Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 95 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Biseth, Heidi; Øyehaug, Anne Bergliot; Husjord, Line; Haugseth, Bengt; Aamaas, Åsmund; Reite, Andrea Kjekshus; Mardal, Ingri Elise.
Individuelle og kollektive tverrfaglige perspektiver i utdanning: Om å bygge broer mellom fag og utdanningsnivåer for bærekraftig omstilling. Seminar om utdanningens rolle i bærekraftig omstilling; 2021-11-23
USN HINN UiT Untitled
 
2 Haugseth, Bengt; Husjord, Line; Bergan, Veronica.
Mat og musikk for livsmestring. Video-blogg; 2021-08-23
UiT Untitled
 
2020
3 Haugseth, Bengt; Husjord, Line.
Mat og Musikk for livsmestring. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508. p. 201-223
UiT Untitled
 
4 Husjord, Line; Bjørndal, Kristin Emilie W.
Skolemåltidet i ungdomsskolen - et mulighetsrom for gode helsevalg. I: Skape rom for folkehelse og livsmestring i skole og lærerutdanning. Universitetsforlaget 2020 ISBN 9788215034508. p. 135-150
UiT Untitled
 
2019
5 Husjord, Line; Meidell, Annette.
The Nutrition Project - a Pilot Study SARex Svalbard spring 2019. I: Cruise and data report from the cruise with CGV Svalbard May 20 - May 26 2019. SARex Svalbard 2019-2020.. Narvik: Maritimt Forum Nord SA 2019 ISBN 978-82-691928-0-3. p. 60-70
UiT Untitled
 
2018
6 Husjord, Line.
Er det behov for kompetanse i ernæring, kosthold og helse i barnehagens helsefremmende arbeid med mat og måltider?. Psykologi i kommunen (PIK) 2018 (5) p. -39
UiT Untitled
 
7 Husjord, Line.
Faglig bidrag om master i femårig faglærerutdanning i praktisk estetiske fag. Master i femårig faglærerutdanning i praktisk estetiske fag; 2018-10-29 - 2018-10-29
UiT Untitled
 
8 Husjord, Line.
Promotering av Master i lærerutdanning - UiT. Karrieredager i videregående skole - Promotering av høgere utdanning; 2018-01-16 - 2018-01-16
UiT Untitled
 
9 Husjord, Line; Danielsen, Karin Helene.
Rapport til Result - Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen. Sluttrapport Result; 2018-06-26 - 2018-06-26
UiT Untitled
 
2015
10 Danielsen, Karin Helene; Husjord, Line.
Mer fysisk aktivitet i barnehagen. Nordlys [Newspaper] 2015-04-07
UiT Untitled
 
11 Husjord, Line.
Barn og ernæring - Lørdagsuniversitetet. Lørdagsuniversitetet - UiT; 2015-03-07 - 2015-03-07
UiT Untitled
 
12 Husjord, Line.
Om Lærerutdanningen. Promotering - Karrieredager for elever i videregående skole; 2015-01-13 - 2015-01-13
UiT Untitled
 
2014
13 Husjord, Line.
Barnehagen - fremtidens folkehelse. Avisa Nordland 2014 p. -
UiT Untitled
 
14 Husjord, Line.
Betydningen av gode vaner og sunt kosthold. Seminar; 2014-02-18 - 2014-02-18
UiT Untitled
 
15 Husjord, Line.
Friskere 2014 - om matallergi. Friskere 2014 - matallergi; 2014-03-29 - 2014-03-29
UiT Untitled
 
16 Husjord, Line.
Friskere 2014 - Om matallergi, sunn mat og fysisk aktivitet. Kurs; 2014-03-09 - 2014-03-09
UiT Untitled
 
17 Husjord, Line.
Mat og drikke - hvordan praktisere og gjennomføre retningslinjene for mat og drikke i barnehagen?. Mat og drikke - hvordan praktisere og gjennomføre retningslinjene for mat og drikke i barnehagen?; 2014-02-18 - 2014-02-18
UiT Untitled
 
18 Husjord, Line.
Om lærerutdanningen v UiT. Promotering - Karrieredager i videregående skole; 2014-01-14 - 2015-01-14
UiT Untitled
 
2013
19 Husjord, Line.
- fremtidens folkehelse. Lofotposten 2013 p. -
UiT Untitled
 
20 Husjord, Line.
Barnehagen - fremtidens folkehelse. Finnmark Dagblad 2013 p. -
UiT Untitled
 
21 Husjord, Line.
Om barnehagen - fremtidens folkehelse. Fremover 2013 p. 8-9
UiT Untitled
 
2011
22 Husjord, Line.
BMI - også en sikkerhetsrisiko i nåtid og fremtid for skip og offshore?. For maritime faglærere ved landets høgskoler og fagskoler; 2011-06-14 - 2011-06-16
UiT Untitled
 
