Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-42 of 42

2021
1 Samuelsen, Anne Sofie; Lund, Øystein.
SEVU-PPT nett. En nettbasert læringsressurs for PP-tjenesten https://doi.org/10.21400/RS5SMGz9. Institutt for pedagogikk og livslang læring TRONDHEIM 2021
NTNU UiT Untitled
 
2019
2 Lund, Øystein.
"Oi! Her har det virkelig skjedd noe!" Rapport fra evaluering av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 2.0. Sluttrapport.. Tromso: UiT Norges arktiske universitet/Septentrio Reports 2019 42 p.
UiT Untitled
 
2017
3 Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein.
"Men det skjer ikke av seg sjøl likevel..." Utvidet brukerundersøkelse av det skolebaserte kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Sluttrapport 2017. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2017 52 p.
HINN UiT Untitled
 
2016
4 Bjørgen, Anne Mette; Lund, Øystein.
«Det er godt å bli utfordret på egen praksis» Midtveisrapport Utvidet deltakerundersøkelse av kompetanseutviklingsprogrammet SkoleVFL 1.0. Oslo: Utdanningsdirektoratet 2016 39 p.
HINN UiT Untitled
 
5 Lund, Øystein.
Evalueringsrapport. Prosjektet Y-veinord.. Tromsø: UiT Norges arktiske universitet 2016 56 p.
UiT Untitled
 
2015
6 Lund, Øystein.
Kompetanseutvikling innenfor pedagogisk-psykologisk tjeneste - om strategivalget. I: Innovasjon gjennom kompetanseløft i PP-tjenesten. Bodø: Universitetet i Nordland 2015 ISBN 978-82-7314-756-1. p. s 1-s 12
UiT Untitled
 
7 Lund, Øystein.
SEVU-PPT - Et bidrag til utvikling av PP-tjenesten?. Psykologi i kommunen (PIK) 2015 ;Volume 50.(6) p. 43-51
UiT Untitled
 
8 Lund, Øystein.
Y-veien til bachelor i ingeniørfag - muligheter, dilemma og utfordringer : fra evaluering av prosjektet Y-veinord. UNIPED 2015 ;Volume 38.(4) p. 374-380
UiT Untitled
 
9 Lund, Øystein; Fossland, Trine; Breivik, Jens.
Utvikling av mod, ul 3 uDig: Nettbaserte diskusjoner og webmøter i undervisning. Nettmodul utviklet ved Result; 2015-01-15 - 2015-12-30
UiT Untitled
 
2013
10 Lund, Øystein.
Observer or participant. A study of teacher`s use of web-based guidance. I: Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 ISBN 9788273147080. p. 79-90
NORD UiT Untitled
 
11 Lund, Øystein.
Oracle, Meeting Ground or a Learning Community? Teacher`s use and evaluation of the web-based guidance service "Teachers`Forum". I: Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 ISBN 9788273147080. p. 97-102
NORD Untitled
 
12 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle.
Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 (ISBN 9788273147080) 153 p.
NORD Untitled
 
13 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle Normann.
Analyzing problem explication, and a model for developing categories for understanding the counselling process.. I: Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 ISBN 9788273147080. p. 33-40
NORD UiT Untitled
 
14 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle Normann.
Knowledge building , personal support and problem solving. Web-based counseling in practice.. I: Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 ISBN 9788273147080. p. 123-134
NORD UiT Untitled
 
15 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle Normann.
"Teachers forum". How teachers use and assess a a web-based guidance facility.. I: Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 ISBN 9788273147080. p. 143-153
NORD UiT Untitled
 
16 Rahm, Tobias; Lund, Øystein.
Online counseling for teachers via internet forum. A comparative study between norwegian and german users.. I: Improving Practice on Demand in Schools. Bodø: Universitetet i Nordland 2013 ISBN 9788273147080. p. 97-102
UiT Untitled
 
2012
17 Lund, Øystein.
Læreren og andre samarbeidsetater. PPT og barnevernet. I: Lærere i skolen som organisasjon. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 978-82-7634-883-5. p. 183-208
UiT Untitled
 
18 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
Digitalt mediert støtte i lærerens profesjonsutøvelse. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-01942-0. p. 155-169
NORD UiT Untitled
 
19 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
Exchanging experiences via teacher's net-forum. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2012; 2012-07-21 - 2020-01-23
NORD Untitled
 
2011
20 Lund, Øystein.
"Lærerforum". Læreres bruk av og vurdering av et nettbasert veiledningstilbud. Norsk pedagogisk tidsskrift 2011 p. 344-359
UiT Untitled
 
21 Lund, Øystein.
"Nå har jeg virkelig bruk for gode råd" : lærerens spørsmål til et nettbasert veiledningsforum. Psykologi i kommunen (PIK) 2011 ;Volume 46.(2) p. 57-64
NORD Untitled
 
