Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2017   To: 2017   Reporting year   Unit: Faculty of Humanities, Sports and Educational Science (USN)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic literature review   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-50 of 162 << Previous 1 2 3 4    Next >>

Book
Academic monograph
1 Bjerkholt, Eva.
Profesjonsveiledning: Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 9788202482886) 250 p.
USN Untitled
 
2 Christensen, Torild Wagle.
Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-53815-6) 319 p.
USN Untitled
 
3 Halvorsen, Else Marie.
Kulturarven i skolen: Felleskultur og elevmangfold. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 9788215028507) 205 p.
USN Untitled
 
4 Henriksen, Kjetil Erling; Weber, Sindre; Brazier, Eirik.
Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig. Dreyer Forlag A/S 2017 (ISBN 978-82-8265-195-0) 354 p.
USN Untitled
 
5 Olsen, Knut Rune; Wølner, Tor Arne.
Lesson Study og Læreres læring. Gyldendal Akademisk 2017 (ISBN 978-82-05-49186-1) 141 p.
USN Untitled
 
6 Skjelbred, Dagrun; Askeland, Norunn; Maagerø, Eva; Aamotsbakken, Bente.
Norsk lærebokhistorie: Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen: 1739-2013. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-01937-6) 587 p.
USN Untitled
 
7 Ødegård, Elin; Nordahl, Julie; Røys, Helge.
Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-52301-5) 165 p.
USN UIS Untitled
 
Part of a book/report
Academic chapter/article/Conference paper
8 Aamotsbakken, Bente.
Läsning av skönlitterära texter kontra sakprosatexter. I: Didaktik i omvandlingens tid: text, representation, design. Liber 2017 ISBN 9789147122523. p. 74-81
USN Untitled
 
9 Aamotsbakken, Bente.
National minorities without representation in Norwegian textbooks? The case of the Romani people. I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 353-363
USN Untitled
 
10 Aas, Marit; Ballangrud, Brit Bolken; Paulsen, Jan Merok.
Ledelse i utfordrende omgivelser. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. p. 171-191
OSLOMET USN UiO Untitled
 
11 Askeland, Norunn.
Gartnar, los og døropnar i ei komplisert verd: metaforar om ideallæraren. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 13-46
USN Untitled
 
12 Askeland, Norunn.
Text types and "othering" in Norwegian textbooks for geography and history (1860-2006). I: Heterogenität und Bildungsmedien = Heterogeneity and educational media. Verlag Julius Klinkhardt 2017 ISBN 9783781521926. p. 332-341
USN Untitled
 
13 Askeland, Norunn; Mortensen-Buan, Anne-Beathe.
"Skolen er på god vei". Om metakognisjon og lesestrategier i et leseprosjekt i ungdomsskolen. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning. Funn og fortellinger. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215028668. p. 210-233
USN Untitled
 
14 Bakke, Jannike Ohrem; Kverndokken, Kåre.
Den skal tidlig krøkes - om bruk av visuelle metaforer og modeller som medierende redskap i en begynnende skriveundervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 47-70
USN Untitled
 
15 Birkeland, Ingvild M; Krosshus, Tone Cronblad.
Stedsspesifikk dramapedagogikk og demokratisk danning. I: Drama, teater og demokrati : Antologi I : I barnehage, skole, museum og høyere utdanning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2143-1. p. 239-254
USN Untitled
 
16 Bjørnsrud, Halvor; Rønningen, Anders.
Forskende partnerskap som grunnlag for fagplanhøring og utviklingsprosesser i kulturskolen - erfaringer når kulturskoler vurderer innhold i den nye læreplanen. I: Forskning og utvikling i kulturskolefeltet: IRIS - den doble regnbuen. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202550028. p. 185-206
USN Untitled
 
17 Bjørshol, Stig.
Tren tanken - om læringsstrategier i klasserommet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 269-292
USN Untitled
 
18 Bornholdt, Kerstin.
Helseopplyseren Carl Schiøtz og argumentasjonen for den normale og ideale nordiske (kvinne)kropp. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. p. 335-362
USN Untitled
 
19 Bottolfs, Marthe.
Velkommen til elevrestaurant - om entreprenørskap i mat og helse. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 293-310
USN Untitled
 
20 Bueie, Agnete.
Å utvikle elevenes revisjonskompetanse. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 71-97
USN Untitled
 
21 Bunting, Mette; Lødding, Berit.
Selvregulering i møte med samfunnsendringene – stabile karaktertrekk eller kompetanser som skolen kan forme?. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 55-74
USN NIFU Untitled
 
22 Burner, Tony; Carlsen, Christian.
English instruction in introductory classes in Norway. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 193-208
USN Untitled
 
23 Claudi, Mads Breckan.
Forlis, forvirring og folkeopplysning: naturvitenskap og teknologi i fortolkningen av Titanic-ulykken. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. p. 307-333
USN Untitled
 
24 Claudi, Mads Breckan.
"His name is man!" The chieftain hero as type and topos in Norway around 1900. I: Literature and Honour. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215029566. p. 145-169
USN Untitled
 
25 Davidsen, Anders.
«Vi prøvde å grave oss inn i hjernen.» Om bruk av tabu som læringsstrategi på mellomtrinnet i grunnskolen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 141-160
USN Untitled
 
