Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-41 of 41

2015
1 Pedersen, Ann Britt.
The Story About a Story About Nobody. En praktisk-teoretisk oppgave om filmmusikk. Trondheim: NTNU 2015 73 p.
NTNU Untitled
 
2012
2 Grønbeck, Erlend.
Utøveren og musikken. En belysning av sider ved det å utøve musikk. : NTNU 2012
NTNU Untitled
 
3 Rønningsgrind, Guro.
Meaning, Precence, Process The Aesthetic Challenge of John Cage's Musicircus. Trondheim: NTNU 2012 (ISBN 978-82-471-3347-7) 327 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(2012:41)
NTNU Untitled
 
2011
4 Jonsson, Leif Sigvard.
Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. Tapir Akademisk Forlag 2011 (ISBN 978-82-519-2713-0) 317 p.
NTNU Untitled
 
5 Jonsson, Leif Sigvard; Krouthén, Mats.
Självspelande pianon på Ringve museum. I: Mangfold og vidsyn: en musikkvitenskapelig antologi til Ola Kai Ledang ved fylte 70 år. Tapir Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-82-519-2713-0. p. 201-240
NTNU Untitled
 
2009
6 Grønbech, Stian.
The loner. En studie i Neil Youngs musikk. : NTNU Institutt for musikk 2009 90 p.
NTNU Untitled
 
7 Jonsson, Leif Sigvard.
Stå stark, du ljusets riddarvakt! Folkets enande röst - manskörens roll på 1800-talet. I: Sångare! En bok om svensk manskörssång och Svenska Sångarförbundet. Stockholm: Germans musikförlag 2009 ISBN 9789177482857. p. 9-21
NTNU Untitled
 
8 Vinge, Anders.
In search of a historically informed approach to imitations: Clementi's Musical Characteristics (1787) in the light of contemporary sources. : NTNU Institutt for musikk 2009 119 p.
NTNU Untitled
 
2008
9 Jonsson, Leif Sigvard.
Konsert för bildning ocg nöje. Musiklivet i Luleå och Piteå. I: Artister i Norr. Bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet. Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2008 ISBN 9789186438340. p. 221-266
NTNU Untitled
 
10 Olsen, Terje.
Rockespirer En undersøkelse om hvordan ungdom øver i band. : NTNU Institutt for musikk 2008 96 p.
NTNU Untitled
 
11 Smidt, Kristina Olsen.
Vokal balansekunst - en sangers refleksjoner rundt gjenskaping og nyskaping av tidligmusikk. : NTNU Institutt for musikk 2008 77 p.
NTNU Untitled
 
2007
12 Jonsson, Leif Sigvard.
Värklighet eller allegori? Om tolkning av musikinstrument i konsten. I: Musikinstrument berättar. Gidlunds förlag 2007 ISBN 978-91-7844-734-3. p. -
NTNU Untitled
 
13 Solem, Arnstein.
Brandford Marsalis. Footsteps of Our Fathers. : NTNU Institutt for musikk 2007
NTNU Untitled
 
2006
14 Bandlien, Bjørn-Terje.
Han la i min munn en ny sang. : NTNU Institutt for musikk 2006 153 p.
NTNU Untitled
 
15 Jonsson, Leif Sigvard.
Analyzing recorded music - problems and recent research. NoMute; 2006-10-12
NTNU Untitled
 
16 Paulsen, Jeanette.
Datafon - et band i utvikling. Trondheim: Institutt for musikk, NTNU 2006
NTNU Untitled
 
2005
17 Jonsson, Leif Sigvard.
Fisk Jubilee Singers Sverigeturné 1895. I: Frispel. Festskrift till Olle Edström. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för musik 2005 ISBN 91-85974-78-1. p. 565-580
NTNU Untitled
 
18 Jonsson, Leif Sigvard.
Resande musiker och artister i Norden. En sammanställning av konserter och föreställningar under perioden ca 1750-ca 1860. Trondheim: NTNU, Institutt for musikk 2005 (ISBN 82-92267-08-5) 230 p.
NTNU Untitled
 
2003
19 Jonsson, Leif Sigvard.
Alfvén, Hugo. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 14-
NTNU Untitled
 
