Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-21 of 21

2021
1 Kush, Dave Whitney; Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså.
Learning Island-insensitivity from the input: A corpus analysis of child- and youth-directed text in Norwegian. Glossa: a journal of general linguistics 2021 ;Volume 6.(1) p. 1-50
NTNU UiT Untitled
 
2 Ramchand, Gillian C; Sant, Charlotte.
Korleis gjer me stipendiatar til akademikarar?. Khrono.no 2021
UiT Untitled
 
3 Sant, Charlotte.
"A frequent runner" men ikkje "ein hyppig springar": Modifisering av nomeninterne hendingar. Møte om norsk språk (MONS19); 2021-11-24 - 2021-11-26
UiT Untitled
 
4 Sant, Charlotte.
"Generic" frequency adjectives aren't generic and "adverbial" frequency adjectives aren't adverbial: evidence from Norwegian. Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP); 2021-03-11 - 2021-03-12
UiT Untitled
 
5 Sant, Charlotte.
The pluractional reading of frequency adjectives. Edinburgh Linguistics & English Language Postgraduate Conference (LELPGC); 2021-06-10 - 2021-06-12
UiT Untitled
 
2020
6 Putnam, Michael Travis; Sant, Charlotte.
Lexicalizing modality: voice exponency in the Eigersund (Norwegian) dialect. Germanic Linguistics Annual Conference (GLAC); 2020-04-02 - 2020-04-04
NTNU Untitled
 
7 Putnam, Michael Travis; Sant, Charlotte.
(The Lack of) Allomorphy in Mainland Scandinavian Anticausatives. Morphology and Syntax Syndicate Speaker Series; 2020-09-21
UiT Untitled
 
8 Sant, Charlotte.
Indo-European microvariation in scalar expressions. 42nd Annual Conference of the German Linguistic Society (DGfS): Linguistic Diversity: Theories, Methods, Resources; 2020-03-04 - 2020-03-06
NTNU Untitled
 
9 Sant, Charlotte.
Språkdemping kan kanskje vera bra, ikkje sant?: Ei utforsking av språkdemping i semantikken og som kjønna fenomen. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2020 ;Volume 23.(2)
UiT Untitled
 
2019
10 Sant, Charlotte.
Gradering av nominale predikat i norsk. Møte om norsk språk (MONS18); 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
11 Sant, Charlotte.
Linguistic Horizons: Gradability. Babel: the language magazine 2019 ;Volume 29. p. 22-23
NTNU Untitled
 
12 Sant, Charlotte.
Norsk fagspråk er undervisaren sitt ansvar. Khrono.no 2019
NTNU Untitled
 
13 Sant, Charlotte.
Nynorsk er ikkje tvang. Khrono.no 2019
NTNU Untitled
 
14 Sant, Charlotte.
The degree modification of nouns and the issue of lexical categories. Nouns - between syntax and semantics; 2019-03-28 - 2019-03-30
NTNU Untitled
 
15 Sant, Charlotte.
'Very Monday Feeling': The degree modification of complex nominals. Modification of Complex Predicates; 2019-05-22 - 2019-05-24
NTNU Untitled
 
16 Sant, Charlotte; Strætkvern, Sunniva Briså; Kush, Dave Whitney.
En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske øybrudd i norsk. Møte om norsk språk (MONS18); 2019-11-27 - 2019-11-29
NTNU Untitled
 
2018
17 Sant, Charlotte.
Being 'very student': Gradability of nouns in English and Norwegian.. Edinburgh Linguistics and English Language Postgraduate Conference (LELPGC); 2018-05-04 - 2018-05-06
NTNU Untitled
 
18 Sant, Charlotte.
The Degree Modification of Multidimensional Predicates. University of York: Department of Language and Linguistic Science 2018 72 p.
NTNU Untitled
 
19 Sant, Charlotte.
There is no word for 'thank you' in Dothraki: dei største konstruksjonsspråka i filmverda. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2018 (1) p. 52-60
NTNU Untitled
 
2017
20 Sant, Charlotte.
"Det er utrolig så rask han er?": An exploration of the Norwegian embedded exclamative. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017 p. 72-80
NTNU Untitled
 
21 Sant, Charlotte.
Å sitje fast i mellomspråket: Perspektiv frå ein vaksen andrespråksinnlærar. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017 p. 93-97
NTNU Untitled