Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 78 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Heltoft, Pia; Indergård, Erlend; Alm, Halvor; Skjønsby, Leif; Kalhovd, Anne-Helen; Vandsemb, Mari Henrikke.
Prosjekt -POTETFRIT bedre lagring av industripotet for mindre svinn, høyere kvalitet og redusert innhold av akrylamid (2019- 2022). Markdag på NIBIO Apelsvoll; 2021-08-18
OCEAN NIBIO Untitled
 
2020
2 Børve, Jorunn; Øvsthus, Ingunn; Paulsen, Kristin Nymoen; Larsen, Hanne; Indergård, Erlend; Remberg, Siv Fagertun.
Eple-Handling, nytt prosjekt for å auka kunnskapsnivået og betra fruktkvaliteten på eple til forbrukar. Norsk frukt og bær 2020 ;Volume 23.(5) p. 4-4
OCEAN NIBIO NOFIMA NMBU Untitled
 
3 Heltoft, Pia; Indergård, Erlend; Molteberg, Eldrid Lein; Møllerhagen, Per.
POTETFRIT -bedre lagring av industripotet. Bransjemøte for Fagforum Potet 2020; 2020-01-15
NIBIO OCEAN Untitled
 
4 Indergård, Erlend.
Lagertyper og styring. NLR Lager2020; 2020-11-29 - 2020-11-29
OCEAN Untitled
 
5 Indergård, Erlend.
Får høna tilbake på middagsbordet med mobilt slakteri. Gemini 2020
OCEAN Untitled
 
6 Indergård, Erlend.
Lagerstyring. Grøntprodusentene i Nordland; 2020-11-23 - 2020-11-23
OCEAN Untitled
 
7 Indergård, Erlend.
Mobilt hønseslakteri. Nrk P1 Trøndelag [Radio] 2020-08-05
OCEAN Untitled
 
8 Indergård, Erlend.
Mobilt hønseslakteri. Nrk P1+ [Radio] 2020-07-30
OCEAN Untitled
 
9 Indergård, Erlend.
Mobilt hønseslakteri. Nrk P1 [Radio] 2020-07-29
OCEAN Untitled
 
10 Indergård, Erlend.
Potetlager og luftstyring - Lager2020. NLR Lager2020; 2020-11-28 - 2020-11-28
OCEAN Untitled
 
11 Indergård, Erlend.
Tekniske løsninger for fremtidens lager. Lagringskurs Sverige; 2020-12-14 - 2020-12-14
OCEAN Untitled
 
12 Indergård, Erlend; Svendsen, Eirik Starheim; Nordtvedt, Tom Ståle; Widell, Kristina Norne.
Mobile abattoir and refrigeration tunnel for laying hens. I: 6th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain - Proceedings. International Institute of Refrigeration 2020 ISBN 978-2-36215-036-4.
OCEAN Untitled
 
13 Thomsen, Mette Goul; Indergård, Erlend; Heltoft, Pia; Guren, Gerd; Wold, Anne-Berit; Larsen, Hanne; Asalf, Belachew.
OPTIROT - Optimalisering av råvarer og teknikk for bedre kvalitet og redusert svinn under lagring av rotgrønnsaker.. Ås: NIBIO 2020 (ISBN 978-82-17-02531-3) ;Volume 6.112 p. NIBIO Rapport(31)
OCEAN NIBIO NOFIMA NMBU Untitled
 
14 Tveit, Guro Møen; Eriksson, Ulf; Wolff, Robert; Nordtvedt, Tom Ståle; Indergård, Erlend; Widell, Kristina Norne.
Levendetransport av sjøkreps. Norsk Sjømat 2020 ;Volume 2020.(1) p. 30-32
OCEAN Untitled
 
15 Widell, Kristina Norne; Standal, Inger Beate; Schei, Marte; Indergård, Erlend; Nordtvedt, Tom Ståle.
Salting of mackerel fillets in refrigerated brine. I: 6th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain - Proceedings. International Institute of Refrigeration 2020 ISBN 978-2-36215-036-4.
OCEAN Untitled
 
