Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 98 << Forrige 1 2    Neste >>

2019
1 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusion for Pupils With Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. International Journal of Special Education 2019 ;Volum 34.(1) s. 68-82
UiO Untitled
 
2 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusion for Pupils with Special Educational Needs in Individualistic and Collaborative School Cultures. NERA 2019; 2019-03-06 - 2019-03-08
UiO Untitled
 
3 Nilsen, Sven.
Lærernes kompetanse og elevenes læring i et inkluderende læringsmiljø. I: Læringspotensial. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-59812-9. s. 62-93
UiO Untitled
 
4 Nilsen, Sven.
Spesialpedagogisk arbeid i grunnskolen. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 615-642
UiO Untitled
 
5 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
Spesialundervisningens tiltakskjede. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 9788202592059. s. 218-250
UIA UiO Untitled
 
2018
6 Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven.
Det uferdige? - Om et uferdig praksisfelt og en uferdig innstilling fra en ekspertgruppe. Spesialpedagogikk 2018 ;Volum 83.(5) s. 4-11
USN UiO Untitled
 
7 Bjørnsrud, Halvor Inge; Nilsen, Sven.
Joint reflection on action – a prerequisite for inclusive education? A qualitative study in one local primary/lower secondary school in Norway. International Journal of Inclusive Education 2018 ;Volum 23.(2) s. 158-173
USN UiO Untitled
 
8 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Refleksjon mellom lærere kan øke elevers sjanse for å inkluderes i skolen. Forskning.no 2018
USN UiO Untitled
 
9 Nilsen, Sven.
Inside but still on the outside? Teachers’ experiences with the inclusion of pupils with special educational needs in general education.. International Journal of Inclusive Education 2018 ;Volum 24.(9) s. 980-996
UiO Untitled
 
2017
10 Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven; Bahus, Marianne Klungland; Welstad, Trond-Erik; Breilid, Nils.
Spesialundervisning uten spesialpedagog – er det forsvarlig?. Fædrelandsvennen 2017
OSLOMET UIA UiO Untitled
 
11 Nilsen, Sven.
Høringsuttalelse fra ISP. Høringsuttalelse om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Overordnet del - verdier og prinsipper. Notat datert 1. juni 2017.. Institutt for spesialpedagogikk, UiO Oslo 2017
UiO Untitled
 
12 Nilsen, Sven.
Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 (ISBN 978-82-15-02776-0) 288 s.
UiO Untitled
 
13 Nilsen, Sven.
"Kom som du er, og bli som oss?". I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 38-64
UiO Untitled
 
14 Nilsen, Sven.
Presentasjon fra ISP. Notat: Hvordan vi ser på dagens situasjon og utfordringsbildet for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole. Noen momenter. (Notat med kildehenvisninger og utfyllende momenter (58 fotnoter) ble senere utarbeidet og ettersendt (datert 06.06. 2017).). Møte i Kunnskapsdepartementets Ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging; 2017-05-08 - 2017-05-08
UiO Untitled
 
15 Nilsen, Sven.
Special education and general education - coordinated or separated? A study of curriculum planning for pupils with special educational needs. International Journal of Inclusive Education 2017 ;Volum 21.(2) s. 205-217
UiO Untitled
 
16 Nilsen, Sven.
Å møte mangfold og utvikle fellesskap.. I: Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget 2017 ISBN 978-82-15-02776-0. s. 15-37
UiO Untitled
 
2016
17 Herlofsen, Camilla; Nilsen, Sven.
Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. I: Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget 2016 ISBN 9788215026671. s. 138-158
UIA UiO Untitled
 
2015
18 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring, tidlig innsats og lærersamarbeid. I: Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 9788205487871. s. 164-180
USN UiO Untitled
 
19 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 (ISBN 978-82-02-41899-1) 169 s.
UiO Untitled
 
20 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
På vei mot kultur for tilpasset opplæring. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. s. 152-169
UiO Untitled
 
21 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Tilpasset opplæring og kultur for læring. Intensjoner i lys av Kunnskapsløftet. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. s. 13-32
UiO Untitled
 
22 Nilsen, Sven.
Planleggingsarbeid i spesialundervisning. Bruk av individuelle opplæringsplaner. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. s. 108-131
UiO Untitled
 
23 Nilsen, Sven.
Planleggingsarbeid i tilpasset opplæring. Bruk av tilpassede arbeidsplaner i ordinær opplæring og samordning med IOP. I: Kultur for tilpasset opplæring. Skolelederrollen, lærerrollen og planleggingsarbeid. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-41899-1. s. 132-151
UiO Untitled
 
24 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
The legal basis for special needs education in Norway: Changing policy principles. I: Transitions in the field of special education. Theoretical perspectives and implications for practice. Waxmann Verlag 2015 ISBN 978-3-8309-3117-1. s. 35-62
UIA UiO Untitled
 
