. 2012 Annual Meeting; 2012-10-18 - 2012-10-20
PHS Untitled
 
21 Dahl, Johanne Yttri; Lomell, Heidi Mork.
Demythologizing the use of DNA in police investigations. European Society of Criminology Conference; 2012-09-13 - 2012-09-16
PHS Untitled
 
22 Lomell, Heidi Mork.
Bedre føre var? Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett. I: ... men er det rett? : om politiet og menneskerettighetene : Forskningskonferansen 2011. Oslo: Politihøgskolen 2012 p. 79-97
PHS Untitled
 
23 Lomell, Heidi Mork.
Byens voktere før og nå. Del 2: Byens voktere nå. I: Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag 2012 ISBN 978-82-7099-676-6. p. 93-102
UiO Untitled
 
24 Lomell, Heidi Mork.
"Hvem skal ha lov til å oppholde seg i private offentlige rom?". Verdibørsen NRK P2 [Radio] 2012-02-25
PHS Untitled
 
25 Lomell, Heidi Mork.
Kameraövarvakning - myter och sanningar. Den övervakande blicken - trygghet eller fara?; 2012-05-21 - 2012-05-21
PHS Untitled
 
26 Lomell, Heidi Mork.
"Kamerorna ger ingen effekt". SVT Rapport [TV] 2012-05-21
PHS Untitled
 
27 Lomell, Heidi Mork.
Kamerorna mer symboliska än avskräckande. Sydsvenskan [Newspaper] 2012-05-22
PHS Untitled
 
28 Lomell, Heidi Mork.
‘Never Again July 22!’ The cry for prevention and the problem of sorting true and false positives. Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law; 2012-06-01 - 2012-06-01
PHS Untitled
 
29 Lomell, Heidi Mork.
Overvåking av byrommet. Har vi noe å kjempe for?; 2012-03-29 - 2012-03-29
PHS Untitled
 
30 Lomell, Heidi Mork.
Punishing the uncommitted crime: prevention, pre-emption, precaution and the transformation of criminal law. I: Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge 2012 ISBN 978-0415687270. p. 83-100
UiO Untitled
 
31 Lomell, Heidi Mork; Dahl, Johanne Yttri.
DNA-reformen i Norge: Globale impulser, lokale praksiser. Politiarbeid i et globalt samfunn; 2012-03-15 - 2012-03-15
PHS Untitled
 
32 Lomell, Heidi Mork; Dahl, Johanne Yttri.
The numbers game: On the role and impact of faulty statistics in surveillance policy debates. The State of Surveillance; 2012-05-29 - 2012-06-01
PHS Untitled
 
33 Lomell, Heidi Mork; Finstad, Liv.
Byens voktere før og nå. Foredrag; 2012-02-01 - 2012-02-01
PHS UiO Untitled
 
2011
34 Lomell, Heidi Mork.
"Aldri mer 22. juli". 22. juli - en utfordring for demokratiet; 2011-10-27 - 2011-10-27
UiO Untitled
 
35 Lomell, Heidi Mork.
Bedre føre var? : menneskerettslige konsekvenser av en preaktiv strafferett. Rettspolitisk forenings høstseminar; 2011-11-18 - 2011-11-20
PHS Untitled
 
36 Lomell, Heidi Mork.
Byens voktere før og nå. Kriminologiske byvandringer; 2011-05-27 - 2011-05-27
UiO Untitled
 
37 Lomell, Heidi Mork.
Criminalizing Preparatory Acts: Punishing the Uncommitted Crime?. Social Control and the Rule of Law: Emerging Trends and Dilemmas; 2011-05-19 - 2011-05-19
UiO Untitled
 
38 Lomell, Heidi Mork.
Cross-border legal dilemmas of the internal/external security continuum. Ethics at the border: The European internal/external sexurity continuum; 2011-03-28 - 2011-03-29
UiO Untitled
 
39 Lomell, Heidi Mork.
En studie av Oslo-politiets omtaler av kriminalitetstall fra 1950 til 2009: Fra ”Arbeidsmengde” til ”Resultat”. Doktorandkurs i polisvetenskap; 2011-03-22 - 2011-03-22
UiO Untitled
 
40 Lomell, Heidi Mork.
Flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet. Adresseavisa [Newspaper] 2011-11-12
PHS Untitled
 
41 Lomell, Heidi Mork.
Forsker : flere kameraer gir ikke mindre kriminalitet. Aftenposten/NTB [Newspaper] 2011-11-12
PHS Untitled
 
42 Lomell, Heidi Mork.
Human Rights and the Emerging Genre of Pre-active Criminal Law. Mancept workshops in political theory 2011; 2011-08-31 - 2011-09-02
UiO Untitled
 
43 Lomell, Heidi Mork.
Human Rights Discourses in the "Preventive State". The British Sociological Association Annual Conference; 2011-04-06 - 2011-04-08
UiO Untitled
 
44 Lomell, Heidi Mork.
Making sense of numbers: The presentation of crime statistics in the Oslo police annual reports 1950-2008. I: The Mutual Construction of Statistics and Society. Routledge 2011 ISBN 978-0-415-87370-3. p. 191-206-
UiO Untitled
 
45 Lomell, Heidi Mork.
Menneskerettigheter er vel og bra, men for hvem? Offeret eller gjerningsmannen?. I: Brottsoffret och kriminalpolitiken. Norstedts Juridik AB 2011 ISBN 978913920600-2. p. 179-198
UiO Untitled
 
46 Lomell, Heidi Mork.
Menneskerettslige konsekvenser av en pre-aktiv strafferett. ... Men er det rett? Om politiet og menneskerettighetene. Politihøgksolens forskningskonferanse; 2011-06-09 - 2011-06-10
UiO Untitled
 
47 Lomell, Heidi Mork.
Overvåking av Oslo gir ikke resultat. P4 Nyhetene [Radio] 2011-11-12
PHS Untitled
 
48 Lomell, Heidi Mork.
Overvåkingen av Oslo øker, men kriminaliteten går ikke ned. NRK Østlandssendingen og NRK Dagsnytt [Radio] 2011-11-12
PHS Untitled
 
49 Lomell, Heidi Mork.
Sikkerhet i rettssikkerhetens navn. Aktualitetssymposiet vår 2011; 2011-03-30 - 2011-03-30
UiO Untitled
 
50 Lomell, Heidi Mork.
Video Surveillance of Public Space: Myths and Facts. DETECTER Open Day meeting; 2011-02-10 - 2011-02-10
UiO Untitled
 
    Show next list