Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-36 of 36

2019
1 Mørch, Michael Agerbo; Møller-Rasmussen, Jonas; Petersen, Carsten Elmelund.
Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 (ISBN 978-87-87737-88-3) 230 p.
FIH Untitled
 
2 Petersen, Carsten Elmelund.
Den gyldne regel som basis i globaletikken : er etikkens grundlag kompatibelt hos Jesus af Nazareth og Immanuel Kant?. Theofilos 2019 ;Volume 11.(2) p. 147-160
FIH Untitled
 
3 Petersen, Carsten Elmelund.
Udskamningen af kristen etik. DBI-posten 2019 (4) p. 16-16
FIH Untitled
 
4 Petersen, Carsten Elmelund.
Åndens kamp mod kødet : med Lerfeldts og Horstmanns lutherske helliggørelsesforståelse imod strømmen i folkekirken og Tidehverv. I: Fra Wittenberg til verden: Martin Luther dengang og i dag. Forlaget Kolon 2019 ISBN 978-87-87737-88-3. p. 188-210
FIH Untitled
 
2018
5 Petersen, Carsten Elmelund.
Funktionel antinomisme - før og nu. I: Den kristne forkyndelse : teori og praksis fra Bibelen, i historien, til verden. Forlaget Kolon 2018 ISBN 978-87-87737-85-2. p. 210-254
FIH Untitled
 
6 Petersen, Carsten Elmelund.
Sarah Young. Jesus kalder : andagter til hver dag i året. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2018 ;Volume 153.(1) p. 36-37
FIH Untitled
 
2017
7 Petersen, Carsten Elmelund.
Guds bud gælder både i åndeligt og verdsligt regi : toregimentslæren i aktuel belysning. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2017 ;Volume 152.(4) p. 14-17
FIH Untitled
 
8 Petersen, Carsten Elmelund.
Løgstrups problem med det kristne tidsbegreb. Theofilos 2017 ;Volume 9.(1) p. 30-43
FIH Untitled
 
9 Petersen, Carsten Elmelund.
Monoteistiske brikker til etikkens puslespil : om Erklæringen om globaletik fra 1993 og Hans Küngs bidrag. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017 ;Volume 44.(1) p. 53-67
FIH Untitled
 
10 Petersen, Carsten Elmelund.
Religionsfriheden er ikke længere hvad den engang var. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2017 ;Volume 71.(1) p. 32-45
FIH Untitled
 
11 Petersen, Carsten Elmelund.
Syndernes ophør?. DBI-posten 2017 (5) p. 6-7
FIH Untitled
 
2016
12 Petersen, Carsten Elmelund.
Hvad er et menneske?. DBI-posten 2016 (4) p. 12-13
FIH Untitled
 
2015
13 Petersen, Carsten Elmelund.
Den altafgørende påklædning : udlægning og aktualisering af "Kongesønnens bryllup". Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2015 ;Volume 151.(2) p. 22-25
FIH Untitled
 
14 Petersen, Carsten Elmelund.
En forsmag på nyskabelsen : en prædiken over Markusevangeliet 7,31-37. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2015 ;Volume 151.(4)
FIH Untitled
 
15 Petersen, Carsten Elmelund.
Küngs globaletik : universel eller blot transkontekstuel?. I: Misjon - tro - skole : festskrift til Arne Redse. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-043-9. p. 154-168
FIH Untitled
 
16 Petersen, Carsten Elmelund.
Kærlighedens fænomenologi. Tanken : studiebladet på Filosofi ved Københavns Universitet, institut for Medier, Erkendelse og Formidling 2015 (14) p. 17-19
FIH Untitled
 
17 Petersen, Carsten Elmelund.
Magt på godt og ondt - og black power. Theofilos 2015 ;Volume 7.(2) p. 145-159
FIH Untitled
 
18 Petersen, Carsten Elmelund.
Tiden som missionsteologisk problem - lineær eller cyclisk?. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2015 ;Volume 69.(1) p. 21-37
FIH Untitled
 
2014
19 Petersen, Carsten Elmelund.
For fælleskabet! : et afrikansk element i den sorte befrielsesetik. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 2014 ;Volume 68.(3) p. 131-148
FIH Untitled
 
