Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-34 av 34

2021
1 Økland, Magli Sofie; Borgen, Siv Kristin Yndestad; Langørgen, Ketil.
Veilederutdanning med felles tilbud for lærere i barnehage og grunnskole, Kompetanse for kvalitet.. Nasjonal fag-samling for tilbydere av veilederutdanning; 2021-04-22 - 2021-04-22
HVL Untitled
 
2020
2 Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie.
Har barnehagelærarutdanninga hamna i bakevja?. Barnehagefolk 2020 (1) s. 84-91
HVL Untitled
 
2019
3 Hu, Aihua; Økland, Magli Sofie.
What to prepare?:Insiders’ perspectives on transition from kindergarten to primary school from Norway and China. NOCIES biannual conference & Global CIE Forum; 2019-10-10 - 2019-10-11
HVL Untitled
 
2018
4 Økland, Magli Sofie.
Samarbeid mellom to læringsarenaer i norsk barnehagelærerutdanning - et følgeforskningsprosjekt om praksisopplæringen (2013 - 2017.. Den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen; 2018-05-07 - 2018-05-09
HVL Untitled
 
2017
5 Sataøen, Svein Ole; Trippestad, Tom Are; Økland, Magli Sofie.
Barnehagelærarutdanninga. Styrker, svakheiter og gjenstridige utfordringar.. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2017 (ISBN 978-82-7709-215-7) 68 s.
HVL Untitled
 
6 Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie.
Barnehagelærarutdanninga: Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter. Barnehagefolk 2017 (2) s. 14-20
HVL Untitled
 
7 Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie.
Ei reform med vedvarande utfordringar. Barnehagen : tidsskrift for barnehagefolk 2017 (4) s. 70-77
HVL Untitled
 
8 Økland, Magli Sofie.
A new Early Childhood Teacher Education (ECTE) reform in Norway - background, challenges and possibilities.. Developing the Teacher Competence for the Future; 2017-02-07 - 2017-02-07
HVL Untitled
 
9 Økland, Magli Sofie.
Professional Digital Competence among Students in Early Childhood Teacher Education in Norway. 45th NERA 2017 Congress - Learning and education - material conditions and consequences; 2017-03-23 - 2017-03-25
HVL Untitled
 
10 Økland, Magli Sofie.
Samarbeidsavtaler om praksisopplæringa. I: Barnehagelærarutdanninga. Ei reform tek form?. Bergen: Høgskulen på Vestlandet 2017 ISBN 978-82-7709-214-0. s. 31-54
HVL Untitled
 
11 Økland, Magli Sofie; Eikset, Andrea Synnøve Blomsø.
Kvantitativ metode. Metodeworkshop for bachelorstudenter; 2017-01-12 - 2017-01-12
HVL Untitled
 
2016
12 Økland, Magli Sofie.
Gjennomgåande tema. I: Barnehagelærarutdanninga. Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter. Bergen: Høgskolen i Bergen 2016 ISBN 978-82-7709-212-6. s. 88-98
HVL Untitled
 
13 Økland, Magli Sofie.
Kort fra Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen. Samarbeidsmøte mellom høgskolen og styrere/enhetsleder i Bergen; 2016-11-01 - 2016-11-01
HVL Untitled
 
14 Økland, Magli Sofie.
Praksisopplæringa - forpliktande samspel mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. I: Barnehagelærarutdanninga. Tilbakevendande utfordringar og uprøvde mulegheiter. Bergen: Høgskolen i Bergen 2016 ISBN 978-82-7709-212-6. s. 46-62
HVL Untitled
 
2015
15 Carson, Nina; Økland, Magli Sofie.
Hvordan utvikle veiledningsferdigheter gjennom utdanning?. Landskonferansen "På rett spor"; 2015-05-09 - 2015-05-09
HVL Untitled
 
16 Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen.
Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?. Høgskolen i Bergen: Høgskolen i Bergen 2015 ISBN 978-82-7709-207-2. s. 106-137
HVL HVO UIS UiT Untitled
 
17 Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie.
Iverksetjing av barnehagelærarutdanningsreforma. Utfordringar i arbeidet med følgjeforskinga.. Sluttseminar for forskningsporsjektet Lærerprofesjonalitet.; 2015-12-09 - 2015-12-09
HVL Untitled
 
18 Ødegaard, Elin Eriksen; Økland, Magli Sofie.
Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245017786) 253 s.
HVL Untitled
 