20 Jonsson, Leif Sigvard.
Bellman, Carl Michael. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 63-
NTNU Untitled
 
21 Jonsson, Leif Sigvard.
Berwald, Franz. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 76-77
NTNU Untitled
 
22 Jonsson, Leif Sigvard.
Komponister, musikere og musikkforskere (75 mindre artikler). I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5.
NTNU Untitled
 
23 Jonsson, Leif Sigvard.
Matteuspasjonen av Bach. [Mangler data]; 2003-04-18
NTNU Untitled
 
24 Jonsson, Leif Sigvard.
Ole Bull � "Konstnär eller charlatan?". [Mangler data]; 2003-03-23
NTNU Untitled
 
25 Jonsson, Leif Sigvard.
Olle Edström: En annan berättelse om den västerländska musikhistorien - och det estetiska projketet. Svensk tidskrift för musikforskning 2003 ;Volume 85. p. 85-88
NTNU Untitled
 
26 Jonsson, Leif Sigvard.
Peterson-Berger, Wilhelm. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 588-589
NTNU Untitled
 
27 Jonsson, Leif Sigvard.
Roman, Johan Helmich. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 639-
NTNU Untitled
 
28 Jonsson, Leif Sigvard.
Stenhammar, Wilhelm. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 724-
NTNU Untitled
 
29 Jonsson, Leif Sigvard.
Sverige. I: Gads Musikleksikon. København: Gads Forlag 2003 ISBN 87-12-03158-5. p. 1599-1601
NTNU Untitled
 
2002
30 Jonsson, Leif Sigvard.
Anders Dillmar, Dödshugget mot vår nationella tonkonst - Haeffnertidens koralreform i historisk, etnomusikologisk och musikteoretisk belysning. Svensk tidskrift för musikforskning 2002 ;Volume 84. p. 79-81
NTNU Untitled
 
31 Jonsson, Leif Sigvard.
Barbro Kvist Dahlstedt, Suomis sång - Kollektiva identiteter i den finländska studentsången 1819-1917. Svensk tidskrift för musikforskning 2002 ;Volume 84. p. 102-105
NTNU Untitled
 
32 Jonsson, Leif Sigvard.
Charles Rosen, The Classical Style - översättning och sammandrag. Trondheim: Institutt for musikk 2002 114 p.
NTNU Untitled
 
33 Jonsson, Leif Sigvard.
Musikk og følelser. NRK P1 [TV] 2002-04-01
NTNU Untitled
 
34 Jonsson, Leif Sigvard.
Musikklidenskapelig Årbok (Årbok for Institutt for Musikk). Trondheim: Institutt for Musikk, NTNU 2002 (ISBN 82-92267-06-9) 186 p.
NTNU Untitled
 
35 Jonsson, Leif Sigvard.
Musikklidenskapelig årbok 2002. : Institutt for musikk NTNU 2002 (ISBN 82-92267-06-9) Musikklidenskapelig årbok
NTNU Untitled
 
36 Jonsson, Leif Sigvard.
Nicholas Cook, A Guide to Musical Analysis - översättning och sammandrag. Trondheim: Institutt for Musikk 2002 59 p.
NTNU Untitled
 
37 Jonsson, Leif Sigvard.
Upplysningstidens musik- och konsertliv. Musikk og musikkliv i Bergen og på Vestlandet; 2002-12-03
NTNU Untitled
 
2001
38 Jonsson, Leif Sigvard.
Musikklidenskapelig Årbok 2001. Trondheim: Musikkvitenskapelig institutt NTNU 2001 (ISBN 82-92267-04-2) 172 p. Musikklidenskapelig årbok
NTNU Untitled
 
39 Jonsson, Leif Sigvard.
Årstiderna i musikken. [Mangler data]; 2001-10-31
NTNU Untitled
 
1998
40 Jonsson, Leif Sigvard.
Offentlig musik i Uppsala 1747-1854 : Från representativ till borgerlig konsert. Stockholm: Statens musikbibliotek 1998
NTNU Untitled
 
41 Jonsson, Leif Sigvard.
Ondskan tar ton : Tankar kring musikens funktion i polariseringen gott-ont, sådan den kan avläsas i medeltida konst. Tidig musik : magasinet för musik från medeltid, renässans och barock 1998 ;Volume 3. p. 9-15
NTNU Untitled