26 Davidsen, Anders; Aamaas, Åsmund.
Mysterier som læringsstrategi i lærerutdanning – en casestudie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 161-180
USN Untitled
 
27 Eik, Liv Torunn.
Veiledning som støtte for nyutdannede barnehagelæreres videre læring. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 159-171
HVL USN Untitled
 
28 Fredriksen, Biljana Culibrk.
Fagkompetanse i et tverrfaglig helhetsperspektiv: mellom teori, erfaringer og praksis. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 107-122
USN Untitled
 
29 Frers, Lars.
Metode mellom hverdagspraksis, læring og forskning. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 19-34
USN Untitled
 
30 Gilje, Øystein; Silseth, Kenneth.
Mobiltelefonens lange vei fra fritid til skole. I: Ungdomsskole og ungdomsliv. Læring i skole, hjem og fritid. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-53333-5. p. 55-73
USN UiO Untitled
 
31 Glitsch, Veronika Svensson.
Fit in ready-to-wear clothing: Why people dispose garments before they are worn out. I: Design for a Sustainable Culture. Perspectives, Practices and Education.. Routledge 2017 ISBN 978-1-138-71490-8. p. 141-154
USN Untitled
 
32 Gulliksen, Øyvind Tveitereid.
Haugerørsla i Midtvesten. I: Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-56167-3. p. 157-181
USN Untitled
 
33 Hagen, Anette; Streitlien, Åse.
Å møte voksenlivet som lærling. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 203-220
USN Untitled
 
34 Halvorsen, Torill Aagot.
Språkets avgjørende posisjon i læring: et komparativt blikk på undervisningsspråkets betydning. I: Skolesamfunnet. Kompetansekrav og ungdomsfellesskap. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-55517-7. p. 154-171
USN Untitled
 
35 Helskog, Guro Hansen.
Searching for Wisdom the Dialogos Way. I: New Frontiers in Philosophical Practice. Cambridge Scholars Publishing 2017 ISBN 9781527503557. p. 237-272
USN Untitled
 
36 Hognestad, Hans Kristian.
Passionate Gatherings: the Global Sociality of Football. I: Gatherings: Past and Present Proceedings from the 2013 Archaeology of Gatherings International Conference at IT Sligo, Ireland. : BAR publishing 2017 ISBN 9781407314587. p. 43-50
USN Untitled
 
37 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I: Barnehagelæreren som politisk aktør. Fagbokforlaget 2017 ISBN 9788245017793. p. 67-76
USN Untitled
 
38 Hognestad, Karin; Bøe, Marit.
Skygging som metode i lederutvikling i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 59-75
USN Untitled
 
39 Johannessen, Steffen Fagernes.
Dis/Entangled Hubs: Connectivity and Disconnections in the Chagos Archipelago. I: Connectivity in Motion : Island Hubs in the Indian Ocean World. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59724-9. p. 259-287
BI USN Untitled
 
40 Jørgensen, Kari Anne.
Storied Landscapes: Children´s Experiences and the 'Sense' of Place. I: The SAGE Handbook of Outdoor Play and Learning. Sage Publications 2017 ISBN 978-1-4739-2660-8. p. 609-629
USN Untitled
 
41 Klaveness, Elise.
Du kan, jo! - Om elevers matematiske identitet i klasserommet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 231-247
USN Untitled
 
42 Lindstøl, Fride.
Fra tekst til episoder - en dramaturgisk analyse av lærerens undervisning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 145-169
USN Untitled
 
43 Lofthus, Liv.
How Can Tablets Be Used for Meaning-Making and Learning. I: 13th International Conference Mobile Learning 2017: proceedings. IADIS Press 2017 ISBN 978-989-8533-61-6. p. 167-170
USN Untitled
 
44 Lofthus, Liv Gardsjord.
Bruk av teori for økt refleksivitet i praksis. Praksisarkitektur som rammeverk for å belyse forskerens plass i datagenereringen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 35-55
USN Untitled
 
45 Lund, Ragnhild Elisabeth; Tishakov, Therese Marie.
"I feel much more confident now." Om engelsklærere og videreutdanning. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. p. 171-192
OSLOMET USN Untitled
 
46 Løland, Stig; Langseth, Tommy.
Contested seascapes: birds, surfers and county governors. I: Lifestyle Sports and Public Policy. Routledge 2017 ISBN 9781138652217. p. 119-136
USN HVO Untitled
 
47 Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Skedsmo, Guri.
Nye styringsformer og kunnskapskilder i (sam)spill. Eksempler fra skolefeltet.. I: Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215026459. p. 130-139
OSLOMET USN UiO Untitled
 
48 Mausethagen, Sølvi; Skedsmo, Guri; Prøitz, Tine Sophie.
Bruk av elevresultater - utfordringer og muligheter. I: Ledelse i fremtidens skole. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2016-8. p. 31-52
OSLOMET USN UiO Untitled
 
49 Melaas, Terje.
Praksisbarnehagens rolle: et samspill i lekerutiner mellom student og praksislærer. I: Praksisbarnehagen: En arena for læring. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830. p. 59-75
USN Untitled
 
50 Mjøberg, Anne Grethe.
Studentaktiv forskning – Metode(r) for utvikling av kompetanse. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. p. 97-119
USN Untitled
 
    Show next list