Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 62 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Staverløkk, Arnstein; Olsen, Mikaela Embla Grøndal P.; Ødegaard, Frode; Sydenham, Markus A. K..
Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Viken og Agder i 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4718-4) 40 p. NINA rapport(1941)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
2 Sydenham, Markus A. K.; Venter, Zander; Eldegard, Katrine; Evju, Marianne; Moe, Stein Ragnar; Steinert, Mari; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre; Skoog, Daniel Ingvar Jeuderan; Hanevik, Kaj-Andreas; Skrindo, Astrid Brekke; Åström, Jens; Rusch, Graciela.
Priority maps for pollinator habitat enhancement schemes in semi-natural grasslands. Oikos Norway 2021 Online Conference; 2021-05-05 - 2021-05-06
NINA NMBU Untitled
 
3 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2020. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2021 (ISBN 978-82-426-4763-4) 42 p. NINA rapport(1985)
NINA Untitled
 
2020
4 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Bartlett, Jesamine; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Basisovervåking 2020 og databasert identifisering av potensielle dørstokkarter. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4664-4) 45 p. NINA rapport(1891)
NINA Untitled
 
5 Laugsand, Arne Endre; Staverløkk, Arnstein.
Phytobaenus amabilis R. F. Sahlberg, 1834 (Coleoptera, Aderidae) recorded for the first time in Norway. Norwegian Journal of Entomology 2020 ;Volume 67. p. 70-73
NINA Untitled
 
6 Prop, Jouke; Staverløkk, Arnstein; Moe, Børge.
Identifying individual polar bears at safe distances: A test with captive animals. PLOS ONE 2020 ;Volume 15.(2)
NINA Untitled
 
7 Staverløkk, Arnstein; Mitroiu, Mircea-Dan.
First record of Spalangiopelta Masi, 1922 (Hymenoptera, Pteromalidae, Ceinae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 2020 ;Volume 67. p. 39-43
NINA Untitled
 
8 Staverløkk, Arnstein; Olsen, Mikaela Embla Grøndal P.; Ødegaard, Frode; Sydenham, Markus A. K..
Kartlegging og overvåking av rødknappsandbie Andrena hattorfiana i Akershus og Østfold 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4505-0) 28 p. NINA rapport(1750)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
9 Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Hansen, Lars Ove.
The genus Cosmophorus Ratzeburg, 1848 (Hymenoptera, Braconidae, Euphorinae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 2020 ;Volume 67.(1) p. 31-38
NINA NTNU UiO Untitled
 
10 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Majaneva, Markus; Davey, Marie Louise; Brandsegg, Hege; Staverløkk, Arnstein.
Overvåking av spredningsveien planteimport. Sluttrapport for 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3493-1) 51 p. NINA rapport(1738)
NINA Untitled
 
11 Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode.
Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-3479-5) 107 p. NINA rapport(1725)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
12 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2019. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2020 (ISBN 978-82-426-4569-2) 43 p. NINA rapport(1811)
NINA Untitled
 
2019
13 Ahuja, Ishita; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Norwegian bumblebees and climate change. Markering av verdens miljødag på Tingvoll gard; 2019-06-05 - 2019-06-05
NINA NORSØK NTNU Untitled
 
14 Johansen, Line; Carlsen, Thomas; Hassel, Kristian; Kallioniemi, Eveliina; Staverløkk, Arnstein; Pedersen, Bård; Wehn, Sølvi.
Naturindeks for Norge: Evaluering av indikatorer innen åpent lavland. Ås: NIBIO 2019 (ISBN 978-82-17-02368-5) ;Volume 5.52 p. NIBIO Rapport(84)
NIBIO NINA NTNU Untitled
 
15 Nilsen, Erlend Birkeland; Kvasnes, Mikkel Andreas; Mattisson, Jenny; Bevanger, Kjetil Modolv; Staverløkk, Arnstein.
Spurvefugl - Modellbaserte indikatorverdier og ny referansetilstand. Fagdag - Naturindeks for Norge; 2019-02-15
NINA Untitled
 
16 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Staverløkk, Arnstein.
Ufrivillig, ubevisst og uønsket - Fremmede arter med planteimport. Insektnytt 2019 ;Volume 44.(2/3) p. 19-36
NINA Untitled
 
17 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2018. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2019 (ISBN 978-82-426-3416-0) 45 p. NINA rapport(1670)
NINA NTNU Untitled
 
2018
18 Ferrer-Suay, Mar; Staverløkk, Arnstein; Selfa, Jesús; Pujade-Villar, Juli; Naik, Suresh; Ekrem, Torbjørn.
Nuclear and mitochondrial markers suggest new species boundaries in Alloxysta (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae). Arthropod Systematics & Phylogeny 2018 ;Volume 76.(3) p. 463-473
NINA NTNU Untitled
 
