Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 594 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    Next >>

2018
1 Trondsen, Marianne; Tjora, Aksel; Broom, Alex; Scambler, Graham.
The symbolic affordances of a video-mediated gaze in emergency psychiatry. Social Science and Medicine 2018 ;Volume 197. p. 87-94
UNN NTNU Untitled
 
2017
2 Bolle, Stein Roald; Trondsen, Marianne Vibeke; Stensland, Geir Øyvind; Tjora, Aksel.
Usefullness of videoconferencing in psychiatric emergencies - a qualitative study. Health and Technology 2017 p. 1-7
NTNU UNN Untitled
 
3 Grønning, Ingeborg Mikalsen; Tjora, Aksel.
Digital absolution: Confessional interaction in an online weight loss forum. Convergence. The International Journal of Research into New Media Technologies 2017
NTNU Untitled
 
4 Henriksen, Ida Marie; Tjora, Aksel.
Situational Domestication and the Origin of the Cafe Worker Species. Sociology 2017 p. 1-16
NTNU Untitled
 
5 Levang, Lisbeth Elvira; Bye, Tor Anders; Hirrich, Anne; Røkkum, Nina Helen Aas; Torp, Thomas Ueland; Tjora, Aksel.
Musikkfestivalens kollektive effervesens. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017 ;Volume 58.(1) p. 62-83
NTNU Untitled
 
6 Tjora, Aksel.
ADHD og det disiplinerte samfunn. Seminar for ansatte i ungdomsklubbene; 2017-02-22
NTNU Untitled
 
7 Tjora, Aksel.
Bydelen: mellom planlegging, dugnad og aktivisme. Planrock 17: Kommuneplankonferansen; 2017-02-13 - 2017-02-14
NTNU Untitled
 
8 Tjora, Aksel.
Fellesskap. Litteraturfestivalen Æ Å; 2017-03-17
NTNU Untitled
 
9 Tjora, Aksel.
Gripe inn: Jeg ble sint og på impuls gikk jeg mot guttegjengen. Da jeg nærmet meg så jeg i øynene deres at de så ganske skremte ut. KK.no [Internet] 2017-02-14
NTNU Untitled
 
10 Tjora, Aksel.
Medikalisering, standardisering, disiplinering. Forum for vitenskap og demokrati; 2017-02-15
NTNU Untitled
 
11 Tjora, Aksel.
Panel: Destination Dystopia. Technoport; 2017-03-07 - 2017-03-09
NTNU Untitled
 
12 Tjora, Aksel.
Panel: Hyper Relation. Technoport; 2017-03-07 - 2017-03-09
NTNU Untitled
 
13 Tjora, Aksel.
Paneldebatt: Diagnose Student. Paneldebatt: Diagnose Student; 2017-03-16
NTNU Untitled
 
14 Tjora, Aksel.
The moral order of the smart phone. [Artistic or museum-related presentation] Hyper Relation at Galleri Babel. Technoport; Trondheim. 2017-03-09 - 2017-03-12
NTNU Untitled
 
15 Tjora, Aksel.
Utstillingen The Internet Warriors: Innledningskommentar. Utstillingen The Internet Warriors; 2017-03-17
NTNU Untitled
 
2016
16 Farstad Djupedal, Elise; Tjora, Aksel.
ADHD og det disiplinerte samfunn. Sosiologifestivalen; 2016-09-15 - 2016-09-15
NTNU Untitled
 
17 Isaksen, Joachim Vogt; Tjora, Aksel.
Pressens biologisering av ADHD. Sosiologisk Tidsskrift 2016 ;Volume 24.(4) p. 281-302
NTNU Untitled
 
18 Midtgård, Trude Mariane; Tjora, Aksel.
Festivalens publikum. Pseminar; 2016-08-19
NTNU Untitled
 
19 Næss, Siri Christine; Tjora, Aksel.
Mødres møte med ADHD. I: ADHD og det disiplinerte samfunn. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-2019-9. p. 69-84
NTNU Untitled
 
20 Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel.
En undersøkelse av begrepet "science capital" og dets relevans for norsk kontekst. På oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.. Trondheim: Sosiologisk poliklinikk 2016 24 p.
NTNU Untitled
 
21 Røkkum, Nina Helen Aas; Smeplass, Eli; Tjora, Aksel.
En vurdering av begrepet "science capital" og dets relevans i norsk kontekst. : Sosiologisk Poliklinikk på oppdrag fra Nasjonalt senter for realfagsrekruttering 2016 23 p.
NTNU Untitled
 
22 Sommerbakk, Ragni; Haugen, Dagny Faksvåg; Tjora, Aksel; Kaasa, Stein; Hjermstad, Marianne Jensen.
Barriers to and facilitators for implementing quality improvements in palliative care – results from a qualitative interview study in Norway. BMC Palliative Care 2016 ;Volume 15:61. p. -
HAUKELAND NTNU OUS STO UiO Untitled
 
