Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 114 << Previous 1 2 3    Next >>

2021
1 Skauge, Mads; Rafoss, Kolbjørn.
Gendered Exercise as an Expression of Gendered Meaning? Exercise Contexts and Motives Among Norwegian Youths 13–18 Years Old, 2010–2018 | A Summary. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2021
NORD UiT Untitled
 
2 Skauge, Mads; Rafoss, Kolbjørn.
Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018 | Et sammendrag. Idrottsforum.org - Nordic Sport Studies Forum 2021
NORD UiT Untitled
 
2020
3 Skauge, Mads; Rafoss, Kolbjørn.
Kjønnet trening som uttrykk for kjønnet mening? Treningsorganisering og treningsmotiver blant ungdom i Norge 13-18 år 2010-2018. Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ;Volume 44.(3) p. 217-230
NORD UiT Untitled
 
2019
4 Hofmann, Annette R.; Rafoss, Kolbjørn; Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert Gottfried.
Friluftsliv in Gesellschaft und Schule - Eine Einführung in ein norwegisches Phänomen. Betrifft SPORT 2019 ;Volume 41.(6) p. 10-15
UiT Untitled
 
5 Krempig, Inger Wallem; Rafoss, Kolbjørn.
Finden und Aneignen von Bewegungsmöglichkeiten auf Ski. Skileik: die norwegischen Winterspielplätze. Betrifft SPORT 2019 (6) p. 28-31
UiT Untitled
 
6 Rafoss, Kolbjørn.
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv – en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland. .. Seminar; 2019-03-15
UiT Untitled
 
7 Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell.
Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - en studie av deltakelse, tilrettelegging og sosial ulikhet i Nordland. Bodø/Alta: Nordland fylkeskommune 2019 92 p.
UiT Untitled
 
8 Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn.
Kulturen i naturen. PLNTY [Internet] 2019-01-20
UiT Untitled
 
2018
9 Hofmann, Annette R.; Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert Gottfried.
Norwegian Friluftsliv - A Way of Living and Learning in Nature. Waxmann Verlag 2018 (ISBN 978-3-8309-3851-4) 214 p.
UiT Untitled
 
2017
10 Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn.
Sociology of Sport: Norway, Sweden and Denmark. I: Sociology of Sport, A Global Subdiscipline in Review. Emerald Group Publishing Limited 2017 ISBN 9781786350503. p. 265-283
NTNU UiT Untitled
 
11 Rafoss, Kolbjørn.
Deltakelse i fritidsaktiviteter blant norsk- og samisk talende ungdom i Finnmark. Alta [TV] 2017-02-06
UiT Untitled
 
12 Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar.
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet 2017 125 p.
UiT Untitled
 
13 Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove.
Den norske idrettsmodellen - i utakt med tiden?. Norsk sosiologisk tidsskrift 2017 ;Volume 1.(2) p. 152-170
USN UiT Untitled
 
2016
14 Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell.
Bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk- og norsktalende ungdom i Finnmark. I: Samiske tall forteller 9 - Kommentert samisk statistikk 2016. Kautokeino: Sámi allaskuvla - Sámi University College 2016 ISBN 978-82-7367-043-4. p. 17-40
UiT Untitled
 
15 Rafoss, Kolbjørn; Hines, Kjell.
Ung i Finnmark - En studie av bruk av fritidsarenaer og deltakelse i fritidsaktiviteter blant samisk og norsk ungdom. I: Utafor sporet? Idrett, identiteter og regionalisme i nord. Oplandske Bokforlag 2016 ISBN 978-82-7518-244-7. p. 169-196
UiT Untitled
 
16 Rafoss, Kolbjørn; Seippel, Ørnulf Nicolay.
Friluftslivs aktiviteter i den norske befolkningen - en studie av utviklingstrekk og sosiale forskjeller i perioden 1990-2013. I: Ute! Friluftsliv - pedagogiske, historiske og sosiologiske perspektiver. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1755-7. p. 185-210
NIH UiT Untitled
 