2019
16 Indergård, Erlend.
Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages. The 25th International Congress of Refrigeration; 2019-08-26 - 2019-08-30
OCEAN Untitled
 
17 Indergård, Erlend.
Lagerstyring av gulrot kjølelager. Midt-Norsk gulrotseminar 2019; 2019-01-09 - 2019-01-09
OCEAN Untitled
 
18 Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Guren, Gerd.
Viktig med luft til hver en krok av lageret!. Gartneryrket 2019 (9) p. -
NIBIO OCEAN Untitled
 
19 Indergård, Erlend; Thomsen, Mette Goul; Heltoft, Pia; Asalf, Belachew; Nordskog, Berit; Widell, Kristina Norne; Nordtvedt, Tom Ståle; Tajet, Torgeir; Larsen, Hanne.
Industrial storage of root vegetables: Energy and quality aspects of existing cold-storages. I: Proceedings of the 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montréal, Canada, August 24-30, 2019. International Institute of Refrigeration 2019 ISBN 978-2-36215-035-7. p. -
OCEAN NIBIO NOFIMA Untitled
 
20 Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Erikson, Ulf Gøran.
Levendetransport av torsk - nytt design av lasterom på båt. FoU samling 2019. Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur. Tromsø, 25-26.11.2019.; 2019-11-25 - 2019-11-26
OCEAN Untitled
 
21 Nordtvedt, Tom Ståle; Stevant, Pierrick Francois Denis; Indergård, Erlend.
Freezing and storage of seaweed. International Congress of Refrigeration; 2019-08-25 - 2019-08-30
OCEAN NTNU Untitled
 
22 Thomsen, Mette Goul; Riley, Hugh; Molteberg, Eldrid Lein; Johansen, Tor Jacob; Løes, Anne-Kristin; Heltoft, Pia; Guren, Gerd; Indergård, Erlend; Wold, Anne-Berit; Hermansen, Arne.
Lagringskvalitet i gulrot - kan noe gjøres?. Gartneryrket 2019 (0) p. 30-33
OCEAN NIBIO NORSØK NMBU Untitled
 
23 Tveit, Guro Møen; Erikson, Ulf Gøran; Indergård, Erlend.
Evaluering av levendelagrinstanker om bord. Lukket rapport 2019:00553. SINTEF akademisk forlag 2019 20 p.
OCEAN Untitled
 
24 Tveit, Guro Møen; Erikson, Ulf Gøran; Wolff, Robert; Nordtvedt, Tom Ståle; Indergård, Erlend; Widell, Kristina Norne.
Levendetransport av sjøkreps. FoU samling. Levende sjømat – siste nytt om fangstbasert akvakultur.; 2019-11-25 - 2019-11-26
OCEAN Untitled
 
25 Tveit, Guro Møen; Thakur, Maitri; Vevle, Geir; Mehta, Shraddha; Standal, Inger Beate; Greiff, Kirsti; Indergård, Erlend; Yurt, Tufan.
Traceability of hides through the supply chain - Norilia Hide Case. : SINTEF Ocean AS 2019 (ISBN 978-82-14-06391-2)
OCEAN Untitled
 
26 Tveit, Guro Møen; Wolff, Robert; Widell, Kristina Norne; Erikson, Ulf Gøran; Indergård, Erlend; Nordtvedt, Tom Ståle.
Live transport of Norway Lobster with mobile RSW system for an international market.. 25th IIR International Congress of Refrigeration; 2019-08-24 - 2019-08-30
OCEAN Untitled
 
27 Wolff, Robert; Tveit, Guro Møen; Widell, Kristina Norne; Erikson, Ulf Gøran; Indergård, Erlend; Nordtvedt, Tom Ståle.
Live transport of Norway lobster with mobile RSW system for an international market. I: Proceedings of the 25th IIR International Congress of Refrigeration. Montréal, Canada, August 24-30, 2019. International Institute of Refrigeration 2019 ISBN 978-2-36215-035-7.
OCEAN Untitled
 
