Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 103 << Previous 1 2 3    Next >>

2020
1 Bekkby, Trine; Papadopoulou, Nadia; Fiorentino, Dario; McOwen, Chris J.; Rinde, Eli; Boström, Christoffer; Carreiro-Silva, Marina; Linares, Cristina; Andersen, Guri Sogn; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Bilan, Meri; Cebrian, Emma; Cerrano, Carlo; Donovaro, Roberto; Fagerli, Camilla With; Fraschetti, Simonetta; Gagnon, Karine; Gambi, Cristina; Gundersen, Hege; Kipson, Silvija; Kotta, Jonne; Morato, Telmo; Ojaveer, Henn; Ramirez-Llodra, Eva.
Habitat features and their influence on the restoration potential of marine habitats in Europe. Frontiers in Marine Science 2020
NIVA Untitled
 
2 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Espeland, Sigurd Heiberg; Olsen, Heidi Anita; Thormar, Jonas; Grefsrud, Ellen Sofie; Bøe, Reidulv; Freitas, Carla; Moy, Frithjof Emil.
Nasjonal kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og nøkkelområder for arter. Oslo: Norsk institutt for vannforskning (NIVA) 2020 (ISBN 978-82-577-7189-8) 33 p. NIVA-rapport(7454)
HAVFORSK NGU NIVA Untitled
 
3 Borchgrevink, Harald Bonaventura; Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding.
Slik kan fjorden ved Oslos havnepromenade bli rikere og renere. Forskning.no [Internet] 2020-03-24
NIVA NMBU Untitled
 
4 Brkljacic, Marijana Stenrud; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C.
Utbredelse og tilstand til en nasjonalt viktig ålegraseng i Slependrenna i Asker og Bærum kommune. : Norsk institutt for vannforskning 2020 (ISBN 978-82-577-7244-4) 26 p. NIVA-rapport(7509)
NIVA Untitled
 
5 Gagnon, Karine; Rinde, Eli; Bengil, Elizabeth Grace Tunka; Carugati, Laura; Christianen, Marjolijn J.A.; Danovaro, Roberto; Gambi, Cristina; Govers, Laura L.; Kipson, Silvija; Meysick, Lukas; Pajusalu, Liina; Tüney Kızılkaya, İnci; van de Koppel, Johan; van der Heide, Tjisse; van Katwijk, Marieke M.; Boström, Christoffer.
Facilitating foundation species: The potential for plant?bivalve interactions to improve habitat restoration success. Journal of Applied Ecology 2020 ;Volume 57.(6) p. 1161-1179
NIVA Untitled
 
2019
6 Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Dolan, Margaret; Bøe, Reidulv; Thormar, Jonas; Buhl-Mortensen, Pål; Elvenes, Sigrid; Naustvoll, Lars Johan; Mjelde, Marit; Brandrud, Tor Erik; Rinde, Eli; Bryn, Anders.
Feltveileder for Kartlegging av marin naturvariasjon etter NiN (2.2.0).. Trondheim: Artsdatabanken 2019 (ISBN 978-82-92838-49-5) 65 p.
HAVFORSK NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
7 Anglès d'Auriac, Marc B; Le Gall, Line; Peña, Viviana; Hall-Spencer, Jason M; Steneck, Robert S; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne; Christie, Hartvig; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Rinde, Eli.
Efficient coralline algal psbA mini barcoding and High Resolution Melt (HRM) analysis using a simple custom DNA preparation. Scientific Reports 2019 ;Volume 9.(1) p. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
8 Bekkby, Trine; Andersen, Guri Sogn; Angeltveit, Gro; Broch, Ole Jacob; Bøe, Reidulv; Christie, Hartvig C; Erikstad, Lars; Espeland, Sigurd Heiberg; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Frithjof Emil; Moy, Siri Røang; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Smit, Cecilie; Steen, Henning; Tveiten, Lise Ann.
Added values from the large-scale and long-lasting program for mapping marine habitats. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
HAVFORSK OCEAN NGU NINA NIVA UiO Untitled
 
9 Bekkby, Trine; Smit, Cecilie; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Steen, Henning; Tveiten, Lise; Gitmark, Janne K; Fredriksen, Stein; Albretsen, Jon; Christie, Hartvig.
The Abundance of Kelp Is Modified by the Combined Impact of Depth, Waves and Currents. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volume 6. p. -
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
10 Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, K.; Navrud, S.; Grimsrud, K.; Gånersjord, P.A.; Engelien, E.; Syverhuset, A.O.; Bekkby, Trine; Rinde, Eli.
Oslofjorden i kroner og øre - økonomiske verdier av Oslofjorden. Seminaret "Din Oslofjord"; 2019-09-27
NIVA NINA Untitled
 
