Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-47 av 47

2018
1 Førde, Johannes Sandvik; Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H..
Organizing for Societal Security and Crisis Management in Germany, the Netherlands, Norway, Sweden and the UK. I: Societal Security and Crisis Management. Governance Capacity and Legitimacy. Palgrave Macmillan 2018 ISBN 978-3-319-92302-4. s. 27-51
NORCE UiB Untitled
 
2 Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Rykkja, Lise H..
Administrative accountability and reputation. The case of the Norwegian central agencies.. ECPR Joint Session; 2018-04-10 - 2018-04-14
NORCE UiB Untitled
 
3 Rubecksen, Kristin.
Nærpolitireformen - forskningsaktivitet ved Uni Research Rokkan 2017-2019.. Lederseminar Møre politidistrikt; 2018-11-21 - 2018-11-21
NORCE Untitled
 
4 Rubecksen, Kristin.
Nærpolitireformen - gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Presentasjon av avsluttet forskningsprosjekt.. Fagseminar; 2018-08-29 - 2018-08-29
NORCE Untitled
 
5 Rubecksen, Kristin.
Nærpolitireformen - resultater fra forskning ved Uni Research Rokkansenteret.. Ledersminar, Vest politidistrikt; 2018-12-11
NORCE Untitled
 
6 Rubecksen, Kristin; Lægreid, Per; Rykkja, Lise H..
Administrative accountability and reputation: The Case of Norwegian Central Agencies.. ECPR Joint Sessions; 2018-04-11 - 2018-04-15
NORCE UiB Untitled
 
7 Rubecksen, Kristin; Ryssdal, Annbjørg.
Nærpolitireformen - Gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser. Rokkan-rapport 2 - 2018.. Bergen, Norge: Uni Research Rokkansenteret 2018 99 s.
NORCE Untitled
 
2017
8 Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal.
Rettighetsfesting av BPA - store forventinger, betinget suksess. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2017 202 s.
NORCE Untitled
 
9 Ervik, Rune; Kjerstad, Egil; Rubecksen, Kristin; Lindén, Tord Skogedal.
RETTIGHETSFESTING AV BPA – store forventninger, betinget suksess. Sammendrag. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2017 30 s.
NORCE Untitled
 
2016
10 Brandser, Gry; Rubecksen, Kristin.
Kulturarenaer 2016. Kartlegging av kulturaktivitet og kulturarenaer i norske kommuner.. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 9788280951151) 128 s.
NORD UiB Untitled
 
11 Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin.
Welfare reforms, accountability and performance. I: The Routledge Handbook to Accountability and Welfare State Reforms in Europe. Routledge 2016 ISBN 978-1-472-47059-1. s. 146-162
NORCE UiB Untitled
 
12 Neby, Simon; Nesheim, Torstein; Ryssevik, Jostein; Rubecksen, Kristin; Dahle, Malin; Nordhagen, Inger.
Innsats mot arbeidslivskriminalitet. Kartlegging og evaluering av hvordan det tverretatlige statlige samarbeidet fungerer. Bergen: Uni Research Rokkansenteret 2016 (ISBN 978-82-8095-110-6) 130 s.
NORCE UiB Untitled
 
2014
13 Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin.
Administrative reforms and accountability relations in the welfare state. comparing health and labour administration in Norway, Denmark and Germany. EGPA annual conference; 2014-09-10
UiB Untitled
 
14 Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin.
Administrative reforms and accountability relations in the welfare states. Comparing Health and Labour Administration in Norway, Denmark and Germany. Bergen: Uni Rokkan Centre 2014 35 s.
NORCE UiB Untitled
 
15 Wynen, Jan; Verhoest, Koen; Rubecksen, Kristin.
Decentralization in public sector organizations: Do organizational autonomy and result control lead to decentralization toward lower hierarchical levels?. Public Performance & Management Review 2014 ;Volum 37.(3) s. 496-520
UiB Untitled
 
2012
16 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Norway. I: Government agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 9780230354364. s. 234-244
UiB Untitled
 
2010
17 Rubecksen, Kristin.
Autonomy, Control and Tasks in state Agencies. Comparisons and Relationships. Universitetet i Bergen 2010 200 s.
UiB Untitled
 
18 Verhoest, Koen; Roness, Paul G.; Verschuere, Bram; Rubecksen, Kristin; MacCarthaigh, Muiris.
Autonomy and control of state agencies. Comparing states and agencies. Palgrave Macmillan 2010 (ISBN 978-0-230-57765-7) 311 s.
UiB Untitled
 
2009
19 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Moderne Organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring?. Nordiske organisasjonsstudier 2009 ;Volum 11.(2) s. 3-25
NORCE UiB Untitled
 
20 Verhoest, Koen; Rubecksen, Kristin; MacCarthaigh, Muiris.
Autonomy of public sector agencies in Norway, Ireland and Flanders: Does politico-administrative culture help us to understand similarities and differences?. I: Change and Continuity in Public Sector Organizations. Essays in Honour of Per Lægreid. Fagbokforlaget 2009 ISBN 978-82-450-0754-1. s. 231-256
UiB Untitled
 
2008
21 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Controlling regulatory agencies. Scandinavian Political Studies 2008 ;Volum 31.(1) s. 1-26
UiB Untitled
 
22 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Moderne organisasjonsoppskrifter i norske direktorat. Frå ledelse til styring?. XV NOPSA Conference; 2008-08-06 - 2008-08-09
NORCE UiB Untitled
 
