Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
From: 2010   Unit: Department of Innovation and Economic Organization (BI)   sub-category: Academic article   sub-category: Academic anthology/Conference proceedings   sub-category: Academic monograph   sub-category: Academic chapter/article/Conference paper   All publishing channels

Showing results 1-50 of 208 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2015
1 Asheim, Bjørn Terje; Coenen, Lars; Moodysson, Jerker.
Methods and applications of regional innovation systems analysis. I: Handbook of Research Methods and Applications in Economic Geography: Handbooks of Research Methods and Applications series. Edward Elgar Publishing 2015 ISBN 9780857932662. p. 272-290
BI UIS Untitled
 
2 Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan.
Caught in the middle: Buying from markets and selling to networks. Industrial Marketing Management 2015 ;Volume 49. p. 4-14
BI Untitled
 
3 Abrahamsen, Morten H.; Håkansson, Håkan.
Resource heterogeneity and its effects on interaction and integration in customer-supplier relationships. The IMP Journal 2015 ;Volume 9.(1) p. 5-25
BI Untitled
 
4 Asheim, Bjørn Terje; Grillitsch, Markus.
Smart specialisation: Sources for new path Development in a peripheral manufacturing region. I: Fragmentering eller mobilisering? : regional utvikling i Nordvest : Fjordantologien 2014. Forlag1 2015 ISBN 978-82-8285-087-2. p. 87-113
BI UIS Untitled
 
5 Aslesen, Heidi; Harirchi, Gouya.
The effect of local and global linkages on the innovativeness in ICT SMEs: does location-specific context matter?. Entrepreneurship and Regional Development 2015 ;Volume 27.(9-10) p. 644-669
BI Untitled
 
6 Christensen, Sverre August.
Liberale verdier og statlig eierskap. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse 2015 ;Volume 18.(4) p. 75-83
BI Untitled
 
7 Ekberg, Espen; Lange, Even; Nybø, Andreas.
Maritime entrepreneurs and policy-makers: a historical approach to contemporary economic globalization. Journal of Global History 2015 ;Volume 10.(1) p. 171-193
BI UiO Untitled
 
8 Guercini, Simone; La Rocca, Antonella; Runfola, Andrea; Snehota, Ivan.
Heuristics in customer-supplier interaction. Industrial Marketing Management 2015 ;Volume 48. p. 26-37
BI Untitled
 
9 Hoholm, Thomas.
Interaction avoidance in networks. The IMP Journal 2015 ;Volume 9.(2) p. 117-135
BI Untitled
 
10 Håkansson, Håkan; Olsen, Per Ingvar.
The roles of money and business deals in network structures. Industrial Marketing Management 2015 ;Volume 45.(Feb 2015) p. 207-217
BI Untitled
 
11 Iversen, Nina Marianne.
Markedsinnsikt i økotrender og norsk opprinnelse: En markedssegmenteringsanalyse av økomat-markedet i Norge.. I: Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1844-8. p. 206-229
BI SNF Untitled
 
12 Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil; Myskja, Bjørn Kåre; Iversen, Tor-Henning.
Norske Matvarer - Verdier, muligheter og utfordringer. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 978-82-450-1844-8) 282 p.
BI NHH NTNU SNF Untitled
 
13 Jevnaker, Birgit Helene; Tellefsen, Brynjulf; Lüders, Marika.
Front-end service innovation: learning from a design-assisted experimentation. European Journal of Innovation Management 2015 ;Volume 18.(1) p. 19-43
BI SINTEF Untitled
 
14 Kraus, Kalle; Håkansson, Håkan; Lind, Johnny.
The marketing-accounting interface - problems and opportunities. Industrial Marketing Management 2015 ;Volume 46. p. 3-10
BI NTNU Untitled
 
15 La Rocca, Antonella; Shehota, Ivar; Trabattoni, Carlotta.
Construction of meanings in business relationships and networks. The IMP Journal 2015 ;Volume 9.(2) p. 163-176
AHUS BI Untitled
 
16 Larsen, Eirinn.
From Economic to Political Citizenship: The Female Vote Revisited. I: Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag 2015 ISBN 978-82-7099-819-7. p. 71-84
BI Untitled
 