11 Chen, Wenting; Barton, David Nicholas; Magnussen, Kristin; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine; Garnåsjordet, Per Arild; Engelien, Erik; Syverhuset, Anne Olga; Bekkby, Trine; Rinde, Eli.
Verdier i Oslofjorden: Økonomiske verdier tilknyttet økosystemtjenester fra fjorden og strandsonen. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7155-3) 163 p. NIVA-rapport(7420)
NINA NIVA SSB Untitled
 
12 Christie, Hartvig; Andersen, Guri S; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla W; Gitmark, Janne K; Gundersen, Hege; Rinde, Eli.
Shifts Between Sugar Kelp and Turf Algae in Norway: Regime Shifts or Fluctuations Between Different Opportunistic Seaweed Species?. Frontiers in Marine Science 2019 ;Volume 6. p. -
NIVA Untitled
 
13 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Complex interactions between direct and indirect effects of ocean warming on recovery of kelp beds, Northern Norway.. Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
14 Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Fagerli, Camilla With; Strand, Hans Kristian.
Storskala endringer i kystnære økosystemer i Midt- og Nord-Norge. Havforskermøtet 2019; 2019-02-13
NIVA HAVFORSK Untitled
 
15 Christie, Hartvig; Gundersen, Hege; Rinde, Eli; Filbee-Dexter, Karen; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Torstein; Bekkby, Trine; Gitmark, Janne K; Fagerli, Camilla W.
Can multitrophic interactions and ocean warming influence large-scale kelp recovery?. Ecology and Evolution 2019 ;Volume 9.(5) p. 2847-2862
HAVFORSK NIVA UiO UiT Untitled
 
16 Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege.
Kelp forest restoration – Nudging a phase shift on a sea urchin barren. International Blue Carbon Scientific Working Group; 2019-09-09 - 2019-09-13
NIVA Untitled
 
17 Filbee-Dexter, Karen; Pedersen, Morten Foldager; Fredriksen, Stein; Norderhaug, Kjell Magnus; Rinde, Eli; Kristiansen, Trond; Albretsen, Jon; Wernberg, Thomas.
Carbon export is facilitated by sea urchins transforming kelp detritus. Oecologia 2019 ;Volume 192. p. 213-225
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
18 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Frigstad, Helene; Hancke, Kasper; Rinde, Eli.
Distribution and biomass of blue forests in the Nordic countries. Final workshop for the Nordic Blue Carbon project; 2019-05-21 - 2019-05-24
NIVA Untitled
 
19 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C.
Modeling existing and future distribution and biomass of kelp forests. OPTIMAKELP årsmøte; 2019-10-04
NIVA Untitled
 
20 Rinde, Eli; Peña, Viviana; LeGall, Lene; Angles d'Auriac, Marc; Hall-Spencer, Jason M.; Robert S, Steneck; Gitmark, Janne Kim; Husa, Vivian; Grefsrud, Ellen Sofie; Fredriksen, Stein; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C.
De allestedsnærværende kalkalgene - et svært, rosa kunnskapshull langs norskekysten?. Norwegian Association of Marine Scientists annual meeting; 2019-02-12 - 2019-02-13
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
21 Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Haraldsen, Trond.
Anbefalinger tilknyttet planer for etablering av nye landskap ved Lakseberget og Telenor-stranda på Fornebu. En uttalelse fra et tverrfaglig fagforum opprettet av Bærum kommune. : Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7154-6) 18 p. NIVA-rapport(7419)
NIBIO NIVA NMBU Untitled
 
22 Rinde, Eli; Sørensen, Elin Tanding; Walday, Mats Gunnar; Fagerli, Camilla With; Christie, Hartvig C; Staalstrøm, Andre; Barkved, Line Johanne; Simmons, Henry; Borchgrevink, Harald Bonaventura.
Reetablering av biologisk mangfold i Oslos urbane sjøområder. Oslo: Norsk insitutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7161-4) NIVA-rapport(7426)
NIVA NMBU Untitled
 
23 Sørensen, Elin Tanding; Rinde, Eli.
Mind the Gap – the Blue Common. Common Ground – IFLA World Council meeting and congress; 2019-09-19 - 2019-09-19
NMBU NIVA Untitled
 
24 Sørensen, Elin Tanding; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C; Walday, Mats Gunnar; Camilla W., Fagerli; Hovind, Anne Beate; Langaas, Sindre.
Urban underwater landscape and tidal gardens – is it possible to transform seafloor deserts in Oslo Harbour to underwater oasis?. The International Temperate Reef Symposium (12th ITRS); 2019-01-06
NIVA NMBU Untitled
 
