Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-40 av 40

2021
1 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Jeg kan! Personer med utviklingshemming og deres erfaringer med velferdsteknologi – En studie med inkluderende design. Tidsskrift for omsorgsforskning 2021 ;Volum 7.(1) s. 1-23
HIM NTNU Untitled
 
2020
2 Bakken, Hege.
Prosjektdeltager-/forskerkurs for personer med utviklingshemming. Et prosjekt hvor personer med utviklingshemming er medforskere.. Forskningsgruppemøte; 2020-11-19 - 2020-11-19
HIM Untitled
 
3 Oterhals, Ole Magnus; Korsvik, Iver Valved; Røvik, Kristin; Bakken, Hege; Hagen, Rigmor Sjaastad.
Det er ikke verden og oss, det er alle - i ett samfunn. Romsdals Budstikke [Avis] 2020-10-06
HIM Untitled
 
2019
4 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Brukernes erfaringer og vurderinger av velferdsteknologi. Jeg Kan, forskningskonferanse; 2019-12-03 - 2019-12-03
HIM HIOF NTNU Untitled
 
5 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Inkluderende forskning i prosjektet "Jeg kan". I: Inkluderende forskning sammen med personer med utviklingshemming : en metodebok. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215031293. s. 170-183
HIM HIOF NTNU Untitled
 
6 Ellingsen, Karl Elling; Bakken, Hege; Dahlen, Wenche Natland; Lungwitz, Dirk; Strand, Øivind; Søderstrøm, Sylvia; Østby, May.
Velferdsteknologi i velferdstjenester til personer med utviklingshemming. En rapport fra forskningsprosjektet Jeg Kan! Livslange tjenester til personer med utviklingshemming. Ålesund: Ålesund kommune 2019 57 s.
HIM HIOF NTNU Untitled
 
7 Hauge, Kari Johanne Westad; Bakken, Hege; Brask, Ole David; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Are Norwegian mentors failing to fail nursing students?. Nurse Education in Practice 2019 ;Volum 36. s. 64-70
HIM Untitled
 
8 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Grønvik, Cecilie K Utheim; Gutteberg, Anne; Heggdal, Wenche Mongstad; Julnes, Signe Gunn; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Lar praksisveiledere sykepleierstudenter bestå praksisstudier uten oppnådd læringsutbytte?. Klinisk Sygepleje 2019 ;Volum 33.(1) s. 23-39
HIM Untitled
 
9 Søderstrøm, Sylvia; Bakken, Hege; Østby, May.
Bruk av Memoplanner gir økt deltakelse og selvbestemmelse blant personer med uviklingshemming.. Jeg kan, forskningskonferanse; 2019-12-03 - 2019-12-03
HIM HIOF NTNU Untitled
 
10 Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege; Ellingsen, Karl Elling.
How using assistive technology for cognitive impairments improves the participation and self-determination of young adults with intellectual developmental disabilities. Journal of Intellectual Disabilities 2019 ;Volum 25.(2) s. 168-182
HIM HIOF NTNU Untitled
 
11 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus.
Medforskning - Slik jobbet vi sammen i prosjektet "Jeg kan!". Konferanse om brukermedvirkning i forskning og fagutvikling; 2019-11-20 - 2019-11-20
HIOF HIM Untitled
 
2018
12 Bakken, Hege.
Erfaringer fra å forske sammen med utviklingshemmede. Medforskningsseminar 2018; 2018-09-24 - 2018-09-24
HIM Untitled
 
13 Bakken, Hege; Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Bruk av velferdsteknologi i "Jeg kan!-prosjektet". Hva synes brukerne selv om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?. Jeg kan fagkonferanse Ålesund kommune; 2018-12-07 - 2018-12-07
HIM NTNU Untitled
 
14 Søderstrøm, Sylvia; Østby, May; Bakken, Hege.
Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for utviklingshemmede.. Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming konferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
HIM HIOF NTNU Untitled
 
