Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 362 << Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8    Neste >>

2021
1 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Rauset, Geir Rune.
Ferdsel og villrein på Hardangervidda: Resultater fra sluttrapporteringen. Nordfjella- og Hardangerviddarådet; 2021-01-09 - 2021-01-09
NINA Untitled
 
2020
2 Barton, David Nicholas; Gundersen, Vegard; Venter, Zander.
Bruk av stordata i arbeidet med å tilrettelegge for fysisk aktivitet. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4714-6) 68 s. NINA rapport(1937)
NINA Untitled
 
3 Gundersen, Vegard.
Ber staten betale for å legge ned turisthytter. NRK [Radio] 2020-01-23
NINA Untitled
 
4 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Dovre nasjonalpark. Samling Villreinsenteret; 2020-03-03 - 2020-03-03
NINA Untitled
 
5 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Rondane villreinområde i 2020. Årsmøte; 2020-12-15 - 2020-12-15
NINA Untitled
 
6 Gundersen, Vegard.
Friluftsliv og aktivt skogbruk: Hva sier forskningen?. PEFC Arbeidskomitemøte; 2020-10-26
NINA Untitled
 
7 Gundersen, Vegard.
Hardangervidda er ein del av identiteten til folk i fjellbygdene. NRK [Internett] 2020-12-13
NINA Untitled
 
8 Gundersen, Vegard.
How do NINA`s projects plan to use STRAVA?. Strava workshop; 2020-02-13 - 2020-02-13
NINA Untitled
 
9 Gundersen, Vegard.
Villreinen på Hardangervidda. [Radio] 2020-02-05
NINA Untitled
 
10 Gundersen, Vegard.
Villreinfangst som verdensarv og effekter av turisme. NRK [TV] 2020-09-09
NINA Untitled
 
11 Gundersen, Vegard.
Wild Reindeer as a flagship species in environmental policy and management. Research project workshop; 2020-01-22 - 2020-01-22
NINA Untitled
 
12 Gundersen, Vegard.
Wild reindeer monitoring in Norway. Valuechange: Research project workshop; 2020-01-21 - 2020-01-23
NINA Untitled
 
13 Gundersen, Vegard.
2020: Norgesferie for nordmenn og få utenlandske turister: Hva kan vi lære at dette eksperimentet?. Seminar friluftsliv; 2020-06-03 - 2020-06-03
NINA Untitled
 
14 Gundersen, Vegard; Barton, David Nicholas; Figari, Helene.
Et storstilt naturlig eksperiment som følge av koronakrisen. Hva kan vi lære av folks atferdsendringer i grønt- og naturområder når det gjelder effekter på folkehelse, friluftsliv, og reiseliv?. KLD Seminar; 2020-06-08 - 2020-06-08
NINA Untitled
 
15 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Eide, Nina Elisabeth; Rød-Eriksen, Lars.
Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter på Hjerkinn. Tverrfjellet / viewpoint SNØHETTA, Geitberget og nærliggende stier. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4509-8) 78 s. NINA rapport(1754)
NINA Untitled
 
16 Gundersen, Vegard; Hagen, Dagmar; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Hvordan legge til rette for en bærekraftig bruk av en historisk vandringsveg i sårbare områder – Naturperspektivet. Tilrettelegging og bruk av historiske veger i sårbare naturområder; 2020-01-30 - 2020-01-30
NINA Untitled
 
17 Gundersen, Vegard; Köhler, Berit; Barton, David Nicholas; Nowell, Megan Sara.
Cultural ecosystem services and structural diversity along an urban-nature gradient. URBAN SIS Avslutningsseminar; 2020-05-13 - 2020-05-13
NINA Untitled
 
18 Gundersen, Vegard; Myrvold, Knut Marius; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Strand, Olav.
Spatiotemporal tourism pattern in a large reindeer (Rangifer tarandus tarandus) range as an important factor in disturbance research and management. Journal of Sustainable Tourism 2020
NINA Untitled
 
