Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-14 of 14

2021
1 Unhjem, Astrid; Fasting, Rolf Bjarne; Olsen, Mirjam Harkestad.
Tidlig innsats - et pedagogisk spenningsfelt. I: Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-69885-0. p. 11-36
OSLOMET UiT Untitled
 
2 Unhjem, Astrid; Olsen, Mirjam Harkestad.
Tidlig innsats og begynneropplæring. I: Tidlig innsats. Cappelen Damm Akademisk 2021 ISBN 978-82-02-69885-0. p. 37-59
UiT Untitled
 
2020
3 Unhjem, Astrid; Furu, Eli Moksnes.
Studentsentrert undervisning i lærerutdanning. "Når alle er engasjert og har lest, blir det fort en spennende diskusjon". I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2. Cappelen Damm Akademisk 2020 ISBN 9788202652296. p. 303-327
UiT Untitled
 
2019
4 Unhjem, Astrid; Frenning, Ingrid.
Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133. p. 173-189
UiT Untitled
 
2018
5 Furu, Eli Moksnes; Unhjem, Astrid.
Dialogbaserte arbeidsmåter i lærerutdanningen. Nordisk konferanse for aksjonslæring og aksjonsforskning (NORALF); 2018-05-14 - 2018-05-16
UiT Untitled
 
2017
6 Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid.
Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte - erfaringer fra et utviklingsprosjekt. Skriv! Les! – Nordisk forskerkonferanse om lesing, skriving og literacy; 2017-05-09 - 2017-05-11
UiT Untitled
 
7 Nedberg, Audhild; Unhjem, Astrid.
Å skrive seg til lesing, resultater og utfordringer. Presentasjon i forskergruppa LIFT; 2017-04-05
UiT Untitled
 
8 Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild.
STL+ Å skrive seg til lesing på pc med talestøtte. Forskerseminar 2017 Literacy og dybdelæring på Schæffergården 27. – 29. mars.; 2017-02-27 - 2017-03-29
UiT Untitled
 
2016
9 Unhjem, Astrid.
Tidlig språkutvikling hos barn med familiær risiko for dysleksi. Tromsø: UiT Norges Arktiske Universitet 2016 140 p.
UiT Untitled
 
2015
10 Nedberg, Audhild; Sæther, Kari-Anne; Unhjem, Astrid.
Modellert leseøkt - hva lærer studentene?. Språkperspektiver i læringskontekst; 2015-03-23 - 2015-03-25
UiT Untitled
 
11 Nilsen, Vivian D.; Rørnes, Karin; Unhjem, Astrid; Nedberg, Audhild.
TILT Tidlig innsats - økt lærertetthet.. NORALF- Nordisk konferanse om aksjonslæring og aksjonsforskning.; 2015-05-18 - 2015-05-19
UiT Untitled
 
12 Unhjem, Astrid; Eklund, Kenneth; Nergård-Nilssen, Trude.
Early markers of language delay in children with and without family risk for dyslexia. First language 2015 ;Volume 35.(3) p. 254-271
UiT Untitled
 
2014
13 Unhjem, Astrid; Eklund, Kenneth; Nergård-Nilssen, Trude.
Early communicative gestures and play as predictors of language development in children born with and without family risk for dyslexia. Scandinavian Journal of Psychology 2014 ;Volume 55.(4) p. 326-332
UiT Untitled
 
2012
14 Unhjem, Astrid.
Play, gestures and language development; a longitudinal study of children With and without familial risk of dyslexia. NorPHLex; 2012-01-11 - 2012-01-13
UiT Untitled