Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Danning - natur, kropp, bevegelse

Beskrivelse

Forskningsgruppen Danning – natur, kropp, bevegelse har en tverrfaglig profil med delprosjekter som omhandler et vidt spekter av didaktiske problemstillinger. Danning og læring er sentralt i forskningsprosjektene. Begrepet «danning» fanger inn noe av det mangfoldet av problemstillinger og tema som fagene representerer, og som går på tvers av fagene. Skole- og lærerutdanningsfaget kroppsøving står sentralt i forskningsgruppens arbeid. Danning som begrep er ikke entydig, men vil være farget av den fagtradisjon, diskurs og det paradigme man står innenfor. Begrepene natur, kropp og bevegelse gir retning på hva som er forskningsprosjektenes hovedfokus.

Publikasjoner

Fysisk aktivitet hos 11 - 12-åringar i skulen (2007)
Grønningsæter, Ivar;Hallås, Oddrun;Kristiansen, Torbjørn;Nævdal, Folkvard
Tidsskrift for Den norske legeforening
Stedsframstilling i digitale rom (2010)
Hoem, Jon;Schwebs, Ture
Kulturforskjeller i barnehagen (2012)
Akslen, Åse Nylenna
Long-term vegetation stability in northern Europe as assessed by changes in species co-occurrences (2013)
Kapfer, Jutta;Birks, Harry John Betteley;Felde, Vivian Astrup;Klanderud, Kari;Martinessen, Tone Constance;Ross, Louise C.;Schei, Fride Høistad;Virtanen, Risto;Grytnes, John Arvid
Plant Ecology & Diversity
Rammefaktorenes betydning for tilretteleggingen av opplæringen i de praktisk-estetiske fagene : en casestudie (2013)
Holthe, Asle;Hallås, Bjørg Oddrun;Styve, Eldbjørg Tveitevåg;Vindenes, Njål
Acta Didactica Norge
"Den læreplanen som ikkje kan tilpassast mi undervisning, finst ikkje." Vurdering og undervisning i kroppsøving etter kunnskapsløftet (2013)
Arnesen , Trond Egil;Nilsen, Ann-Kristin;Leirhaug, Petter Erik
FoU i praksis
De grunnleggende ferdighetene i de praktisk-estetiske fagene (2013)
Hallås, Bjørg Oddrun;Holthe, Asle;Vindenes, Njål;Styve, Eldbjørg Tveitevåg
Comparison of the Physical Activity of 11–12 Year Old Pupils in Two Schools in Norway and Iceland, using Pedometer Registrations and Activity Diaries (2014)
Hallås, Bjørg Oddrun;Herfindal, Torunn;Wergedahl, Hege
Netla
Age and impacts of the caldera-forming Aniakchak II eruption in western Alaska (2014)
Blackford, Jeffrey J.;Payne, Richard J.;Heggen, Marianne Presthus;De La Riva, Arguitxu Caballero;van der Plicht, Johannes
Quaternary Research
Fysiske faktorers betydning for mat- og måltidstilbudet i barnehagen - en casestudie (2014)
Aadland, Eli Kristin;Holthe, Asle;Wergedahl, Hege;Fossgard, Eldbjørg
Nordisk Barnehageforskning
Pedagogic Creed: a Formation Pathway for Preschool Teacher Students (2014)
Akslen, Åse Nylenna;Sæle, Ove Ronny
Educational Practice and Theory
Digital commonplacing (2015)
Hoem, Jon;Schwebs, Ture
First Monday
Lean-seafood intake reduces cardiovascular lipid risk factors in healthy subjects: results from a randomized controlled trial with a crossover design (2015)
Aadland, Eli Kristin;Lavigne, Charles;Graff, Ingvild Eide;Eng, Øyvin Andre Solberg;Paquette, Martine;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Jacques, Hélène;Liaset, Bjørn
American Journal of Clinical Nutrition
Lesson study model: The challenge of transforming a global idea into local practice (2015)
Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun
Policy Futures in Education
Natur og danning. Profesjonsutøvelse, barnehage og skole (2015)
Hallås, Bjørg Oddrun;Karlsen, Gunnar
Fagbokforlaget
Kroppsarbeid i skogen (2015)
Hallås, Bjørg Oddrun;Farestveit, Camilla Helene Hallås
