Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 69 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Baltzersen, Rolf Kristian.
Creative Problem Solving in Online Innovation Contests: What Motivates Top Solvers to Participate in the New Collaborative Economy?. I: Strategies for Business Sustainability in a Collaborative Economy. IGI Global 2020 ISBN 9781799845447. p. 239-264
HIOF Untitled
 
2019
2 Baltzersen, Rolf K.
Best på kollektiv læring?. Halden: Høgskolen i Østfold 2019 29 p.
HIOF Untitled
 
3 Baltzersen, Rolf K.
Collective intelligence: New trends in collective problem-solving. Implications for the design of online education. ICDE World Conference on Online Learning; 2019-11-03 - 2019-11-07
HIOF Untitled
 
4 Baltzersen, Rolf K.
Digitale fortellinger i skolen. Halden: Høgskolen i Østfold 2019 (ISBN 978-82-93356-13-4) 121 p.
HIOF Untitled
 
5 Baltzersen, Rolf K.
Digitale fortellinger i skolen. : Pressbooks (e-bokversjonen) 2019 (ISBN 978-82-93356-14-1) 121 p.
HIOF Untitled
 
6 Baltzersen, Rolf K.
Kollektiv læring på sitt beste.
HIOF Untitled
 
7 Baltzersen, Rolf K.
Lærersamarbeid. Pressbooks 2019
HIOF Untitled
 
8 Baltzersen, Rolf K.
Overganger - en digital læringsressurs. Google Google nettsteder 2019
HIOF Untitled
 
9 Baltzersen, Rolf K; Kolstad, Olav Erik.
Praksisrelevant undervisning på campus.
HIOF Untitled
 
10 Nagel, Ilka; Baltzersen, Rolf K.
Samskaping og deling av læringsressurser om digitale fortellinger. Nettverkssamling for profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen; 2019-03-20 - 2019-03-21
HIOF Untitled
 
2017
11 Baltzersen, Rolf K.
Collective knowledge advancement as a pedagogical practice in teacher education : an explorative case study of student group work with wiki assignments in the interplay between an offline and a global online setting. Universitetet i Oslo 2017 409 p. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo(276)
HIOF Untitled
 
12 Baltzersen, Rolf K.
Lærerstudenter som kunnskapsprodusenter. Konferanse om akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning; 2017-11-01 - 2017-11-02
HIOF Untitled
 
2016
13 Baltzersen, Rolf K.
Kollektiv kunnskapsutvikling eller individuell læring? Er disse to aktivitetene forenelige ved opplæring i lærerutdanningen.. Intern konferanse på Høgskolen i Østfold; 2016-06-12 - 2016-06-12
HIOF Untitled
 
14 Baltzersen, Rolf K.
Picking up the pieces? Reflective dialogues between a teacher educator and a teacher within a self-study approach. NERA 2016; 2016-03-09 - 2016-03-11
HIOF Untitled
 
2014
15 Baltzersen, Rolf K.
Collaborative writing in a wiki environment. Writing Research Across Borders Conference; 2014-02-19 - 2014-02-22
HIOF Untitled
 
16 Baltzersen, Rolf K.
Praksisveilederen i skolen (Versjon 1.1 - januar 2014). Oslo: Rolf K. Baltzersen 2014 (ISBN 978-82-93356-01-1) 165 p.
HIOF Untitled
 
17 Baltzersen, Rolf K.
The importance of self-study research in teacher education. Implementing Implementation Science Conference; 2014-07-21
HIOF Untitled
 
18 Baltzersen, Rolf K.
The wisdom of the class. A description of the main educational design challenges related to students collaboration in large groups in teacher education.. 6th International Conference on Education and New Learning Technologies; 2014-07-07 - 2014-07-09
HIOF Untitled
 
19 Baltzersen, Rolf K; Hoel, Tore.
Åpne læringsressurser. Bibsyskonferansen 2014; 2014-03-12
HIOF UiO Untitled
 
20 Baltzersen, Rolf K; Morberg, Åsa; Emsheimer, Peter.
Developing open textbooks about mentoring. ATEE Annual Conference 2014; 2014-08-25 - 2014-08-27
HIOF Untitled
 
2013
21 Baltzersen, Rolf K.
Collaborative writing with wikis. Association for teachers education in Europe - ATEE; 2013-08-22 - 2013-08-25
HIOF Untitled
 
22 Baltzersen, Rolf K.
Expanding the metadiscourse concept in knowledge building. Foredrag; 2013-08-06 - 2013-08-09
HIOF Untitled
 
23 Baltzersen, Rolf K.
The Importance of Metacommunication in Supervision Processes in Higher Education. International Journal of Higher Education (IJHE) 2013 ;Volume 2.(2) p. 128-140
HIOF Untitled
 
24 Baltzersen, Rolf Kristian.
Metadiscourse in Knowledge Building: A question about written or verbal metadiscourse. Knowledge Building Summer institute. Crossing the Educational Chasm: From the Basics to Creative Work with Ideas; 2013-08-06 - 2013-08-09
HIOF Untitled
 
25 Tobiassen, Roald; Baltzersen, Rolf K.
Developing and construction of wiki-book on mentoring in teacher education. Association for teachers education in Europe - ATEE; 2013-08-22 - 2013-08-25
HIOF Untitled
 