19 Ødegaard, Elin Eriksen; Økland, Magli Sofie.
Studier av narrative praksiserfaringer. I: Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017786. s. 21-49
HVL Untitled
 
20 Økland, Magli Sofie.
Praksisfortellingsdiskurser i pedagogiske tekster. I: Fortellinger fra praksis - trøbbel, vendepunkt og stolthet. Fagbokforlaget 2015 ISBN 9788245017786. s. 87-109
HVL Untitled
 
21 Økland, Magli Sofie.
Praksisopplæringa som integrert del av utdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?. Høgskolen i Bergen: Høgskolen i Bergen 2015 ISBN 978-82-7709-207-2. s. 68-87
HVL Untitled
 
2014
22 Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie.
Ei krevjande reform. Barnehagefolk 2014 (4) s. 95-98
HVL Untitled
 
23 Sataøen, Svein Ole; Økland, Magli Sofie.
Pedagogikk(faget) i barnehagelærarutdanninga. I: Frå førskulelærar til barnehagelærar. Den nye barnehagelærarutdanninga. Mulegheiter og utfordringar. Bergen: Høgskolen i Bergen 2014 ISBN 978-82-7709-202-7. s. 96-107
HVL Untitled
 
24 Økland, Magli Sofie.
Praksis som integrert del av utdanninga. I: Frå førskulelærar til barnehagelærar. Den nye barnehagelærarutdanninga. Mulegheiter og utfordringar. Bergen: Høgskolen i Bergen 2014 ISBN 978-82-7709-202-7. s. 67-79
HVL Untitled
 
2013
25 Økland, Magli Sofie.
Pedagogiske praksiser i fordypningsstudiet "Pedagogisk ledelse i barnehagen". Arbeidsseminar for medlemmer av LSU-gruppen i UH-nett Vest; 2013-04-05 - 2013-04-05
HVL Untitled
 
26 Økland, Magli Sofie.
Praksisfortellingenes diskurser - hvordan fortelles fortellinger. FoU i praksis, Stjørdal 2013; 2013-04-22 - 2013-04-23
HVL Untitled
 
27 Økland, Magli Sofie.
Praksisfortellingenes diskurser i førskolelærerutdanningen. FoU-konferansen på AL - Danning og didaktiske praksiser; 2013-04-09 - 2013-04-10
HVL Untitled
 
28 Økland, Magli Sofie; Ødegaard, Elin Eriksen.
Barnehagelærerprofesjonalitet - praksisstudier som læringsarena. Fou-konferanse - Danning og didaktiske praksiser; 2013-04-09 - 2013-04-10
HVL Untitled
 
2012
29 Økland, Magli Sofie; Carson, Nina.
Gjennom speilet og tilbakeBruk av lærerrollespill og reflekterende team i undervisningen. Avdelingseminar for avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Bergen; 2012-01-31 - 2012-02-01
HVL Untitled
 
2011
30 Carson, Nina; Lindén, Nora Johanne E; Økland, Magli Sofie; Kleiven, Siw; Myrkaskog, Liv.
Veiledning som vågestykke - et aksjonsforskningsprosjekt om hvordan videreutvikle kultur for veiledning i barnehagen. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2730-7. s. 93-101
HVL Untitled
 
31 Økland, Magli Sofie; Lindén, Nora Johanne E.
Askøyprosjektets fase 3 - erfaringer med forskende partnerskap. I: Samarbeidsprosjekter i førskolelærerutdanningen : utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanning og barnehageeiere 2007-2010. : Høgskolen i Bergen 2011 ISBN 978-82-77-09113-6. s. 30-35
HVL Untitled
 
2010
32 Carson, Nina; Økland, Magli; Lindén, Nora.
Kultur for veiledning. FOU i praksis - Konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga; 2010-05-10 - 2010-05-11
HVL Untitled
 
2009
33 Carson, Nina; Økland, Magli; Lindén, Nora.
Presentasjon av samarbeidsmodell mellom barnehageeiere i Hordaland fylke og Høgskolen i Bergen ¿ et utviklingsprosjekt. FOU i praksis 2009; 2009-04-23 - 2009-04-24
HVL Untitled
 
2007
34 Økland, Magli Sofie.
På sporet av den gode læring i høyere utdanning - om medstudenters respons som medierende ressurs for læring. Praksisrettet FoU i lærerutdanningen 2007; 2007-04-19 - 2007-04-20
HVL Untitled