Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   
Eksporter til


Viser treff 1-50 av 59 << Forrige 1 2    Neste >>

2021
1 Frøyland, Lars Roar.
Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. Fagmøte i Justis- og beredskapsdepartementet; 2021-04-22 - 2021-04-22
OSLOMET Untitled
 
2 Frøyland, Lars Roar.
Ungdom og voldsbruk. MOBY-seminaret; 2021-10-07
OSLOMET Untitled
 
3 Frøyland, Lars Roar; Ertzeid, Heidi.
Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett. forskning.no [Internett] 2021-05-22
OSLOMET Untitled
 
4 Frøyland, Lars Roar; Ertzeid, Heidi; Dyb, Halvard Naterstad.
Hvorfor øker ungdomsvolden?. forskning.no [Internett] 2021-09-17
OSLOMET Untitled
 
5 Frøyland, Lars Roar; Hegg, Kaja; Senje, Vilde Graff.
Pix Politikk: Grooming og overgrep på nett. Oslo Pix Digital Filmfestival [Internett] 2021-06-04
OSLOMET Untitled
 
6 Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick Lie; Tveito, Siri Berg; Folstad, Siri Hausland; Skilbrei, May-Len.
Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. : NOVA, OsloMet 2021 (ISBN 978-82-7894-777-7) 211 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
7 Taraku, Sylo; Frøyland, Lars Roar.
Fra utenforskap til kriminelt fellesskap – Hvordan forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. Tankesmien Agenda notat 03/2021 [Fagblad] 2021-06-22
OSLOMET Untitled
 
8 Vik, Ingvild; Frøyland, Lars Roar.
Sindres oppgjør med gjengvolden. VG [Internett] 2021-04-10
OSLOMET Untitled
 
2020
9 Frøyland, Lars Roar.
Bokmelding: Johannes Lunneblad (red.): Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU) 2020
OSLOMET Untitled
 
10 Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann.
Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence 2020
OSLOMET UiO Untitled
 
11 Frøyland, Lars Roar.
Adolescent Physical Violence: Understanding Social Trends and Life Outcomes for Perpetrators. : Universitetet i Oslo 2020 118 s.
OSLOMET UiO Untitled
 
12 Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina.
Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies 2020 s. -
OSLOMET NKVTS Untitled
 
2019
13 Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel.
Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift 2019 ;Volum 3.(1) s. 66-82
OSLOMET Untitled
 
14 Frøyland, Lars Roar.
Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities. Stockholm Criminology Symposium; 2019-06-10 - 2019-06-12
OSLOMET Untitled
 
15 Frøyland, Lars Roar.
Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities. NYRIS 2019; 2019-08-14 - 2019-08-16
OSLOMET Untitled
 
16 Frøyland, Lars Roar; Aasheim, Anette.
De truet, ranet eller banket opp til sammen 16 andre ungdommer på Oslo vest. Slik endte seks gutter opp som kriminelle. Aftenposten A-magasinet [Avis] 2019-11-08
OSLOMET Untitled
 
17 Frøyland, Lars Roar; Haugsbø, Håkon.
Svenske tilstander - trøyst eller trussel?. NRK P2 [Radio] 2019-11-17
OSLOMET Untitled
 
18 Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari.
Voldsutøvelse og voldsutsatthet blant ungdom. Trender, kjennetegn og fenomenforståelse. BUFF-seminaret høsten 2019; 2019-11-18 - 2019-11-19
OSLOMET Untitled
 
19 Frøyland, Lars Roar; Strander, Stine.
Stor økning i vold blant jenter. P4 [Radio] 2019-05-31
OSLOMET Untitled
 
20 Frøyland, Lars Roar; Svendsen, Christine.
Det har blitt mer vold blant tenåringsjenter. NRK [Radio] 2019-05-31
OSLOMET Untitled
 
21 Frøyland, Lars Roar; Von Soest, Tilmann.
Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior 2019 ;Volum 46.(1) s. 72-83
OSLOMET UiO Untitled
 
22 Steenbuch, Bethen; Frøyland, Lars Roar.
Slåss mer enn før: – Det er mye drama blant jenter. Bare et blikk kan være nok. Aftenposten [Avis] 2019-05-31
OSLOMET Untitled
 
23 Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar; Øverlien, Carolina.
Incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers: Situational dynamics and cultural drivers. 3rd European Conference on Domestic Violence; 2019-09-01 - 2019-09-04
OSLOMET NKVTS Untitled
 
24 Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar.
Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. I: Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge 2019 ISBN 9780429467608. s. -
OSLOMET Untitled
 
2018
25 Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel.
Hvilke konsekvenser har svaralternativenes rekkefølge for svar om psykisk helse? Resultater fra et split-ballot eksperiment i en spørreundersøkelse blant ungdom. Sosiologforeningens vinterseminar 2018; 2018-02-02 - 2018-02-02
OSLOMET Untitled
 