17 Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen; Danielsen, Hilde.
Norsk likestillingshistorie, 1814-2013. Fagbokforlaget 2015 (ISBN 9788245019261) 240 p.
BI NORCE UiO Untitled
 
18 Larsson, Mats; Lønnborg, Mikael.
The Survival and Success of Swedish Mutual Insurers. I: Corporate Forms and Organisational Choice in International Insurance. Oxford University Press 2015 ISBN 978-0-19-873900-5. p. 93-113
BI Untitled
 
19 Lyngnes, Sølvi.
Attraksjonsutvikling:Fra kulturressurs til turistopplevelse?. I: Innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i reiselivsnæringen. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-42894-5. p. 383-397
BI Untitled
 
20 Midttun, Atle; Coulter, Paddy; Gadzekpo, Audrey; Wang, Jin.
Comparing media framings of climate change in developed, rapid growth and developing countries: Findings from Norway, China and Ghana. Energy & Environment 2015 ;Volume 26.(8) p. 1271-1292
BI Untitled
 
21 Midttun, Atle; Gjølberg, Maria; Kourula, Arno; Sweet, Susanne; Vallentin, Steen.
Public Policies for Corporate Social Responsibility in Four Nordic Countries: Harmony of Goals and Conflict of Means. Business & Society 2015 ;Volume 54.(4) p. 464-500
BI UiO Untitled
 
22 Mæhle, Natalia; Iversen, Nina Marianne; Hem, Leif Egil; Otnes, Cele.
Exploring consumer preferences for hedonic and utilitarian food attributes. British Food Journal 2015 ;Volume 117.(12) p. 3039-3063
BI HVL NHH SNF Untitled
 
23 Olsen, Per Ingvar.
Kjøpermakt i verdikjeden for mat. I: Norsk matmakt i endring. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1752-6. p. 87-116
BI Untitled
 
24 Panwar, Rajat; Nybakk, Erlend; Hansen, Eric N.; Pinkse, Jonatan.
Does the Business Case Matter? The Effect of a Perceived Business Case on Small Firms’ Social Engagement. Journal of Business Ethics 2015 ;Volume 144.(3) p. 597-608
BI Untitled
 
25 Panwar, Rajat; Nybakk, Erlend; Pinkse, Jonatan; Eric, Hansen.
Being Good When Not Doing Well: Examining the Effect of the Economic Downturn on Small Manufacturing Firms’ Ongoing Sustainability-Oriented Initiatives. Organization & Environment 2015 ;Volume 28.(2) p. 204-222
BI Untitled
 
26 Sogner, Knut.
Constructive power. I: Creating Nordic Capitalism (Korean translation). : Korean Studies Information Co.Ltd. 2015 ISBN 978-89-268-4552-3.
BI Untitled
 
27 Thue, Lars.
Norway: a resource based and democratic capitalism (på koreansk). I: Creating Nordic Capitalism (Korean translation). : Korean Studies Information Co.Ltd. 2015 ISBN 978-89-268-4552-3. p. 648-809
BI Untitled
 
2014
28 Aslesen, Heidi; Isaksen, Arne.
Klynger for enhver pris? Kunnskapsbaser og innovasjonssamarbeid. I: Forskning møter praksis. Portal forlag 2014 ISBN 978-82-8314-015-6. p. 44-60
BI UIA Untitled
 
29 Austvik, Ole Gunnar.
Negotiating and Adapting Optimal Integration. Transnational Economic Integration and The Public Management Challenge. I: Public Administration in the Context of Global Governance. Edward Elgar Publishing 2014 ISBN 978 1 78347 779 1. p. 116-137
BI NUPI Untitled
 
30 Bakken, Tore.
George Spencer Brown. I: The Oxford handbook of process philosophy and organization studies. Oxford University Press 2014 ISBN 978-0-19-966935-6. p. 481--498
BI Untitled
 
31 Bergh, Trond.
Den norske arbeidslivsmodellen - en orden for alle tider?. I: Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. p. 173-196
BI Untitled
 
32 Berridge, Clara; Furseth, Peder Inge; Cuthbertson, Richard; DeMello, Steven.
Technology-based innovation for independent living: Policy and innovation in the United Kingdom, Scandinavia, and the United States. Journal of Aging & Social Policy 2014 ;Volume 26.(3) p. 213-228
BI Untitled
 
