Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 72 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Haugset, Anne Sigrid.
Negotiating the value of “corporations’ capital” in Norwegian Early Childhood Education and Care provision. Nordic Journal of Studies in Educational Policy 2021 p. -
NORD SINTEF Untitled
 
2 Haugset, Anne Sigrid.
Utadrettet ledelse av kvalitetsutvikling som ledd i kooptering av private eiere. I: Utadrettet barnehageledelse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-05184-0. p. 66-76
NORD SINTEF Untitled
 
3 Sand, Roald; Haugset, Anne Sigrid; Løe, Ida Camilla; Naper, Linn Renée.
Evaluering av satsingen på Kystskogbruket. Trondheim: SINTEF 2021 (ISBN 978-82-14-07640-0) 62 p. SINTEF Rapport(2021:00766)
SINTEF Untitled
 
2020
4 Gotvassli, Kjell Aage; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte.
Kapittel 5 Kvalitet og didaktisk arbeid i barnehagen. I: Kvalitetsutvikling i barnehagen. Fra vurdering til ny pedagogisk praksis.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215043609. p. 75-102
DMMH NORD TFoU Untitled
 
5 Gotvassli, Kjell Aage; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte.
Kapittel 6 Implementering av rammeplanen og kompetanseheving som kvalitetsutvikling. I: Kvalitetsutvikling i barnehagen. Fra vurdering til ny pedagogisk praksis.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215043609. p. 103-115
DMMH NORD TFoU Untitled
 
6 Gotvassli, Kjell Aage; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte.
Kapittel 7 Foreldrene og barnehagens kvalitetsarbeid. I: Kvalitetsutvikling i barnehagen. Fra vurdering til ny pedagogisk praksis.. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215043609. p. 116-123
DMMH NORD TFoU Untitled
 
2019
7 Fagerholt, Randi Ann; Myhr, Arnhild; Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2018. Analyse og resultater fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse til barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:2.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2019 (ISBN 978-82-7732-286-5)
TFoU Untitled
 
8 Haugset, Anne Sigrid.
Har kommunalt eller privat eierskap betydning for kvaliteten i norske barnehager?. Tidsskrift for velferdsforskning 2019 ;Volume 22.(3) p. 240-254
NORD Untitled
 
9 Haugset, Anne Sigrid; Fagerholt, Randi Ann; Sivertsen, Håkon; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Løe, Ida Camilla; Mordal, Siri.
Følgeevaluering av kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 4. TFoU-rapport 2019:5.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-289-6) 145 p.
DMMH SAMFORSK TFoU Untitled
 
10 Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte.
Etablering av REKOM som hybrid styring av en kompleks barnehagesektor. NEON-konferansen 2019; 2019-11-27 - 2019-11-29
DMMH NORD Untitled
 
11 Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Mordal, Siri; Nissen, Kjersti; Fagerholt, Randi Ann; Lorentzen, Ranveig Sofie; Stene, Morten; Gotvassli, Kjell Åge.
Evaluering av arbeidet med kvalitet i barnehagesektoren. TFoU-rapport 2019:9.. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2019 (ISBN 978-82-7732-293-3)
DMMH SINTEF TFoU Untitled
 
2018
12 Fagerholt, Randi Ann; Naper, Linn Renée; Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Berit Therese; Stene, Morten.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2017. TFoU-rapport 2018:1. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2018 (ISBN 978-82-7732-265-0) 186 p.
TFoU Untitled
 
13 Haugset, Anne Sigrid.
Institusjonelt eiermangfold og et likeverdig barnehagetilbud. Nordisk Barnehageforskning 2018 ;Volume 17.(1) p. 1-14
SINTEF NORD Untitled
 
14 Haugset, Anne Sigrid.
Konsekvenser av ulikt eierskap for barnehagens ulike funksjoner. Barnehagesosiologisk nettverkskonferanse 2018; 2018-03-15 - 2018-03-16
NORD Untitled
 
15 Naper, Linn Renée; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Haugset, Anne Sigrid; Ljunggren, Birgitte; Lorentzen, Ranveig Sofie; Osmundsen, Tonje Cecilie.
Følgeevaluering av Kompetanse for fremtidens barnehage. Delrapport 3. TFoU-rapport 2018:11. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2018 (ISBN 978-82-7732-275-9) 172 p.
DMMH TFoU SAMFORSK Untitled
 
