Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 176 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2021
1 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-695-5) 82 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2021:02)
ISF Untitled
 
2 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt. Forum for ideell sektor; 2021-02-03 - 2021-02-03
ISF Untitled
 
3 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Koronakrisen og den norske frivilligheten. Lanseringsseminar; 2021-03-24 - 2021-03-24
ISF Untitled
 
4 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Norsk frivillighet og koronakrisen. Samling for beredskapskontakter i Røde Kors; 2021-06-17 - 2021-06-17
ISF Untitled
 
5 Trætteberg, Håkon Solbu; Sivesind, Karl Henrik; Paananen, Maiju; Hrafnsdóttir, Steinunn.
Private Early Childhood Education and Care (ECEC) in the Nordic Countries: Development and governance of the welfare mix. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2021 (ISBN 978-82-7763-712-9) 137 p. Rapport – Institutt for samfunnsforskning(2021:06)
ISF Untitled
 
6 Wiepking, Pamala; Handy, Femida; Park, Sohyun; Neumayr, Michaela; Bekkers, Rene; Breeze, Beth; de Wit, Arjen; Einolf, Christopher J.; Gricevic, Zbignev; Scaife, Wendy; Bethmann, Steffen; Breen, Oonagh; Kang, Chulhee; Katz, Hagai; Krasnopolskaya, Irina; Layton, Michael D.; Mersianova, Irina; Lo, Kuang-Ta; Osili, Una; Pessi, Anne Birgitta; Sivesind, Karl Henrik; Yamauchi, Naoto; Yang, Yongzheng.
Global Philanthropy: Does Institutional Context Matter for Charitable Giving?. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 2021
ISF Untitled
 
2020
7 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2020 (ISBN 978-82-7763-646-7) 95 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2020:5)
ISF Untitled
 
8 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik; Enjolras, Bernard.
Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no 2020
ISF Untitled
 
9 Sivesind, Karl Henrik.
Idéburen välfärd i Norden och Europa. Var sker tillväxt och vilka är de institutionella tillväxtfaktorerna?. Ledarskap under 20-talet Nordisk konferens för ideella och idéburna organisationer; 2020-03-11 - 2020-03-12
ISF Untitled
 
10 Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu.
Aktivt medborgerskap i et pluralistisk samfunn. Hvordan kan ideelle og kommersielle velferdsaktører bidra?. Workshop om KSP forprosjekt for ISF, Virke og NHO Service; 2020-02-18 - 2020-02-18
ISF Untitled
 
2019
11 Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Sveinung.
Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2019 (ISBN 978-82-7763-621-4) 52 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2019:1)
ISF UiB Untitled
 
12 Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. Nordisk frivillighet; 2019-09-10
ISF Untitled
 
13 Sivesind, Karl Henrik.
Nye tall om ideelle velferd og frivillig sektor. Nye tall om ideell og frivillig sektor; 2019-12-06
ISF Untitled
 
14 Sivesind, Karl Henrik.
Om ideelle velferdsaktører og endringer på feltet. N.K.S. som ideell aktør – veien videre; 2019-11-25 - 2019-11-25
ISF Untitled
 
15 Vamstad, Johan; Sivesind, Karl Henrik; Boje, Thomas P..
Giving in Scandinavia. I: Civic Engagement in Scandinavia: Volunteering, Informal help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Springer Nature 2019 ISBN 978-3-319-98716-3. p. 113-134
ISF Untitled
 
2018
16 Enjolras, Bernard; Salamon, Lester; Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette.
The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 (ISBN 978-3-319-71473-8) 196 p.
ISF Untitled
 
17 Enjolras, Bernard; Sivesind, Karl Henrik.
The roles and impacts of the third sector in Europe. I: The Third Sector as a Renewable Resource for Europe : Concepts, Impacts, Challenges and Opportunities. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-71473-8. p. 95-124
ISF Untitled
 
18 Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2018 (ISBN 978-82-7763-600-9) ;Volume 2018.44 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2)
ISF Untitled
 
19 Saglie, Jo; Sivesind, Karl Henrik.
Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society 2018 ;Volume 14.(4) p. 292-310
ISF Untitled
 
20 Segaard, Signe Bock; Sivesind, Karl Henrik.
The Power of Nonprofit Actors in Policy Making Process.Analyzing Interest Group Strategies that Changed the Implementation of an EU Directive in Norway. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
21 Sivesind, Karl Henrik.
Blir skandinaviske velferdstjenester svekket av markedsreformer? Forholdet mellom offentlige, kommersielle og ideelle velferdstilbydere. Tidsskrift for velferdsforskning 2018 ;Volume 21.(1) p. 70-76
ISF Untitled
 
22 Sivesind, Karl Henrik.
Country Report Norway : The 2018 Global Philanthropy Environment Index. Indianapolis, IN: Lilly Family School of Philanthropy, Indiana University 2018
ISF Untitled
 
23 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i ideelle velferdsaktørers rolle og politiske rammebetingelser. Møte for til Det norske Diakonhjems hovedstyre; 2018-09-27 - 2018-09-27
ISF Untitled
 