33 Brekke, Andreas; Rubach, Synnøve; Hoholm, Thomas.
This is not a building: The abductionist journey of a publicly funded (non-)innovation project. The IMP Journal 2014 ;Volume 8.(1) p. 1-12
BI ØSTFOLDFOR Untitled
 
34 Brøgger, Benedicte; Jevnaker, Birgit Helene.
The cultural production of commodities: understanding the art and gaps of silent and seen design. Society and Business Review 2014 ;Volume 9.(2) p. 124-138
BI Untitled
 
35 Christensen, Sverre August.
Globaliseringens fortellinger : ABB Norges konsernansvar for olje- og gassvirksomhet. I: Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. p. 61-92
BI Untitled
 
36 Ekberg, Espen.
Norsk skipsfart og den maritime klyngen: Et næringslivshistorisk perspektiv. I: Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. p. 37-60
BI Untitled
 
37 Ekberg, Espen; Lange, Even.
Business history and economic globalisation. Business History 2014 ;Volume 56.(1) p. 101-115
BI UiO Untitled
 
38 Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine.
Innledning: Mellom næringsliv og historie. I: Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. p. 7-33
BI Untitled
 
39 Ekberg, Espen; Lønnborg, Mikael; Myrvang, Christine.
Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 (ISBN 978-82-530-3698-4) 382 p.
BI Untitled
 
40 Espeli, Harald.
Alltid skjermet, støttet og i en nasjonal særstilling? Norsk jordbruksproteksjonisme gjennom 150 år. I: Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. p. 197-221
BI Untitled
 
41 Espeli, Harald.
“Cooperation on a purely matter-of-fact basis”. The Norwegian central bank and its relationship to the German supervisory authority during the occupation, 1940-1945. Scandinavian Economic History Review 2014 ;Volume 62.(2) p. 188-212
BI Untitled
 
42 Espeli, Harald.
Liv og død, penger, politikk og kontroverser rundt livsforsikring i krigstid, 1914-1945. I: Å selge liv og død. Kommersielle strategier og kulturuttrykk i markedsføringen av død og dødsfrykt. Joensuu: University of Eastern Press of Eastern Finland 2014 ISBN 9789525934618. p. 130-151
BI Untitled
 
43 Espeli, Harald; Rinde, Harald.
Advokatene. I: Profesjonshistorier. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3752-3. p. 46-80
BI UIA Untitled
 
44 Furseth, Peder Inge; Cuthbertson, Richard.
The service innovation triangle: Moving to an alternative business model. I: Handbook of research on innovation in tourism industries. Edward Elgar Publishing 2014 ISBN 978-1-78254-840-9. p. 203-227
BI Untitled
 
45 Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M.; Olsen, Lars Erling.
Category characteristics' effects on brand extension attitudes: A research note. Journal of Business Research 2014 ;Volume 67.(8) p. 1589-1594
BI HK NHH Untitled
 
46 Herstad, Sverre Johan; Aslesen, Heidi Wiig; Ebersberger, Bernd.
On industrial knowledge bases, commercial opportunities and global innovation network linkages. Research Policy 2014 ;Volume 43.(3) p. 495-504
BI NIFU Untitled
 
47 Håkansson, Håkan; Waluszewski, Alexandra.
Drömmen om effektivitet och innovation. Organisation & Samhälle 2014 ;Volume 1.(2) p. 4-9
BI Untitled
 
48 Jevnaker, Birgit Helene.
The Paradoxical Road to Innovation — The Role of Creative Design. I: The Highways and Byways to Radical Innovation - Design Perspectives. Kolding: Designskolen i Kolding 2014 ISBN 978-87-90775-74-2. p. 41-66
BI Untitled
 
49 Knutsen, Sverre Richard.
Kommunalbanken - mellom Wall Street og kommune-Norge. Fagbokforlaget 2014 (ISBN 978-82-450-1399-3) 219 p.
BI Untitled
 
50 Knutsen, Sverre Richard.
Norske bankkriser siden 1880 - Særskilte trekk og felles mønstre. I: Næringsliv og historie. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3698-4. p. 93-124
BI Untitled
 
    Show next list