Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-49 of 49

2019
1 Christensen, Tom; Klemsdal, Lars.
Social Science Disciplines in Complex Development Contexts - the Professional Dimension of Reputation Management.. I: Universities as Agencies. Reputation and Professionalization. Palgrave Macmillan 2019 ISBN 978-3-319-92712-1. p. 117-154
UiO Untitled
 
2 Klemsdal, Lars; Kjekshus, Lars Erik.
Designing Administrative Reforms for Maintaining Trust. International Journal of Public Administration 2019 p. -
UiO Untitled
 
3 Skardhamar, Torbjørn; Klemsdal, Lars.
Digitalisering – en introduksjon. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volume 3. p. 169-172
UiO Untitled
 
2018
4 Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars.
PROS- 160: Understanding how new technologies are integrated into the work situation of professions: Exploring the situation as a mediator between processes of organizing and context. 10th International Process Symposium. About Time: Temporality and History in Organization Studies; 2018-06-20 - 2018-06-23
UiO Untitled
 
2017
5 Kjekshus, Lars Erik; Klemsdal, Lars.
Reforming public sector organizations – the importance of trust and loyalty in governance. 2017 EGPA annual Conference; 2017-08-30 - 2017-09-01
UiO Untitled
 
6 Klemsdal, Lars; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm.
Coping with the new work situation: Middle managers’ institutional work during public sector organizational reforms. Monday seminar, Scancor, Stanford University; 2017-01-23 - 2017-01-23
HIOA UiO Untitled
 
7 Klemsdal, Lars; Ravn, Johan Elvemo; Amble, Nina; Finne, Håkon.
The Organization Theories of the Industrial Democracy Experiments Meet Contemporary Organizational Realities. Nordic Journal of Working Life Studies 2017 ;Volume 7.(s2) p. 1-15
NORD OSLOMET SINTEF UiO Untitled
 
8 Klemsdal, Lars; Wenyao, Will Zhao; Stål, Herman.
Theorizing situations in processes of institutional work. 9th International Process Symposium; 2017-06-20 - 2017-06-23
UiO Untitled
 
9 Klemsdal, Lars; Wittusen, Cato.
"To comply or not to comply, that's not the question. Challenging the compliance thesis within institutional theory.". Lars Klemsdal, Inagural lecture; 2017-05-04 - 2017-05-04
UiO UIS Untitled
 
2016
10 Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars.
Institutions, Actors and Agency: The Relevance of Wittgenstein’s Rule-following Considerations. Seminar Stanford University; 2016-12-02
UIS Untitled
 
11 Wittusen, Cato; Klemsdal, Lars.
Institutions, actors and agency: what can we learn from a modern reading of Wittgenstein’s later philosophy on the relationship between language as institution and as individual expression?. 32nd EGOS Colloquium, Naples 2016: Organizing in the Shadow of Power; 2016-07-07 - 2016-07-09
UIS Untitled
 
2015
12 Breit, Eric; Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut.
Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response to conflicting institutional demands during administrative reform. European Group for Organizational Studies (EGOS) annual conference; 2015-07-02 - 2015-07-04
HIOA UIS Untitled
 
13 Buch, Anders; Andersen, Vibeke; Klemsdal, Lars.
Turn to Practice Within Working Life Studies. Nordic Journal of Working Life Studies 2015 ;Volume 5.(3a) p. -
UIS Untitled
 
14 Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars.
Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations. Public Administration 2015 ;Volume 93.(2) p. 290-306
OSLOMET UIS Untitled
 
2014
15 Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars.
Strategic leeway under institutional complexity: The case of an ad hoc response. NEON-konferansen; 2014-11-26 - 2014-11-27
HIOA Untitled
 
16 Klemsdal, Lars.
Taylorism. I: The SAGE Encyclopedia of Action Research. Sage Publications 2014 ISBN 978-1-8492-0027-1. p. 762-763
UIS Untitled
 
17 Klemsdal, Lars; Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Fossestøl, Knut.
Organizational reforms as designed space for participation in local development processes. NEON konferansen; 2014-11-26 - 2014-11-27
HIOA UIS Untitled
 
2013
18 Klemsdal, Lars.
From Bureaucracy to Learning Organization: Critical Minimum Specification Design as Space for Sensemaking. Systemic Practice and Action Research 2013 ;Volume 26.(1) p. 39-52
UIS Untitled
 
