Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 57 << Forrige 1 2    Neste >>

2020
1 Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon.
The conceptual development of the Social Innovation Measurement Model (SIMM-Q). the 5th Innovation in Public Services and public Policy conference Pubsic conference (PUBSIC 2020); 2020-01-29 - 2020-01-31
HIM NF PHS UIS Untitled
 
2019
2 Antonsen, Karin Marie; Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj.
Welfare service navigators - creating spaces for innovative collaboration?. PUBSIC conference 2019; 2019-01-23 - 2019-01-25
NF NORD Untitled
 
3 Anvik, Cecilie Høj; Bjerkås, Silje; Brodtkorb, Kari; Dubland, Tove Olaug Åsemoen; Fredriksen, Marit; Hagh, Renate; Johnsen, Ragnhild; Kommedahl, Elsa Fagervik; Kristensen, Thea M.; Kulla, Gunilla; Lovring, Iben; Neverdal, Kari Tjemsland; Røli, Kjell Harald; Skaar, Ragnhild; Stenholt, Britta; Undheim, Marie; Vedeler, Janikke Solstad; Waldahl, Ragnhild Holmen; Wegener, Charlotte; Willumsen, Elisabeth; Ødegård, Atle.
Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem. : SIS : Sosial innovasjon i sykehjem 2019 52 s.
NORD HIM NF UIA UIS Untitled
 
4 Djupedal, Ingebjørg L.; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Kristensen, Sara Madeleine; Årdal, Elisabeth; Urke, Helga Bjørnøy; Tobro, Marte; Antonsen, Karin Marie; Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Andre delrapport fra COMPLETE-prosjektet - Kortversjon. Bergen: Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-7669-201-3) 56 s.
NF UiB Untitled
 
5 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Djupedal, Ingebjørg Louise Rockwell; Tobro, Marte; Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj; Olsen, Terje; Antonsen, Karin Marie; Johnson, Ragnhild; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Årdal, Elisabeth; kristensen, madeleine; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
ANDRE DELRAPPORT FRA COMPLETE-PROSJEKTET Hovedrapport. Gode psykososiale læringsmiljø bedrer gjennomføring i videregående skole.. HEMIL-rapport 2/2019: Universitetet i Bergen 2019 (ISBN 978-82-7669-203-7) 67 s.
NF UiB Untitled
 
6 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Urke, Helga Bjørnøy; Tobro, Marte; Årdal, Elisabeth; Waldahl, Ragnhild Holmen; Djupedal, Ingebjørg Louise Rockwell; Holsen, Ingrid.
Promoting Mental Health and Preventing Loneliness in Upper Secondary School in Norway: Effects of a Randomized Controlled Trial. Scandinavian Journal of Educational Research 2019
NF UiB Untitled
 
7 Lo, Christian; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Yngve.
Tverrfaglig, sammenkoblet og allestedsnærværende – om implementering av velferdsteknologi i kommunale helse- og omsorgstjenester. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2019 ;Volum 4.(1) s. -
NF NORCE Untitled
 
8 Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Undersøkelse av tilbudet som gis til barn og ungdom med Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom i utvalgte skoler. : Nordlandsforskning 2019 18 s.
NF NORD Untitled
 
9 Skogøy, Bjørg Eva; Gjertsen, Arild; Olesen, Esben Søndergaard Bruun; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Kartlegging av spesialisthelsetjenester: Autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom. : Nordlandsforskning 2019 32 s.
NORD NF UiT Untitled
 
10 Waldahl, Ragnhild Holmen; Ødegård, Atle.
Foreløpige resultater SiS prosjektet basert på SIMM-Q. Forskningsseminar : Sosial innovasjon i sykehjem; 2019-02-05 - 2019-02-06
HIM NF Untitled
 
11 Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Ansattes perspektiv på innovasjon. Avslutningsseminar - «Sosial innovasjon i sykehjem»; 2019-06-05
HIM NF Untitled
 
2018
12 Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Sustainable collaboration to support vulnerable youth: Mental health support teams in upper secondary school. Social Inclusion 2018 ;Volum 6.(3) s. 282-288
NF Untitled
 
13 Brox, Ellen; Kummervold, Per Egil; Bye, Geir; Ellingsen, May-Britt; Waldahl, Ragnhild Holmen; Lo, Christian.
Teknologi til fallforbygging – prosjektrapport Falltek. (11/2018). : Norut 2018 (ISBN 978-82-7492-410-9) 43 s.
NORD NF NORCE Untitled
 
14 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Urke, Helga Bjørnøy; Holsen, Ingrid; Anvik, Cecilie Høj; Olsen, Terje; Waldahl, Ragnhild Holmen; Antonsen, Karin Marie; Johnson, Ragnhild; Tobro, Marte; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
COMPLETE - a school-based intervention project to increase completion of upper secondary school in Norway: study protocol for a cluster randomized controlled trial.. BMC Public Health 2018 ;Volum 18:340. s. 1-12
NF UiB Untitled
 
