Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 227 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2020
1 Flagstad, Ingeborg Olsdatter; Henriksen, Marin Kristine; Rønning, Monica; Hauge, Åshild Lappegard; Johnsen, Svein Åge Kjøs; Tisthammer, Kelsey Kristine.
Kan et virus reversere klimaendringene?. Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist 2020
HINN NMBU Untitled
 
2 Hauge, Åshild Lappegard.
Nettsider og nettverk gir bedre klimatilpasning. Byggeindustrien 2020 (1)
HINN SINTEF Untitled
 
3 Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie; Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne; Aall, Carlo.
Public-Private Cooperation for Climate Adaptation - Providing Insurance Loss Data to the Municipalities. I: Handbook of Climate Services. Springer 2020 ISBN 978-3-030-36874-6. p. 157-181
BI HINN SINTEF VF Untitled
 
4 Venås, Christoffer; Hauge, Åshild Lappegard; Andreassen, Stein-Arne.
Flere fylker burde lære klimatilpasning i nettverk. Kommunal rapport 2020
HINN SINTEF Untitled
 
2019
5 Eidsvig, Unni; Ekeheien, C.; Kalsnes, Bjørn; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Cecilie.
Temasamling | Risikovurdering som verktøy for klimatilpasning. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(75)
NGI SINTEF Untitled
 
6 Flyen, Cecilie; Mellegård, Sofie Elisabet; Flyen, Anne Cathrine; Hauge, Åshild Lappegard.
Oppgradering av verneverdige bygg krever kunnskap. Byggeindustrien 2019 (8) p. 30-
NIKU SINTEF Untitled
 
7 Hauge, Åshild Lappegard.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. SIWI World Water Week. Siwi World Water Week; 2019-08-25 - 2019-08-30
HINN SINTEF Untitled
 
8 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte husoppussingen. Glåmdalen [Newspaper] 2019-01-02
SINTEF Untitled
 
9 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussinga. Sogn avis [Newspaper] 2019-01-16
SINTEF Untitled
 
10 Hauge, Åshild Lappegard.
En felles nasjonal kunnskapsportal om overvann, med informasjon for alle på ett sted?. Urban idé om Vann i Sentrum; 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
11 Hauge, Åshild Lappegard.
Fikk penger for å pusse opp. Brønnøysunds Avis [Newspaper] 2019-01-11
SINTEF Untitled
 
12 Hauge, Åshild Lappegard.
Her kan du få støtte og råd. Budstikka [Business/trade/industry journal] 2019-02-22
SINTEF Untitled
 
13 Hauge, Åshild Lappegard; Gradeci, Klodian; Labonnote, Nathalie; Sivertsen, Edvard.
Skadedata fra forsikringsselskapene. Vannspeilet 2019 (1) p. 32-33
SINTEF Untitled
 
14 Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Denizou, Karine.
Universal design of workplace environments for employees with milder mental disorders. Conference on Environmental Psychology 2019; 2019-11-28 - 2019-11-29
HINN SINTEF Untitled
 
15 Hauge, Åshild Lappegard; Moe, Ellinor; Venås, Christoffer; Flyen, Cecilie; Thomassen, Maria Kristina Kollberg.
Nye nettsider for klimaservice – etablering og brukerevaluering. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1641-4) 48 p. Klima 2050 Report(17)
HINN SINTEF Untitled
 
16 Hauge, Åshild Lappegard; Walnum, Harald Taxt; Lien, Synne Krekling; Lindberg, Karen Byskov.
Klimamål må være mer enn ord – her er verktøyet!. Kommunal rapport 2019
SINTEF Untitled
 
17 Holøs, Sverre Bjørn; Lukina, V.; Hauge, Åshild Lappegard; Thunshelle, Kari.
Process-related risks in refurbishment of dwellings using prefabricated wall elements with integrated PV and ventilation ducts. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (EES) 2019 ;Volume 352.(1)
SINTEF Untitled
 
18 Labonnote, Nathalie; Hauge, Åshild Lappegard; Sivertsen, Edvard.
A climate services perspective on Norwegian stormwater-related databases. Climate Services 2019 ;Volume 13. p. 33-41
SINTEF Untitled
 
19 Lien, Synne Krekling; Sørnes, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov; Walnum, Harald Taxt.
Selection of key performance indicators (KPIs) in the transition towards low-carbon urban communities. I: eceee 2019 Summer Study on energy efficiency: Is efficienct sufficient?. European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2019 ISBN 978-91-983878-5-8.
SINTEF Untitled
 
20 Lien, Synne Krekling; Sørnes, Kari; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov; Walnum, Harald Taxt.
Selection of key performance indicators (KPIs) in the transition towards low-carbon urban communities. eceee Summer Study 2019; 2019-06-03 - 2019-06-08
SINTEF Untitled
 
21 Moe, Ellinor; Hauge, Åshild Lappegard.
Sosialt bærekraftige boliger for eldre - To casestudie om eldre menneskers erfaringer med bofellesskap. Storbykonferansen; 2019-10-30 - 2019-10-31
HINN SINTEF Untitled
 
