Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Steven Craig Hardey

Kontaktinfo


Annet

Vitenskapsdisipliner

Allmenn rettsvitenskap

Annen informasjonsteknologi

Informasjonspolitikk

Offentlig rett

Rettsinformatikk

Emner

Bevis i straffesaker

Digital forensics

IT og jus

Informasjonssikkerhet

Maskinlæring

Sivilprosess

Sporsikring

Strafferett

Land

Australia

Canada

Norge

Storbritannia

USA

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NENT etiske retningslinjer

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Prosjekter


Forskningsresultater i Cristin