Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 67 << Previous 1 2    Next >>

2019
1 Jensen, Thomas Correll; Birkeland, Ina Bakke; Bongard, Terje; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget - resultater 2018. Oslo: Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2019 (ISBN 978-82-426-3422-1) 34 p. NINA rapport(1675)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
2 Moe, Therese Fosholt; Persson, Jonas; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Myrvold, Knut Marius; Garmo, Øyvind Aaberg; Grung, Merete; Hindar, Atle; Guerrero Calidonio, Jose-Luis; de Wit, Heleen.
Overvåking av referanseelver 2018. Basisovervåking i henhold til vannforskriften. Oslo: Norsk Insitutt for Vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7113-3) 256 p. NIVA-rapport(7378)
NINA NIVA UiO Untitled
 
3 Sayfritz, Stephen John; Schøyen, Merete; Hindar, Atle.
Betydelig redusert utslipp fra prosessindustrien i Norge - Sanntids miljøovervåkning. Rapport fra forprosjekt.. : Norsk institutt for vannforskning 2019 (ISBN 978-82-577-7067-9) 29 p. NIVA-rapport(7332)
NIVA Untitled
 
2018
4 Couture, Raoul-Marie; Hindar, Atle; Rognerud, Sigurd.
Emerging investigator series: geochemistry of trace elements associated with Fe and Mn nodules in the sediment of limed boreal lakes. Environmental Science: Processes & Impacts 2018 ;Volume 20.(2) p. 406-414
NIVA Untitled
 
5 Hindar, Atle.
Urbane forurensningsregnskap - prosedyre og eksempler fra Kristiansandsfjorden. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7019-8) 69 p.
NIVA Untitled
 
6 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Meland, Sondre; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente.
Forurensningsregnskap Kristiansandsfjorden; kilder for PAH i Baneheia og Kvadraturen, samt analyse/modellering av løste og biotilgjengelige metaller i Baneheia.. : Norsk Institutt for Vannforskning 2018 NIVA-rapport(7281)
NIVA Untitled
 
7 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Optimaliseringstiltak i kalkede laksevassdrag i Sør-Norge og kartlegging av andre forsurede, anadrome vassdrag i Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7057-0) 48 p. NIVA-rapport(7321)
NIVA Untitled
 
8 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind.
Forsuringsstatus og forslag til tiltaksstrategi for Otras lakseførende strekning. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-7055-6) 29 p. NIVA-rapport(7320)
NIVA Untitled
 
9 Hindar, Atle; Håvardstun, Jarle; Harman, Christopher Peter; Kringstad, Alfhild; Skancke, Liv Bente.
Tiltaksrettet overvåking i Moelva og Lillesandsfjorden for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6967-3) 43 p. NIVA-rapport(7232)
NIVA Untitled
 
10 Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Kaste, Øyvind.
Resipientvurdering av Storelva i forbindelse med nytt renseanlegg i Myra, Vegårshei kommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2018 (ISBN 978-82-577-6969-7) 23 p. NIVA-rapport(7234)
NIVA Untitled
 
11 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Skjelbred, Birger; Velle, Gaute.
Lange tidsserier i Atna- og Vikedalsvassdraget–resultater 2017. Oslo: Norsk institutt for naturforskning 2018 (ISBN 978-82-426-3253-1) ;Volume 1516.32 p. NINA rapport(1516)
NINA NIVA NORCE Untitled
 
2017
12 Forseth, Torbjørn; Barlaup, Bjørn Torgeir; Finstad, Bengt; Fiske, Peder; Gjøsæter, Harald; Falkegård, Morten; Hindar, Atle; Mo, Tor Atle; Rikardsen, Audun H.; Thorstad, Eva Bonsak; Vøllestad, Leif Asbjørn; Wennevik, Vidar.
The major threats to Atlantic salmon in Norway. ICES Journal of Marine Science 2017 ;Volume 74.(6) p. 1495-1513
HAVFORSK NINA NIVA NORCE UiO UiT VETINST Untitled
 
13 Gabrielsen, Sven Erik; Skår, Bjørnar; Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle.
Kartlegging av utvalgte sjøaurebekker som renner inn i Mandalselva høsten 2016.. Bergen: Uni Research Miljø 2017 30 p. LFI Uni Miljø(289)
NIVA NORCE Untitled
 
14 Haraldstad, Tormod; Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Kaste, Øyvind; Teien, Hans-Christian.
Utredning av aktuelle kalkingstiltak i Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6845-4) 32 p. NIVA-rapport(7110)
NIVA NMBU Untitled
 