19 Staverløkk, Arnstein; Hansen, Lars Ove.
Faunistic data and biology on the subfamily Cerocephalinae (Hymenoptera, Pteromalidae) including the first record of Theocolax formiciformis Westwood, 1832 from Norway. Norwegian Journal of Entomology 2018 ;Volume 65. p. 67-77
NINA UiO Untitled
 
20 Staverløkk, Arnstein; Kim, Il-Kwon.
Melittobia acasta (Walker, 1839) (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eulophidae, Tetrastichinae) recorded in Norway. Norwegian Journal of Entomology 2018 ;Volume 65. p. 49-54
NINA Untitled
 
21 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Jacobsen, Rannveig Margrete; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Brandsegg, Hege.
Blindpassasjerer med planteimport. NINA-dagan fagseminar 2018; 2018-11-07 - 2018-11-08
NINA Untitled
 
22 Westergaard, Kristine Bakke; Endrestøl, Anders; Bruteig, Inga Elise; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Kyrkjeeide, Magni Olsen; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter - kartlegging og overvåking av sprednings-veien import av planteprodukter. Mattilsynet Plantehelse SKUP-kurs; 2018-03-07 - 2018-03-07
NINA Untitled
 
23 Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein.
- Jeg ble kjempedårlig. Jeg fikk lyst til å kaste opp!. Romerike Blad [Newspaper] 2018-09-10
NINA Untitled
 
24 Ødegaard, Frode; Staverløkk, Arnstein; Gjershaug, Jan Ove.
Maur i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018 (ISBN 978-82-426-3245-6) 447 p.
NINA Untitled
 
25 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2017. Trondheim: Norsk instutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3211-1) ;Volume 1480.34 p. NINA rapport(1480)
NINA Untitled
 
2017
26 Bruteig, Inga Elise; Dahle, Sondre; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Åström, Jens.
Framande artar med planteimport. Framlegg til tiltak og overvaking. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-2984-5) 25 p. NINA Kortrapport(39)
NINA NTNU NMBU Untitled
 
27 Bruteig, Inga Elise; Endrestøl, Anders; Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Åström, Jens; Fossøy, Frode; Dahle, Sondre; Staverløkk, Arnstein; Stabbetorp, Odd Egil; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter ved planteimport. Kartlegging og overvåking 2014–2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3032-2) ;Volume 1329.221 p. NINA rapport(1329)
NINA Untitled
 
28 Staverløkk, Arnstein.
Artsprosjekt: Kartlegging av glattveps (Hymenoptera, Figitidae). Artsprosjektdagene; 2017-10-30 - 2017-10-31
NINA Untitled
 
29 Zulian, Grazia; Dahle, Sondre; Gjershaug, Jan Ove; Åström, Jan A.; Aneva, I.Y.; Chehlarov, E.; Chobanov, D. P.; Ljubomirov, Toshko; Stoyanov, Slavi; Todorov, I; Vassilev, V; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode; Rusch, Graciela.
Pollination services spatial model adapted to Bulgarian rural landscapes. Mapping and Assessment of Ecosystem Services - Science in Action. International Scientific Conference on Ecosystem Services; 2017-02-06 - 2017-02-07
NINA Untitled
 
30 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2016. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2017 (ISBN 978-82-426-3031-5) ;Volume 1328.33 p. NINA rapport(1328)
NINA Untitled
 
2016
31 Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Staverløkk, Arnstein; Westergaard, Kristine Bakke; Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove.
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge II – jakten fortsetter .... Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2907-4) ;Volume 1256.115 p. NINA rapport(1256)
NINA Untitled
 
32 Forshage, Mattias; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein.
Platyceraphron Kieffer, 1906 (Hymenoptera, Megaspilidae) in the Nordic countries. Norwegian Journal of Entomology 2016 ;Volume 63.(2) p. 125-129
NINA Untitled
 
33 Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Funn av fremmede maurarter i Norge i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2864-0) 38 p. NINA Kortrapport(4)
NINA Untitled
 
34 Gjershaug, Jan Ove; Ødegaard, Frode; Staverløkk, Arnstein; Olsen, Kjell Magne.
Records of bilateral gynandromorphism in three species of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway. Norwegian Journal of Entomology 2016 ;Volume 63.(1) p. 65-70
NINA Untitled
 