19 Klemsdal, Lars.
Hva trenger vi ledere til? Organisering og ledelse i komplekse arbeidssituasjoner. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 978-82-05-44739-4) 220 p.
HIOA UIS Untitled
 
2012
20 Breit, Eric; Alm Andreassen, Tone; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars.
Revisiting the organizational implications of public sector reform. EGOS-konferanse; 2012-07-05 - 2012-07-07
HIOA UIS Untitled
 
21 Klemsdal, Lars; Sendstad, Lena.
Veiledning som ledelsesprinsipp i innovasjons- og endringsutsatte virksomheter. I: Flerstemt veiledning. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 978-82-0542389-3. p. 319-334
UIS Untitled
 
2011
22 Andreassen, Tone Alm; Fossestøl, Knut; Klemsdal, Lars.
Gjør organisering en forskjell i praksis? - Variasjoner i de lokale NAV-kontorenes organisering og konsekvenser for reformens måloppnåelse. Nordiske organisasjonsstudier 2011 ;Volume 13.(3) p. 9-33
OSLOMET Untitled
 
23 Hvid, Helge; Bergholm, Tapio; Gonäs, Lena; Juul, Ida; Kamp, Annette; Karlsson, Jan; Kasvio, Antti; Salomon, Robert; Klemsdal, Lars; Skorstad, Egil Jostein.
Nordic working life research - continuity and renewal. Nordic Journal of Working Life Studies 2011 ;Volume 1.(1) p. 3-21
OSLOMET HIOF UIS Untitled
 
24 Klemsdal, Lars.
Navet i reformprosessen: Den lokale NAV-lederen som utviklingsleder. I: NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-39880-1. p. 190-207
HIOA Untitled
 
25 Svare, Helge; Klemsdal, Lars.
Hvordan skape økt mestring blant frontlinjeansatte i servicenæringen. Rapport fra et FoU-prosjekt støttet av NHOs arbeidsmiljøfond. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2011 (ISBN 9788276092851) 80 p. AFI rapport(1)
HIOA Untitled
 
26 Svare, Helge; Klemsdal, Lars.
Mestring i arbeidet. Håndbok for mestringsgrupper.
HIOA Untitled
 
2010
27 Klemsdal, Lars; Hegnes, Atle Wehn; Larsen, Håkon; Lyng, Selma Therese; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Orupabo, Julia; Skilbrei, May-Len; Solbrække, Kari N.; Stefansen, Kari.
Sosiologi i dag er 40. Sosiologi i dag 2010 ;Volume 40. p. 7-17
OSLOMET UiO Untitled
 
2009
28 Brethvad, Toril; Klemsdal, Lars.
Læringssamtalen fra ord til handling. Om utvikling av læringssamtalen som pedagogisk grep i oppvekstenhetene i Arendal: Utviklingsprosess og -produkt. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2009 (ISBN 978-82-7609-258-5) 25 p. AFI-notat(10)
HIOA Untitled
 
29 Klemsdal, Lars.
Arbeidsfellesskap. I: Fellesskap og individualisme. Gyldendal Akademisk 2009 ISBN 978-82-05-38481-1. p. -
HIOA Untitled
 
30 Klemsdal, Lars.
Den nordiske modellen i tre deler. Sosiologi i dag 2009 ;Volume 39.(1) p. 3-10
OSLOMET Untitled
 
31 Klemsdal, Lars.
Making sense of managerial reforms through action research. I: Turning to Practice with Action Research. Peter Lang Publishing Group 2009 ISBN 978-3-631-59446-9. p. 67-93
HIOA Untitled
 
32 Klemsdal, Lars.
Seiling: Kampen med elementene, mot konkurrentene. I: Meningen med idretten. Unipub forlag 2009 ISBN 978-82-7477-448-3. p. 179-201
HIOA Untitled
 
33 Klemsdal, Lars.
Utviklingsprosessen på de lokale NAV-kontorene veien fra reform til ny praksis. Tidsskrift for velferdsforskning 2009 ;Volume 12.(3) p. 180-191
OSLOMET Untitled
 