2014
25 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Early educational provision - emphasised in education policy reforms in Norway? An analysis of education policy documents. Curriculum Journal 2014 ;Volum 25.(2) s. 260-281
USN UiO Untitled
 
26 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Centrale samspilsfaktorer i kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. s. 11-37
UiO Untitled
 
27 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 (ISBN 978-87-7955-924-0) 253 s.
UiO Untitled
 
28 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Fremtidige udfordringer for kvalitetsudvikling at differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. s. 223-250
UiO Untitled
 
29 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven; Skogen, Kjell.
Inclusive and individually adapted education in Norway results from a survey study in two municipalities focusing the roles of Headteachers, teachers and curriculum planning. International Journal of Special Education 2014 ;Volum 29.(1) s. -
UiO Untitled
 
30 Nilsen, Sven.
Læreplansarbejde og kvalitetsudvikling i differentieret undervisning og specialundervisning. I: Kvalitetsudvikling af differentieret undervisning - om forbedring af undervisning for børn og unge med særlige behov. Klim 2014 ISBN 978-87-7955-924-0. s. 89-111
UiO Untitled
 
31 Nilsen, Sven.
Spesialundervisning i nasjonale læreplaner - utelatt, uteglemt eller "integrert vekk"? En analyse av nasjonale læreplaner for grunnskolen fra og med 1974. Psykologi i kommunen (PIK) 2014 ;Volum 49.(5) s. 47-62
UiO Untitled
 
2013
32 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Intensjoner for tidlig innsats - uttrykt eller utelatt i utdanningspolitiske dokumenter? En analyse av utdanningsreformer fra 1970-årene og fram til i dag. Spesialpedagogikk 2013 ;Volum 78.(3) s. 40-52
USN UiO Untitled
 
2012
33 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 (ISBN 9788202360931) 165 s.
USN UiO Untitled
 
34 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats i en kultur for læring. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 11-20
USN UiO Untitled
 
35 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats og framtidige utfordringer for norsk skole. Tidlig innsats - bedre læring for alle; 2012-10-18
USN UiO Untitled
 
36 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tidlig innsats og framtidige utfordringer i norsk skole. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 153-162
USN UiO Untitled
 
37 Nilsen, Sven.
Evaluering i opplæringen som grunnlag for tidlig innsats. I: Tidlig innsats - bedre læring for alle?. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 9788202360931. s. 51-69
UiO Untitled
 
38 Nilsen, Sven.
Spesialundervisningens tiltakskjede. I: Spesialpedagogikk. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202352264. s. 240-264
UiO Untitled
 
39 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
National Regulations and Guidelines and the Local Follow-up in the Chain of Actions in Special Education. International Journal of Special Education 2012 ;Volum 27.(2) s. 136-147
UiO Untitled
 
40 Nilsen, Sven; Herlofsen, Camilla.
Tiltakskjeden ved rett til spesialundervisning - regelverk og praksis. I: Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS 2012 ISBN 9788202358822. s. 229-255
UiO Untitled
 
2011
41 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 (ISBN 9788205411609) 232 s.
USN UiO Untitled
 
42 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring - utfordringer og dilemmaer. Seminar; 2011-10-31
USN UiO Untitled
 
43 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Lærerarbeid for tilpasset opplæring og elevenes læring : avsluttende og samlende perspektiver. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. s. 215-227
USN UiO Untitled
 
44 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
The development of intentions for adapted teaching and inclusive education seen in light of curriculum potential. A content analysis of Norwegian national curricula post 1980. Curriculum Journal 2011 ;Volum 22.(4) s. 549-566
USN UiO Untitled
 
45 Bjørnsrud, Halvor; Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring for læring og utvikling. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. s. 11-26
USN UiO Untitled
 
46 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Lærerrollen og kvaliteten på arbeidet med tilpasset opplæring og spesialundervisning. Spesialpedagogikk 2011 ;Volum 76.(1) s. 50-64
UiO Untitled
 
47 Nilsen, Sven.
Lærerarbeid i samspillet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Lærerarbeid for tilpasset opplæring; 2011-10-31
UiO Untitled
 
48 Nilsen, Sven.
The Chain of Actions in Special Education - The Relationship between National Guidelines and Municipal Follow-up: An Evaluation based on a Case Study from one Norwegian Municipality. International Journal of Special Education 2011 ;Volum 26.(1) s. 33-43
UiO Untitled
 
49 Nilsen, Sven.
Tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning - med særlig vekt på barnetrinnet. I: Lærerarbeid for tilpasset opplæring - tilrettelegging for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205411609. s. 47-67
UiO Untitled
 
2010
50 Buli-Holmberg, Jorun; Nilsen, Sven.
Kvalitetsutvikling av tilpasset opplæring. Om forbedring av opplæringen for barn, unge og voksne med særskilte behov. Universitetsforlaget 2010 (ISBN 978-82-15-01582-8) 201 s.
UiO Untitled
 
    Vis neste liste