Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 177 << Previous 1 2 3 4    Next >>

2018
1 Navada, Sharada; Verstege, Gerhardus C.; Mikkelsen, Øyvind; Gaumet, Frederic; Mota, Vasco C.; Kamstra, Andries; Terjesen, Bendik Fyhn.
Biofilter salinity change strategies for Atlantic salmon post-smolt production in RAS.. AQUA 2018; 2018-08-25 - 2018-08-29
NOFIMA NTNU Untitled
 
2017
2 Halbach, Katharina; Mikkelsen, Øyvind; Berg, Torunn; Steinnes, Eiliv.
The presence of mercury and other trace metals in surface soils in the Norwegian Arctic. Chemosphere 2017 ;Volume 188. p. 567-574
NTNU Untitled
 
2016
3 Halbach, Katharina.
Study of mercury and selected trace elements in soil in the Norwegian Arctic, Svalbard. : NTNU, IKJ 2016 107 p.
NTNU NMBU Untitled
 
4 Hammer, Hilde Alida.
Mapping and study of contamination in sediment and water column in the area used for snow dumping in the Trondheimsfjord.. : NTNU, IKJ 2016 216 p.
NTNU Untitled
 
5 Haugen, Ingrid Naterstad.
Langtidsmålinger av fysisk-kjemiske parametre i Orkla og tilstøtende elver. : NTNU, IKJ 2016 143 p.
NTNU Untitled
 
6 Johanssen, Tony Helmersen.
Mapping and Study of Possible Chemical Contamination from Military Material Found in Dumping Site in the Trondheimsfjord. : NTNU, IKJ 2016 124 p.
NTNU Untitled
 
7 Kvalsvik, Iver Lande.
Utvikling av prosedyre for bruk av passive prøvetakere i regnbed. : NTNU, IKJ 2016 120 p.
NTNU NMBU Untitled
 
2015
8 Berg, Torunn; Mikkelsen, Øyvind; Hald, Sara; Damhaug, Marit; Steinnes, Eiliv.
Hg and dissolved organic material in rivers at Ny-Ålesund, Svalbard.. 12th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP); 2015-06-14 - 2015-06-19
NTNU NMBU Untitled
 
9 Dunnebier, Dorien Anna Engelbertha.
Experimental and modeling study of subsea releases of oil and gas.. : NTNU, IKJ 2015 116 p.
NTNU Untitled
 
10 Fauskanger, Tine Olsen.
Uttesting av metodikk og optimering av ny type sensor for dårlig ånde basert på sulfidfelling. : NTNU, IKJ 2015 71 p.
NTNU Untitled
 
11 Iftekhar, Shafia.
Trace Elements And Their Interactions With Natural Organic Matter In Water. Trondheim: NTNU 2015 (ISBN 978-82-326-0748-8) ;Volume 2015.232 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(43)
NTNU Untitled
 
12 Kveli, Sigrid Myhr.
Studie av totalt organisk materiale, kvikksølv og andre sporelementer i sedimenter/elveavsetninger i Bayelva og andre elver i Ny Ålesund (Svalbard). : NTNU, IKJ 2015 183 p.
NTNU Untitled
 
13 Kvitrud, Kristin.
Undersøkelse av utfordringer knyttet til bruk av flomsedimenter som prøvemedium i geokjemisk kartlegging. : NTNU, IKJ 2015 150 p.
NTNU Untitled
 
14 Mikkelsen, Øyvind; Hald, Sara; Damhaug, Marit; Halbach, Katharina; Berg, Torunn; Steinnes, Eiliv.
Study and baseline mapping of mercury and natural organic matter in soil and riverwater in Ny-Ålesund. 12th International Conference on Mercury as a Global Pollutant (ICMGP); 2015-06-14 - 2015-06-19
NTNU NMBU Untitled
 
15 Slenes, Mari Moen.
Kjemisk kartlegging av utvalgte vannforekomster på Hitra, Sør-Trøndelag. : NTNU, IKJ 2015 148 p.
NTNU Untitled
 
16 Superville, Pierre-Jean; Prygiel, Emilie Prygiel; Mikkelsen, Øyvind; Billon, Gabriel.
Dynamic behaviour of trace metals in the Deûle River impacted by recurrent polluted sediment resuspensions: From diel to seasonal evolutions. Science of the Total Environment 2015 ;Volume 506-507. p. 585-593
NTNU Untitled
 
17 Walleraunet, Trude.
Studier av prøvetakingsmetodikk og analyser ved miljøkarakterisering av forurensede masser.. : NTNU, IKJ 2015 210 p.
NTNU Untitled
 