15 Hindar, Atle; Schøyen, Merete; Jartun, Morten; Ranneklev, Sissel B..
Overvannsavrenning av miljøgifter i Kristiansand by og elementer i et forurensningsregnskap for Østre havn. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6908-6) 60 p. NIVA-rapport(7173)
NIVA Untitled
 
16 Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente.
Kalkoppløsning ved dosering i lakseelver. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6931-4) 22 p. NIVA-rapport(7196)
NIVA Untitled
 
17 Teien, Hans-Christian; Pettersen, Marit Nandrup; Kassaye, Yetneberk Ayalew; Hindar, Atle; Lind, Ole Christian; Håvardstun, Jarle.
Aluminium og spormetaller i Kaldvellfjorden - tilstandsformer og opptak i fisk. : NMBU 2017 61 p. MINA fagrapport(47)
NIVA NMBU Untitled
 
18 Tryland, Ingun; Skjelbred, Birger; Hindar, Atle; Edvardsen, Hanne.
Forurensningsanalyse for Mjøvann, Porsgrunn kommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2017 (ISBN 978-82-577-6856-0) 40 p. NIVA-rapport(7121)
NIVA Untitled
 
2016
19 Hindar, Atle; Harman, Christopher Peter; Oug, Eivind.
Tiltaksrettet overvåking i Moelva for Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6665-8) 25 p. NIVA-rapport(6930)
NIVA Untitled
 
20 Hindar, Atle; Høgberget, Rolf; Skancke, Liv Bente.
Drikkevannskilden Rore – vurdering av akrylamidutslipp fra vannverket og tilstand etter flommen i 2015. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6678-8) 23 p. NIVA-rapport(6943)
NIVA Untitled
 
21 Tryland, Ingun; Hindar, Atle; Valinia, Salar; Skjelbred, Birger; Tjomsland, Torulv; Kempa, Magdalena; Lin, Yan; Edvardsen, Hanne; Moe, Therese Fosholt.
Forurensningsanalyse - Farrisvannet. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2016 (ISBN 978-82-577-6786-0) 148 p. NIVA-rapport(7051)
NIVA Untitled
 
2015
22 Hindar, Atle.
Terrengkalking som alternativ til silikatdosering i Litleåna, Lygna i Vest-Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6572-9) 14 p. NIVA-rapport(6837)
NIVA Untitled
 
23 Hindar, Atle; Couture, Raoul-Marie; Eriksen, Tor Erik; Rognerud, Sigurd.
Mechanisms for metal nodule formation on sediment surfaces of limed lakes. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6610-8) 35 p. NIVA-rapport(6875)
NIVA Untitled
 
24 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Høgberget, Rolf; Moen, Asle; Olstad, Kjetil.
Tiltak med AlS for utryddelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva i 2011 og 2012. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6436-4) 75 p. NIVA-rapport(6701)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
25 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Teien, Hans-Christian.
Sammenhengen mellom labilt aluminium og pH i kalkede laksevassdrag. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6607-8) 31 p. NIVA-rapport(6872)
NIVA NMBU Untitled
 
26 Hindar, Atle; Haraldstad, Tormod; Høgberget, Rolf.
Kalkingsplan for Søgneelva i Vest-Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6633-7) 19 p. NIVA-rapport(6898)
NIVA Untitled
 
27 Hindar, Atle; Harman, Christopher Peter.
PAH og tungmetaller i diverse avløpsstrømmer fra Saint-Gobain Ceramic Materials AS, Lillesand. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6621-4) NIVA-rapport(6886)
NIVA Untitled
 
28 Hindar, Atle; Nordstrom, D Kirk..
Effects and quantification of acid runoff from sulfide-bearing rock deposited during construction of Highway E18, Norway. Applied Geochemistry 2015 ;Volume 62. p. 150-163
NIVA Untitled
 
29 Hindar, Atle; Selvik, John Rune; Christiansen, Anne Bjørkenes; Kaste, Øyvind.
Beregning av nåværende og framtidig tilførsel og konsentrasjon av nitrogen og fosfor for vannområdene i vannregion Agder. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6524-8) 41 p. NIVA-rapport(6789)
NIVA Untitled
 
30 Hindar, Atle; Skancke, Liv Bente.
Vannkjemisk utvikling i innsjøer i Buskerud, Telemark og Aust-Agder de 9-12 første årene etter avsluttet kalking. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2015 (ISBN 978-82-577-6609-2) 33 p. NIVA-rapport(6874)
NIVA Untitled
 