19 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Strand, Olav; Van Moorter, Bram; Rauset, Geir Rune; Selvaag, Sofie Kjendlie; Dokk, John Gunnar; Wold, Line Camilla.
STATUS FOR FORSKNING VILLREIN – FERDSEL. Villreinrådets Årskonferanse; 2020-10-21 - 2020-10-22
NINA Untitled
 
20 Gundersen, Vegard; Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Dokk, John Gunnar.
Villrein og ferdsel på Hardangervidda: Analyser på habitatkvalitet og trekk. Årsmøte; 2020-12-07 - 2020-12-07
NINA Untitled
 
21 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie.
Villrein på Hardangervidda: Siste presisering fra NINA. Hardanger folkeblad 2020
NINA Untitled
 
22 Gundersen, Vegard; Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla.
Spørreundersøkelse Hardangervidda: Borgstrøm tar feil. Hardanger folkeblad 2020
NINA Untitled
 
23 Gundersen, Vegard; Todnem, An-Magritt.
Etablering av Moskusstien på Dovrefjell: Effekter på turisme og villrein. Seminar Moskusstien; 2020-06-22 - 2020-06-22
NINA Untitled
 
24 Mossing, Anders; Bøthun, Siri; Strand, Olav; Gundersen, Vegard; Jaren, Vemund; Myren, Ingrid; Sørensen, Raymond.
Kartlegging av villreinens funksjonsområder og identifisering av fokusområder. Skinnabu: NVS Notat 8/2020 2020 34 s.
NINA Untitled
 
25 Mysterud, Atle; Rivrud, Inger Maren; Gundersen, Vegard; Rolandsen, Christer Moe; Viljugrein, Hildegunn.
The unique spatial ecology of human hunters. Nature Human Behaviour 2020 ;Volum 4. s. 694-701
NINA UiO VETINST Untitled
 
26 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Kivimäki, Illka; Saerens, Marco; Noak, Andreas; Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Gundersen, Vegard.
Kumulative Effekter av Menneskelige Aktiviteter og Bærekraftig Arealplanlegging i Villreinens Leveområder. Villreinrådets fagdag; 2020-10-20 - 2020-10-21
NINA Untitled
 
27 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Stien, Audun; Tveraa, Torkild; Langeland, Knut; Gundersen, Vegard; Stange, Erik; Rolandsen, Christer Moe; Melhoop, Anne Catriona.
How to Quantify the Cumulative Impact of Human Activities & aid Sustainable Land Planning. Meeting with KMD (Kommunal og Moderniseringsdepartementet); 2020-01-21 - 2020-01-21
NINA UiT Untitled
 
28 Panzacchi, Manuela; Van Moorter, Bram; Strand, Olav; Thomassen, Jørn; Gundersen, Vegard.
Renewable Reindeer- Innovasjoner i bærekraftig arealplanlegging for å balanserer hensynet til reinen og fornybar energiproduksjon. Heiplansamlinga Setesdalheiane; 2020-10-14 - 2020-10-15
NINA Untitled
 
29 Selvaag, Sofie Kjendlie; Aas, Øystein; Gundersen, Vegard.
Linking visitors’ spatial preferences to sustainable visitor management in a Norwegian national park. Eco.mont - Journal on Protected Mountain Areas Research and Management 2020 ;Volum 12.(1) s. 27-34
NINA NMBU Untitled
 
30 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard.
Jeg gikk en tur på stien og søkte.... Snowballkonferansen 2020; 2020-03-02 - 2020-03-03
NINA Untitled
 
31 Selvaag, Sofie Kjendlie; Gundersen, Vegard; Strand, Olav; Lægreid, Helena.
Ferdsel ut fra nasjonal turistveg Rv7 over Hardangervidda. En dokumentasjonsrapport. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 71 s. NINA rapport(1703)
NINA Untitled
 