2015
17 Hofmann, Annette R.; Rolland, Carsten Gade; Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert Gottfried.
Friluftsliv - ein norwegisches Phänomen: Eine Lebensphilosophie in Theorie und Praxis. Waxmann Verlag 2015 (ISBN 978-3-8309-2782-2) 197 p.
UiT Untitled
 
18 Rafoss, Kolbjørn.
Hall i Nord: En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0744-0) ;Volume 2015.306 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(40)
USN UiT Untitled
 
2014
19 Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn.
Like og ulike historier. De første organiserte lagspillene blant kvinner i et kjønnspolitisk perspektiv. I: Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv. Novus Forlag 2014 ISBN 978-82-7099-793-0. p. 129-153
NTNU UiT Untitled
 
20 Rafoss, Kolbjørn; Welde, Boye.
TALENT IDENTIFICATION AMONG FEMALE SOCCER PLAYERS TO NATIONAL YOUTH TEAMS AND PLAYER ION TO ANATIONAL TEAM. 19th annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE; 2014-07-02 - 2014-07-05
NORD UiT Untitled
 
21 Rafoss, Kolbjørn; Welde, Boye.
TALENT IDENTIFICATION AMONG FEMALE SOCCER PLAYERS TO NATIONAL YOUTH TEAMS AND PLAYER SELECTION TO A-NATIONAL TEAM. I: Book of Abstracts of the 19th Annual Congress of theEuropean College of Sport Science – 2nd - 5th July 2014, Amsterdam – The Netherlands. : European College of Sport Science, Germany 2014 ISBN 978-94-622-8477-7. p. -
NORD UiT Untitled
 
2012
22 Rafoss, Kolbjørn.
Et styringssystem i emning : utforming og implementering av en offentlig idrettspolitikk før 1940. Heimen - Lokal og regional historie 2012 ;Volume 49.(2) p. 181-196
UiT Untitled
 
23 Rafoss, Kolbjørn.
Hvordan matcher bruken av innendørsanlegg nye aktivitetsvaner i befolkningen?. Idrett & anlegg 2012
UiT Untitled
 
24 Rafoss, Kolbjørn.
Idrættens sundhedsmæssige slagside. Idrættens største udfordringer – idrætssektorens brændpunkter; 2012-05-30 - 2012-05-31
UiT Untitled
 
25 Rafoss, Kolbjørn.
Kampen om de aktive. Den Store Kurshelgen; 2012-10-20
UiT Untitled
 
26 Rafoss, Kolbjørn.
Kommentar på «Idrottsanlaggningars betydelse – bortom idrotten». Idrett & anlegg 2012 (6) p. 48-49
UiT Untitled
 
27 Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar.
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet – en revisjon. Oslo: Helsedirektoratet 2012 102 p.
NIH UiT Untitled
 
28 Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar.
Idrett og anlegg i endring: Oppslutning om idrettsaktiviteter og bruk av idrettsanlegg i den norske befolkningen. Akilles forlag 2012 (ISBN 978-82-7286-231-1) 189 p.
NIH UiT Untitled
 
29 Rolland, Carsten Gade; Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn.
Kunnskapsgrunnlag for søknad om mastergradsstudium i idrettsvitenskap. : Høgskolen i Finnmark 2012 110 p.
UiT Untitled
 
2011
30 Hovden, Jorid; Rafoss, Kolbjørn.
Et kritisk perspektiv - fra Marx til den nyere Frankfurterskole. I: Grundbog i idrætssociologi. Munksgaard Forlag 2011 ISBN 978-87-628-0979-6. p. 128-144
NTNU UiT Untitled
 
31 Rafoss, Kolbjørn.
Forvaltning og interessekamp om statlige midler til idrettsanlegg. I: Norsk Idrett - Indre spenning og ytre press. Akilles forlag 2011 ISBN 978-82-7286-228-1. p. 427-446
UiT Untitled
 