2018
25 Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Dolan, Margaret; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilotprosjekt - Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal: Årsrapport 2017. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 25 p.
HAVFORSK NGU NIVA Untitled
 
26 Dolan, Margaret; Bekkby, Trine; Espeland, Sigurd Heiberg; Rinde, Eli; Moy, Frithjof Emil; Elvenes, Sigrid; Gundersen, Hege; van Son, Thijs Christiaan; Andersen, Guri Sogn; Thormar, Jonas; Frigstad, Helene; Moy, Siri Røang; Beylich, Bjørnar; Albretsen, Jon; Naustvoll, Lars Johan; Tveiten, Lise Ann.
Pilot Project for Mapping Marine Nature Types within the NiN Framework, Coastal Norway. GEOHAB Conference; 2018-05-07 - 2018-05-11
HAVFORSK NIVA Untitled
 
27 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Moy, Siri Røang; Tveiten, Lise Ann.
Presentasjon av NIVAs arbeidspakker på Pilotprosjektet – Kartlegging av marin natur i Møre og Romsdal. Pilot Møre arbeidsmøte; 2018-01-15
NIVA Untitled
 
28 Berov, Dimitar; Todorova, Valentina; Dimitrov, Lubomir; Rinde, Eli; Karamfilov, Ventzislav.
Distribution and abundance of phytobenthic communities: Implications for connectivity and ecosystem functioning in a Black Sea Marine Protected Area. Estuarine, Coastal and Shelf Science 2018 ;Volume 200. p. 234-247
NIVA Untitled
 
29 Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli.
Alterations between sugar kelp and turf/filamentous algae in Norway, regime shifts or flips back and forth between different opportunistic seaweed species?. 4th International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems (EUTRO 2018); 2018-06-18 - 2018-06-20
NIVA Untitled
 
30 Gundersen, Hege; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fagerli, Camilla With; Filbee-Dexter, Karen; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Hancke, Kasper; Kile, Maia Røst; Moy, Siri Røang; Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats Gunnar.
Tare i tiden. NIVA Instituttseminar; 2018-01-12
NIVA Untitled
 
31 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Norderhaug, Kjell Magnus; Fredriksen, Stein; Rinde, Eli.
Marin gruntvann. Norsk rødliste for naturtyper 2018. Trondheim: Artsdatabanken 2018
HAVFORSK NIVA UiO Untitled
 
32 Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Christie, Hartvig C.
Large-scale changes in coastal ecosystems in Northern Norway. BlueTrans workshop; 2018-11-05 - 2018-11-07
NIVA Untitled
 
33 Omsted, Gunnar; Rinde, Eli.
Internasjonale selskap vil høste sjelden norsk naturtype. forskning.no [Internet] 2018-08-13
NIVA Untitled
 
34 Rinde, Eli; Angles d'Auriac, Marc; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Grefsrud, Ellen Sofie; Hall-Spencer, Jason M.; Husa, Vivian; Le Gall, L; Peña, Viviana; Steneck, Robert S..
Norways hidden marine biodiversity: the hunt for cryptic species within the coralline algae. VI International Rhodolith Workshop; 2018-06-25 - 2018-06-26
NIVA HAVFORSK UiO Untitled
 
35 Rinde, Eli; Olsen, Marianne; Steen, Henning; Dahl, Einar; Espeland, Sigurd Heiberg; Albretsen, Jon.
Marine naturverdier i Telemark – status, trusler og muligheter. Innspill til kystsoneplan for Telemark.. Oslo: Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) 2018 (ISBN 978-82-577-7054-9) ;Volume 2018.117 p. NIVA-rapport(7319)
HAVFORSK NIVA Untitled
 
2017
36 Angles d'Auriac, Marc; Rinde, Eli; Norling, Pia Carina; Lapegue, Sylvie; Staalstrøm, Andre; Hjermann, Dag Øystein; Thaulow, Jens.
Rapid expansion of the invasive oyster Crassostrea gigas at its northern distribution limit in Europe: Naturally dispersed or introduced?. PLOS ONE 2017 ;Volume 12.(5) p. -
NIVA Untitled
 
37 Bekkby, Trine; et, al (37 medforfattere); Christie, Hartvig C; Rinde, Eli.
State of the knowledge on European marine habitat mapping and degraded habitats. : MERCES 2017 137 p.
NIVA Untitled
 
38 Brkljacic, Marijana Stenrud; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Rinde, Eli; Tveiten, Lise Ann.
Undersøkelser i kystvann i Østfold 2016 - Hunnebotn og Vauerkilen. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6894-2) 20 p. NIVA-rapport(7159)
NIVA Untitled
 
