Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 91 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Helstad, Kristin; Abrahamsen, Hedvig Neerland.
Leadership in Upper Seconday Schools: Teachers as Leaders. Symposium; 2019-10-10 - 2019-10-11
UiO HVL Untitled
 
2 Helstad, Kristin; Bekkelien, Monica; Solstad, Are.
Skoleutvikling på ungdomstrinnet - profesjonalisering innenfra og utenfra. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Oslo: Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. p. 165-184
UiO Untitled
 
3 Helstad, Kristin; Joleik, Norhild; Klavenes, Eileen Holm.
Faglederrollen i videregående skole - fra vaktmester til skoleutvikler. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Oslo: Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. p. 145-163
UiO Untitled
 
4 Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Nye lærer- og lederroller i skolen. Oslo: Universitetsforlaget 2019 (ISBN 978-82-15-03407-2) 206 p.
HINN UiO Untitled
 
5 Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Nye lærer- og lederroller. Nye vilkår for skoleutvikling?. I: Nye lærer- og lederroller i skolen. Oslo: Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03407-2. p. 13-28
UiO HINN Untitled
 
6 Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Utviklingsarbeid i skolen - et kritisk blikk på en positiv diskurs. I: Styring og ledelse i grunnutdanningen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-60554-4. p. 111-128
HINN UiO Untitled
 
2018
7 Helstad, Kristin.
Kunnskapsarbeid i skolen – skoleledernes rolle. Trøndelagskonferansen; 2018-10-17 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
8 Helstad, Kristin.
Ledelse i klasserommet - et læringsperspektiv. Bedre Skole 2018 (3) p. 60-64
UiO Untitled
 
9 Helstad, Kristin.
Ledelse og profesjonsutvikling i skolen. Konferanse for skoleledere og tillitsvalgte; 2018-09-24 - 2018-09-24
UiO Untitled
 
10 Helstad, Kristin.
Læreren som regissør. Drama og teaterpedagogene; 2018-04-06 - 2018-04-06
UiO Untitled
 
11 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Quality in higher education: The intertwined relationship between didactics and leadership. NERA 2018; 2018-03-07 - 2108-03-09
UiO Untitled
 
12 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Tools for leading teaching in higher education. ECER konferanse Sept 2018; 2018-09-04 - 2018-09-08
UiO Untitled
 
13 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Leadership for Learning: What does it look like in the Classroom?. ECER 2018; 2018-09-04 - 2018-09-04
UiO Untitled
 
2017
14 Helstad, Kristin.
Fra plan til praksis; Forankring av utviklingsarbeid i organisasjonen. Konferanse; 2017-03-13 - 2017-03-13
UiO Untitled
 
15 Helstad, Kristin.
Prosesser og verktøy for ledelse gjennom FYR. Samling for prosjektledelsen i FYR -; 2017-09-04 - 2017-09-04
UiO Untitled
 
16 Helstad, Kristin.
Verdien av skolebasert profesjonsutvikling. Årskonferanse; 2017-02-08 - 2017-02-08
UiO Untitled
 
17 Helstad, Kristin; Dahlbakk, Ann-Therese.
Ledelse gjennom lærersamarbeid: stram styring eller frie tøyler?. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling og ledelse. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027876. p. 125-145
UiO Untitled
 
18 Helstad, Kristin; Gunnulfsen, Ann Elisabeth.
Når UIU møter UIO: Språk og systemer i spill. Avslutningskonferanse "Ungdomstrinn i utvikling"; 2017-04-05 - 2017-04-06
UiO Untitled
 
19 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
Exploring teaching academic literacy in mathematics in initial teacher education: a case study. NERA 2017; 2017-03-23 - 2017-03-25
UiO Untitled
 
20 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal.
The significance of academic literacies in learning mathematics when students are becoming teachers: Learning from an "excellent” teacher educator. ECER; 2017-08-22 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
21 Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line.
Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry 2017
UiO Untitled
 
22 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Læreren som regissør. Verktøy for ledelse i klasserommet. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202482473) 186 p.
UiO Untitled
 
23 Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line; Helstad, Kristin.
Læringsbaner og profesjonsidentitet. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. p. 171-188
UiO Untitled
 
24 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Med mappen som redskap i kampen om teksten. I: Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen. Studentlitteratur AB 2017 ISBN 978-91-44-11930-4. p. 97-126
UiO Untitled
 
25 Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
"You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies 2017 ;Volume 18.(1) p. 81-108
UiO Untitled
 
2016
26 Aas, Marit; Helstad, Kristin; Vennebo, Kirsten Foshaug.
Når rektor stilles til ansvar: Krise eller gyllen mulighet? Om resultatstyring i rektorutdanningen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volume 10.(4) Suppl. 1504-9922 p. 145-165
UiO Untitled
 