32 Selvaag, Sofie Kjendlie; Wold, Line Camilla; Gundersen, Vegard.
Lokalbefolkningsundersøkelse på Hardangervidda. Bruk og meninger om forvaltning blant hytteeiere, rettighetshavere og lokale. Lillehammer: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4622-4) 92 s. NINA rapport(1855)
NINA Untitled
 
33 Skjeggedal, Terje; Flemsæter, Frode; Gundersen, Vegard.
Land use planning in disputed mountain areas: conflicting interests and common arenas. Journal of Environmental Planning and Management 2020
BYGDEFORSK NINA NTNU Untitled
 
34 Stokke, Bård Gunnar; Eide, Nina Elisabeth; Gundersen, Vegard.
Sårbarhetsvurdering - dyreliv. Foredrag nr 4 i webinar-serien om Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder. Miljødirektoratet Trondheim 2020
NINA Untitled
 
35 Venter, Zander Samuel; Barton, David Nicholas; Gundersen, Vegard; Figari, Helene; Nowell, Megan Sara.
Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway. Environmental Research Letters 2020
NINA Untitled
 
2019
36 Gundersen, Vegard.
Effekter av å flytte turisthytta Storsteinen i Setesdal-Ryfylke. Fagdag; 2019-09-23 - 2019-09-23
NINA Untitled
 
37 Gundersen, Vegard.
Ferdsel i Rondane nasjonalpark i 2018. Arbeidsgruppeseminar ferdsl-villrein prosjekt Rondane; 2019-01-15 - 2019-01-15
NINA Untitled
 
38 Gundersen, Vegard.
Ferdselsprosjektet på Hardangervidda - status og planer. Seminar for turistverter Hardangervidda; 2019-05-15 - 2019-05-15
NINA Untitled
 
39 Gundersen, Vegard.
Flytting av Gråhøgdbu til Veslefjellbua gir bedre vilkår for villreinen. Åpningskonferanse; 2019-11-02 - 2019-11-02
NINA Untitled
 
40 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytta Øyuvsbu i Setesdal Vesthei: Kunnskapsgrunnlaget på villrein og ferdsel. Fagsamling; 2019-03-06 - 2019-03-06
NINA Untitled
 
41 Gundersen, Vegard.
Flytting av turisthytter i Setesdal-Ryfylke. NRK [Radio] 2019-10-02
NINA Untitled
 
42 Gundersen, Vegard.
Foretrekker allmenheten et skogbilde preget av alternative hogstformer?. Konferanse om lukkete hogster; 2019-09-12 - 2019-09-12
NINA Untitled
 
43 Gundersen, Vegard.
Forollhogna - villrein og ferdsel. Fagutvalget for nasjonalparken; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
44 Gundersen, Vegard.
Hvordan bevare og utvikle en god opplevelsesskog?. Skogdag Lillehammer Bymark; 2019-09-18 - 2019-09-18
NINA Untitled
 
45 Gundersen, Vegard.
Kriterier for vurdering av menneskelig forstyrrelse i kvalitetsnorm for villrein. Semina; 2019-10-15 - 2019-10-15
NINA Untitled
 
46 Gundersen, Vegard.
Nasjonale trender innen friluftslivet. Sti- og løypeplaner i Setesdal-Ryfylkeheiene; 2019-03-05 - 2019-03-05
NINA Untitled
 
47 Gundersen, Vegard.
Oslomarka – kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av bynær skog. Seminar om Østmarka; 2019-09-06 - 2019-09-06
NINA Untitled
 
48 Gundersen, Vegard.
Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen?. Styringsgruppemøte; 2019-11-15 - 2019-11-15
NINA Untitled
 
49 Gundersen, Vegard.
Sosio-ecological perspectives on reindeer disturbance, a review. Human-wildlife perception workshop; 2019-06-13 - 2019-06-13
NINA Untitled
 
50 Gundersen, Vegard.
Utfordringer i forvaltningen av Forollhogna nasjonalpark. Fagutvalget for Forollhogna; 2019-10-23 - 2019-10-23
NINA Untitled
 
    Vis neste liste