2012
26 Baltzersen, Rolf K.
Digitale fortellinger i skolen (Versjon april 2012).. PediaPress Mainz 2012
UiO Untitled
 
27 Baltzersen, Rolf Kristian.
Pedagogisk bruk av blogg. Motivasjonsseminar; 2012-06-14 - 2012-06-14
HIOF Untitled
 
2011
28 Baltzersen, Rolf K.
Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen. I: Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5. p. 84-102
HIOF Untitled
 
29 Baltzersen, Rolf Kristian.
Texter i en wikigemenskap. I: Unga nätmiljöer: nya villkor för samarbete och lärande. Studentlitteratur AB 2011 ISBN 978-91-44-07122-0. p. 127-148
HIOF Untitled
 
30 Baltzersen, Rolf Kristian.
Å veilede en nyutdannet lærer med disiplinproblemer i klassen : en analyse av en foreldresamtale og veiledningssamtale med utgangspunkt i modelltenkningen til Argyris og Schön. I: Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41535-5. p. 84-102
HIOF Untitled
 
31 Baltzersen, Rolf Kristian; Eliassen, Erik.
Læring i skolenettverk: mininettverk som utviklingsstrategi. I: Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205361157. p. 182-210
HIOF USN Untitled
 
2010
32 Baltzersen, Rolf Kristian.
Bruk av digitale verktøy som grunnleggende ferdighet i lærerutdanningen. Internseminar for ansatte ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold; 2010-03-23 - 2010-03-23
HIOF Untitled
 
33 Baltzersen, Rolf Kristian.
Developing an understanding of radical transparency as a key concept in a wikipedagogy. NERA?s 38th Congress; 2010-03-11 - 2010-03-13
HIOF Untitled
 
34 Baltzersen, Rolf Kristian.
Radical transparency: Open access as a key concept in wiki pedagogy. Australasian Journal of Educational Technology 2010 ;Volume 26.(6) p. 791-809
HIOF Untitled
 
35 Baltzersen, Rolf Kristian.
Store Norske Wikipedia. Utdanning 2010 p. 1-
HIOF Untitled
 
2009
36 Baltzersen, Rolf Kristian.
Bruk av nye digitale verktøy i skolen. Et spørsmål om faglig merverdi og digital delingskultur. Kongsbergkonferansen; 2009-02-12 - 2009-02-12
HIOF Untitled
 
37 Baltzersen, Rolf Kristian.
Den digitale lærergjerningen. I: La stå! Læring - på vei mot den profesjonelle lærer. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-39180-2. p. 133-160
HIOF Untitled
 
38 Baltzersen, Rolf Kristian.
Det wikipedianske klasserommet. Kjennetegn ved digitale læringsomgivelser som er preget av radikal åpenhet og gjenbruk av studentarbeider. Digitale utfordringer arrangert av Norgesuniversitetet; 2009-03-25 - 2009-03-25
HIOF Untitled
 
39 Baltzersen, Rolf Kristian.
Digitale fortellinger i Lærende nettverk i Østfold. Lærende nettverk Vestfold; 2009-06-04 - 2009-06-04
HIOF Untitled
 
40 Baltzersen, Rolf Kristian.
Hva er digital kompetanse?. Forum for lærerutdanning; 2009-12-10 - 2009-12-10
HIOF Untitled
 
41 Baltzersen, Rolf Kristian.
Hva krever verdens beste skole?. ? 2009
HIOF Untitled
 
42 Baltzersen, Rolf Kristian.
Hvordan sette bilde inn i en wikiartikkel (Mediawiki). UKJENT 2009
HIOF Untitled
 
43 Baltzersen, Rolf Kristian.
Med wiki og blogg i lærerutdanningen. NVU-konferansen . Deling og samarbeid på nett; 2009-03-17 - 2009-03-17
HIOF Untitled
 
44 Baltzersen, Rolf Kristian.
Multimodale virkemidler i en digital fortelling. UKJENT 2009
HIOF Untitled
 
45 Baltzersen, Rolf Kristian; Eliassen, Erik; Lensby Kleive, Knut; Melberg, Dyril; Andersen Løvli, Elin.
Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk: erfaringer fra Haldennettverket. Halden: Høgskolen i Østfold 2009 (ISBN 9788278252871) 35 p. (4)
HIOF USN Untitled
 
2008
46 Baltzersen, Rolf Kristian.
Det handler om kommunikasjon. Når starten er god... Veiledning av nyutdannede lærere; 2008-11-19 - 2008-11-20
HIOF Untitled
 
47 Baltzersen, Rolf Kristian.
Hva er egentlig teknologideterminisme? : et forsøk på å tydeliggjøre begrepet gjennom å skille mellom nomologisk og normativ teknologideterminisme. Halden: Høgskolen i Østfold 2008 (ISBN 9788278252673) 17 p. (2008:06:00)
HIOF Untitled
 
48 Baltzersen, Rolf Kristian.
Hva krever verdens beste skole?. ? 2008 p. 1-
HIOF Untitled
 
49 Baltzersen, Rolf Kristian.
Verbal metakommunikasjon i veiledning. Yrkesforum for praktisk pedagogisk utdanning; 2008-11-12 - 2008-11-12
HIOF Untitled
 
50 Baltzersen, Rolf Kristian.
Web 2.0 i undervisningen. Pedagogisk senter, Fredrikstad kommune; 2008-09-18 - 2008-09-18
HIOF Untitled
 
    Show next list