2017
16 Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Franck, Karianne; Lorentzen, Ranveig Sofie.
Evaluering av Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 2. TFoU-rapport 2017:09. Steinkjer: TFoU A/S 2017 (ISBN 978-82-7732-258-2) 126 p.
DMMH NORD OSLOMET NTNU TFoU Untitled
 
17 Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar; Haugset, Anne Sigrid; Myhr, Arnhild.
Foreløpige erfaringer fra forsøk med lærlingeordning (2+2) i gartnernæring og landbruk. : Østlandsforskning 2017 52 p.
NORD HINN NTNU UiO Untitled
 
2016
18 Haugset, Anne Sigrid.
Åpne barnehager som rekrutteringsarena for ordinær barnehage. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ;Volume 2.(1) p. 32-45
TFoU Untitled
 
19 Haugset, Anne Sigrid; Osmundsen, Tonje; Caspersen, Joakim; Haugum, Margrete Hembre; Ljunggren, Birgitte.
Kompetanse for framtidens barnehage. Delrapport 1: Følgeevaluering av strategien Kompetanse for framtidens barnehage. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82–7732–236-0) 144 p.
DMMH HIOA SAMFORSK TFoU Untitled
 
20 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene. Bedre Skole 2016 (4) p. 26-31
TFoU Untitled
 
21 Naper, Linn Renée; Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Innføring av effekttariffer i distribusjonsnettet - et forklaringsproblem? TFoU-rapport 2016:18. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-245-2)
TFoU Untitled
 
22 Nossum, Gunnar; Haugset, Anne Sigrid.
Melkeundersøkelsen 2016. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2016 (ISBN 978-82-7732-237-7)
TFoU Untitled
 
2015
23 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
Enclosure Norwegian Style: the Withering Away of an Institution. Ås: Centre for Land Tenure Studies, NMBU 2015 32 p.
TFoU NMBU Untitled
 
24 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
On enclosure Norwegian style. International Journal of the Commons 2015 ;Volume 9.(2) p. 533-551
TFoU NMBU Untitled
 
25 Haugset, Anne Sigrid; Nilsen, Randi Dyblie; Haugum, Margrete Hembre.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2015. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-225-4)
NTNU TFoU Untitled
 
26 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Fagsamling FYR-koorinatorer; 2015-01-29
TFoU Untitled
 
27 Haugum, Margrete Hembre; Haugset, Anne Sigrid; Næss, Per Reidar.
Hybelhus på Mære. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-214-8)
TFoU Untitled
 
28 Lysø, Roald; Sletterød, Niels Arvid; Haugset, Anne Sigrid.
Den gode skoleeier og barnehagemyndighet - Evaluering av programmet i Nord-Trøndelag. : Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-223-0)
TFoU Untitled
 
29 Sivertsen, Håkon; Haugset, Anne Sigrid; Haugum, Margrete Hembre; Carlsson, Espen; Nilsen, Randi Dyblie; Nossum, Gunnar.
Spørsmål til Barnehage-Norge 2014. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling 2015 (ISBN 978-82-7732-207-0) 116 p.
NTNU TFoU Untitled
 
30 Wendelborg, Christian; Caspersen, Joakim; Kittelsaa, Anna M.; Svendsen, Stina; Haugset, Anne Sigrid; Kongsvik, Trond; Reiling, Rune Borgan.
Barnehagetilbudet til barn med særlige behov : Undersøkelse av tilbudet til barn med særlige behov under opplæringspliktig alder. : NTNU Samfunnsforskning AS 2015 (ISBN 978-82-7570-440-3) 242 p.
NIFU SAMFORSK TFoU Untitled
 
2014
31 Haugset, Anne Sigrid.
Effektive tiltak i rovdyrkonflikten - på hvilke premisser?. I: Natur og næring i samspill. Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0233-4. p. 97-119
TFoU Untitled
 
32 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Allmenningsrettene til småviltjakt som forsvant. En analyse av Follafoss privatallmenning i Verran.. Tidsskriftet UTMARK 2014 ;Volume 2014.(1&2&S) p. -
TFoU NMBU Untitled
 