2014
18 Billon, Gabriel; Superville, Pierre-Jean; Ivanovsky, A; Mikkelsen, Øyvind; Pižeta, Ivanka; Prygiel, Jean.
High frequency measurements for understanding the dynamic behaviour of trace metal concentrations in aquatic systems. 1st scientific meeting of the ROVALTAIN Foundation; 2014-10-08 - 2014-10-09
NTNU Untitled
 
19 Billon, Gabriel; Superville, Pierre-Jean; Prygiel, Jean; Pižeta, Ivanka; Mikkelsen, Øyvind.
What can bring high frequency monitoring for the understanding of trace metals behaviour in aquatic systems?. TraceSpec; 2014-08-31 - 2014-09-04
NTNU Untitled
 
20 Børset, Kristine.
Uttesting av stabiliteten til DGT-prøvetakere for metallbestemmelse. : NTNU, IKJ 2014 133 p.
NTNU Untitled
 
21 Gjendemsjø, Eirin.
Miljøkartlegging av strøsand fra ulike geografiske lokaliteter i Trondheim, samt utlekkingsstudier av tungmetaller i forbindelse med gjenbruk. Trondheim: Institutt for kjemi, NTNU 2014
NTNU Untitled
 
22 Holden, Mia Cathrine Hellandsjø.
Development of a Voltammetric Procedure for Monitoring of Nickel and Cobalt in Waste Water From Metallurgical Industry. : NTNU, IKJ 2014 93 p.
NTNU Untitled
 
23 Hosking, Tone.
Utvikling av passiv prøvetakingsteknologi for miljøovervåkning av metaller i det urbane vannsystemet. : NTNU, IKJ 2014 135 p.
NTNU Untitled
 
24 Jenssen, Ida Helena.
Studier av elveoser og elveutløp i større elver i Trondheimsfjorden. Orkla, Gaula og Nidelva. Trondheim: Institutt for kjemi, NTNU 2014 213 p.
NTNU Untitled
 
25 Kirkemo, Solvor Motland.
Kartlegging og studie av forurensing fra avrenningsvann fra snødeponier i Trondheim til lokale bekker. : NTNU, IKJ 2014 111 p.
NTNU Untitled
 
26 Leal, Liliana Candian Schindler; Mikkelsen, Øyvind.
Environmental Studies of Marine Sediments and Seawater in the Trondheim Fjord, Norway. Trondheim: Institutt for Kjemi, NTNU 2014 159 p.
NTNU Untitled
 
27 Mikkelsen, Øyvind.
AKADEMIA-AVTALEN Skal vurdere om oljesponsing av forskning er etisk forsvarlig. http://www.tu.no/karriere/2014/02/12/skal-vurdere-om-oljespo [Journal] 2014-02-12
NTNU Untitled
 
28 Mikkelsen, Øyvind.
Må legge oljeforskning på vekta. http://www.forskerforum.no/wip4/maa-legge-oljeforskning-paa- [Internet] 2014-06-18
NTNU Untitled
 
29 Mikkelsen, Øyvind.
NENT’s vurdering og konklusjoner om petroleumsforskning ved Norske universiteter. Horisontdebatten 2014 - Er petroleumsforskning uetisk?; 2014-09-08 - 2014-09-08
NTNU Untitled
 
30 Mikkelsen, Øyvind.
Oljeforskning: - Omstilling kreves. http://www.universitetsavisa.no/politikk/article40425.ece [Newspaper] 2014-06-18
NTNU Untitled
 
31 Mikkelsen, Øyvind.
Petroleumsforskning og etikk: Hvor går universitetene nå?. Litteraturhuset [Internet] 2014-10-23
NTNU Untitled
 
32 ; Ekeland, Mari Helen P..
Studier av elveoser og elveutløp i større elver i Trondheimsfjorden Steinkjerelva, Verdalselva og Stjørdalselva. Trondheim: Institutt for kjemi, NTNU 2014 205 p.
NTNU Untitled
 
33 Mikkelsen, Øyvind; Ingierd, Helene.
Universiteter må ta ansvar. Dagens Nærinvgsliv [Newspaper] 2014-06-19
NTNU Untitled
 
34 Mikkelsen, Øyvind; Nydal, Rune; Ingierd, Helene.
Hvem tar ansvar?. Dagens Nærlingsliv [Newspaper] 2014-06-27
NTNU Untitled
 
35 Roset, Marianne.
Kartlegging av miljøtilstand i området Tiller deponi i Trondheim med hensyn på tungmetaller, og vurdering av vannkvalitet i dreneringsbekker i området til Nidelva. Trondheim: Institutt for Kjemi, NTNU 2014 140 p.
NTNU Untitled
 