27 Helstad, Kristin.
Arbeid med faglige tekster for de to antologiene "Ungdomstrinn i utvikling". Metodedag; 2016-04-07
UiO Untitled
 
28 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling gjennom utforskende samtaler.. Utdanningsdirektoratet, Språkløyper Oslo 2016
UiO Untitled
 
29 Helstad, Kristin.
Ledelse og profesjonsutvikling i videregående skole. ledersamling for skoleledere i Follo; 2016-02-02 - 2016-02-02
UiO Untitled
 
30 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Ledelse i klasserommet. Læreren som regissør. Konferanse for skoler og kulturskole i Tvedestrand; 2016-10-20
UiO Untitled
 
31 Helstad, Kristin; Øiestad, Per Arne.
Psykisk helse i skolen: Lærerens arbeid i klasserommet. Konferanse for tre kommuner i Telemark; 2016-04-05
UiO Untitled
 
32 Jensen, Ruth; Helstad, Kristin; Møller, Jorunn.
Skolelederutdanning og ledelsesutvikling i skolen. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge 2016 ;Volume 10.(4) p. 1-6
UiO Untitled
 
33 Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Student formation in higher education: teaching approaches matter. Teaching in Higher Education 2016 ;Volume 21.(8) p. 962-977
UiO Untitled
 
2015
34 Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Helstad, Kristin; Jensen, Ruth.
Cased based instruction in school leadership education: Exploring how principals deal with complex leadership challenges. ECER; 2015-09-07 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
35 Helstad, Kristin.
Hvordan lærer lærere i fellesskap?. Ungdomstrinn i utvikling - 3 regionssamlinger; 2015-03-01 - 2015-03-25
UiO Untitled
 
36 Helstad, Kristin.
Kollektiv kunnskapsutvikling i skolen. Ledersamling for skoleledere; 2015-04-14 - 2015-04-14
UiO Untitled
 
37 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling blant lærere: Betydningen av ledelse og ekstern støtte. Skolelederdagene ved NTNU; 2015-02-06 - 2015-02-06
UiO Untitled
 
38 Helstad, Kristin.
Ledelse for læring Sammenhenger mellom ledelse, lærerarbeid og elevenes læring. Samling for skoleledere; 2015-08-26 - 2015-08-26
UiO Untitled
 
39 Helstad, Kristin.
Ledelse i klasserommet og i skolen som organisasjon. I: Ledelse for læring i mulighetenes skole. Skoleledelse i skjæringsfeltet mellom allmenndanning og talentutvikling.. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 9788202482459. p. 46-64
UiO Untitled
 
40 Helstad, Kristin.
Profesjonelle samtaler i skolen. Seminar for skoleledere; 2015-05-29 - 2015-05-29
UiO Untitled
 
41 Helstad, Kristin.
Profesjonslæring og ledelse. Masterprogram i pedagogikk og ledelse; 2015-04-27 - 2015-04-28
UiO Untitled
 
42 Helstad, Kristin.
Teachers as Leaders. 43rd Nordic Educational Research Association (NERA) Congress; 2015-03-04 - 2015-03-06
UiO Untitled
 
43 Solbrekke, Tone Dyrdal; Helstad, Kristin.
Student formation in teacher education: Approaches to teaching writing matter. ECER 2015 Budapest; 2015-09-07 - 2015-09-11
UiO Untitled
 
2014
44 Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin.
Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 (ISBN 978-82-15-02355-7) 353 p.
UiO Untitled
 
45 Elstad, Eyvind; Helstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi.
Profesjonsutvikling i skolen. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. p. 17-38
OSLOMET UiO Untitled
 
46 Helstad, Kristin.
Kunnskapsutvikling gjennom samtaler i tverrfaglige læringsfellesskap. I: Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 978-82-15-02355-7. p. 134-151
UiO Untitled
 
47 Helstad, Kristin.
Leadership for Professional Learning and SchoolDevelopment A Relational Perspective. NERA 2014; 2014-03-05 - 2014-03-07
UiO Untitled
 
48 Helstad, Kristin.
Leadership for professional learning in school settings. ECER 2014; 2014-09-02 - 2014-09-06
UiO Untitled
 
49 Helstad, Kristin.
Når lærere lærer. Et teoretisk og empirisk bidrag til forståelser av læreres kunnskapsutvikling i skolen. I: Skriv! Les!2. Akademika forlag 2014 ISBN 9788232103812. p. 197-216
UiO Untitled
 
50 Helstad, Kristin.
Profesjonelle læringsfellesskap: Kunnskapsutvikling gjennom samtaler. Bedre Skole 2014 (1) p. 70-75
UiO Untitled
 
    Show next list