15 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus.
Bruk av hjelpemidler/velferdsteknologi i prosjektet "Jeg kan!"Hva synes personer med utviklingshemming om hjelpemidlene sine? Hva bruker de dem til?. Konferanse om inkluderende forskning sammen med personer med utviklingsemming; 2018-09-26
HIOF HIM Untitled
 
16 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Bruk av velferdsteknologi i prosjektet «Jeg kan!» Personer med utviklingshemming sine erfaringer. Fjordkonferansen 2018; 2018-06-21 - 2018-06-22
HIM NTNU Untitled
 
17 Østby, May; Bakken, Hege; Oterhals, Ole Magnus; Ellingsen, Karl Elling.
Metodologiske utfordringar ved intervju av personar med psykisk utviklingshemming og begrensa eller manglande talespråk. Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming 8. forskningskonferanse; 2018-06-04 - 2018-06-05
HIM HIOF NTNU Untitled
 
2017
18 Brask, Ole David; Ulvund, Ingeborg; Hauge, Kari Johanne Westad; Grønvik, Cecilie K Utheim; Heggdal, Wenche Mongstad; Inderhaug, Hans; Bachmann, Liv; Julnes, Signe Gunn; Gutteberg, Anne; Malones, Bente Dale; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth.
Praksisveiledere i sykepleiepraksis: Slippes studenter igjennom,som burde ha strøket?. Fjordkonferansen 2017; 2017-06-20 - 2017-06-21
HIM NTNU Untitled
 
19 Hauge, Kari Johanne Westad; Brask, Ole David; Grønvik, Cecilie K Utheim; Julnes, Signe Gunn; Bachmann, Liv; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Heggdal, Wenche Mongstad; Gutteberg, Anne; Inderhaug, Hans; Malones, Bente Dale; Ulvund, Ingeborg.
Unngår praksisveiledere å stryke sykepleierstudenter i praksisstudier?. Fagkonferanse : kvalitet i sykepleierutdanningen; 2017-05-10 - 2017-05-11
HIM Untitled
 
20 Østby, May; Oterhals, Ole Magnus; Bakken, Hege.
Experiences and challenges when interviewing persons with intellectual disability and limited or no spoken language.. Konferanse i Norsk nettverk for inkluderende forskning; 2017-11-29 - 2017-11-29
HIM NTNU Untitled
 
2016
21 Østby, May; Jørgensen, Inger Marie Ulla; Bakken, Hege; Stranden, Gry Bente; Werner, Guro Fiskergård; Campbell, Cecilie; Bromstad, Thrine Marie Nøst.
Forskningsbehov innen feltet funksjonshemming og habilitering i Møre og Romsdal : en kartlegging gjennomført av forskningsgruppen Funksjonshemming og habilitering ved Høgskolen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2016 (ISBN 978-82-7962-213-0) 44 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2016:1)
HIM Untitled
 
2015
22 Bakken, Hege; Østby, May.
”Mulig det finnes en angreknapp?” : mestringstillit og IKT-kompetanse hos den voksne deltids vernepleierstudent. Molde: Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 2015 (ISBN 978-82-7962-199-7) 50 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk)(2015:2)
HIM Untitled
 
2013
23 Bakken, Hege.
IPC and reflection in a graduate school context. Interprofessional education (IPE) - Implications for teaching, theory and practice II; 2013-06-12 - 2013-06-12
HIM Untitled
 
2012
24 Bakken, Hege; Østby, May; Søderstrøm, Sylvia.
Erfaringer med bruk av kognitive hjelpemidler i boligtjenester for personer med utviklingshemming. Fjordkoferansen 2018; 2012-06-21 - 2018-06-22
HIM HIOF NTNU Untitled
 
2010
25 Bakken, Hege.
I kva grad er vernepleiaren sin kompetanse nyttig i grunnskulen?. Vernepleierkonferansen 2010; 2010-10-25 - 2010-10-26
HIM Untitled
 
26 Bakken, Hege; Østby, May.
"Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs...": Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie. Vernepleierkonferansen 2010; 2010-10-25 - 2010-10-26
HIM Untitled
 
2009
27 Bakken, Hege.
Grunnskulen - ein arbeidsplass for vernepleiarar, barnevernpedagogar og sosionomar?. Forskningsdagene 2009; 2009-09-21 - 2009-09-26
HIM Untitled
 