23 Husjord, Line.
Mat og helse i barnehagen - et seminar for tilsatte. Seminar; 2011-09-26 - 2011-09-26
UiT Untitled
 
24 Husjord, Line.
mat og helse i barnehagen - for foreldre og tilsatte. Seminar; 2011-10-12 - 2011-10-12
UiT Untitled
 
25 Husjord, Line.
Mat til glede og besvær. Kvinnehelseseminar; 2011-03-11 - 2011-03-12
UiT Untitled
 
26 Husjord, Line.
utfordringer og praktiske tiltak i barnehagekostholdet. fagseminar for barnehageansatte; 2011-10-12 - 2011-10-12
UiT Untitled
 
27 Husjord, Line; Husjord, Stine.
Om mat og prestasjoner i dagliglivet. For ansatte over 60; 2011-06-27
UiT Untitled
 
2010
28 Husjord, Line.
Mat i mørketida. MAT I MØRKETIDA; 2010-11-09 - 2010-11-09
UiT Untitled
 
29 Husjord, Line.
Treningsglede og ernæring. Krefforeningen. Rosa sløyfe aksjonen.; 2010-10-06 - 2010-10-06
UiT Untitled
 
2009
30 Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line.
Fiskesprell. Om viktigheten av fisk som mat, jf helsemyndighetenes anbefalninger. fiskesprell. En forelesning for studenter i faget Mat og helse og idrettsfag; 2009-02-03 - 2009-02-03
UiT Untitled
 
31 Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line.
'Fiskesprell. Om viktigheten av økt inntak av fisk som mat, jf helsemyndighetenes anbefalninger. Fiskesprell; 2009-02-18 - 2009-02-18
UiT Untitled
 
32 Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line.
Fiskesprell. Om viktigheten av økt inntak av fisk som mat, jf helsemyndighetenes anbefalninger. Fiskesprell; 2009-03-04 - 2009-03-04
UiT Untitled
 
33 Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line.
Fiskesprell. Om viktigheten av økt inntak av fisk som mat, jf. myndighetenes anbefalninger. Fiskesprell; 2009-01-07 - 2009-01-07
UiT Untitled
 
34 Eksporutvalget for fisk, Eksportutvalget for fisk; Husjord, Line.
Fiskesprell. Om viktigheten økt bruk av fisk som mat. Fiskesprell; 2009-01-20 - 2009-01-20
UiT Untitled
 
35 Husjord, Line.
Fiskesprell - viktig og nødvendig med fisk i norsk kosthol. Eksportutvalget for fisk - Fiskesprell; 2009-01-27 - 2009-01-27
UiT Untitled
 
36 Husjord, Line.
Forebyggende ernæring - folkehelse. Kurslederkurs - Bra mat for bedre helse; 2009-02-16 - 2009-02-17
UiT Untitled
 
37 Husjord, Line.
Om nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Folkehelse - ernæring; 2009-09-02 - 2009-09-02
UiT Untitled
 
38 Husjord, Line.
Om nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehager. Folkehelse - ernæring; 2009-09-01 - 2009-09-01
UiT Untitled
 
2008
39 Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line.
Fisk i 100. Om viktigheten av fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter i faget Mat og helse v/Høgskolen i Oslo; 2008-09-23 - 2008-09-25
UiT Untitled
 
40 Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line.
Fisk i 100. Om viktigheten av fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter i bachelorgraden i idrett.; 2008-10-14 - 2008-10-15
UiT Untitled
 
41 Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line.
Fisk i 100. Om viktigheten av nok fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter som studerer; Folkehelse ved høgskolen i Akershus; 2008-02-28 - 2008-02-29
UiT Untitled
 
42 Eksportutvalget, for fisk; Husjord, Line.
Fisk i 100. Om viktigheten av økt inntak av fisk i kostholdet. Fisk i 100. For studenter i faget Mat og helse ved Høgskolen i Trondheim; 2008-10-07 - 2008-10-07
UiT Untitled
 
43 Husjord, Line.
Anbefalt kosthold i barnehagen - for tilsatte. Seminar; 2008-11-25 - 2008-11-25
UiT Untitled
 
44 Husjord, Line.
Barnehagebarns kosthold; utfordringer - for tilsatte og foreldre. Seminar; 2008-10-21 - 2008-10-21
UiT Untitled
 
45 Husjord, Line.
Barns kosthold og helse - for tilsatte. seminar; 2008-04-25 - 2008-04-25
UiT Untitled
 
46 Husjord, Line.
Ernæring, helse og røykeslutt. Røykeslutt. Kreftforeningen; 2008-04-30 - 2008-04-30
UiT Untitled
 
47 Husjord, Line.
Innemat og utemat i barnehagen - matfaglig kurs for tilsatte. kurs; 2008-04-22 - 2008-04-22
UiT Untitled
 
48 Husjord, Line.
Mat - til glede eller besvær. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2008 (5) p. -
UiT Untitled
 
49 Husjord, Line.
Mat og måltider i barnehagen - for tilsatte. seminar; 2008-05-22 - 2008-05-22
UiT Untitled
 
50 Husjord, Line.
Måltid i skole og SFO - for tilsatte. kurs; 2008-05-15 - 2008-05-15
UiT Untitled
 
    Show next list