22 Nielsen, Brita Fladvad; Hauge, Åshild Lappegard; Walnum, Harald Taxt.
Halvdagsseminaret om PI-SEC hos PBE (Vahls gate 1, 0187 Oslo). Gjennomgang av funn i PI-SEC. Diskusjon.. Halvdagsseminar om PI-SEC resultater og videre arbeid; 2019-03-29 - 2019-03-29
SINTEF NMBU NTNU Untitled
 
23 Nielsen, Brita Fladvad; Walnum, Harald Taxt; Hauge, Åshild Lappegard.
Demonstrasjon av PI-SEC planleggingshjul og scenariokalkulator som verktøy i områdeplanlegging for Oslo kommune. Møte med Oslo Kommune; 2019-03-29 - 2019-03-29
SINTEF NMBU NTNU Untitled
 
24 Venås, Christoffer; Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard.
Organisering av klimatilpasningsarbeid. Trondheim: SINTEF Byggforsk 2019 Klima 2050 Note(70)
BI SINTEF Untitled
 
25 Walnum, Harald Taxt; Hauge, Åshild Lappegard; Lindberg, Karen Byskov; Mysen, Mads; Nielsen, Brita Fladvad; Sørnes, Kari.
Developing a scenario calculator for smart energy communities in Norway: Identifying gaps between vision and practice. Sustainable cities and society 2019 ;Volume 46.
NTNU SINTEF Untitled
 
2018
26 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard.
Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur – oversikt og tematisk analyse. Klimanettverk i Østfold; 2018-02-14
SINTEF Untitled
 
27 Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Almås, Anders-Johan; Godbolt, Åsne Lund.
Municipal collaborative planning boosting climate resilience in the built environment. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 2018 ;Volume 9.(1) p. 58-69
NTNU SINTEF Untitled
 
28 Flyen, Cecilie; Kokkonen, Anne; Hauge, Åshild Lappegard.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. NOCCA Conference; 2018-10-23 - 2018-10-25
BI SINTEF Untitled
 
29 Fufa, Selamawit Mamo; Hauge, Åshild Lappegard; Mellegård, Sofie Elisabet.
Challenges and opportunities of using Social LCA in the Norwegian construction and public procurement. I: People and Places for Partnership. Pre-proceedings of the 6th Social Life Cycle Assessment Conference S-LCA 2018 – September 10-12, 2018 – Pescara (Italy). : Fruitrop 2018 ISBN 978-2-9562141-1-3. p. 231-235
SINTEF Untitled
 
30 Godbolt, Åsne Lund; Flyen, Cecilie; Hauge, Åshild Lappegard; Flyen, Anne Cathrine; Moen, Louise Leren.
Future resilience of cultural heritage buildings – how do residents make sense of public authorities' sustainability measures?. International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment 2018 ;Volume 9.(1) p. 18-30
NIKU NTNU SINTEF Untitled
 
31 Hauge, Åshild Lappegard.
- Forsikringsselskaper positive til datadeling for bedre klimatilpasning. Bygg.no [Internet] 2018-10-21
SINTEF Untitled
 
32 Hauge, Åshild Lappegard.
– Kommunene må jobbe bedre i nettverk. Tungt.no [Internet] 2018-09-03
SINTEF Untitled
 
33 Hauge, Åshild Lappegard.
Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data – Public -private cooperation for improved climate adaptation. Conference on Environmental Psychology; 2018-11-29 - 2018-11-30
NMBU Untitled
 
34 Hauge, Åshild Lappegard.
Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. Ny teknikk [Internet] 2018-09-03
SINTEF Untitled
 
35 Hauge, Åshild Lappegard.
Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. Pressemelding. www.sintef.no [Internet] 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
36 Hauge, Åshild Lappegard.
Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. Bygg.no [Internet] 2018-08-20
SINTEF Untitled
 
37 Hauge, Åshild Lappegard.
Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. Byavisa Drammen [Newspaper] 2018-08-22
SINTEF Untitled
 
38 Hauge, Åshild Lappegard.
Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk. NTB Info [Internet] 2018-08-17
SINTEF Untitled
 
39 Hauge, Åshild Lappegard.
Bra energiråd fra kommunen. Agderposten [Newspaper] 2018-01-20
SINTEF Untitled
 
40 Hauge, Åshild Lappegard.
Datadeling for bedre klimatilpasning. Norsk VVS [Internet] 2018-10-29
SINTEF Untitled
 
41 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Gjengangeren [Newspaper] 2018-12-19
SINTEF Untitled
 
42 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Rana blad [Newspaper] 2018-12-21
SINTEF Untitled
 
43 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Bergensavisen [Newspaper] 2018-12-18
SINTEF Untitled
 
44 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Demokraten.no [Internet] 2018-12-23
SINTEF Untitled
 
45 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Framtid i Nord [Newspaper] 2018-12-21
SINTEF Untitled
 
46 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Demokraten [Newspaper] 2018-12-29
SINTEF Untitled
 
47 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Østlandets blad [Newspaper] 2018-12-20
SINTEF Untitled
 
48 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Drammens Tidende [Newspaper] 2018-12-29
SINTEF Untitled
 
49 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Haugesunds Avis [Newspaper] 2018-12-27
SINTEF Untitled
 
50 Hauge, Åshild Lappegard.
Den smarte oppussingen. Oppland arbeiderblad [Internet] 2018-12-15
SINTEF Untitled
 
    Show next list