Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-12 of 12

2019
1 Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; helgesen, ann karin; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine; Aarøen, Kari.
Samarbeidsprosjekt "Personsentrert omsorg - fra idé til realitet", en intervensjonsstudie 2017-19. Forskningsdagene 2019; 2019-09-26
HIOF Untitled
 
2018
2 Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Fagerli, Liv Berit; Tvete, Anne Regine.
Personsentrert omsorg - fra ide til realitet. Fagdag: Personsentrert omsorg - pasientsikkerhet; 2018-05-30
HIOF Untitled
 
3 Helgesen, Ann Karin; Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Aarøen, Kari; Andreassen, Hilde Marie; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen.
Person-centered care – from idea to reality. How to increase students’ practical knowledge of person-centered care in health and welfare education. 11th GENEVA CONFERENCE ON PERSON-CENTERED MEDICINE; 2018-04-08 - 2018-04-11
HIOF Untitled
 
4 Samuelsen, Finn; Hansen, Gunnar Vold; Gregersen, Anne-Grethe; Løken, Therese Dwyer; Tjøstolvsen, Inger Marie; Aarøen, Kari; Hansen, Mette Tindvik.
Samarbeid om rehabilitering 2. Halden: Høgskolen i Østfold 2018 45 p.
HIOF Untitled
 
5 Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine; Aarøen, Kari.
Personsentrert omsorgsarbeid i Østfold. Konferanse for rådgivere ved fylkesmannsembetene i Norge; 2018-05-09
HIOF Untitled
 
6 Tvete, Liv Solveig; Fagerli, Liv Berit; Andreassen, Hilde Marie; Aarøen, Kari; Tvete, Anne Regine; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin.
Sykepleierstudenters erfaringer med personsentrert omsorg - resultater fra en intervensjonsstudie. NSFs 5. utdannings- og forskningskonferanse; 2018-10-18 - 2018-10-19
HIOF Untitled
 
2017
7 Hansen, Gunnar Vold; Aarøen, Kari; Gregersen, Anne-Grethe; Hansen, Mette Tindvik; Løken, Therese Dwyer; Samuelsen, Finn; Tjøstolvsen, Inger Marie.
Samarbeid om rehabilitering. Halden: Høgskolen i Østfold 2017 (ISBN 9788278254486) 100 p. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold)(2017;1)
HIOF Untitled
 
8 Tvete, Liv Solveig; Andreassen, Hilde Marie; Fagerli, Liv Berit; Grøndahl, Vigdis Abrahamsen; Helgesen, Ann Karin; Tvete, Anne Regine; Aarøen, Kari.
Personsentrert omsorg - arbeidsmåte både i kommuner og sykehus. Fag- og tjenesteutviklingskonferansen 2017 Brukermedvirkning, pasient- og brukersikkerhet; 2017-11-07
HIOF Untitled
 
2016
9 Ness, Ewa; Antonsen, Bjørg; Grøvli, Morten; Hymer, Knut-Erik; Lindkvist, Kari-Venke; Lien, Lars; Skåden, Helga; Thomassen, Arne; Torper, Johan; Vethe, Torgeir; Aarøen, Kari.
Færre tvangsinnleggelser – dilemmaer og utfordringer :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2016 ;Volume 136.(7) p. 598-599
AHUS HINN HIOF OSTFSYK OUS SI SSHF STHF VV Untitled
 
2015
10 Aarøen, Kari; Ness, Ewa; Fixdal, Trude; Torper, Johan L; Jacobsen, Inger; Thomassen, Arne; Antonsen, Bjørg; Lindkvist, Kari-Venke; Skåden, Helga; Vethe, Torgeir; Hymer, Knut-Erik.
Alle selvmord skyldes ikke behandlingssvikt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015 ;Volume 135.(15) p. 1342-1343
HIOF Untitled
 
2013
11 Aarøen, Kari.
Omsorgsboligene A-F Åsgårdområdet Tromsø kommune. : NAPHA Nasjonalt kompetansesente for psykisk helsearbeid 2013
HIOF Untitled
 
1997
12 Aarøen, Kari.
Psykiatriske sykepleieres didaktiske tenkning. Universitetet i Oslo: Universitetet i Oslo 1997
HIOF Untitled