28 Bakken, Hege.
Methodological questions related to a study of interprofessional collaboration in primary school. Interprofessional collaboration (IPC) / interprofessional education (IPE) across healt issues and age; 2009-08-24 - 2009-08-24
HIM Untitled
 
29 Bakken, Hege; Østby, May.
"Data? Jeg synes alt er vanskelig, vil gjerne lære mer, men føler meg hjelpeløs..." : Utfordringer i et nettstøttet deltidsstudium i vernepleie (bachelorgrad). Forskningsdagene 2009; 2009-09-21 - 2009-09-26
HIM Untitled
 
2008
30 Bakken, Hege; Østby, May.
ICT? - I'm not familiar with IT! : Challenges in a net-supported part-time bachelor degree for social educators. ONLINE EDUCA BERLIN 2008 : 14th International Conference on Technology Supported Learning & Training; 2008-12-03 - 2008-12-05
HIM Untitled
 
31 Ødegård, Atle; Bakken, Hege.
IPE in a Norwegian community. Gerontology, interprofessional collaboration (IPC) and interprofessional education (IPE); 2008-06-12
HIM Untitled
 
2007
32 Ødegård, Atle; Bakken, Hege.
Tverrprofesjonelt samarbeid. "Samarbeid kan jo være alt mulig ..."; 2007-03-09
HIM Untitled
 
2006
33 Bakken, Hege; Eikrem, Kristine.
Skolen som arena for vernepleiere?. Fagdag for FO Møre og Romsdal (Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere); 2006-04-26 - 2006-04-26
HIM Untitled
 
2005
34 Bakken, Hege; Berge, Dag Magne; Eikrem, Kristine.
Sosialpedagogisk team ved Sellanrå skole : evaluering av et forsøksprosjekt. Molde: Møreforsking Molde 2005 (ISBN 82-7830-083-6) 85 s. Rapport (Møreforsking Molde)(0511)
HIM MF Untitled
 
35 Bakken, Hege; Eikrem, Kristine.
Skulen som arena for vernepleiarar? : ein evalueringsstudie av eit prosjekt med etablering av sosialpedagogisk team i grunnskulen. Vernepleiefaglig konferanse (Fagkonferanse for tilsette ved vernepleiarutdanningane i Norge); 2005-09-27 - 2005-09-27
HIM Untitled
 
36 Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May.
Jakten på vernepleieren. Høgskolen i Molde Molde 2005
HIM Untitled
 
37 Ødegård, Atle; Bakken, Hege; Bergum, Inger Elisabeth; Brask, Ole David; Eikrem, Kristine; Longva, Ståle; Monsen, Marit; Wik, Espen; Østby, May.
Studentaktiv undervisning : erfaringer fra Vernepleierutdanningen i Molde. Molde: Høgskolen i Molde 2005 (ISBN 82-7962-055-9) 102 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(2005:1)
HIM Untitled
 
2000
38 Bakken, Hege; Sundal, Hildegunn; Valla, Astrid.
"Prosjekt barn". Kommunikasjon med og om barnet - som pasient i sykehus uten egen barneavdeling: en studie av pårørendes opplevelser ved å ha barnet sitt som pasient ved Fylkessykehuset i Molde. Molde: Fylkessykehuset i Molde 2000 65 s.
HIM Untitled
 
1999
39 Bakken, Hege; Eidhammer, Nils; Gjerde, Ingunn; Aarseth, Turid.
Oppvekstfeltets organisering : en evaluering av utprøving av deler av barne- og ungdomsplanen i Molde kommune. Molde: Høgskolen i Molde 1999 (ISBN 82-7962-009-5) 40 s. Arbeidsnotat (Høgskolen i Molde)(1999:13)
HIM Untitled
 
1997
40 Bakken, Hege.
Samarbeid "på tvers" - om førebyggande tiltak i ein kommune der etat er eit "fy-ord". Trondheim: Institutt for sosiologi og statvitenskap NTNU 1997 110 s.
HIM Untitled