Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene (BRUHEV)

Forskningsgruppeleder

Heidi Moen Gjersøe

Ansvarlig enhet(er)

Fakultet for sosialfag

Beskrivelse

Forskningsgruppen består av vitenskapelig ansatte og stipendiater med særlig kompetanse på brukermedvirkning og samarbeidsbasert tjenesteutvikling i arbeids- og velferdsforvaltningen, kommunale helse- og sosialtjenester og barnevern, samt kunnskap om brukere med langvarige helseutfordringer, pårørende, i tillegg til temaene læring og mestring, helsekommunikasjon og helsekompetanse. Gruppen er tverrfaglig og medlemmene har sosialfaglig og helsefaglig profesjonsbakgrunn. Offentlige dokumenter inneholder ofte ambisiøse mål når det gjelder brukerdeltakelse, men beskrivelsen av brukermedvirkning synes i stor grad å være basert på en antagelse om at brukere er autonome og informerte medborgere som treffer fornuftige valg. Mange av brukerne innen helse- og velferdstjenestene oppfyller ikke alltid disse idealene fordi posisjonen som bruker kan regnes som diskvalifiserende for full selvbestemmelse. Brukerdeltakelse blir utfordret av juridiske føringer og profesjonell praksis, og kan også positivt utfordre profesjonsutøvernes posisjoner. I tillegg til å utvikle kunnskap om barrierer for medvirkning, har forskningsgruppen et mål om å utvikle innovative og egnede modeller som kan fremme økt deltakelse for brukere av helse- og velferdstjenester. Gruppen jobber aktivt med prosjektutvikling for økt kunnskap og aksjon rettet mot mulighetene for brukermedvirkning i sosial- og helsefeltet. Vi er opptatt av forskning som innebærer samhandling med praksisfeltet, medforskere, brukere og utdanning. Forskningsgruppen har utviklet et prosjekt om brukermedvirkning og tverrprofesjonell praksis i helse- og velferdstjenester som har dannet grunnlag for midler til en stipendiatstilling med oppstart høsten 2020. Forskningsgruppen har sitt utspring i NFR-prosjektet Challenges of participation when service users autonomy is challenged/restricted in health and welfare services (CHAPAR) (www.chapar.no), ledet av professor Tor Slettebø.

Publikasjoner

Partnership with parents of children in care: a study of collective user participation in child protection services (2013)
Slettebø, Tor
The British Journal of Social Work
Getting Sick and Disabled People off Temporary Benefit Receipt: Strategies and Dilemmas in the Welfare State’s Frontline (2016)
Gjersøe, Heidi Moen
Nordic Journal of Working Life Studies
Partnerships with children in child welfare: The importance of trust and pedagogical support (2018)
Husby, Inger Sofie Dahlø;Slettebø, Tor;Juul, Randi
Child & Family Social Work
Factors affecting user participation for elderly people with dementia living at home. A critical interpretive synthesis of the literature (2018)
Haugen, Ingebjørg;Slettebø, Tor;Ytrehus, Siri
European Journal of Social Work
Doctor in an unfamiliar country - a challenge to professional identity? : interactional experiences of newly employed international medical doctors and Norwegian health personnel (2018)
Skjeggestad, Erik
Universitetet i Oslo
User participation among people with dementia living at home (2018)
Haugen, Ingebjørg;Ytrehus, Siri;Slettebø, Tor
Nordic Social Work Research
Next of kin’s protracted challenges with access to relevant information and involvement opportunities (2019)
Strøm, Anita;Dreyer, Anne
Journal of Multidisciplinary Healthcare
Sosial innovasjon og tjenesteutvikling i Barnevernet (2018)
Slettebø, Tor;Van der Meij, Ranveig
Involving relatives in consultations for patients with long-term illnesses: Nurses and physicians’ experiences (2019)
Dreyer, Anne;Strøm, Anita
Nursing Ethics
Dignity-based practices in Norwegian activation work (2019)
Ohls, Carolina
International Journal of Social Welfare
Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice (2019)
Gjersøe, Heidi Moen;Leseth, Anne;Vilhena, Susana
Social Policy & Administration
How can we describe impact of adult patient participation in health-service development? A scoping review (2020)
Olsson, Ann Britt Sandvin;Strøm, Anita;Haaland-Øverby, Mette;Fredriksen, Kari-Elise;Stenberg, Una
Patient Education and Counseling
Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency (2020)
Gjersøe, Heidi Moen
International Journal of Social Welfare
Participant validation: Exploring a contested tool in qualitative research (2020)
Slettebø, Tor
Qualitative Social Work
Time to work – opposing political rationality with young peoples’ experiences of working in a mandatory activation context in Norway (2021)
Gjersøe, Heidi Moen;Leseth, Anne
Journal of Applied Youth Studies (JAYS)
Providing help or restrictions? Frontline workers’ understandings of behavioural conditionality for health-related social insurance and social assistance benefit in a joined-up governance context (2021)
Gjersøe, Heidi Moen
European Journal of Social Work


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Challenges of participation (CHAPAR)  

Lenker

http://www.vid.no/forskning/ (Hjemmeside)