24 Sivesind, Karl Henrik.
Endringer i ideelle velferdsaktørers sysselsetting og rolle. Styremøtet til Virke; 2018-06-05
ISF Untitled
 
25 Sivesind, Karl Henrik.
Konsekvenser av markedsstyring for ideelle velferdsaktører. Norge sammenlignet med Storbritannia og Tyskland. Mangfold, velferdsstat og frivillighet; 2018-11-13
ISF Untitled
 
26 Sivesind, Karl Henrik.
Organized panel: "Third Sector Organizations in Health and Social Care Services in Norway, UK and Germany". Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
27 Sivesind, Karl Henrik.
Roundtable Discussion: "The Changing Role of European and US Foundations: Implications for Policy and Philanthropy". Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
28 Sivesind, Karl Henrik.
Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. 2018 AAACS Annual Conference; 2018-04-11 - 2018-04-13
ISF Untitled
 
29 Sivesind, Karl Henrik.
Will user choice reduce equal opportunities in Scandinavian compulsory education?. European Conference for Educational Research; 2018-09-03 - 2018-09-06
ISF Untitled
 
30 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes; Enjolras, Bernard.
An Organizational Landscape in Transformation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639. p. 67-116
ISF UiB Untitled
 
31 Sivesind, Karl Henrik; Zimmer, Annette; Kendall, Jeremy.
Differences in Third Sector Welfare Models in Norway, UK and Germany. Democracy and Legitimacy: The Role of the Third Sector in a Globalizing World; 2018-07-10 - 2018-07-13
ISF Untitled
 
2017
32 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. : Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2017 (ISBN 978-82-7763-570-5) 105 p. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-7)
ISF Untitled
 
33 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer. Ledermøtet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité; 2017-05-13
ISF UiO Untitled
 
34 Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik.
Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer. Møte for administrative ledere i Norges Idrettsforbund; 2017-03-16
ISF UiO Untitled
 
35 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. ECPR General Conference 2017; 2017-09-06 - 2017-09-09
ISF NORCE Untitled
 
36 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?. XVII Nordic Political Science Congress; 2017-08-08 - 2017-08-11
ISF NORCE Untitled
 
37 Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik; Eimhjellen, Ivar.
Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 (ISBN 978-82-7763-585-9) 93 p. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-10)
ISF NORCE Untitled
 
38 Selle, Per; Sivesind, Karl Henrik.
Voluntary Organizations in the Nordic Countries. I: The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou 2017 ISBN 978-4-623-07535-5. p. -
ISF UiB Untitled
 
39 Sivesind, Karl Henrik.
De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk. Kirkens Bymisjons ledersamling; 2017-09-21
ISF Untitled
 
40 Sivesind, Karl Henrik.
Hva er en ideell aktør. Møte for Frivillighet Norges gruppe for institusjonsdrift; 2017-09-20
ISF Untitled
 
41 Sivesind, Karl Henrik.
Ideelle velferdsaktørers omfang og rolle. Møte med ledelsen i Virke og Frivillighet Norge; 2017-12-19
ISF Untitled
 
42 Sivesind, Karl Henrik.
Introduction to QCA. Course for researchers at Chr. Michelsen Institute; 2017-12-07 - 2017-12-07
ISF Untitled
 
43 Sivesind, Karl Henrik.
Lightning Research Roundtable: Philanthropy, Fundraising & Giving. Strengthening Local Communities: The Role of Nonprofit and Philanthropic Organizations; 2017-11-16 - 2017-11-18
ISF Untitled
 
44 Sivesind, Karl Henrik.
Mer penger og mindre dugnad?. Norges Innsamlingsråds generalsekretærmøte; 2017-04-19
ISF Untitled
 
45 Sivesind, Karl Henrik.
Nyere forskning om ideelle organisasjoner. Nordisk kontaktmøte for ideelle paraplyorganisasjoner; 2017-03-29
ISF Untitled
 
46 Sivesind, Karl Henrik.
Research on Giving in Norway. I: Giving in Europe : The State of Research on Giving in 20 European Countries. Amsterdam: Lenthe Publishers 2017 ISBN 9789075458862. p. 186-198
ISF Untitled
 
47 Sivesind, Karl Henrik.
The Changing Roles of For-Profit and Nonprofit Welfare Provision in Norway, Sweden, and Denmark. I: Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-55380-1. p. 33-74
ISF Untitled
 
48 Sivesind, Karl Henrik.
The role of nonprofit organizations in the modern welfare society. Nordic Diaconal Network Meeting; 2017-03-15
ISF Untitled
 
49 Sivesind, Karl Henrik.
Velferdskapitalismen. Dag og tid [Newspaper] 2017-08-04
ISF Untitled
 
50 Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel.
Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?. Strengthening Local Communities: The Role of Nonprofit and Philanthropic Organizations; 2017-11-16 - 2017-11-18
ISF Untitled
 
    Show next list