23 Tjora, Aksel.
Bovim vil bli rektor på nytt. Adresseavisen Pluss [Internet] 2016-08-25
NTNU Untitled
 
24 Tjora, Aksel.
Brattørkaia som åpent og levende byrom: Innspill til strategisk planlegging av næringsvirksomhet. Seminar med Entra; 2016-08-17
NTNU Untitled
 
25 Tjora, Aksel.
By skaper kultur - kultur skaper by. Trondheim Calling - seminar om kultur og byutvikling; 2016-02-05
NTNU Untitled
 
26 Tjora, Aksel.
Coding, categories, and concepts: Maintaining the inductive strategy through qualitative analysis in research about ICTs. Methods in ICT research; 2016-03-14
NTNU Untitled
 
27 Tjora, Aksel.
Digital patients: A typology of emerging patient roles. Department seminar; 2016-03-16
NTNU Untitled
 
28 Tjora, Aksel.
ESSI. ESSI Seminar; 2016-09-05 - 2016-09-06
NTNU Untitled
 
29 Tjora, Aksel.
Flytt SV-disiplinene til UiO. Universitetsavisa [Internet] 2016-03-08
NTNU Untitled
 
30 Tjora, Aksel.
Fra teknologifisert helse til helsifisert teknologi. Forskningsfredag; 2016-09-30 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
31 Tjora, Aksel.
Frivillighet mellom altruisme, fest og samhold. Kultur kvantitet – kvalitet - frivillighet. Kommunekonferanse; 2016-10-06 - 2016-10-07
NTNU Untitled
 
32 Tjora, Aksel.
Hva skal vi med fakultetene?. Universitetsavisen 2016
NTNU Untitled
 
33 Tjora, Aksel.
Hva skjer når kunnskap måles?. Protestpub; 2016-06-02
NTNU Untitled
 
34 Tjora, Aksel.
Kaller rapportinnholdet en fornærmelse mot kollegaer. Adresseavisen Plus [Internet] 2016-08-19
NTNU Untitled
 
35 Tjora, Aksel.
Kaller rapportinnholdet «en fornærmelse» mot kollegaer - »Campusutbygging ved NTNU. Adresseavisen [Newspaper] 2016-08-20
NTNU Untitled
 
36 Tjora, Aksel.
"Kun pønken kan berge NTNU". Universitetsavisa 2016
NTNU Untitled
 
37 Tjora, Aksel.
Kvalitativ analyse og bruk av HyperRESEARCH. Gjesteforelesning; 2016-08-25
NTNU Untitled
 
38 Tjora, Aksel.
Naboverksted (integrering og inkludering). Naboverksted; 2016-02-01
NTNU Untitled
 
39 Tjora, Aksel.
Nodes of Analytic Fixation as Research Scope in Qualitative Research. Norsk helsesosiologisk konferanse; 2016-04-27 - 2016-04-28
NTNU Untitled
 
40 Tjora, Aksel.
Nodes of Analytic Fixation as Research Scope in Qualitative Research. BSA medical Sociology Annual Conference; 2016-09-07 - 2016-09-09
NTNU Untitled
 
41 Tjora, Aksel.
Når vi presses inn i normaliteten. Klassekampen 2016
NTNU Untitled
 
42 Tjora, Aksel.
Om fellesskap. God-nok-festivalen; 2016-07-14 - 2016-07-17
NTNU Untitled
 
43 Tjora, Aksel.
Panel: Finnes det et sosiologisk "wake-up call"?. Sosiologifestival 2016; 2016-09-15
NTNU Untitled
 
44 Tjora, Aksel.
Passiare fellesskap. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2016 (1) p. 4-9
NTNU Untitled
 
45 Tjora, Aksel.
Punk as academic attitude: Connecting students and professors by collective creativity. Fredagsseminar; 2016-03-11
NTNU Untitled
 
46 Tjora, Aksel.
Sosiale unntakstilstander: Om tre ukers internettfravær og betydningen av eksperimentell sosiologi. Sosiologisk vinterseminar; 2016-01-22 - 2016-01-24
NTNU Untitled
 
47 Tjora, Aksel.
Sosiologens tilnærming til byen. Gjesteforelesning; 2016-08-30
NTNU Untitled
 
48 Tjora, Aksel.
Tar grep om utviklingen på Brattøra. NRK Trøndelag [Internet] 2016-09-12
NTNU Untitled
 
49 Tjora, Aksel.
The point of qualitative research. Seminar series in research methods; 2016-06-14
NTNU Untitled
 
50 Tjora, Aksel.
The point of qualitative research in health informatics. Health Informatics Lectures; 2016-07-06
NTNU Untitled
 
    Show next list