Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-44 av 44

2019
1 Torgersen, Geir.
- Det er lett å glemme den psykiske belastningen for dem som rammes av oversvømmelser. Fredrikstad Blad [Avis] 2019-09-05
HIOF Untitled
 
2 Torgersen, Geir.
Ber byene vende tilbake til naturen for å takle styrtregn. NRK Østfold [Internett] 2019-09-07
HIOF Untitled
 
3 Torgersen, Geir.
"Det grønne skiftet trenger flere grønne ingeniører". Podcast - lorn.tech [Internett] 2019-11-04
HIOF Untitled
 
4 Torgersen, Geir.
Flomekspert: - Det er lett å glemme den psykiske belastningen for dem som rammes av oversvømmelser. Nettavisen Pluss [Internett] 2019-09-05
HIOF Untitled
 
5 Torgersen, Geir.
Flomekspert: - Det er lett å glemme den psykiske belastningen for dem som rammes av oversvømmelser. Fredrikstad Blad Pluss [Internett] 2019-09-05
HIOF Untitled
 
6 Torgersen, Geir.
Flomsikring i hjemmet. NRK Østfold [Radio] 2019-09-24
HIOF Untitled
 
7 Torgersen, Geir.
Hvordan begrenser du faren for oversvømmelser i huset ditt?. Forskningsdagene 2020; 2019-09-24 - 2019-09-24
HIOF Untitled
 
8 Torgersen, Geir.
Klimaendringer fyller kjellere med vann – Hva må gjøres?. Jubileumsfrokost: COWI 60 år; 2019-11-26 - 2019-11-26
HIOF Untitled
 
9 Torgersen, Geir.
Klimautfordringer i byer - tiltak for å forebygge oversvømmelse. Samfunnssikkerhet og beredskap - fra prosjektplanlegging til drift; 2019-11-26 - 2019-11-26
HIOF Untitled
 
10 Torgersen, Geir.
Store nedbørsmengder i Fredrikstad. NRK1 Østfoldnytt, kl. 18:45 / 20:55 / 22:55 [TV] 2019-09-03
HIOF Untitled
 
2018
11 Torgersen, Geir.
Klimatilpasning i byer – Prioritering og gjennomføring av flomforebyggende tiltak. KS - seminar om klimatilpasning; 2018-01-22 - 2018-01-23
HIOF Untitled
 
12 Torgersen, Geir.
Kost-nyttevurderinger av forebyggende flomtiltak i byer- metoder og eksempler. Norsk Vann Fagtreff; 2018-02-06 - 2018-02-07
HIOF Untitled
 
13 Torgersen, Geir.
Kost/nytte-vurderinger omkring klimatilpasning. Klimasamling - Samfunnsplanlegging og naturfare; 2018-03-12 - 2018-03-13
HIOF Untitled
 
14 Torgersen, Geir; Navrud, Ståle.
Singing in the rain: Valuing the economic benefits of avoiding insecurity from urban flooding. Journal of Flood Risk Management 2018 ;Volum 11.(4) s. -
HIOF NMBU Untitled
 
2017
15 Torgersen, Geir.
Beregner faren for oversvømmelse. Nationen 2017
HIOF Untitled
 
16 Torgersen, Geir.
Doktor i flomstopping. Agderposten 2017
HIOF Untitled
 
17 Torgersen, Geir.
Du kan beregne fare for oversvømmelse i huset ditt. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet web [Internett] 2017-11-02
HIOF Untitled
 
18 Torgersen, Geir.
Er ditt hus utsatt for oversvømmelser?. NRK Radio - Distriktsprogram - Østfold [Radio] 2017-11-08
HIOF Untitled
 
19 Torgersen, Geir.
Gjør noe før neste oversvømmelse kommer. Fredrikstad Blad 2017
HIOF Untitled
 
20 Torgersen, Geir.
Oversvømmelse i bolig. NRK TV - Distriktsprogram - Østfold [TV] 2017-11-08
HIOF Untitled
 
21 Torgersen, Geir.
Snart kan du beregne faren for oversvømmelse i huset ditt. Forskning.no [Internett] 2017-11-06
HIOF Untitled
 
22 Torgersen, Geir.
Sustainable Planning to Reduce Urban Flooding – an Interdisciplinary Approach. Ås: Norwegian University of Life Sciences 2017 (ISBN 978-82-575-1458-7) 144 s.
HIOF Untitled
 
23 Torgersen, Geir.
Utvalgte prosjekter ved Høgskolen i Østfold. VAnnforsk årsmøte og seminar; 2017-04-27 - 2017-04-27
HIOF Untitled
 
24 Torgersen, Geir.
Vannprofilen (intervju i fast spalte). Vannspeilet 2017 (4) s. 31-31
HIOF Untitled
 
25 Torgersen, Geir; Rød, Jan Ketil; Kvaal, Knut; Bjerkholt, Jarle Tommy; Lindholm, Oddvar G..
Evaluating Flood Exposure for Properties in Urban Areas Using a Multivariate Modelling Technique. Water 2017 ;Volum 9.(5) s. -
HIOF USN NTNU NMBU Untitled
 
