Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 78 << Previous 1 2    Next >>

2018
1 Forbord, Silje.
National cultivation program for sugarkelp. Ocean Week 2018 - Oceans in Change; 2018-05-07 - 2018-05-09
OCEAN NTNU Untitled
 
2 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A Norwegian cultivation program for sugar kelp (Saccharina latissima). Tjärnö International Seaweed Conference; 2018-06-18 - 2018-06-20
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
3 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Nasjonalt dyrkningsprogram for sukkertare. Havbruk 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
4 Forbord, Silje; Brodahl, Guri; Matsson, Sanna; Skjermo, Jorunn; Broch, Ole Jacob; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Saifullah, Saifullah; Steinhovden, Kristine; Foldal, Solveig; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
A NORWEGIAN CULTIVATION PROGRAM FOR THE SUGAR KELP Saccharina latissima. Aqua 2018 #We R Aquaculture; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU UiT Untitled
 
5 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Rød, Kaia Kjølbo; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn.
Cultivation protocol for Saccharina latissima. I: Protocols for Macroalgae Research. CRC Press 2018 ISBN 9781498796422. p. 37-59
OCEAN NTNU Untitled
 
6 Fossberg, Julia; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Malzahn, Arne; Jansen, Henrice M; Handå, Aleksander; Førde, Henny; Bergvik, Maria; Fleddum, Anne Lise; Skjermo, Jorunn; Olsen, Yngvar.
The Potential for Upscaling Kelp (Saccharina latissima) Cultivation in Salmon-Driven Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA). Frontiers in Marine Science 2018
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
7 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten.
Taredyrking – en næring i vekst. Seminar; 2018-02-15 - 2018-02-15
OCEAN NTNU Untitled
 
8 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Alver, Morten; Solvang, Torfinn; Matsson, Sanna; Sjøtun, Kjersti; Olsen, Yngvar; Endresen, Per Christian.
Taredyrking – en næring i vekst. Havbrukskonferasen; 2018-04-15 - 2018-04-15
OCEAN NTNU UiB UiT Untitled
 
9 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Malzahn, Arne; Hagemann, Andreas; Chauton, Matilde Skogen.
Skogn Biopark, en del av den nye sirkulærøkonomien. Biogass seminar; 2018-06-15 - 2018-06-15
OCEAN NTNU Untitled
 
10 Matsson, Böris Sanna Christina A; Metaxas, Anna; Bluhm, Bodil; Christie, Hartvig C; Fieler, Reinhold; Forbord, Silje; Handå, Aleksander.
Seaweed cultivation above the Arctic Circle. Arctic Frontiers; 2018-01-24
OCEAN NIVA NTNU UiT Untitled
 
11 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Størseth, Trond Røvik; Handå, Aleksander.
Optimalisering av kimplanteproduksjon for makroalger. Havbrukskonferansen 2018; 2018-04-18 - 2018-04-20
OCEAN Untitled
 
12 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Solvang, Torfinn; Størseth, Trond Røvik; Handå, Aleksander.
Optimizing of winged kelp Alaria esculenta hatchery conditions. AQUQ 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
OCEAN NTNU Untitled
 
2017
13 Forbord, Silje.
Austevoll Seaweed Farm: Gourmet food from cultivated seaweed. SIG Seaweed workshop IV; 2017-04-04 - 2017-04-04
OCEAN Untitled
 
14 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. OMAE 2017; 2017-06-25 - 2017-06-30
OCEAN NTNU Untitled
 
15 Gansel, Lars Christian; Endresen, Per Christian; Steinhovden, Kristine; Dahle, Stine Veronica Wiborg; Svendsen, Eirik; Forbord, Silje; Jensen, Østen.
OMAE2017-62030 Drag on Nets Fouled With Blue Mussel (Mytilus Edulis) and Sugar Kelp (Saccharina Latissima) and Parameterization of Fouling. I: ASME 2017 36th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - Volume 6: Ocean Space Utilization. ASME Press 2017 ISBN 978-0-7918-5772-4. p. -
OCEAN NTNU Untitled
 
16 Rebours, Celine; Stévant, Pierrick Francois Denis; Gracey, Erik Olav; Velle, Liv Guri; Roleda, Michael; Steinshamn, Håvard; Marfaing, Hélène; Aasen, Inga Marie; Krogdahl, Åshild; Nordtvedt, Tom Ståle; Oppen, Johan; Carvajal, Ana Karina; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander; Skjermo, Jorunn; Slizyte, Rasa; skarbø, oddvar; Ramin, Mohammad; Chapman, Annelise Sabine.
Preliminary results from PROMAC: a Project on energy efficient Processing of macroalgae in blue-green value chain. 6th International Society for Applied Phycology Congress; 2017-06-18 - 2017-06-23
HIM OCEAN MF NIBIO NTNU SINTEF NMBU Untitled
 