2018
28 Grimsmo, Leif; Grimaldo, Eduardo; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Tveit, Guro Møen; Sistiaga, Manu Berrondo.
Industriell utnyttelse av mesopelagisk fisk - ILLUM - Rapport til Fiskeridirektoratet i forbindelse med tilskudd til fiskeriforskning 2018, F.dir. ref. 17/17061. : SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06804-7) 27 p.
OCEAN Untitled
 
29 Indergård, Erlend.
Kjølemedier og kartlegging av lagere til kålrot. Kålrot 2018, fagsamling, NLR; 2018-02-14 - 2018-02-15
OCEAN Untitled
 
30 Indergård, Erlend.
Lagertyper til grønnsaker. Lagermøte Rogaland; 2018-03-03 - 2018-03-03
OCEAN Untitled
 
31 Indergård, Erlend.
Optimal and energy efficient storage of root vegetables to prevent loss. REfood Symposium; 2018-02-08 - 2018-02-09
OCEAN Untitled
 
32 Indergård, Erlend.
Prolonged shelf life of fresh seaweed by storage in refrigerated seawater. REfood Symposium; 2018-02-08 - 2018-02-09
OCEAN Untitled
 
33 Indergård, Erlend.
Ulike lagertyper til grønnsaker. Fagseminar Felleskjøpet; 2018-03-22 - 2018-03-22
OCEAN Untitled
 
34 Indergård, Erlend; Joensen, Sjurdur; Widell, Kristina Norne.
Optimization of quality and yield of stockfish by end-drying in climatic controlled storage. I: 5th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain : proceedings. International Institute of Refrigeration 2018 ISBN 978-2-36215-024-1. p. 450-461
OCEAN NOFIMA Untitled
 
35 Indergård, Erlend; Widell, Kristina Norne.
Optimization of quality and yield of stockfish by end-drying in climatic controlled storage. 5th IIR Conference on Sustainability and the Cold Chain; 2018-04-06 - 2018-04-08
OCEAN Untitled
 
36 Rebours, Celine; Aasen, Inga Marie; Carvajal, Ana Karina; Emblemsvåg, Jan; Gajardo, Karina; Halfdanarson, Jon; Indergård, Erlend; Jaramillo Torres, Alexander; Kortner, Trond Moxness; Krogdahl, Åshild; Nordtvedt, Tom Ståle; Marfaing, Hélène; Fet Magerholm, Annik; Pierre, Ronan; Roleda, Michael; Sandbakken, Ingrid; Skjermo, Jorunn; Slizyte, Rasa; Steinshamn, Håvard; Stévant, Pierrick Francois Denis; Uksnoy, Wenche; Walde, Per.
NFR 244244PROMAC Energy efficient processing of seaweeds in blue green value chains. Kunnskapsplattform om tare – dialogmøte; 2018-06-06 - 2018-06-06
OCEAN MF NIBIO NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
37 Stévant, Pierrick Francois Denis; Indergård, Erlend; Ólafsdóttir, Aðalheiður; Marfaing, Hélène; Larssen, Wenche Merete Emblem; Fleurence, Joël; Roleda, Michael; Rustad, Turid; Slizyte, Rasa; Nordtvedt, Tom Ståle.
Effects of drying on the nutrient content and physico-chemical and sensory characteristics of the edible kelp Saccharina latissima. Journal of Applied Phycology 2018 p. 1-13
OCEAN MF NIBIO NTNU Untitled
 
38 Stévant, Pierrick Francois Denis; Indergård, Erlend; Ólafsdóttir, Aðalheiður; Marfaing, Hélène; Larssen, Wenche Merete Emblem; Fleurence, Joël; Roleda, Michael; Rustad, Turid; Slizyte, Rasa; Nordtvedt, Tom Ståle.
Effekt av tørking på kvalitet av sukkertare (Saccharina latissima) til mat. Havbruk konferansen; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN MF NIBIO NTNU Untitled
 
