Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Søkekriterier:
Fra: 2017   Til: 2017   Rapporteringsår   Enhet: Institutt for kultur, religion og samfunnsfag (USN)   Underkategori: Vitenskapelig artikkel   Underkategori: Vitenskapelig oversiktsartikkel/review   Underkategori: Vitenskapelig monografi   Underkategori: Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel   Alle publ. kanaler

Viser treff 1-28 av 28

Bok
Vitenskapelig monografi
1 Christensen, Torild Wagle.
Når musikken gir mening: Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter. Cappelen Damm Akademisk 2017 (ISBN 978-82-02-53815-6) 319 s.
USN Untitled
 
2 Henriksen, Kjetil Erling; Weber, Sindre; Brazier, Eirik.
Norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig. Dreyer Forlag A/S 2017 (ISBN 978-82-8265-195-0) 354 s.
USN Untitled
 
Del av bok/rapport
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
3 Bjørshol, Stig.
Tren tanken - om læringsstrategier i klasserommet. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 269-292
USN Untitled
 
4 Bornholdt, Kerstin.
Helseopplyseren Carl Schiøtz og argumentasjonen for den normale og ideale nordiske (kvinne)kropp. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. s. 335-362
USN Untitled
 
5 Davidsen, Anders.
«Vi prøvde å grave oss inn i hjernen.» Om bruk av tabu som læringsstrategi på mellomtrinnet i grunnskolen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. s. 141-160
USN Untitled
 
6 Davidsen, Anders; Aamaas, Åsmund.
Mysterier som læringsstrategi i lærerutdanning – en casestudie ved Høgskolen i Sørøst-Norge. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. s. 161-180
USN Untitled
 
7 Frers, Lars.
Metode mellom hverdagspraksis, læring og forskning. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. s. 19-34
USN Untitled
 
8 Gulliksen, Øyvind Tveitereid.
Haugerørsla i Midtvesten. I: Hans Nielsen Hauge. Fra samfunnsfiende til ikon. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 978-82-02-56167-3. s. 157-181
USN Untitled
 
9 Johannessen, Steffen Fagernes.
Dis/Entangled Hubs: Connectivity and Disconnections in the Chagos Archipelago. I: Connectivity in Motion : Island Hubs in the Indian Ocean World. Palgrave Macmillan 2017 ISBN 978-3-319-59724-9. s. 259-287
BI USN Untitled
 
10 Lofthus, Liv.
How Can Tablets Be Used for Meaning-Making and Learning. I: 13th International Conference Mobile Learning 2017: proceedings. IADIS Press 2017 ISBN 978-989-8533-61-6. s. 167-170
USN Untitled
 
11 Lofthus, Liv Gardsjord.
Bruk av teori for økt refleksivitet i praksis. Praksisarkitektur som rammeverk for å belyse forskerens plass i datagenereringen. I: Metode mellom forskning og læring : Refleksjon i praksis. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202549817. s. 35-55
USN Untitled
 
12 Osler, Audrey; Yahya, Chalank.
Challenges and complexity in human rights education: teachers’ understandings of democratic participation and gender equity in post-conflict Kurdistan, Iraq. I: Human rights education: Theory, research praxis. University of Pennsylvania Press 2017 ISBN 9780812249026. s. 119-146
USN Untitled
 
13 Roos, Merethe.
Naturvitenskap som dannelsesprosjekt: om naturvitenskapelig opplæring i Norge på 1850- og 60-tallet. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. s. 191-210
USN Untitled
 
14 Ruud, Lise Camilla; Roos, Merethe; Hurum, Jørn Harald.
Geologia Norvegica. Geologisk kunnskapsformidling i Norge på 1600-tallet. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. s. 39-74
USN UiO Untitled
 
15 Schrumpf, Ellen.
Barndomshistorie - mellom struktur, kultur og materialitet. I: I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre. Pax Forlag 2017 ISBN 9788253039695. s. 128-146
USN Untitled
 
16 Tønnesson, Johan; Roos, Merethe.
Naturvitenskapen i nordiske offentligheter - fra 1600-tallet til idag. I: Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer. Cappelen Damm Akademisk 2017 ISBN 9788202566265. s. 11-37
USN UiO Untitled
 
17 Walton, Stephen John.
Ikkje akkurat styrkt, men heller ikkje heilt stroke. I: I teneste for nynorsken. Heidersskrift til Olaf Almenningen 70 år. Novus Forlag 2017 ISBN 978-82-7099-875-3. s. 189-208
USN Untitled
 
18 Winje, Geir.
Elevenes møte med hellige tekster i KRLE. I: Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning. Fagbokforlaget 2017 ISBN 978-82-450-2227-8. s. 209-230
USN Untitled
 
Tidsskriftspublikasjon
Vitenskapelig artikkel
19 Aamaas, Åsmund; Duesund, Knut Henning; Lauritzen, Solvor Mjøberg.
Placements abroad and scaffolding structures. Studies in Higher Education 2017 ;Volum 44.(3) s. 539-553
USN MF Untitled
 
20 Baklid, Herleik.
Hazel Rods in Graves. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2017 ;Volum 73. s. 7-26
USN Untitled
 
21 Frers, Lars; Meier, Lars.
Resistance in Public Spaces: Questions of Distinction, Duration, and Expansion. Space and Culture 2017 ;Volum 20.(2) s. 127-140
USN Untitled
 
22 Gulliksen, Øyvind Tveitereid.
Returning to the Old Country: Bill Holm’s Quest for an Icelandic-American Identity. American Studies in Scandinavia 2017 ;Volum 49.(2) s. 3-25
USN Untitled
 
23 Kitayama, Yuka; Osler, Audrey Helen; Hashizaki, Yoriko.
Reimagining Japan and fighting extremism with the help of a superhero: a teacher’s tale. Race Equality Teaching 2017 ;Volum 34.(2) s. 21-27
USN Untitled
 
24 Kleppe, Bård.
Managing Autonomy: Analyzing Arts Management and Artistic Autonomy through the Theory of Justification. The Journal of Arts Management, Law, and Society 2018 ;Volum 48.(3) s. 191-205
USN TF Untitled
 
25 Kleppe, Bård.
Theatres as risk societies: Performing artists balancing between artistic and economic risk. Poetics 2017 ;Volum 64. s. 53-62
USN TF Untitled
 
26 Krogstad, Kari.
Religious Festivals in Early Childhood Education and Care (ECEC) Institutions: A Norwegian Case Study. Nordisk Barnehageforskning 2017 ;Volum 16.(3) s. 1-15
USN Untitled
 
27 Lauritzen, Solvor Mjøberg; Nodeland, Tuva Skjelbred.
What happened and why? Considering the role of truth and memory in peace education curricula. Journal of Curriculum Studies 2017 ;Volum 49.(4) s. 437-455
USN MF Untitled
 
28 Solhaug, Trond; Osler, Audrey Helen.
Intercultural empathy among Norwegian students: an inclusive citizenship perspective. International Journal of Inclusive Education 2018 ;Volum 22.(1) s. 89-110
USN NTNU Untitled