2016
17 Arff, Johanne; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine.
Avlusing med hydrogenperoksid og miljøfaktorer. Trondheim: SINTEF Rapport 2016 (ISBN 978-82-14-06101-7) 26 p.
OCEAN Untitled
 
18 Forbord, Silje.
Gjennombrudd for "norsk nori". Gemini.no og Forskning.no [Internet] 2016-10-24
OCEAN Untitled
 
19 Forbord, Silje.
Seedling production of brown and red algae under Norwegian conditions. II Workshop SusAqua-Brazil - Strategies for Seaweed Lagre-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2016-11-22
NTNU Untitled
 
20 Forbord, Silje.
Seedling production of brown and red macroalgae under Norwegian condition. II Workshop SUSAQUA-BRAZIL-Strategies for Seaweed Large-Scale Cultivation in Brazil and Western Europe; 2016-11-21 - 2106-11-22
OCEAN Untitled
 
21 Forbord, Silje.
Tang som mat. NRK Frokostradio [Radio] 2016-04-19
OCEAN Untitled
 
22 Førde, Henny; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Fossberg, Julia; Arff, Johanne; Johnsen, Geir; Reitan, Kjell Inge.
Development of bryozoan fouling on cultivated kelp (Saccharina latissima) in Norway. Journal of Applied Phycology 2016 ;Volume 28.(2) p. 1225-1234
OCEAN NTNU Untitled
 
23 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Steinhovden, Kristine; Kristinova, Vera; Slizyte, Rasa; Fische, Sophie; Roleda, Michael; Jonsdottir, Rosa; Pierre, Ronan.
Cultivated kelp as a possible source for feed protein. Nordic Seaweed Conference; 2016-10-12 - 2016-10-13
OCEAN NIBIO Untitled
 
24 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Steinhovden, Kristine; Kristinova, Vera; Slizyte, Rasa; Fische, Sophie; Roleda, Michael; Jonsdottir, Rosa; Pierre, Ronan.
Cultivated S.latissima and A.esculenta as feed protein source. 22th Internastional Seaweed Symposium; 2016-06-20 - 2016-10-24
OCEAN NIBIO Untitled
 
2015
25 Forbord, Silje.
Seedling production. Workshop on macroalgae aquaculture: Synergies between Brazil and Norway; 2015-08-20
NTNU Untitled
 
26 Forbord, Silje.
Tang og tare på tallerkenen. NRK1 Schrødingers katt [TV] 2015-03-05
OCEAN Untitled
 
27 Forbord, Silje.
Tare skal gjøre oppdrettsnæringa grønnere. NRK Nordland [Internet] 2015-03-05
OCEAN Untitled
 
28 Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Broch, Ole Jacob; Solvang-Garten, Torfinn; Handå, Aleksander.
Norwegian Seaweed Technology Center- ongoing projects. Seaweed Symposium; 2015-05-05 - 2015-05-07
OCEAN Untitled
 
29 Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander.
Successful seaweed aquaculture based on fundamental biological knowledge - what are the main challenges?. 6th European Phycological Congress (EPC6); 2015-08-23 - 2015-08-28
OCEAN Untitled
 
30 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Skjermo, Jorunn; Handå, Aleksander.
Kimplanteproduksjon. Seminar Norsk Algeforening; 2015-04-29 - 2015-04-29
OCEAN Untitled
 
31 Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Skjermo, Jorunn; Handå, Aleksander.
Seedling production. Workshop on macroalgae aquaculture; Synergies between Brazil and Norway; 2015-08-20 - 2015-08-20
OCEAN Untitled
 
32 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn.
En ny Norsk bioøkonomi basert på dyrket tang og tare: muligheter for ny industri?. Marin næringsutvikling; 2015-08-15 - 2015-08-15
OCEAN NTNU Untitled
 
33 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Reitan, Kjell Inge.
10 years of research on salmon-driven IMTA in Norway.. Environment and Aquaculture Governance workshop; 2015-04-15 - 2015-04-15
OCEAN NTNU Untitled
 
34 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn; Reitan, Kjell Inge.
10 years of research on seaweed in salmon-driven IMTA in Norway.. Brazil-Norway workshop on macroalgae aquaculture; 2015-08-15 - 2015-08-15
OCEAN NTNU Untitled
 
35 Handå, Aleksander; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn.
Seaweed activities at Norwegian Seaweed Technology Center.. Special Interest Group Seaweed seminar; 2015-05-15 - 2015-05-15
OCEAN NTNU Untitled
 