31 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A..
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 348 p.
NINA NIVA Untitled
 
32 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne.
Jørpelandsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 p. 216-224
NINA NIVA Untitled
 
33 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne.
Lysevassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 p. 197-215
NINA NIVA Untitled
 
34 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne.
Vikedalsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 p. 240-254
NINA NIVA Untitled
 
35 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne; Walseng, Bjørn; Brettum, Pål; Schneider, Susanne A..
Bjerkreimsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2015 p. 122-148
NINA NIVA Untitled
 
2014
36 Haraldstad, Tormod; Berger, Hans Mack; Hindar, Atle; Kroglund, Frode.
Sjøaurebekker på Aust-Agderkysten, en rekartlegging med fokus på vannforskriftskrav. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6383-1) NIVA-rapport(6648)
NIVA Untitled
 
37 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Hagen, Anders Gjørwad; Hytterød, Sigurd; Olstad, Kjetil.
Manual for AlS-metoden for bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6434-0) NIVA-rapport(6699)
NINA NIVA VETINST Untitled
 
38 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn.
Agder - status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 p. 11-11
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
39 Hindar, Atle; Håvardstun, Jarle; Skancke, Liv Bente.
Resipientundersøkelse av innsjøen Lygne, Hægebostad kommune. Oslo: Norsk institutt for vannforskning 2014 (ISBN 978-82-577-6494-4) 15 p. NIVA-rapport(6759)
NIVA Untitled
 
40 Jensen, Thomas Correll; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Hesthagen, Trygve H.; Hindar, Atle; Kile, Maia Røst; Saksgård, Randi J.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Nettverk for biologisk mangfold i ferskvann – resultater 2013. Atna- og Vikedalsvassdragene. Trondheim: Norsk institutt for Naturforskning -Minirapport 2014 35 p.
NINA NIVA NORCE UiB NMBU Untitled
 
41 Liltved, Helge; Vogelsang, Christian; Hindar, Atle.
Rensing av partikkelholdig tunnelvann med kitosan. Vann 2014 ;Volume 49.(3) p. 327-334
NIVA UIA Untitled
 
42 Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Brettum, Pål; Fjellheim, Arne; Garmo, Øyvind Aaberg; Halvorsen, Godfred Anker; Hellen, Bjart Are; Hindar, Atle; Jensen, Thomas Correll; Saksgård, Laila M.; Schneider, Susanne Claudia; Skancke, Liv Bente; Walseng, Bjørn.
Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge - status og trender pr 2014. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Tiltaksovervåking i 2014. Trondheim: Miljødirektoratet 2014 p. 9-10
NINA NIVA NMBU Untitled
 
43 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J..
Rogaland - Status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 p. 12-12
NINA NIVA UiB Untitled
 
44 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart are.
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør. Effektkontroll 2013.. Oslo: Miljødirektoratet 2014 390 p.
NINA NIVA Untitled
 
2013
45 Hindar, Atle; Garmo, Øyvind Aaberg; Larsen, Bjørn Mejdell; Saksgård, Randi J.; Bongard, Terje; Fjellheim, Arne; Halvorsen, Godtfred A.; Schneider, Susanne Claudia; Brettum, Pål; Walseng, Bjørn.
3 Agder – status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 p. 11-11
NINA NIVA NORCE NTNU NMBU Untitled
 
46 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hellen, Bjart Are; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J..
2 Kalking i forsurede laksevassdrag i Norge – status og trender pr 2012. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 p. 9-11
NINA NIVA UiB Untitled
 
47 Schartau, Ann Kristin; Fjellheim, Arne; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J..
4 Rogaland – status og trender. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 p. 12-12
NINA NIVA NORCE Untitled
 
48 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Fjellheim, Arne; Saksgård, Randi J..
Lysevassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 p. 235-257
NINA NIVA UiB Untitled
 
49 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Hellen, Bjart A..
Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 410 p. Miljødirektoratet. Rapport(M18-2012)
NINA NIVA Untitled
 
50 Schartau, Ann Kristin; Hindar, Atle; Saksgård, Randi J.; Fjellheim, Arne.
Jørpelandsvassdraget. I: Kalking i laksevassdrag skadet av sur nedbør - Tiltaksovervåking i 2012. Trondheim: Miljødirektoratet 2013 p. 257-271
NINA NIVA UiB Untitled
 
    Show next list