36 Tveit Vestbøstad, Marie.
Undersøkelse av forurensning i jord i områder benyttet for brenning av sankthansbål. Trondheim: NTNU 2014 167 p.
NTNU Untitled
 
37 Vike, Kristine.
Oil spill forensics. : NTNU, IKJ 2014 213 p.
NTNU Untitled
 
2013
38 Gjesteland, Ingrid.
Study of Water Quality of Recirculated Water in Aquaponic Systems. Study of speciation of selected metals and characterization of the properties of natural organic matter. : NTNU, IKJ 2013 76 p.
NTNU Untitled
 
39 Grøndal, Stine Skimmeland.
Kartlegging av metallforurensing i sedimenter utenfor Ilsvika/Fagervika. Laboratorieforsøk for utlekking av metaller gjennom tildekkingsmaterialer. : NTNU, IKJ 2013 162 p.
NTNU Untitled
 
40 Karlsen, Silje Sæther.
Effekter av metaller i laksesmolt. Hovedsakelig jern og kobber. : NTNU, IKJ 2013 134 p.
NTNU Untitled
 
41 Klungvik, Elina.
Kartlegging og studier av metaller samt løst naturlig organisk materiale i Moelva-vassdraget, Birkenes/Lillesand, og Stordalsbekken, Lillesand. Påvirkning fra lokale kilder med sulfidholdig bergmateriale. Trondheim: NTNU, Institutt for kjemi 2013 142 p.
NTNU Untitled
 
42 Mikkelsen, Øyvind.
Foredrag om naturmiljøkjemis forskning ved IKJ/NTNU. Politikerbesøk ved NTNU; 2013-05-31 - 2013-05-31
NTNU Untitled
 
43 Næss, Isabel Stubberud.
Anleggsvirksomhet og påvirkning på bekkesystemer. En undersøkelse av metallavrenning og speciering i områder rundt nye E6 Oslo-Trondheim. : NTNU, IKJ 2013 151 p.
NTNU Untitled
 
44 Ophaug, Camilla.
Studier av speciering og kortidsvariasjoner for jern, kobber og sink i Raubekken med tilførsel av pyritt- og gruveavrenning. : Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU 2013 125 p.
NTNU Untitled
 
45 Wolff, Silje Aase; Kittang, Ann-Iren; Mehli, Lisbeth; Karoliussen, Irene; Hess-Erga, Ole-Kristian; Schiefloe, Mona; Mikkelsen, Øyvind; Hancock, Karl Eric; Larsen, Gunnar.
New knowledge and Technologies for Closed Cycle Hydroponics. GroSci 2013; 2013-06-17 - 2013-06-21
NTNU SAMFORSK Untitled
 
2012
46 Bell, Ryan J.; Davey, Nicholas G.; Martinsen, Morten; Short, Timothy; Collin-Hansen, Christian; Mikkelsen, Øyvind; Schmid, Rudolf; Gill, Christopher G.; Krogh, Erik T..
Real time visualization of spatially and temporally resolved data from an in-field, mobile membrane introduction mass spectrometer. 60th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics; 2012-05-20 - 2012-05-24
NTNU Untitled
 
47 Martinsen, Morten; Davey, Nicholas G.; Collin-Hansen, Christian; Melby, Alf G.; Krogh, Erik T.; Gill, Christopher G.; Mikkelsen, Øyvind; Schmid, Rudolf.
The Use of Multivariate Analysis as a Fingerprinting Tool for Membrane Introduction Mass Spectrometry (MIMS) Data from Crude Hydrocarbon Samples. 60th ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics; 2012-05-20 - 2012-05-24
NTNU SINTEF Untitled
 
48 ; Børset, Beate.
Studie av metaller i sedimentprofiler i området indre Trondheimsfjord. Trondheim: Institutt for kjemi, NTNU 2012 99 p.
NTNU Untitled
 
49 ; Isaksen, Marte Eik.
Kartlegging og evaluering av miljøstatus i vannforekomster nær Statoils sandoljeprosjekt i Leismer (Alberta, Canada). Videreutvikling og utesting av en ny type passiv prøvetaker for metaller i naturlig vann. Trondheim: Institutt for kjemi, NTNU 2012 135 p.
NTNU Untitled
 
2011
50 Andersen, Marthe Kristin.
Studie av naturlig organisk materiale (NOM) og utvalgte metaller i naturlig vann - Case-studie av bekker i nedslagsfeltene til Jonsvatnet, Trondheim. Trondheim: NTNU, IKJ 2011 151 p.
NTNU Untitled
 
    Show next list