39 Christensen-Dalsgaard, Signe; Mattisson, Jenny; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; May, Roelof Frans; Rinde, Eli; Lorentsen, Svein Håkon.
Habitat selection of foraging chick‑rearing European shags in contrasting marine environments. Marine Biology 2017 ;Volume 164. p. -
NINA NIVA NTNU Untitled
 
40 Gundersen, Hege; Christie, Hartvig C; Andersen, Guri Sogn; Kile, Maia Røst; Rinde, Eli.
Distribution and biomass of blue forests in the Nordic countries. Klimatilpasning, karbonopptak og langtidslagring av karbon i blå skog. Blått-karbon oppstartsmøte; 2017-09-08 - 2017-09-09
NIVA Untitled
 
41 Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil.
Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften. : Miljødirektoratet 2017 77 p.
HAVFORSK NIVA Untitled
 
42 Hancke, Kasper; Fagerli, Camilla With; Gundersen, Hege; Lansbergen, Romi; Frigstad, Helene; Norli, Marit; Borgersen, Gunhild; Rinde, Eli; Austnes, Kari; Norderhaug, Kjell Magnus; King, Andrew Luke; Johansen, Joachim Tørum; Bellerby, Richard.
Effects of Ocean Acidification and dissolved organic matter on coastal kelp forests. OASIS seminar; 2017-12-08
NIVA Untitled
 
43 Hancke, Kasper; Gundersen, Hege; Filbee-Dexter, Karen; Rinde, Eli; Frigstad, Helene; Andersen, Guri Sogn; Bekkby, Trine.
Carbon pathways for Nordic kelp forests. Nordic Blue Carbon workshop. Oslo. 17.11.17. Invited talk; 2017-11-16 - 2017-11-17
NIVA Untitled
 
44 Hancke, Kasper; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Eidsvoll, David; Ramirez-Llodra, Eva; Paulsen, Robert.
Evaluating drones and novel imaging technology for mapping and monitoring of aquatic environments (DRONING).. NIVAs SIS-dag; 2017-09-20 - 2017-09-20
NIVA Untitled
 
45 Rinde, Eli; Gitmark, Janne K.; Hjermann, Dag Ø.; Fagerli, Camilla W.; Kile, Maia Røst; Christie, Hartvig.
Utvikling av metodikk for overvåking av fremmede marine arter. : Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6866-9) 64 p. NIVA-rapport(7131)
NIVA Untitled
 
46 Rinde, Eli; Tjomsland, Torulv; Hjermann, Dag Ø; Kempa, Magdalena; Norling, Pia Carina; Kolluru, Venkat S..
Increased spreading potential of the invasive Pacific oyster (Crassostrea gigas) at its northern distribution limit in Europe due to warmer climate. Marine and Freshwater Research 2017 ;Volume 68.(2) p. 252-262
NIVA Untitled
 
47 Smith, Chris; et, al (35 medforfattere); Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli.
Current marine pressures and mechanisms driving changes in marine habitats. : MERCES 2017 102 p.
NIVA Untitled
 
2016
48 Angles d'Auriac, Marc B; Norling, Pia; Rinde, Eli.
A rapid and inexpensive DNA extraction protocol for oysters. Animal Genetics 2016 ;Volume 47.(3) p. 389-390
NIVA Untitled
 
49 Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus; Fagerli, Camilla With; Angeltveit, Gro; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C.
Interactive dynamics between abiotic factors, sea urchins and kelp forests. 11th International Temperate Reef Symposium (ITRS); 2016-06-23 - 2016-06-30
NIVA UiO Untitled
 
50 de Araújo, Rita M. dos Santos Fernandes; Assis, Jorge; Aguillar, Ricardo; Airoldi, Laura; Bárbara, Ignacio; Bartsch, Inka; Bekkby, Trine; Christie, Hartvig C; Davoult, Dominique; Derrien-Courtel, Sandrine; Fernández, Consolación; Fredriksen, Stein; Gevaert, Francois; Gundersen, Hege; Le Gal, Aodren; Lévêque, Laurent; Mieszkowska, Nova; Norderhaug, Kjell Magnus; Oliveira, Pedro; Puente, Araceli; Rico, José M.; Rinde, Eli; Schubert, Hendrik; Strain, Elisabeth M.A.; Valero, Myriam; Viard, Frédérique; Sousa-Pinto, Isabel.
Status, trends and drivers of kelp forests in Europe: an expert assessment. Biodiversity and Conservation 2016 ;Volume 25.(7) p. 1319-1348
NIVA UiO Untitled
 
    Show next list