32 Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar; Tangen, Jan Ove; Halvorsen Thorén, Kine.
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. Oslo: Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Finnmark, Universitetet for miljø og biovitenskap 2011 104 p.
FORSV USN UiT Untitled
 
33 Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Breivik, Gunnar; Rafoss, Kolbjørn.
Hvordan skal Staten bruke penger på fysisk aktivitet?. www.sportsanalyse.no 2011
FORSV UiT NMBU Untitled
 
34 Thoren, Anne-Karine Halvorsen; Sand, Trond Svela; Breivik, Gunnar; Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove; Bergaust, Tore Edvard; Stokke, Knut Bjørn.
Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet/ Høgskolen i Finnmark 2011 (ISBN 978-82-7938-162-4) 103 p.
FORSV USN NIH UiT NMBU Untitled
 
2010
35 Rafoss, Kolbjørn.
Idrottsanläggningar for alla?. Nordisk Idrottsmote; 2010-11-26 - 2010-11-28
UiT Untitled
 
36 Rafoss, Kolbjørn.
Nordlysbadet som folkehelsetiltak. Altaposten 2010
UiT Untitled
 
37 Rafoss, Kolbjørn; Troelsen, Jens.
Sport facilities for all? The financing, distribution and use of sports facilities in Scandinavian countries. Sport in Society Cultures, Commerce, Media, Politics 2010 ;Volume 13.(4) p. 641-656
UiT Untitled
 
2009
38 Rafoss, Kolbjørn.
Finansiering og forvaltning av anleggsmidler : konflikter, kompromiss og konsensus. I: Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3. p. 29-51
UiT Untitled
 
39 Rafoss, Kolbjørn.
Fotball-landskaper : utvikling, spredning og bruk av fotballanlegg 1886-2008. I: Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3. p. 105-124
UiT Untitled
 
40 Rafoss, Kolbjørn; Breivik, Gunnar.
Anleggsbruk i befolkningen : en studie av anleggstyper, aktivitetsprofiler og endring. I: Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3. p. 53-79
NIH UiT Untitled
 
41 Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove.
Innledning. I: Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3. p. 15-27
USN UiT Untitled
 
42 Rafoss, Kolbjørn; Tangen, Jan Ove.
Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 (ISBN 978-82-450-0734-3) 215 p.
USN UiT Untitled
 
43 Tangen, Jan Ove; Rafoss, Kolbjørn.
Idrettsanlegg som politisk virkemiddel. I: Kampen om idrettsanleggene : planlegging, politikk og bruk. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0734-3. p. 193-201
USN UiT Untitled
 
2008
44 Rafoss, Kolbjørn; Thomassen, Tor Oskar.
Hvordan utvikle unge fotballspillere?. UKJENT 2008
UiT Untitled
 
45 Rafoss, Kolbjørn; Zoglowek, Herbert.
Spill og lær ballspill. Cappelen Damm H√łyskoleforlaget 2008 (ISBN 9788276345872) 177 p.
UiT Untitled
 
46 Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn.
Ballspill-læring. Altaseminar - LFF-UVI: Seminar for idrettsleder og avdelingsledere innenfor utdanningsprogrammet idrettsfag; 2008-10-29 - 2008-10-31
UiT Untitled
 
47 Zoglowek, Herbert; Rafoss, Kolbjørn.
Læring i ballspill. utenTitteltekst; 2008-12-15 - 2008-12-16
UiT Untitled
 
2007
48 Rafoss, Kolbjørn.
Betydning av idrettsanlegg for fysisk aktivitet og naturopplevelse. utenTitteltekst; 2007-02-15 - 2007-02-15
UiT Untitled
 
49 Rafoss, Kolbjørn.
Idrettsanlegg for hvem?. utenTitteltekst; 2007-05-03 - 2007-05-03
UiT Untitled
 
50 Rafoss, Kolbjørn.
Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere av Moheia bad i Rana. Bodø: Nordland fylkeskommune 2007 38 p.
UiT Untitled
 
    Show next list