39 Westavik, Harry; Kristoffersen, Silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Bondø, Morten Steen; Martinsen, Gustav; Salomonsen, Cecilie; Indergård, Erlend.
Pilotprosjekt; Filét i Norge, en videreføring. Evaluering av en "state of the art" hvitfisk filetlinje. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2018 (ISBN 978-82-14-06918-1) 31 p. SINTEF AS (ISBN starter med 978-82-14-)(2018:01034)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
2017
40 Indergård, Erlend.
Fremtidens kjølesystemer i næringsmiddel-industrien. Grønn forskning Midt-Norge; 2017-03-08 - 2017-03-08
OCEAN Untitled
 
41 Indergård, Erlend.
Kartlegging av produsentlager i Optirot. NLR Kursuka 2017; 2017-11-15 - 2017-11-15
OCEAN Untitled
 
42 Indergård, Erlend.
Lagring av rotgrønnsaker. Lagermøte Grønnsaker 2017; 2017-12-14 - 2017-12-14
OCEAN Untitled
 
43 Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend.
Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk - Sluttrapport. Tromsø: Nofima AS 2017 (ISBN 978-82-8296-496-8) 31 p. Nofima rapportserie(9/2017)
OCEAN NOFIMA Untitled
 
44 Thomsen, Mette; Indergård, Erlend; Asalf, Belachew; Heltoft, Pia; Wold, Anne-Berit; Nordskog, Berit; Guren, Gerd; Dyste, Johannes; Larsen, Hanne.
Optimization of produce quality and storage conditions to reduce loss during long-term storage of root vegetables in Norway (OPTIROOT, 2016-2019). Postharvest Unlimited; 2017-10-17 - 2017-10-20
OCEAN NIBIO NOFIMA NMBU Untitled
 
45 Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend; Nilsen, Heidi; Kristoffersen, silje; Ageeva, Tatiana Nikolaevna.
Pilotprosjekt; Filét i Norge - OC2017 A-021. Trondheim: SINTEF Ocean AS 2017 (ISBN 978-82-7174-268-3) 14 p.
OCEAN NOFIMA UiT Untitled
 
2016
46 Bantle, Michael; Nordtvedt, Tom Ståle; Claussen, Ingrid Camilla; Indergård, Erlend.
State of the art: Superchilling in the food processing industry. I: 4th IIR International Conference on Sustainability and the Cold Chain - Proceedings. International Institute of Refrigeration 2016 ISBN 9782362150142.
ENERGISINT OCEAN Untitled
 
47 Chapman, Annelise Sabine; Aasen, Inga Marie; Indergård, Erlend; Marfaing, Hélène; Oppen, Johan; Oterhals, Oddmund; Pierre, Ronan; Roleda, Michael Y; Stévant, Pierrick Francois Denis; Walde, Per Magne.
PROMAC: Energy-efficient processing of seaweeds in blue-green value chains. International Seaweed Symposium; 2016-06-19 - 2016-06-24
HIM OCEAN MF NTNU Untitled
 
48 Hoang, Hongminh; Brown, Tim; Indergård, Erlend; Leducq, Denis; Álvarez, Graciela P..
Life cycle assessment of salmon cold chains: Comparison between chilling and superchilling technologies. Journal of Cleaner Production 2016 ;Volume 126. p. 363-372
OCEAN Untitled
 
49 Westavik, Harry; Toldnes, Bendik; Indergård, Erlend.
Workshop sløyemaskin hvitfisk - Mer skånsom håndtering av biprodukter. : SINTEF Fiskeri og Havbruk 2016 (ISBN 978-82-14-06020-1) 17 p.
OCEAN Untitled
 
2015
50 Andreassen, Rolf Jarle; Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend.
Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk. Tørrfisksamling 2015; 2015-05-08
ENERGISINT NOFIMA Untitled
 
    Show next list