15 Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie Høj.
Boundary practices and brokers around youth with complex needs from the welfare services. IRSPM; 2018-04-11 - 2018-04-13
NF NORD Untitled
 
16 Waldahl, Ragnhild Holmen; Larsen, Torill Marie Bogsnes; Anvik, Cecilie Høj.
Balansekunst - Hvordan håndtere ulike idealer i samarbeidsdrevne randomiserte kontrollerte innovasjonsstudier. Neon 2018; 2018-11-21 - 2018-11-22
NF NORD UiB Untitled
 
17 Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Spørreskjema. Foreløpige resultater. Prosjektmøte; 2018-09-18 - 2018-09-19
HIM NF UIS Untitled
 
18 Ødegård, Atle; Waldahl, Ragnhild Holmen; Willumsen, Elisabeth; Iakovleva, Tatiana Aleksandrovna; Strype, Jon.
Om utviklingen av spørreskjemaet SIMM-Q. Bodø: Nordlandsforskning 2018 (ISBN 978-82-7321-751-6) 28 s. NF-rapport(10/2018)
HIM NF PHS UIS Untitled
 
2017
19 Antonsen, Karin Marie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Vi utgjør en forskjell, det er jeg sikker på. Om oppfølgingstjenesten i Sogn og Fjordane.. Bodø: Nordlandsforskning 2017 ;Volum 2017.NF-arbeidsnotat(1009)
NF UiB Untitled
 
20 Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Fra idé til aktiv hverdag? - En studie av implementeringen av innovasjon i sykehjem i Meløy. : Nordlandsforskning 2017
UiB Untitled
 
21 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Excluded Youth in Iceland, the Faroe Islands and Norway. Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research 2017 ;Volum 2.(01) s. 17-29
NF Untitled
 
22 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Når noen må ta regien - Om unge i sårbare livssituasjoner på Island, Færøyene og i Norge. Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning; 2017-01-20 - 2017-01-20
NF Untitled
 
23 Bjørgo, Frode; Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Waldahl, Ragnhild Holmen; Nilssen, Maja.
Den nye byen ligger ikke på Langstranda. Den ligger fra sentrum ut til Nyholm Skandse. Det åpner for en helt annen medvirkning fra Bodøs befolkning. an.no 2017
NORD NF UiB Untitled
 
24 Larsen, Torill Marie Bogsnes; Anvik, Cecilie Høj; Tobro, Marte; Waldahl, Ragnhild Holmen; Olsen, Terje; Antonsen, Karin Marie; Urke, Helga Bjørnøy; Holsen, Ingrid; Brastad, Bjørn; Hansen, Tor Borgar.
Delrapport fra Complete-prosjektet. Bergen: Hemil 2017 154 s. HEMIL-rapport(-)
NF UiB Untitled
 
25 Lo, Christian; Waldahl, Ragnhild Holmen.
20 prosent teknologi? Digitalisering av pleie- og omsorgstjenestene i Bodø kommune. : Nordlandsforskning 2017 ;Volum 2017.47 s. NF-notat(1004)
NF Untitled
 
26 Waldahl, Ragnhild Holmen.
Erfaringer med innovasjonsprosjekter. Forkommune seminar; 2017-03-22 - 2017-03-22
NF Untitled
 
27 Waldahl, Ragnhild Holmen; Anvik, Cecilie.
Between welfare policy and the everyday life of youth in the Nordic countries - Boundary practices around a wicked problem. (Un)making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities. ESA 13th Conference of the European Sociological Association; 2017-08-29 - 2017-09-01
NF Untitled
 
2016
28 Antonsen, Karin Marie; Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Jeg skulle ikke være en som slutter, liksom! Frafall og tiltak mot frafall i videregående opplæring i Lofoten. Bodø: Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-701-1) 147 s.
NF UiB Untitled
 
29 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer. Utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge. Lanseringseminar forskningsrapport; 2016-03-17 - 2016-03-17
NF UiB Untitled
 
30 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Når noen må ta regien. Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge.. Bodø: Nordlandsforskning 2016 (ISBN 978-82-7321-665-6) 134 s.
NF UiB Untitled
 
31 Anvik, Cecilie; Waldahl, Ragnhild Holmen.
When Someone has to Take Charge. Youth and Mental Health: Challenges, Policy and Collaboration in Iceland, the Faroe Islands and Norway. Stockholm: Nordic Centre for Welfare and Social Issues 2016 79 s.
NF UiB Untitled
 
