Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-20 av 20

2003
1 Hodne, Bjarne; Sæbøe, Randi.
Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00396-6) 324 s.
UiB Untitled
 
2 [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]; Hodne, Bjarne; Sæbøe, Randi.
Kulturforskning. Universitetsforlaget 2003 (ISBN 82-15-00396-6) 323 s.
NORCE Untitled
 
1997
3 Melberg, Kjersti; Sæbøe, Randi.
Cowboyer, rebeller eller snille gutter?. Stavanger Aftenblad 1997 s. 23-23
UiB Untitled
 
4 Sæbøe, Randi.
Jeg caller deg når vi har completa. Stavanger Aftenblad 1997 s. 23-23
UiB Untitled
 
5 Sæbøe, Randi.
Markedsstrategi eller kulturell identitet? En analyse av språkplanleggingen i norsk oljevirksomhet. : Norsk termbank 1997 ;Volum 24.5 s. Småskrifter
UiB Untitled
 
6 Sæbøe, Randi.
Språkplanlegging og språkbruk i oljeselskap. Teoretiske og metodologiske aspekter. Nordens språk som vetenskapsspråk; 1997
UiB Untitled
 
7 Sæbøe, Randi.
Språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet i lys av en funksjonell forklaringstype. : Norsk termbank 1997 ;Volum 3.22 s. Småskrifter
UiB Untitled
 
1996
8 Myking, John Ragnar; Sæbøe, Randi; Toft, Bertha.
Terminologi ­ system og kontekst. Nordisk minisymposium 1996. Oslo: NFR/KULT. : [Mangler utgivernavn] 1996 298 s.
UiB Untitled
 
9 Sæbøe, Randi.
Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. Nordisk minisymposium i terminologi 1996.; 1996
UiB Untitled
 
10 Sæbøe, Randi.
Language use, language planning and cultural identities - a sociological analysis of the language situation in the Norwegian Petroleum Industry. Language and Cultural Contact; 1996
UiB Untitled
 
11 Sæbøe, Randi; Myking, John Ragnar; Toft, Bertha.
Fagspråk, sosial funksjon og sosial mening. Noen vitenskapsfilosofiske betraktninger om språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet. : Norges forskningsråd, KULTs skriftserie 1996 (ISBN 82-12-00847-9)
UiB Untitled
 
1995
12 Sæbøe, Randi.
A sociological study of variables concerning the use of language in a multilingual context. The 10th European Symposium on Language for Special Purposes; 1995
UiB Untitled
 
13 Sæbøe, Randi.
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon. Minisymposium i fackspråksforskning; 1995
UiB Untitled
 
14 Sæbøe, Randi.
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon. Minisymposium i fackspråksforskning; 1995
UiB Untitled
 
15 Sæbøe, Randi.
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon. Fackspråk i olika kontexter; 1995
UiB Untitled
 
16 Sæbøe, Randi.
Norsk språk i møte med en anglo-amerikansk kultur. En sosiologisk analyse av språksituasjonen i norsk petroleumsvirksomhet - prosjektpresentasjon. Minisymposium i fackspråksforskning; 1995
UiB Untitled
 
1994
17 Jacobsen, Tove; Sæbøe, Randi.
Electronic conversion of a dictionary: Norwegian-French to French-Norwegian. Seventh International Symposium on Lexicography; 1994
UiB Untitled
 
18 Jacobsen, Tove; Sæbøe, Randi.
Teknologi og ordbøker:SGML-koding og elektronisk snuing av Stor norsk-fransk ordbok. HD-seminar; 1994
UiB Untitled
 
19 Jacobsen, Tove; Sæbøe, Randi.
The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian. Seventh Symposium on lexicography; 1994
UiB Untitled
 
20 Jacobsen, Tove; Sæbøe, Randi.
The Electronic Conversion of a Dictionary: From Norwegian-French to French-Norwegian. Seventh Symposium on lexicography; 1994
UiB Untitled