2008
34 Klemsdal, Lars.
Integreringsprosessen på det lokale NAV-kontoret. Tidlig fase av iverksettelsen av NAV-reformen. : Arbeidsforskningsinstituttet 2008 (ISBN 978-82-7609-239-4) 41 p. AFI-notat(15)
HIOA Untitled
 
35 Klemsdal, Lars.
Making Sense of "the New Way of Organizing" - Managing the Micro Processes of (Planned) Change in a Municipality. Tapir Akademisk Forlag 2008 (ISBN 978-82-471-1303-5) ;Volume 2008.235 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(300)
NTNU Untitled
 
36 Klemsdal, Lars; Svare, Helge.
Creating ethical space within organizations - An action research approach to ethical integration of organizations. Labour, Education & Society (Arbeit, Bildung & Gesellschaft) 2008 ;Volume 9. p. 117-142
OSLOMET Untitled
 
2006
37 Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar.
Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2006 (ISBN 8276091849) 62 p. (Rapport 6)
OSLOMET USN Untitled
 
38 Eikeland, Olav; Ausland, Liv Hanson; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar.
Har systematisk læring på arbeidsplassen noe med livsfase- og seniorpolitikk å gjøre? Rapportering fra Forsøks- og Utviklingsprosjektene i Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet (2001-2005). Oslo: Arbeidsforskningsinstituuet 2006 (ISBN 82-7609-184-9) 106 p. AFI-rapport(6)
OSLOMET USN Untitled
 
39 Klemsdal, Lars.
Den intuitive organisasjonen. Forny virksomheten med de samme menneskene. Gyldendal Akademisk 2006 (ISBN 978-82-05-35192-9) 246 p.
HIOA Untitled
 
40 Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Klemsdal, Lars.
Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag 2006 ;Volume 36.(3) p. 3-6
OSLOMET Untitled
 
2005
41 Ausland, Liv Hanson; Eikeland, Olav; Widding, Steinar; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars.
Hva er virkestoffet i seniorpolitikk?. I: Forskerblikk på aldring og arbeid. : Senter for seniorpolitikk 2005 p. 16-19
OSLOMET USN Untitled
 
42 Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars.
Ulike typer munnkurv - taushetsbringende prosesser i arbeidsmiljøet. I: Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 ISBN 82-7609-154-7. p. 45-84
HIOA Untitled
 
43 Klemsdal, Lars.
Fortellingen fra en kommunal enhet. I: Munnkurv og varsling. En studie av ytringsfrihetens vilkår blant sykepleiere. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2005 ISBN 82-7609-154-7. p. 29-43
HIOA Untitled
 
2004
44 Frøyland, Kjetil; Enehaug, Heidi; Klemsdal, Lars; WIDDING, Steinar; Blichfeldt, Jon Frode; Hanssen, Katrine Sandkjær; Torget, Lars Martin.
Frafall og utstøting i bygge- og anleggsbransjen. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2004 (ISBN 82-7609-136-9) 184 p. AFI-rapport(2)
HIOA Untitled
 
45 Klemsdal, Lars.
Et inkluderende arbeidsliv?. I: Det omsorgsfulle mennesket. Gyldendal Akademisk 2004 ISBN 9788205329416. p. 118-149
HIOA Untitled
 
2003
46 Klemsdal, Lars.
Organisasjonsutvikling i innviklede organisasjoner. En litteraturstudie om bygg- og anleggsbransjen. : Arbeidsforskningsinstituttet 2003 (ISBN 82-7609-119-9) 79 p. AFI-rapport(1)
HIOA Untitled
 
2002
47 Klemsdal, Lars.
Visjoner og praksis: da sosiologi skulle bli profesjonsstudium i Norge. Sosiologisk Tidsskrift 2002 (1) p. 48-74
OSLOMET Untitled
 
48 Klemsdal, Lars; Eikeland, Olav; Teig, Inger Lise.
Livsfaseorientert personalpolitikk (LOP): Hvordan gi et allment begrep individuelt innhold gjennom dialog. Medvirkningsbasert utviklingsarbeid i Hordaland fylkeskommune. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2002 37 p. AFI-notat(9)
OSLOMET NORCE Untitled
 
49 Qvale, Thoralf Ulrik; Winther, Fredrik; Klemsdal, Lars.
Nedbemmaning ved Bjølvefossen og Salten Verk- en evaluering. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet 2002 33 p. AFI-notat(1)
HIOA Untitled