23 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Performance Information and Performance Steering: Integrated Systems or Loose Coupling. I: Performance Information in the Public Sector. Palgrave Macmillan 2008 ISBN 9780230551978. s. 42-57
UiB Untitled
 
24 Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Statlege organisasjonars autonomi: Norge i komparativt perspektiv. Stat og styring 2008 ;Volum 18.(1) s. 31-34
UiB Untitled
 
25 Roness, Paul G.; Verhoest, Koen; Rubecksen, Kristin; MacCarthaigh, Muiris.
Autonomy and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or compensation?. Public Organization Review 2008 ;Volum 8.(2) s. 155-174
UiB Untitled
 
2007
26 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Modern management tools in state agencies: The case of Norway. International Public Management Journal 2007 ;Volum 10.(4) s. 387-413
NORCE UiB Untitled
 
27 Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin; Verhoest, Koen; MacCarthaigh, Muiris.
Autonomy and regulation of state agencies: Reinforcement, indifference or compensation?. ECPR General Conference; 2007-08-06 - 2007-08-08
UiB Untitled
 
28 Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin; Verhoest, Koen; Verschuere, Bram; MacCarthaigh, Muiris.
Explaining autonomy of public sector agencies in Norway, Ireland and Flanders. EGPA Annual Conference; 2007-09-19 - 2007-09-22
UiB Untitled
 
2006
29 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency Form Matter?. I: Autonomy and Regulation. Coping with agencies in the Modern State. Edward Elgar Publishing 2006 ISBN 1-84542-859-5. s. 235-267
UiB Untitled
 
30 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Modern Management Tools in Norwegian State Agencies: Regulation Inside Government or Shopping Basket?. The Regulation, Inspection and Improvement Conference, Soft Law, Soft Regulation?; 2006-09-12 - 2006-09-13
NORCE UiB Untitled
 
31 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Performance Management in Practice: The Norwegian Way. Financial Accountability and Management 2006 ;Volum 22.(3) s. 251-270
NORCE UiB Untitled
 
32 Lægreid, Per; Roness, Paul G.; Rubecksen, Kristin.
Regulation inside government: Modern management tools in Norwegian state agencies. A Performing Public Sector: The Second Transatlantic Dialogue; 2006-05-01 - 2006-06-03
NORCE UiB Untitled
 
33 Lægreid, Per; Rubecksen, Kristin; Dyrdal, Morten.
EU i norsk sentralforvaltning. Bergen: Rokkansenteret 2006 (ISBN 9788280950451) 260 s.
NORCE UiB Untitled
 
2005
34 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Autonomy and control in the Norwegian Civil serice: Does agency form matter?. Autonomization of the state: from integrated adminsitrative models to single pupose organizations, Stanford University; 2005-04-01 - 2005-04-02
NORCE UiB Untitled
 
35 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Autonomy and control in the Norwegian Civil service: Does agency form matter?. Ninth International research Symposium on Public Management, Milan; 2005-04-06 - 2005-04-08
NORCE UiB Untitled
 
36 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Performance Management in Practice - The Norwegian Way. EGPA Sudy group in productivity and quality in the public sector; 2005-08-31 - 2005-09-03
NORCE UiB Untitled
 
37 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Bergen: Rokkansenteret 2005 43 s. Rokkansenteret Working Papers(8)
NORCE UiB Untitled
 
38 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Regulating regulatory Organizations. Controlling Norwegian Civil service Organizations. 21th EGOS Colloquium, Berlin; 2005-06-30 - 2005-07-02
NORCE UiB Untitled
 
39 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Autonomy and Control in the Norwegian Civil Service: Does Agency form Matter?. Bergen: Rokkansenteret 2005 38 s. Rokkansenteret Working Papers(4)
NORCE UiB Untitled
 
40 Lægreid, Per; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Regulating Regulatory organizations: Controlling Norwegian Civil Service Oganizations. Bergen: Rokkansenteret 2005 35 s. Rokkansenteret Working Papers(5)
NORCE UiB Untitled
 
2004
41 Lægreid, Per; Rolland, Vidar; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin; Ågotnes, John-Erik.
Autonomy and control in Norwegian state organizations: Preliminary results from the Norwegian survey on organizational autonomy, steering and control. Dublin Public sector "Agency" Seminar,; 2004-12-02 - 2004-12-03
NORCE UiB Untitled
 
42 Lægreid, Per; Rolland, Vidar; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin; Ågotnes, John-Erik.
State organizations and agencies: A description of the Norwegian survey on organizational autonomy, steering and control. Dublin Public sector "Agency" Seminar; 2004-12-02 - 2004-12-03
NORCE UiB Untitled
 
43 Rubecksen, Kristin.
Civil Service Organizations in Norway: Organizational Features and Tasks. Bergen: Rokkansenteret 2004 Rokkansenteret Working Papers(20)
NORCE Untitled
 
2003
44 Rubecksen, Kristin.
Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer. - En sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999. Universitetet i Bergen 2003
UiB Untitled
 
2001
45 Rolland, Vidar; Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin.
Inntekter og omstillinger i statlige organer ved tusenårsskiftet: noen foreløpige observasjoner. : MANGLER 2001 153 s. LOS-rapport(0109)
NORCE UiB Untitled
 
46 Roness, Paul Gerhard; Rolland, Vidar; Rubecksen, Kristin.
Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: noen foreløpige observasjoner. Bergen: LOS-senter Rapport 2001
NORCE UiB Untitled
 
47 Roness, Paul Gerhard; Rubecksen, Kristin; Rolland, Vidar.
Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. Bergen: LOS-senteret 2001 153 s. LOS-rapport
NORCE Untitled