Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 74 << Previous 1 2    Next >>

2020
1 Bukkestein, Ingri; Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Bruk og nytte av etterevalueringer av prosjekter. Trondheim: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 50 p.
NTNU Untitled
 
2 Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Samfunnsøkonomisk lønnsomhet måler ikke alt som er viktig for samfunnet. Adresseavisen 2020 p. 28-29
NTNU Untitled
 
3 Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Store statlige prosjekter sprekker ikke så ofte som du tror. Gemini [Internet] 2020-02-07
NTNU Untitled
 
2019
4 Volden, Gro Holst.
Assessing public projects' value for money: An empirical study of the usefulness of cost-benefit analyses in decision-making. International Journal of Project Management 2019 ;Volume 37.(4) p. 549-564
NTNU Untitled
 
5 Volden, Gro Holst.
Up-front governance of major public investment projects. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology 2019 (ISBN 978-82-326-4068-3) ;Volume 2019.270 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(236)
NTNU Untitled
 
6 Volden, Gro Holst; Andersen, Bjørn Sørskot.
Ekstern kvalitetssikring av investeringsprosjekter i statlige foretak og statsaksjeselskaper. En gjennomgang av prosjektmodeller og kvalitetssikring for de regionale helseforetakene, Statnett/OED, Avinor, Bane NOR og Nye Veier. Trondheim: Concept-programmet, NTNU 2019 106 p.
NTNU Untitled
 
7 Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Nye løsninger fra Nye Veier. Stat og styring 2019 ;Volume 29.(3) p. 46-49
NTNU Untitled
 
8 Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Road Reform in Norway – Delivering Value for Money through Improved Front-End Management. European Transport Conference; 2019-10-09 - 2019-10-11
NTNU Untitled
 
9 Welde, Morten; Volden, Gro Holst; Flyen, Cecilie; Ramstad, Lone Sletbakk.
Nytenking i Nye Veier: Nye løsninger kan gi økt lønnsomhet. Samferdsel 2019
OCEAN NTNU Untitled
 
2018
10 Volden, Gro Holst.
Ex post evaluations of large public projects – experiences from Norway. Concept International Symposium; 2018-09-05 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
11 Volden, Gro Holst.
Public funding, perverse incentives, and counterproductive outcomes. International Journal of Managing Projects in Business 2018 ;Volume 12.(2) p. 466-486
NTNU Untitled
 
12 Volden, Gro Holst.
Public project success as seen in a broad perspective.: Lessons from a meta-evaluation of 20 infrastructure projects in Norway. Evaluation and Program Planning 2018 ;Volume 69. p. 109-117
NTNU Untitled
 
13 Volden, Gro Holst; Andersen, Bjørn.
The hierarchy of public project governance frameworks: An empirical study of principles and practices in Norwegian ministries and agencies. International Journal of Managing Projects in Business 2018 ;Volume 11.(1) p. 174-197
NTNU Untitled
 
14 Volden, Gro Holst; Frøyland, Espen.
Evaluators komplekse rolle. Stat og styring 2018 ;Volume 3.
NTNU Untitled
 
15 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Updates on Governance Research in Norway. Concept International Symposium; 2018-09-05 - 2018-09-07
NTNU Untitled
 
16 Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Measuring efficiency and effectiveness through ex-post evaluation: Case studies of Norwegian transport projects. Research in Transportation Business and Management (RTBM) 2018 ;Volume 28. p. 33-39
NTNU Untitled
 
2017
17 Næss, Petter; Volden, Gro Holst; Odeck, James; Richardson, Timothy Kevin.
Neglected and underestimated negative impacts of transport investments. Trondheim: Ex Ante Academic Publisher, The Concept research program 2017 (ISBN 978-82-93253-65-5) 117 p. Concept rapport(54)
NTNU NMBU Untitled
 
18 Volden, Gro Holst.
Ex post evaluation of large public infrastructure projects – experiences from Norway. Nordic Academy of Management Conference; 2017-08-23 - 2017-08-26
NTNU Untitled
 