2016
26 Torgersen, Geir.
Aktiviteter HiØ/NMBU Drammen - (knyttet til prosjektet Regnbyge 3M). Fellesmøte Regnbyge 3M-prosjektet -2016; 2016-05-27 - 2016-05-27
HIOF Untitled
 
27 Torgersen, Geir.
Metoder og erfaringer med kost-nytte analyser for overvannshåndtering. Seminar "Overvannsskader - Metoder for å vurdere risiko for fysisike overvannsskader og miljørisiko ved transport av miljøgifter fra indusriområder og forurenset grunn"; 2016-11-16 - 2016-11-16
HIOF Untitled
 
28 Torgersen, Geir.
Sårbarhet og infrastruktur i urbane områder. Klimatilpasninger og vanproblematikk; 2016-10-19 - 2016-10-20
HIOF Untitled
 
29 Torgersen, Geir; Hellesjø, Jørgen.
Analyse av overvansstrømmer og skadedata i Drammen kommune. GeoKlar2016; 2016-12-13 - 2016-12-13
HIOF Untitled
 
2015
30 Torgersen, Geir.
Forebygging av urbane oversvømmelser Bruk av skadestatistikk fra forsikringsselskaper. Avslutningsseminar - Sveinn Thorolfsson NTNU; 2015-10-30 - 2015-10-30
HIOF Untitled
 
31 Torgersen, Geir; Bjerkholt, Jarle Tommy; Kvaal, Knut; Lindholm, Oddvar G..
Correlation between extreme rainfall and insurance claims due to urban flooding - Case study Fredrikstad, Norway. Journal of Urban and Environmental Engineering (JUEE) 2015 ;Volum 9.(2) s. 127-138
HIOF USN NMBU Untitled
 
2014
32 Torgersen, Geir.
Bare rør?. Halden Arbeiderblad 2014
HIOF Untitled
 
33 Torgersen, Geir.
Bare rør?. Forskermaraton; 2014-09-23 - 2014-09-23
HIOF Untitled
 
34 Torgersen, Geir.
Beregning av økonomiske konsekvenser ved oversvømmelse-prioritering av tiltak. Seminar - Bærekraftig overvannshåndtering. Fra teori til praksis; 2014-09-11 - 2014-09-11
HIOF Untitled
 
35 Torgersen, Geir.
Intervju under Forskningsdagene 2014. [Internett] 2014-09-24
HIOF Untitled
 
36 Torgersen, Geir.
Nytteverdi for kommunene ved å bruke forsikringsdata – Case-studie Fredrikstad. Avslutningsseminar for pilotprosjekt om bruk av forsikringsnæringens skadestatistikk i kommunenens arbeid med å forebygge klimarelatert naturskade; 2014-06-03 - 2014-06-03
HIOF Untitled
 
37 Torgersen, Geir; Bjerkholt, Jarle Tommy; Lindholm, Oddvar.
Addressing flooding and SuDS when improving drainage and sewerage systems-A comparative study of selected Scandinavian cities. Water 2014 ;Volum 6.(4) s. 839-857
HIOF USN NMBU Untitled
 
2013
38 Torgersen, Geir.
Prioritering av flomforebyggende tiltak i avløpssystem i norske byer. Forskningsdagene Høgskolen i Østfold; 2013-09-24 - 2013-09-24
HIOF Untitled
 
39 Torgersen, Geir; Bjerkholt, Jarle Tommy; Lindholm, Oddvar.
Prioritization of flood prevention measures in wastewater systems in Norwegian cities. Nordiwa 2013; 2013-10-08 - 2013-10-10
HIOF NMBU Untitled
 
2012
40 Torgersen, Geir.
Hva kan gjøres for å redusere oversvømmelse og flomskader i byer som følge av fortetting og klimaendringer?. Konferanse om fortetting og klimautfordringer; 2012-10-23 - 2012-10-24
HIOF Untitled
 
41 Torgersen, Geir.
Nettverkssamling i nettverk for høyere utdanning - vann- og miljøfag. Hva har skolene gjort lokalt (eks. fra Høgskolen i Østfold hvordan skolen har samarbeidet med lokalt næringsliv). Nettverkssamling i nettverk for høyere utdanning; 2012-06-13 - 2012-06-13
HIOF Untitled
 
42 Torgersen, Geir.
Om Høgskolen i Østfold og emnet Ingeniørrollen og prosjektarbeide. Nasjonal fagmiljøsamling - byggutdanningene; 2012-10-17 - 2012-10-18
HIOF Untitled
 
2011
43 Torgersen, Geir.
Presentasjon av studieplaner på bygg ved HiØ. Nasjonal fagmiljøsamling for byggingeniørutdanningen; 2011-10-28 - 2011-10-28
HIOF Untitled
 
44 Torgersen, Geir.
Presentasjon av studiet på bygg ved HiØ. Industridagen 2011; 2011-10-13 - 2011-10-13
HIOF Untitled