20 Petersen, Carsten Elmelund.
Min yndlingslignelse : Kongesønnens bryllup. DBI-posten 2014 (5) p. 12-13
FIH Untitled
 
2013
21 Petersen, Carsten Elmelund.
Den rette forkjerlighed ... : et overset element i Kierkegaards Kjerlighedens gjerninger. Theofilos 2013 ;Volume 6.(2) p. 33-47
FIH Untitled
 
22 Petersen, Carsten Elmelund.
Fra jordrystelsen til evighedens forandring. I: Søren lenge leve! : 10 taler til en 200-årig. Hillerød: Logosmedia 2013 ISBN 978-87-7425-767-7. p. 83-90
FIH Untitled
 
23 Petersen, Carsten Elmelund.
Kampen for humanitet : befrielsesteologiens udvikling med fokus på Allan Boesaks sorte etik. Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2013 ;Volume 40.(3-4) p. 303-314
FIH Untitled
 
24 Petersen, Carsten Elmelund.
Kristus-tro indebærer kristen etik. Budskabet : tidsskrift for bibelstudium, trosliv og mission 2013 ;Volume 149.(6) p. 14-17
FIH Untitled
 
25 Petersen, Carsten Elmelund.
Og Gud hvilede i weekenden .... DBI-posten 2013 (2) p. 12-13
FIH Untitled
 
26 Petersen, Carsten Elmelund.
Sort etik med transkontekstuel inspiration : Allan Boesaks kontekstuelle etik for de sortes befrielse. Dansk teologisk tidsskrift 2013 ;Volume 76.(3) p. 21-39
FIH Untitled
 
2010
27 Petersen, Carsten Elmelund.
Hyperåndelighed uden jordforbindelse : om samkønnet sex – og slægtens og åndens samhørighed. Nordisk teologi 2010 ;Volume 5.(1) p. 1-27
FIH Untitled
 
28 Petersen, Carsten Elmelund.
Imod skabelsen, Bibelen og bekendelsen!. Nordisk teologi 2010 ;Volume 5.(1) p. 1-14
FIH Untitled
 
29 Petersen, Carsten Elmelund.
Samkønnet sex i et historisk lys. Nordisk teologi 2010 ;Volume 5.(1) p. 1-38
FIH Untitled
 
2009
30 Petersen, Carsten Elmelund.
Kaldet til etik : hverdagens etik ifølge Assessor Wilhelm. I: Troen, teksten og konteksten : festskrift til Torben Kjær / [redaktører: Børge Haahr Andersen, Peder Østergård Jensen og Carsten Elmelund Petersen]. Hillerød: LogosMedia 2009 ISBN 9788774257042. p. 251-276
FIH Untitled
 
2006
31 Petersen, Carsten Elmelund.
Helliggørelsen - sejr over synden?. Nordisk teologi 2006 ;Volume 1.(1) p. 1-7
FIH Untitled
 
2005
32 Petersen, Carsten Elmelund.
Frygt og Bæven : om det eksegetisk holdbare og udfordrende i Søren Kierkegaards brug af beretningen i Genesis 22. Hiphil Novum 2005 ;Volume 2.(1) p. 1-9
FIH Untitled
 
2004
33 Petersen, Carsten Elmelund.
Etiske love, juridiske love, ceremonielle love og renhedsforskrifter : systematik, sammenhæng eller sammensurium i Moseloven?. Hiphil Novum 2004 ;Volume 1.(1) p. 1-10
FIH Untitled
 
2001
34 Petersen, Carsten Elmelund.
Felleserklæringen om retfærdiggørelsen : en vurdering af den endelige Version af et katolsk-luthersk dokument. I: Teologi med hjertet : festskrift til Niels Ove Vigilius. København: Dansk Bibel-Institut 2001 ISBN 87-87166-29-1. p. 142-156
FIH Untitled
 
1997
35 Petersen, Carsten Elmelund.
Apologetikkens mulighed og begrænsning : belyst du fra Erik Pontoppidans spænding mellem pietisme og oplysning. I: Teologi for tanken og troen : festskrift i anledning af Aksel Valen-Sendstads 65-års-dag 7. maj 1997. Forlaget Kolon 1997 ISBN 87-87737-15-9. p. 163-179
FIH Untitled
 
36 Petersen, Carsten Elmelund.
Troens gerning : forholdet mellem tro og gerning i vækkelses- og universitetsteologien i Norge omkring 1814 med særligt henblik på det danske udgangspunkt. Solum 1997 (ISBN 82-560-10983) 293 p.
FIH Untitled