26 Dyb, Halvard Naterstad; Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann.
Norsk ungdom har blitt mindre voldelige. forskning.no [Avis] 2018-02-09
OSLOMET UiO Untitled
 
27 Frøyland, Lars Roar.
Trender i kriminalitet og voldsbruk blant ungdom. Gruppemøte for Sosialistisk Venstrepartis stortingsgruppe; 2018-04-27 - 2018-04-27
HIOA Untitled
 
28 Frøyland, Lars Roar; Busterud, Kjersti.
Ungdom er mer fredelig. Bergensavisen [Avis] 2018-08-26
OSLOMET Untitled
 
29 Frøyland, Lars Roar; Lein, Marthe.
Mindre vold blant ungdom. NHI.no [Internett] 2018-03-06
HIOA Untitled
 
30 Frøyland, Lars Roar; Schwencke, Morten.
Mangler kjellerstuer. Vårt Land [Internett] 2018-03-19
HIOA Untitled
 
31 Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari.
The Domestic Violence Research Program. XVII Annual Conference of Youth Studies 2018; 2018-11-05 - 2018-11-07
OSLOMET Untitled
 
32 Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann.
Adolescent Physical Fighting and Adult Life Success – The Interplay with Intelligence. XXIIIrd ISRA World Meeting; 2018-07-10 - 2018-07-14
OSLOMET UiO Untitled
 
33 Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann.
Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2018
OSLOMET UiO Untitled
 
34 Kolås, Hannah; Frøyland, Lars Roar.
Ungdomsvold øker etter flere års nedgang. P4 [Radio] 2018-02-09
HIOA Untitled
 
35 Løvereide, Elise; Frøyland, Lars Roar.
Både jenter og gutar slåst mindre enn før. kjonnsforskning.no [Internett] 2018-06-26
OSLOMET Untitled
 
36 Stefansen, Kari; Øverlien, Carolina; Frøyland, Lars Roar.
The gendered aspects of incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers (Paper). XVII Annual Conference of Youth Studies; 2018-11-05 - 2018-11-06
OSLOMET NKVTS Untitled
 
2017
37 Eriksen, Ingunn Marie; Frøyland, Lars Roar.
Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2017 (ISBN 978-82-7763-551-4) 96 s. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2017-1)
OSLOMET UiO Untitled
 
38 Frøyland, Lars Roar.
Time trends among Norwegian adolescents in violence perpetration. IInd European Conference on Domestic Violence; 2017-09-06 - 2017-09-09
HIOA Untitled
 
39 Frøyland, Lars Roar; von Soest, Tilmann.
Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence 2017 s. 1-14
OSLOMET UiO Untitled
 
2016
40 Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann.
Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health 2016 ;Volum 44.(1) s. 47-54
OSLOMET UiO Untitled
 
41 Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar; Sletten, Mira Åboen.
Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene. : NOVA 2016 (ISBN 978-82-7894-578-0) ;Volum 2016.169 s. NOVA Rapport(3)
HIOA Untitled
 
42 Frøyland, Lars Roar; Knudsen, Olivia.
Ber unge spille med god samvittighet. Budstikka [Avis] 2016-10-03
HIOA Untitled
 
2015
43 Frøyland, Lars Roar; Steinum, Sigurd; Lysvold, Susanne; Jacobsen, Håkon.
Philip (16): - Press fra alle kanter. NRK.no [Internett] 2015-11-29
HIOA Untitled
 
44 Lindgren, Hilde Martine; Frøyland, Lars Roar.
Ungdata. NRK Østlandssendingen [TV] 2015-05-20
HIOA Untitled
 
2014
45 Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune; Frøyland, Lars Roar.
Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Journal of Behavioral Addictions 2014 ;Volum 3.(1) s. 27-32
FHI OSLOMET UiB Untitled
 
46 Frøyland, Lars Roar.
Norsk ungdom i 2013. Nasjonale tall og trender fra Ungdata. Ungdommen - Bedre enn sitt rykte; 2014-09-22 - 2014-09-23
HIOA Untitled
 
47 Frøyland, Lars Roar.
Ungdata. Smakebiter på nasjonale tall og erfaringer med undersøkelsene så langt. Planleggingsmøte om felles Ungdata-undersøkelse i Telemark 2015; 2014-03-13 - 2014-03-13
HIOA Untitled
 
48 Frøyland, Lars Roar.
Ungdata. Ungdom og psykisk helse. Samling for SLT-koordinatorer i Rogaland; 2014-03-25 - 2014-03-25
HIOA Untitled
 
2013
49 Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne; Frøyland, Lars Roar.
Pengespill og dataspill: Endringer over to år blant ungdommer i Norge. Oslo: NOVA 2013 (ISBN 978-82-7894-456-1) ;Volum 2013.135 s. NOVA Rapport(2)
OSLOMET UiO Untitled
 
50 Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn; Frøyland, Lars Roar.
"Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2013
OSLOMET UiO Untitled
 
    Vis neste liste