22 Lund, Øystein.
Orakel, møteplass eller læringsfellesskap? : samtaler om bruk av det nettbaserte veiledningstilbudet Lærerforum. FoU i praksis 2011 ;Volume 5.(2) p. 67-84
NORD UiT Untitled
 
23 Lund, Øystein.
Orakel, møteplass eller læringsfellesskap. Læreres bruk av, og tanker om det nettbaserte veiledningsforumet Lærerforum. : Universitetet i Tromsø 2011 66 p.
UiT Untitled
 
24 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
Personal and social support in practical problem solving. I: Proceedings of the IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2011. e-Democracy, Equity and Social Justice. Rome: IADIS multiconference on computer science and information systems 2011 ISBN 978-989-8533-00-5. p. 161-169
NORD Untitled
 
25 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
Personal and social support in practical problem solving. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2011; 2011-07-20
NORD Untitled
 
26 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
"Teachers' Forum - How teachers use and assess a web-based guidance facility. IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2011; 2011-07-20 - 2011-07-26
NORD Untitled
 
27 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
Teachers' Forum" - How teachers use and assess a web-based guidance facility. I: Proceedings of the IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings 2011. e-Democracy, Equity and Social Justice. Rome: IADIS multiconference on computer science and information systems 2011 ISBN 978-989-8533-00-5. p. 234-239
NORD Untitled
 
2010
28 Lund, Øystein.
Observer or participant? A study of teachers? use of web-based guidance. I: IADIS 2010 Annual Conference Proceedings. Freiburg: IADIS 2010 p. 11-
NORD Untitled
 
29 Lund, Øystein.
Oracle, meeting ground or learning community? Teachers? use and evaluation of the web- based guidance service ?Teachers? Forum?. I: IMSCI 2010 Annual Conference Proceedings. Orlando: IMSCI 2010 p. 6-
NORD Untitled
 
2009
30 Hustad, Bent-Cato; Lekang, Trond; Lund, Øystein.
Spørreskjemametodikk og bruk av questback. Bodø: Høgskolen i Bodø 2009 30 p.
NORD Untitled
 
31 Lund, Øystein.
Observatør eller aktør. En studie av læreres bruk av nettbasert veiledning. I: Pedagogiske utfordringer i et fenomenologisk perspektiv. : Høgskolen i Bodø 2009 ISBN 9788273145871. p. 15-
NORD Untitled
 
32 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle.
A theoretical platform for a new model of net-based guidance. I: IATED - EDULearn 2009 Conference Proceedings. Barcelona: IATED - EDULearn 2009 2009 p. 11-
NORD Untitled
 
33 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle.
Analyzing problem explication and a model for developing categories for understanding the counselling process. I: 2009 EADTU Annual Conference proceedings. Maastricht: EADTU 2009 p. 10-
NORD Untitled
 
34 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle.
Counselling via Teacher`s Web Forum. Reflection and Personal support in Practice. I: ATEE 2009 Annual Conference Proceedings. Palma de Mallorca: ATEE 2009 p. 11-
NORD Untitled
 
35 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
A theoretical platform for a new model of net-based guidance. I: EDULEARN2009 Abstracts CD. EDULEARN2009 Barcelona: 2009 p. 1-
NORD Untitled
 
36 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
A theoretical platform for a new model of net-based guidance. I: EDULEARN2009 Abstracts CD. EDULEARN2009 Barcelona: 2009 p. 1-
NORD Untitled
 
37 Sjøvoll, Jarle; Lund, Øystein.
Knowledge building, personal support and problem solving. Web-based counselling in practice. I: ICERI-Proceedings 2009. Madrid: International Association for Education, Technology and Development 2009 ISBN 978-84-613-2955-7. p. 8-
NORD Untitled
 
2008
38 Lund, Øystein.
Nettbasert veiledning som aksjonsrettet samarbeidsstrategi mellom distriktsskoler i et sosiokulturelt perspektiv. I: Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Bodø: Høgskolen i Bodø 2008 ISBN 9788273145642. p. 105-124
UiT Untitled
 
39 Lund, Øystein.
Nettbasert veiledning som supplement til Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste. Skolepsykologi 2008 ;Volume 4. p. 8-
NORD Untitled
 
40 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle.
Improving Practice on Demand in Schools. I: Conference proceedings. EADTU. 2008. Poitiers: 2008 p. 9-
NORD Untitled
 
41 Lund, Øystein; Sjøvoll, Jarle; Skogen, Kjell.
Aksjonsrettet samarbeidsstrategi. I: Aksjonsforskning Forsker og praktiker i samarbeid om forbedringer. Bodø: Høgskolen i Bodø 2008 ISBN 9788273145642. p. 19-
NORD Untitled
 
2005
42 Lund, Øystein.
Nettbasert læring i spesialpedagogisk tjenesteyting. Hvilke faktorer bidrar til samhandling, refleksjon og læring i elektroniske konferanser?. Tromsø: Universitetet i Tromsø 2005 130 p.
NORD Untitled