36 Handå, Aleksander; Jansen, HM; Bergvik, Maria; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Ellis, John; Bannister, Raymond; Husa, Vivian; Fossberg, Julia Leivestad; Stensås, Lene; Førde, Henny; Skjermo, Jorunn; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar.
EXPLOITATION OF NUTRIENTS FROM SALMON AQUACULTURE: WHAT IS THE POTENTIAL FOR IMTA IN NORWAY?. Aquaculture Europe 2015; 2015-10-21 - 2015-10-23
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
37 Jansen, Henrice M; Handå, Aleksander; Cranford, Peter; Bannister, Raymond; Bergvik, Maria; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Husa, Vivian; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Skjermo, Jorunn; Strand, Øivind.
EXPLOITATION OF NUTRIENTS FROM SALMON AQUACULTURE: WHAT IS THE POTENTIAL FOR IMTA IN NORWAY?. Journal of Shellfish Research 2015 ;Volume 34.(2) p. 644-644
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
38 Skjermo, Jorunn; Forbord, Silje; Steinhovden, Kristine; Handå, Aleksander.
Cultivated macroalgae in human food and annimal feed applications. CYCLE Day; 2015-10-27 - 2015-10-27
OCEAN Untitled
 
2014
39 Bergvik, Maria; Stensås, Lene; Forbord, Silje; Jansen, Henrice M; Reitan, Kjell Inge; Strand, Øivind; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Assimilation of nutrients from salmon aquaculture in great scallop (Pecten maximus) and blue mussels (Mytilus edulis). Aquaculture Europe 14, International Conference and Exposition; 2014-10-14 - 2014-10-17
HAVFORSK OCEAN NTNU Untitled
 
40 Forbord, Silje.
Dyrking av tang og tare. TV2 Alltid nyheter [TV] 2014-06-02
OCEAN Untitled
 
41 Forbord, Silje.
Dyrking av tare utenfor Kristiansund. NRK Møre og Romsdal [TV] 2014-02-04
OCEAN Untitled
 
42 Forbord, Silje.
Satser på kortreist sushi. Gemini [Business/trade/industry journal] 2014-01-23
OCEAN Untitled
 
43 Forbord, Silje.
Tang og tare som mat (dagens gjest). NRK P1 Her og nå [Radio] 2014-07-24
OCEAN Untitled
 
44 Forbord, Silje.
Taredyrkning utenfor Kristiansund. Tidens Krav Nett-TV [Internet] 2014-02-04
OCEAN Untitled
 
45 Forbord, Silje.
Vil dyrke sushi-tilbehør langs kysten. VG [Newspaper] 2014-01-23
OCEAN Untitled
 
46 Forbord, Silje; Fossberg, Julia; Førde, Henny; Bergvik, Maria; Fleddum, Annelise; Skjermo, Jorunn; Arff, Johanne; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Handå, Aleksander.
Integrert multi-trofisk akvakultur - Sesongvariasjoner i vekst og begroing hos dyrket sukkertare i nærhet av lakseanlegg. Programkonferansen HAVBRUK 2014; 2014-03-31 - 2014-04-02
OCEAN NTNU Untitled
 
47 Forbord, Silje; Handå, Aleksander; Wang, Xinxin; Broch, Ole Jacob; Fossberg, Julia; Førde, Henny; Reitan, Kjell Inge; Olsen, Yngvar; Skjermo, Jorunn.
Taredyrking i IMTA. SATS Marint!; 2014-02-12 - 2014-02-13
OCEAN NTNU Untitled
 
48 Handå, Aleksander; Broch, Ole Jacob; Forbord, Silje; Skjermo, Jorunn.
Taredyrking som klimatiltak. Klimamarin; 2014-06-15 - 2014-06-15
OCEAN NTNU Untitled
 
49 Handå, Aleksander; Wittgens, Bernd; Forbord, Silje; Broch, Ole Jacob; Skjermo, Jorunn.
Macroalgae as a renewable feedstock for a new sustainable bioeconomy. Industrial Biotechnology Network Norway; 2014-04-15 - 2014-04-15
OCEAN NTNU Untitled
 
50 Skjermo, Jorunn; Aasen, Inga Marie; Arff, Johanne; Broch, Ole Jacob; Carvajal, Ana Karina; Christie, Hartvig C; Forbord, Silje; Olsen, Yngvar; Reitan, Kjell Inge; Rustad, Turid; Sandquist, Judit; Solbakken, Roar; Steinhovden, Kristine; Wittgens, Bernd; Wolff, Robert; Handå, Aleksander.
A new Norwegian bioeconomy based on cultivation and processing of seaweeds: Opportunities and R&D needs. Trondheim: SINTEF Fisheries and Aquaculture 2014 (ISBN 978-82-14-05712-6) 46 p.
ENERGISINT OCEAN NIVA NTNU SINTEF Untitled
 
    Show next list