Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-29 of 29

2020
1 Thomsen, Terje Øien; Johannessen, Mona Stenhaug.
Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Specialpædagogik 2020 ;Volume 40.(1) p. 11-18
UiT Untitled
 
2017
2 Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif.
Self-determination in a public organized life - lesion learned. Social History of Learning Disability Conference (SHLD); 2017-07-20 - 2017-07-21
UiT Untitled
 
2016
3 Thomsen, Terje Øien.
Inclusion and outdoor education. UCC - International week 2016; 2016-02-29 - 2016-03-02
UiT Untitled
 
2015
4 Thomsen, Terje Øien.
Fra "plakaten på veggen" til paragraf 13 og tilbake igjen?". Heimevernsbladet 2015 ;Volume 68.(1) p. 25-27
HIH Untitled
 
5 Thomsen, Terje Øien.
Inclusion in public elementary schools. UCC - International week; 2015-04-04 - 2015-04-06
UiT Untitled
 
6 Thomsen, Terje Øien.
Kan to pluss to bli mer enn fire? - om inkludering i folkeskolen. Specialpædagogik 2015 ;Volume 35.(1) p. 37-44
UiT Untitled
 
2014
7 Johnsen, Bjørn Eirik; Lysvik, Leif S.; Thomsen, Terje.
Struggle for self-determination among service users in Norway. Learning Disability Practice journal 2014 ;Volume 17.(10) p. 31-34
UiT Untitled
 
8 Thomsen, Terje Øien.
HV-området som prestasjonsgruppe. Heimevernsbladet 2014 ;Volume 67.(1) p. 35-37
HIH Untitled
 
2013
9 Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S.; Johnsen, Bjørn Eirik.
I don't need to be angry any more. Social History of Learning Disability Conference (SHLD); 2013-08-08
HIH UiT Untitled
 
2012
10 Thomsen, Terje Øien.
Kan opplæring bidra til bedre sosiale ferdigheter hos barn med autisme?. SIKON (Landsforeningen for autisme) konferanse; 2012-04-17 - 2012-04-17
HIH Untitled
 
2011
11 Thomsen, Terje Øien; Lysvik, Leif S..
From institunalization to deinstitunalization - ideologi and politics. NDCPD: US - Nordic International Conference on Intellectual Disabilities; 2011-10-03 - 2011-10-06
HIH Untitled
 
2010
12 Thomsen, Terje Øien.
Det nye landforsvaret - hvordan skal det nye landforsvaret virke sammen med luft- og sjøstridskreftene?. Forsvarets forum 2010 (06) p. 89-89
UiT Untitled
 
2009
13 Thomsen, Terje Øien.
Tilrettelegging av skolehverdagen for barn med Aspberger syndrom. SIKON (Landsforeningen for autisme) konferanse; 2009-04-27 - 2009-04-28
HIH Untitled
 
14 Thomsen, Terje; Øien, Hill.
Mediation som meklingsform mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ved konflikter knyttet til oppfølging av sykefravær i relasjon til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2009 ;Volume 6.(1) p. 34-43
UiT Untitled
 
2008
15 Thomsen, Terje.
Når hver skoledag blir en utfordring : om Jan, 13 år, med Tourettes syndrom. Specialpædagogik 2008 ;Volume 28.(5) p. 13-21
UiT Untitled
 
2007
16 Thomsen, Terje.
Om Emma og Markus i verdenslandsbyen. Skolepsykologi 2007 ;Volume 42.(2) p. 11-16
HIH Untitled
 
17 Thomsen, Terje.
Å være ulik og likevel likeverdig ...? : Peter, 11 år, i Kafkas jerngrep. Specialpædagogik 2007 ;Volume 27.(6) p. 10-17
UiT Untitled
 
2005
18 Philgren, Joppe; Lindskog, Carina; Thomsen, Terje Øien.
Lär där du är - vem betalar?. Sveriges utbildingsradio AB [TV] 2005-10-01
HIH Untitled
 
19 Thomsen, Terje Øien.
Fleksibel utdanning og regional kompetanseutvikling. NITUS-konferanse; 2005-05-01 - 2005-05-03
HIH Untitled
 
2004
20 Thomsen, Terje Øien; Bjørgum, lars.
Problembasert læring på ti minutter. Harstad: Høgskolen i Harstad 2004 (ISBN 8245301949) 17 p.
HIH Untitled
 
2002
21 Thomsen, Terje Øien.
Ansvar for egen læring på ti minutter. Harstad: Høgskolen i Harstad 2002 (ISBN 8245301760) 14 p.
HIH Untitled
 
22 Thomsen, Terje Øien.
Når Mohammed ikke kommer til berget, så får berget komme til Mohammed. I: SOFF-rapport nr. 2/2002. : SOFF - Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning 2002 ISBN 82-91308-28-4. p. 62-67
UiT Untitled
 
2001
23 Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien.
Vilkår for et regionalt utdanningsløft. Tromsø/Harstad: Universitetet i Tromsø/Høgskolen i Harstad U-VETT publikasjon 2001/1 2001 (ISBN 82-92352-00-7) 278 p.
HIH UiT Untitled
 
2000
24 Thomsen, Terje Øien; Johnsen, Bjørn-Eirik; Sommerbakk, Viktor.
Nære studier for fjerne studenter?. Harstad: Høgskolen i Harstad 2000 (ISBN 8245301515) 85 p.
HIH UiT Untitled
 
1999
25 Grepperud, Gunnar; Thomsen, Terje Øien.
Vurderingsrapport for de to første års virksomhet ved studiesenteret på Finnsnes. Tromsø: Universitetet i Tromsø, UNIKOM 1999 61 p.
UiT Untitled
 
26 Thomsen, Terje Øien.
Mot fremtidens utdannelser - om skjønnheten og udyret i høgre utdanning. Harstad: Høgskolen i Harstad 1999 (ISBN 8245301175)
HIH Untitled
 
1998
27 Thomsen, Terje Øien.
Gruppeintervjuet - avgrensing, anvendelse og anvisning. Harstad: Høgskolen i Harstad 1998 (ISBN 8245300896) 19 p.
HIH Untitled
 
1997
28 Thomsen, Terje Øien.
Tromsnett - fra begynnelse til slutt. Tromsø: Statens utdanningskontor i Troms 1997 33 p.
HIH Untitled
 
1996
29 Thomsen, Terje Øien.
Mer kunnskap til flere? - omstilling og kompetanseutvikling i Forsvaret. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsvitenskap, skoleforskningsgruppa 1996 120 p.
HIH Untitled