33 Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge.
Hva skal vi med åpne barnehager?. Barnehagefolk 2014 ;Volume 2014.(4) p. 86-87
NORD TFoU Untitled
 
34 Haugset, Anne Sigrid; Gotvassli, Kjell-Åge; Ljunggren, Elin Birgitte; Stene, Morten.
Åpne barnehager i Norge : organisering, bruk og betydning. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-198-1) 106 p. Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(9)
NORD TFoU Untitled
 
35 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon.
Åpne barnehager i Norge : en kartlegging av omfang og organisering. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 77 p.
TFoU Untitled
 
36 Haugset, Anne Sigrid; Sivertsen, Håkon; Stene, Morten.
Lokale effekter av festivaler. Trønder-avisa 2014
TFoU Untitled
 
37 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Hva sier forskningen om yrkesretting og relevans?. Seminar - FYR-koordinatorer; 2014-03-11
TFoU Untitled
 
38 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans. rektormøte; 2014-03-19
TFoU Untitled
 
39 Haugset, Anne Sigrid; Stene, Morten.
Åarjel-saemiej skuvle. Valgkriterier og utviklingsmuligheter. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-196-7) 85 p.
TFoU Untitled
 
40 Iversen, Jon Marius Vaag; Haugset, Anne Sigrid; Martinsen, Anders; Wendelborg, Christian; Røe, Melina; Nossum, Gunnar; Stene, Morten.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. Hovedrapport med sammenstilling og analyser. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82-7732-205-6) ;Volume 2014.Rapport / Trøndelag forskning og utvikling(16)
NTNU SAMFORSK TFoU Untitled
 
41 Ljunggren, Elin Birgitte; Haugset, Anne Sigrid.
Kommunale helse- og omsorgslederes opplevelse av effekter av Samhandlingsreformen- datadokumentasjon fra en spørreundersøkelse høsten 2013. Steinkjer: TFoU A/S 2014 93 p.
TFoU Untitled
 
42 Ljunggren, Elin Birgitte; Haugset, Anne Sigrid; Solbakk, Nina.
Kommunale helse- og omsorgslederes opplevelse av effekter av samhandlingsreformen. Datadokumentasjon fra en spørreundersøkelse høsten 2013. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2014 128 p.
TFoU Untitled
 
43 Stene, Morten; Haugset, Anne Sigrid; Iversen, Jon Marius Vaag.
Yrkesretting og relevans i fellesfagene. En kunnskapsoversikt. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling A/S 2014 (ISBN 978-82–7732–191–2) 148 p.
TFoU Untitled
 
2013
44 Berge, Erling; Haugset, Anne Sigrid.
Local ideas about rights of common in the context of a historical transformation from commons to private property. The 14th global conference of the International Association for the Study of Commons; 2013-06-03 - 2013-06-07
TFoU NMBU Untitled
 
45 Haugset, Anne Sigrid.
Gevinster av bredbåndsutbygging i Nord-Trøndelag. Steinkjer: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-7732-177-6) 90 p.
TFoU Untitled
 
46 Haugset, Anne Sigrid.
Jakt- og fiskerett i Follafoss allmenning. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 46 p.
TFoU Untitled
 
47 Haugset, Anne Sigrid.
Local ideas about common in the context of a historical transformation from commons to private property. : Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 20 p.
TFoU Untitled
 
48 Haugset, Anne Sigrid.
Mære landbruksskole. Mære sin rolle for landbruket og konsekvenser av endringer i gårdsdrifta. : TFoU AS 2013 (ISBN 978-82-7732-187-5) 153 p.
TFoU Untitled
 
49 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Jakt- og fiskerett i Follafoss allmenning. Basert på innholdsanalyse av artikler i Trønder-Avisa 1965-2012. Ås: Center for Land Tenure Studies/ Trøndelag Forskning og Utvikling AS 2013 (ISBN 978-82-483-0076-2) 85 p.
TFoU NMBU Untitled
 
50 Haugset, Anne Sigrid; Berge, Erling.
Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune (Norwegian). Ås: Center for Land Tenure Studies/ TFoU 2013 (ISBN 978-82-483-0075-5) 132 p.
TFoU NMBU Untitled
 
    Show next list