19 Volden, Gro Holst.
Prosjektanalyse - med fokus på samfunnsøkonomi. Seminar for Stavanger kommune; 2017-10-04 - 2017-10-04
NTNU Untitled
 
20 Volden, Gro Holst; Andersen, Bjørn Sørskot.
The hierarchy of public project governance schemes. An empirical study of principles and practices in Norwegian ministries and agencies. IRNOP 2017: The Modern Project: Mindsets, Toolsets, and Theoretical Frameworks; 2017-06-12 - 2017-06-14
NTNU Untitled
 
21 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Governance of Major Public Investment Projects: Principles and Practices in Six Coutries. Project Management Journal 2017 ;Volume 48.(3) p. 90-108
NTNU Untitled
 
22 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Quality Assurance in Megaproject Management: The Norwegian Way. I: The Oxford Handbook of Megaproject Management. Oxford University Press 2017 ISBN 9780198732242.
NTNU Untitled
 
23 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Statlige investeringstiltak under lupen. Erfaring med evalueringer av de 20 første KS-prosjektene. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2017 (ISBN 978-82-93253-61-7) 142 p. Concept rapport(Concept-rapport nr 52)
NTNU Untitled
 
2016
24 Andersen, Bjørn Sørskot; Kvalheim, Eirik Vårdal; Volden, Gro Holst.
Prosjektmodeller og prosjekteierstyring i statlige virksomheter. Trondheim: Ex ante akademisk forlag Trondheim 2016 (ISBN 978-82-93253-57-0) 110 p. Concept rapport(50)
NTNU Untitled
 
25 Hagen, Kåre P.; Volden, Gro Holst.
Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-93253-51-8) 236 p. Concept rapport(48)
NHH NTNU Untitled
 
26 Hagen, Kåre P.; Volden, Gro Holst.
Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser : en antologi med bidrag fra 16 forskere.. : Ex ante Akademisk foralg 2016 (ISBN 978-82-93253-52-5) 236 p. Concept rapport(48)
NHH NTNU Untitled
 
27 Klakegg, Ole Jonny; Volden, Gro Holst.
Governance in Public Projects: The Norwegian Case. I: Governance and Governmentality for Projects: Enablers, Practices and Consequences. Routledge 2016 ISBN 978-1138926356.
NTNU Untitled
 
28 Moberg, Liv; Volden, Gro Holst.
Evalueringer kan gi mindre byråkrati. Stat og styring 2016 ;Volume 25.(2) p. 47-51
NTNU Untitled
 
29 Müller, Ralf; Andersen, Erling S.; Klakegg, Ole Jonny; Volden, Gro Holst.
Governance institutions. I: Governance and Governmentality for Projects: Enablers, Practices and Consequences. Routledge 2016 ISBN 978-1138926356. p. 51-66
BI NTNU Untitled
 
30 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst.
Front-and definition of major public projects. Theoretical insights and conflicting practices.. Trondheim: Ex ante 2016 51 p.
NTNU Untitled
 
31 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst; Olsson, Nils; Kvalheim, Eirik Vårdal.
Governance schemes for major public investment projects: A comparative study of principles and practices in six countries.. : Ex ante akademisk forlag 2016 (ISBN 978-82-93253-47-1) 126 p. Concept rapport(Concept rapport Nr 47)
NTNU SINTEF Untitled
 
32 Volden, Gro Holst.
Concept-programmets evalueringsmetode og -portefølje. Evalueringskonferansen; 2016-09-29 - 2016-09-30
NTNU Untitled
 
33 Volden, Gro Holst.
Håndtering av ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse. Seminar for Miljødirektoratet; 2016-01-08 - 2016-01-08
NTNU Untitled
 
34 Volden, Gro Holst.
Prosjektmodeller og prosjekteierstyring i statlige virksomheter. KS-forum; 2016-11-25 - 2016-11-25
NTNU Untitled
 
35 Volden, Gro Holst.
Styringsregimer for store offentlige prosjekter. Seminar for Finansdepartementet; 2016-04-20 - 2016-04-20
NTNU Untitled
 