Glokal uteskole - Nordisk lærerutdanningssamarbeid (2015)
Hallås, Bjørg Oddrun;Odberg, Ann-Helen
Bruk av uteskole i de praktisk-estetiske fagene på barnetrinnet - en casestudie (2015)
Holthe, Asle;Hallås, Bjørg Oddrun;Styve, Eldbjørg Tveitevåg
Ta naturen tilbake i barnehagen (2015)
Klepsvik, Karen;Heggen, Marianne Presthus
Naturopplevelser på mobilen – danning på Instagram (2015)
Hoem, Jon
Studenters syn på arbeidsmåter i naturfag (2015)
Bjørndal, Jan Egil;Erstad, Karstein;Sælemyr, Kari
Preschool Teacher Students' Thinking of Play - in the light of Charles Taylor (2015)
Akslen, Åse Nylenna;Sæle, Ove Olsen
Journal of Education and Human Development (New York)
I believe: John Dewey og hva studentene har troen på (2015)
Akslen, Åse Nylenna
Lesson study i en nordisk kontekst (2016)
Hallås, Bjørg Oddrun;Grimsæth, Gerd
Gyldendal Akademisk
Lesson Study i en nasjonal satsing for bedre klasseledelse (2016)
Hope, Christine;Grimsæth, Gerd
Applying memory theory in game design (case study) (2015)
Løvskar, Trude;Hoem, Jon;Linares-Pellicer, Jordi
Proceedings of the ... European conference on games-based learning
Å transformere en global pedagogisk ide i lokale kontekster (2016)
Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun;Holthe, Asle
Lean seafood intake reduces postprandial c-peptid and lactate concentrations in healthy adults in a randomized controlled trial with a crossover design (2016)
Aadland, Eli Kristin;Graff, Ingvild Eide;Lavigne, Charles;Eng, Øyvin Andre Solberg;Paquette, Martine;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Madsen, Lise;Jacques, Hélène;Liaset, Bjørn
Journal of Nutrition
Lean-seafood intake decreases urinary markers of mitochondrial lipid and energy metabolism in healthy subjects: Metabolomics results from a randomized crossover intervention study (2016)
Schmedes, Mette;Aadland, Eli Kristin;Sundekilde, Ulrik Kræmer;Jacques, Hélène;Lavigne, Charles;Graff, Ingvild Eide;Eng, Øyvin Andre Solberg;Holthe, Asle;Mellgren, Gunnar;Young, Jette Feveile;Bertram, Hanne Christine;Liaset, Bjørn;Clausen, Morten Rahr
Molecular Nutrition & Food Research
Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena (2016)
Fossgard, Eldbjørg;Holthe, Asle;Wergedahl, Hege;Aadland, Eli Kristin
Barn
Lærerstudenters kajakkpadling - en aristotelisk danningsreise? (2016)
Sæle, Ove Olsen;Hallås, Bjørg Oddrun;Løtveit, Karl;Riise, Ronny
Tidsskriftet UTMARK
Sjømat som del av mattilbudet i barnehagen (2017)
Aadland, Eli Kristin
Elevmedvirkning i Ungdomstrinn i utvikling (2017)
Hope, Christine;Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun
When travelling ideas meet local contexts: Norwegian teachers trying out 'lesson study' (2017)
Grimsæth, Gerd;Hallås, Bjørg Oddrun
Netla
Danningsperspektiver i kroppsøvingsfaget (2017)
Sæle, Ove Olsen
Fagbokforlaget
Natursyn en undervisningsdag på ungdomstrinnet - ved, på og i sjø (2017)
Hallås, Bjørg Oddrun;Sæle, Ove Olsen;Løtveit, Karl
Vann
Combined aerobic and resistance training improves physical capacity in women treated for gynecological cancer (2018)
Hausmann, Frøydis;Iversen, Vegard Vereide;Kristoffersen, Morten;Gundersen, Hilde;Johannsson, Erlingur;Vika, Margrethe Elin
Supportive Care in Cancer
Introduction (2018)
Goga, Nina;Guanio-Uluru, Lykke ;Hallås, Bjørg Oddrun;Nyrnes, Aslaug
Et kroppsestetisk perspektiv på barnehagelærerstudenters sirkusprosjekt – om danningsmøter med leken, barnet og seg selv. (2018)
Klepsvik, Karen Vibeke;Henriksen, Anne;Sæle, Ove Olsen;Vevatne, Signe Vibeke
Barn