35 Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein.
Bille-inventering i det foreslåtte skogreservatet Gølløvtjønnberget i Midtre Gauldal, med særlig fokus på Phryganophilus ruficollis. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2983-8) 23 p. NINA Kortrapport(38)
NINA Untitled
 
36 Staverløkk, Arnstein.
Popular pollination science in Norway. Workshop ESTIMAP; 2016-09-12 - 2016-09-15
NINA Untitled
 
37 Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
New records of parasitic Hymenoptera associated with ants, including four new species to Norway. Norwegian Journal of Entomology 2016 ;Volume 63.(2) p. 188-196
NINA Untitled
 
38 Åström, Jens; Åström, Sandra Charlotte Helene; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2015. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2016 (ISBN 978-82-426-2865-7) ;Volume 1230.38 p. NINA rapport(1230)
NINA Untitled
 
2015
39 Endrestøl, Anders; Staverløkk, Arnstein; Flåten, Magne.
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2014. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2768-1) 36 p. NINA rapport(1146)
NINA Untitled
 
40 Westergaard, Kristine Bakke; Hanssen, Oddvar; Endrestøl, Anders; Often, Anders; Stabbetorp, Odd Egil; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Spredning av fremmede arter med planteimport til Norge. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2758-2) 105 p. NINA rapport(1136)
NINA Untitled
 
41 Ødegaard, Frode; Olsen, Kjell Magne; Staverløkk, Arnstein; Gjershaug, Jan Ove.
Towards a new era for the knowledge of ants (Hymenoptera, Formicidae) in Norway? Nine species new to the country. Norwegian Journal of Entomology 2015 ;Volume 62.(1) p. 80-99
NINA Untitled
 
42 Ødegaard, Frode; Staverløkk, Arnstein; Gjershaug, Jan Ove; Bengtson, Roald; Mjelde, Atle.
Humler i Norge. Kjennetegn, utbredelse og levesett. NINA Faktabøker. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2015 (ISBN 978-82-426-2789-6) 231 p.
NINA Untitled
 
2014
43 Lombaert, Eric; Guillemaud, Thomas; Lundgren, Jonathan; Koch, Robert; Facon, Benoît; Grez, Audrey; Loomans, Antoon; Malausa, Thibaut; Nedved, Oldrich; Rhule, Emma; Staverløkk, Arnstein; Steenberg, Tove; Estoup, Arnaud.
Complementarity of statistical treatments to reconstruct worldwide routes of invasion: The case of the Asian ladybird Harmonia axyridis. Molecular Ecology 2014 ;Volume 23.(24) p. 5979-5997
NINA Untitled
 
44 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2014. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2014 (ISBN 978-82-426-2717-9) 27 p. NINA rapport(1098)
NINA Untitled
 
2013
45 Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Kleven, Oddmund; Ødegaard, Frode.
Species status of Bombus monticola Smith (Hymenoptera: Apidae) supported by DNA barcoding. Zootaxa 2013 ;Volume 3716.(3) p. 431-440
NINA Untitled
 
46 Gjershaug, Jan Ove; Ødegaard, Frode; Staverløkk, Arnstein; Dahle, Sondre.
Kartlegging av slåttehumle, kløverhumle, bakkehumle og lundgjøkhumle i 2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2607-3) 36 p. NINA rapport(997)
NINA Untitled
 
47 Hagen, Dagmar; Endrestøl, Anders; Hanssen, Oddvar; Often, Anders; Skarpaas, Olav; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Fremmede arter. Kartlegging og overvåking av spredningsvei «import av tømmer». Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2590-8) 76 p. NINA rapport(980)
NINA Untitled
 
48 Ødegaard, Frode; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Mjelde, Atle.
Faglig grunnlag for handlingsplan for kløverhumle <i>Bombus distinguendus, slåttehumle Bombus subterraneus og bakkehumle Bombus humilis. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2411-6) 69 p. NINA rapport(816)
NINA Untitled
 
49 Åström, Sandra Charlotte Helene; Åström, Jens; Bøhn, Kristoffer; Gjershaug, Jan Ove; Staverløkk, Arnstein; Ødegaard, Frode.
Dagsommerfugler og humler som tilstandsindikatorer i Naturindeks for Norge Statusrapport etter årene 2009-2013. Trondheim: Norsk institutt for naturforskning 2013 (ISBN 978-82-426-2615-8) 66 p. NINA rapport(1005)
NINA Untitled
 
2012
50 Endrestøl, Anders; Flåten, Magne; Hanssen, Oddvar; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne.
Kartlegging og overvåking av eremitt Osmoderma eremita i Norge 2011. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2012 (ISBN 978-82-426-2432-1) 45 p. NINA rapport(837)
NINA NMBU Untitled
 
    Show next list