36 Volden, Gro Holst.
The Norwegian governance scheme for major public investment projects. Seminar i regi av det islandske innenriksdepartementet; 2016-09-20 - 2016-09-20
NTNU Untitled
 
37 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Ex post evaluation of public investment projects – experiences from Norway. UKES 2016 Annual Evaluation Conference; 2016-04-26 - 2016-04-28
NTNU Untitled
 
2015
38 Finne, Håkon; Lædre, Ola; Volden, Gro Holst.
Studentliv i Halden sentrum, studiested i utkanten av byen, eller høyskole i en helt annen by? Evaluering av bygging av høyskolesenter på Remmen i Halden. Trondheim: SINTEF 2015 (ISBN 978-82-14-05951-9) 114 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
39 Odeck, James; Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
The impact of external quality assurance of costs estimates on cost overruns: Empirical evidence from the norwegian road sector. European Journal of Transport and Infrastructure Research 2015 ;Volume 15.(3) p. 286-303
NTNU SINTEF Untitled
 
40 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst.
Front-end definition of projects: Ten paradoxes and some reflections regarding project management and project governance. International Journal of Project Management 2015 ;Volume 34.(2) p. 297-313
NTNU SINTEF Untitled
 
41 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst; Olsson, Nils; Kvalheim, Eirik Vårdal.
Styringsregimer for store offentlige prosjekter En sammenliknende studie av prinsipper og praksis i seks land. Trondheim: Ex ante akademiske forlag 2015 (ISBN 978-82-93253-47-1) 126 p. Concept rapport(46)
NTNU SINTEF Untitled
 
42 Volden, Gro Holst.
Vanskelig å finne målet. Stat og styring 2015 (03)
SINTEF Untitled
 
43 Volden, Gro Holst; Bull-Berg, Heidi.
Fag og politikk : samfunnsøkonomisk analyse og håndteringen av ikke-prissatte virkninger. Samfunnsøkonomen 2015 ;Volume 129.(2) p. 60-67
SINTEF Untitled
 
44 Volden, Gro Holst; Samset, Knut Fredrik.
Perverse Incentives in the Front-End: Public Funding and Counterproductive Projects. IRNOP-konferansen; 2015-06-22 - 2015-06-24
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Welde, Morten; Volden, Gro Holst.
Ex post evaluation of transport projects – experiences from Norway. ITEA Annual Conference; 2015-06-16 - 2015-06-18
NTNU Untitled
 
2014
46 Bull-Berg, Heidi; Volden, Gro Holst; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Assessment of non-monetary impacts in Norwegian public investment Projects.. Sixth Annual Conference and Meeting of the Society for Benefit-Cost Analysis; 2014-03-13 - 2014-03-14
NTNU SINTEF Untitled
 
47 Bull-Berg, Heidi; Volden, Gro Holst; Grindvoll, Inger Lise Tyholt.
Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter. Trondheim: Ex ante akademisk forlag 2014 (ISBN 9788293253297) 92 p. Concept rapport(38)
SINTEF Untitled
 
48 Haavaldsen, Tore; Lædre, Ola; Volden, Gro Holst; Lohne, Jardar.
On the concept of sustainability - assessing th sustainability of large public Investment projects. International Journal of Sustainable Engineering 2014 ;Volume 7.(1) p. 2-12
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst.
Front end Governance of Major Public Projects - Lessons with a Norwegian Quality Assurance Scheme. International Journal of Architecture, Engineering and Construction 2014 ;Volume 3.(2)
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Samset, Knut Fredrik; Volden, Gro Holst; Welde, Morten; Bull-Berg, Heidi.
Mot sin hensikt. Perverse insentiver - om offentlige ivesteringsprosjekter som ikke forplikter. : Ex ante akademisk forlag 2014 (ISBN 978-82-93253-33-4) ;Volume 40.150 p. Concept rapport(.)
NTNU SINTEF Untitled
 
    Show next list