Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-25 av 25

2017
1 Hope, Einar; Skjeret, Frode Andre.
Optimal investment in market-based power systems. Market and regulatory issues. I: Studier i konkurranse- og energipolitikk. Utvalgte skrifter i samling, 2004 - 2016. Bergen: Norwegian School of Economics NHH and Centre for Applied Research SNF 2017 ISBN 978-82-405-0364-2. s. 187-217
NHH SNF Untitled
 
2011
2 Hope, Einar.
Vindkraft og vannkraft : Norge som kraftbatteri for Europa?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2011 ;Volum 14.(2) s. 57-65
NHH Untitled
 
2009
3 Hope, Einar; Singh, Balbir.
Harmonizing an effective regulation in Europe. I: Electricity reform in Europe : towards a single energy market. Edward Elgar Publishing 2009 ISBN 978-1-84720-973-3. s. 89-104
NHH SNF Untitled
 
2007
4 Hagen, Kåre P.; Hope, Einar.
Konkurranse og konkurransepolitikk i innovative næringer. Økonomisk forum 2007 ;Volum 61.(3) s. 39-49
NHH Untitled
 
5 Hope, Einar.
Competition policy and sector-specific economic media regulation: and never the twain shall meet?. I: Paul Seabright and Jürgen vom Hagen (eds.) The Economic Regulation of Broadcasting Markets. Evolving technology and challenges for policy. Cambridge University Press 2007 s. 310-344
NHH Untitled
 
6 Hope, Einar; Bye, Torstein.
Deregulering av elektrisitetsmarkedet. Norske erfaringer. Økonomisk forum 2007 (1) s. 17-25
NHH Untitled
 
2006
7 Hope, Einar.
Kraftmarkedet - fungerer det?. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2006 ;Volum 9.(5-6) s. 49-56
Untitled
 
8 Hope, Einar; Bye, Torstein.
Electricity market reform - the Norwegian experience. I: Competition and Welfare: The Norwegian Experience. Bergen: Konkurransetilsynet 2006 s. 21-50
NHH Untitled
 
2003
9 Hope, Einar.
International benchmarking and economic performance. I: Economic research and decision making; Essays in honour of Pentti Vartia on occasion of his 60th birthday. Helsinki: Taloustieto Oy 2003 s. 69-82
NHH Untitled
 
10 Godø, Helge; Hope, Einar.
Nettintegrasjon - implikasjoner for konkurranse- og reguleringspolitikk. I: IKT etter dotcom-boblen. Gyldendal Akademisk 2003 s. 160-189
NHH NIFU Untitled
 
2002
11 Hagen, Kåre P.; Hope, Einar.
Den nye økonomien. I: Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk. Fagbokforlaget 2002
NHH Untitled
 
12 Hope, Einar.
Næringspolitikk for en ny økonomi. Noen problemstillinger og utfordringer. I: Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk. Fagbokforlaget 2002 s. 11-29
NHH Untitled
 
13 Knivsflå, Kjell Henry; Hope, Einar.
Rekneskapsføring av immateriell verdiskaping i eit næringsøkonomisk perspektiv. I: Næringspolitikk for en ny økonomi. Fagbokforlaget 2002 s. 337-355
NHH Untitled
 
14 Spilling, Olav R.; Spilling, Olav R.; Hope, Einar.
Bør næringspolitikken fokusere på vekstforetak?. I: Norsk eierskap: Særtrekk og sære trekk. Fagbokforlaget 2002
BI NHH Untitled
 
2001
15 Hope, Einar.
Kraftmarkedet slik det var tenkt og slik det ble. I: 1991-2001 Balansekunst. Statnett 10 år. : Statnett 2001 s. 73-81
NHH Untitled
 
16 Hope, Einar.
Research in energy economics at SNF. I: Electricity economics: Policies. Publishing House Novosibirsk: The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 2001 s. 31-34
NHH Untitled
 
17 Hope, Einar; Melamed, Leonid; Lychagin, Mikhail; Laktionov, Alexander; Bekareva, Svetlana.
A survey and cognitive maps of Annual European energy conference 2000 proceedings. I: Electricity economics: Policies. Publishing House Novosibirsk: The Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 2001 s. 78-95
NHH Untitled
 
2000
18 Hope, Einar.
Introduction. I: Competition Policy Analysis. London: Routledge 2000 s. 1-5
NHH Untitled
 
19 Hope, Einar; Alho, Kari E.O..
Discussion: The role of public authorities. The integration of regional energy markets. The integration of energy markets - electricity and gas. North Transgas. I: Economics of the Northern Dimension. Helsinki: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy/Taloustieto Oy 2000 s. 149-151
NHH Untitled
 
20 Norman, Victor D.; Hope, Einar.
Competition policy and market dynamics. I: Competition Policy Analysis. London: Routledge 2000 s. 35-42
NHH Untitled
 
21 Salvanes, Kjell G.; Steen, Frode; Sørgard, Lars; Hope, Einar.
Deregulating Norwegian airlines. I: Competition Policy Analysis. London: Routledge 2000 s. 150-164
NHH Untitled
 
22 Sandmo, Agnar; Hope, Einar.
Towards a competitive society? The promotion of competition as a goal of economic policy. I: Competition Policy Analysis. London: Routledge 2000 s. 6-19
NHH Untitled
 
1999
23 Hope, Einar; Boye, Knut; Gjesdal, Frøystein; Johnsen, Thore; Jørnsten, Kurt.
Reguleringsregimer for kraftsektoren. I: Festskrift til Terje Hansens 60-årsdag. Cappelen Damm Akademisk 1999 s. 169-186
NHH Untitled
 
24 Hope, Einar.
Reguleringsregimer for kraftsektoren. Praktisk økonomi & finans 1999 ;Volum 15.(4) s. 64-71
NHH Untitled
 
1998
25 Norman, Victor D.; Hope, Einar; Maeleng, Per.
A small open economy perspective on international competition policy. I: Competition and trade policies: Coherence or conflict. London: Routledge 1998 s. 57-64
NHH Untitled