32 Waldahl, Ragnhild Holmen.
Frivillighet og samfunnsengasjement blant unge eldre. En undersøkelse av unge eldre (62-75 år) bosatt i Bodø kommune. Bodø: Nordlandsforskning 2016 24 s.
NF Untitled
 
33 Waldahl, Ragnhild Holmen.
When Someone Has To Take Charge. - Youth and Mental Health: Challenges, Policy and Collaboration in Iceland, the Faroe Islands and Norway. Annual Conference of Youth Studies; 2016-11-07 - 2016-11-07
NF Untitled
 
34 Waldahl, Ragnhild Holmen; Skille, Eivind Åsrum.
Ungdoms medbestemmelse i norsk idrett. I: Ungdom og idrett. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-44967-4. s. 52-69
HINN NF Untitled
 
35 Waldahl, Ragnhild Holmen; Skille, Eivind Åsrum.
Youth co-determination in Norwegian sport. International Journal of Sport Policy and Politics 2016 ;Volum 8.(1) s. 135-150
HINN NF Untitled
 
2015
36 Anvik, Cecilie Høj; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Forskning omkring unge i sårbare livssituasjoner. Gjesteforelesning Bachelor samfunnsvitenskap; 2015-02-19 - 2015-02-19
NORD NF Untitled
 
2014
37 Waldahl, Ragnhild Holmen; Clausen, Tommy Høyvarde; Alsos, Gry Agnete.
Næringshagemiljøene sett fra næringshagebedriftene. Bodø: Nordlandsforskning 2014 21 s.
NORD NF UiO Untitled
 
2013
38 Andrews, Therese Marie; Gustavsen, Annelin; Waldahl, Ragnhild Holmen; Eide, Ann Kristin.
Sykepleieres rolle og innsats i en nasjonal katastrofe.Om arbeid med berørte av hendelsene 22. juli 2011. Bodø: Nordlandsforskning 2013 (ISBN 978-82-7321-639-7) 93 s.
NF Untitled
 
39 Clausen, Tommy Høyvarde; Vinogradov, Evgueni; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Brukerevaluering av Inkubatorprogram for mat- og naturbasert næring. : Nordlandsforskning 2013 64 s. NF-notat(1009/2013)
NF Untitled
 
40 Waldahl, Ragnhild Holmen; kjeldsberg, magnus; Madsen, Einar Lier.
Naturbasert aktivitet som ressurs for opplevelsesturisme. Bodø: Nordlandsforskning 2013 26 s. NF-notat(1018)
NF Untitled
 
41 Waldahl, Ragnhild Holmen; Madsen, Einar Lier; Rønning, Lars.
Generasjonsskifte i familiedrevne gårdsbruk og andre familiebedrifter i Norge. Bodø: Nordlandsforskning 2013 32 s. NF-notat(1002/2013)
BYGDEFORSK NF Untitled
 
2012
42 Enjolras, Bernard; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Norsk idrett. Organisering, fellesskap og politikk. Akilles forlag 2012 (ISBN 9788272862298) 238 s.
ISF NF Untitled
 
43 Madsen, Einar Lier; Rønning, Lars; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Family firms and family farms and associated challenges for business succession. 12th Annual IFERA World Family Business Research Conference; 2012-06-26 - 2012-06-29
BYGDEFORSK NF Untitled
 
44 Waldahl, Ragnhild Holmen.
Demokratiske aspekter. 3rd International Conference on Democracy as Idea and Practice; 2012-01-15
NF Untitled
 
2010
45 Enjolras, Bernard; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Democratic Governance and Oligarchy in Voluntary Sport Organizations : The Case of the Norwegian Olympic Committee and Confederation of Sports. European Sport Management Quarterly 2010 ;Volum 10.(2) s. 215-239
ISF NF Untitled
 
46 Waldahl, Ragnhild Holmen.
Kanaler for politisk innflytelse. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2010-01-15
NF Untitled
 
2009
47 Enjolras, Bernard; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Novus Forlag 2009 (ISBN 978-82-7099-534-9) 245 s.
ISF Untitled
 
48 Enjolras, Bernard; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Idrettsdemokratiet : makt og styring i idretten. Akilles forlag 2009 (ISBN 9788272862151) 144 s.
ISF Untitled
 
49 Enjoras, Bernard; Waldahl, Ragnhild Holmen.
Sivilsamfunn og offentlig politikk: mellom deliberativ korporatisme og styringdyktighet. I: Frivillige organisasjoner og offentlig politikk. Novus Forlag 2009 ISBN 978-82-7099-534-9.
NF Untitled
 
50 Waldahl, Ragnhild Holmen.
Fra representativt demokrati til nettverksdemokrati? Det lokale idrettsdemokratiet i endring. Nasjonal fagkonferanse i statsvitenskap; 2009-01-07 - 2009-01-09
NF Untitled
 
    Vis neste liste