"We Are All Nature" - Young Children's Statements About Nature (2018)
Hallås, Bjørg Oddrun;Heggen, Marianne Presthus
Suboptimal Iodine Status and Low Iodine Knowledge in Young Norwegian Women (2018)
Henjum, Sigrun;Brantsæter, Anne Lise;Kurniasari, Astrid;Dahl, Lisbeth;Aadland, Eli Kristin;Gjengedal, Elin Lovise Folven;Birkeland, Susanne;Aakre, Inger
Nutrients
Grimseidpollen som klasserom for folkehelsestudenter (2018)
Hausmann, Frøydis;Lundhaug, Torbjørn
Oppfatninger av natur i planverkene for kroppsøving og mat og helse i femårige grunnskolelærerutdanninger (2019)
Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin;Lund, Tom
Acta Didactica Norden (ADNO)
Et retroperspektiv på lærerstudenters friluftsliv og naturopphold i skole og fritid - et antroposentrisk fremfor et økosentrisk natursyn (2019)
Sæle, Ove Olsen;Hallås, Bjørg Oddrun;Aadland, Eli Kristin
Tidsskriftet UTMARK
Teateranmeldelser som tekster i lærerutdanning – med utgangspunkt i Det Norske Teatrets Edda, 2017 (2019)
Eriksson, Stig Audun;Hallås, Bjørg Oddrun;Heide, Eldar;Brathetland, Bente Opheim;Grande, Per Bjørnar;Lyngstad, Mette Bøe
InFormation - Nordic Journal of Art and Research
Ferdighetslæring i friluftsliv - didaktiske tilnærminger (2019)
Lund, Tom;Henriksen, Anne
Physical exercise and body-mass index in young adults: A national survey of Norwegian university students (2019)
Grasdalsmoen, Michael;Eriksen, Hege Randi;Lønning, Kari Jussi;Sivertsen, Børge
BMC Public Health
Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa (2019)
Sæle, Ove Olsen;Wergedahl, Hege;Solberg, Sigurd Botnevik;Hallås, Bjørg Oddrun
Utbildning & lärande
Problems created by the (un)clear boundaries between physical education and physical activity health initiatives in schools (2020)
Borgen, Jorunn Spord;Hallås, Bjørg Oddrun;Løndal, Knut;Moen, Kjersti Mordal;Gjølme, Egil Galaaen
Sport, Education and Society
De praktiske og estetiske fagene i skole og lærerutdanning – historisk konseptualisering (2020)
Borgen, Jorunn Spord;Hallås, Bjørg Oddrun;Seland, Eli Heldaas;Aadland, Eli Kristin;Vindenes, Njål
Acta Didactica Norden (ADNO)
Physical exercise, mental health problems, and suicide attempts in university students (2020)
Grasdalsmoen, Michael;Eriksen, Hege Randi;Lønning, Kari Jussi;Sivertsen, Børge
BMC Psychiatry
Physical exercise and chronic pain in university students (2020)
Grasdalsmoen, Michael;Engdahl, Bo Lars;Fjeld, Mats Kirkeby;Steingrímsdóttir, Ólöf Anna;Nielsen, Christopher Sivert;Eriksen, Hege Randi;Lønning, Kari Jussi;Sivertsen, Børge
PLOS ONE
Physical Education and Sport Studies in Norway (2020)
Borgen, Jorunn Spord;Moen, Kjersti Mordal;Hallås, Bjørg Oddrun;Løndal, Knut;Gjølme, Egil Galaaen
Kroppsøving i femårig lærerutdanning. (2020)
Sæle, Ove Olsen;Hallås, Bjørg Oddrun
Gyldendal Akademisk


Tilknyttede prosjekter/forskningsgrupper

Outdoor Education - didactic practices  
Undervisningspraksis og lærerprofesjonalitet  
Grunnleggende ferdigheter i alle fag  
Blågrønne strukturer - Arenaer for danning og didaktisk praksis.  
Naturfagundervisning – praktisering og synspunkter hos lærerstudenter og lærere og elever i grunnskolen  
Friluftslivsundervisning – didaktisk praksis og undervisningsmetodikk  
KROPPSØVING  
Landscapes and Beings in Formative Practices  
Pedagogic Creed.  
Forskningsgruppen: Danning - natur, kropp, bevegelse  
Tekster om kroppsdiskurser  
Tekster om idrettsetikk  
Praktisk-estetiske fag i skole og lærerutdanning  
Idrett og etikk - mellom ideal og virkelighet  
Svømmedyktig.no  
Virtuality and Physical Education  

Lenker