Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 222 << Previous 1 2 3 4 5    Next >>

2020
1 Høyland, Karin.
Fra Universell utforming til inkluderende områdeplanlegging. Husbankens frokostmøte; 2020-08-28 - 2020-08-28
NTNU SINTEF Untitled
 
2 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur og områdeplanlegging. Nord Norsk Planmøte; 2020-10-26 - 2020-10-27
NTNU SINTEF Untitled
 
3 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1656-8) 42 p. SINTEF Fag(64)
SINTEF Untitled
 
2019
4 Becher, Aslaug Andreassen; Høyland, Karin.
Muligheter for lek og lekende tilnærminger i nye undervisningsarealer. I: Lek i begynneropplæringen. Lekende tilnærminger til skole og SFO. Universitetsforlaget 2019 ISBN 9788215034133.
OSLOMET SINTEF Untitled
 
5 Høyland, Karin.
– Aldersgrupper bør blandes. Arkitektnytt.no [Internet] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
6 Høyland, Karin.
- Planlegg gode nabolag for alle. bygg.no [Internet] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
7 Høyland, Karin.
Anbefaler god kunnskap om nabolaget. byggfakta.no [Internet] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
8 Høyland, Karin.
Planlegg gode nabolag for alle. NTBinfo [Internet] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
9 Høyland, Karin.
Planlegg gode nabolag for alle. Bodøposten.no [Internet] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
10 Høyland, Karin.
Suksessfull byutvikling med flere sammen. Estatenyheter.no [Internet] 2019-01-14
SINTEF NTNU Untitled
 
11 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Demokraten [Newspaper] 2019-01-22
SINTEF NTNU Untitled
 
12 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Tønsbergs blad [Internet] 2019-01-23
SINTEF NTNU Untitled
 
13 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Bergensavisen [Newspaper] 2019-01-22
SINTEF NTNU Untitled
 
14 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Oppland arbeiderblad [Newspaper] 2019-02-06
SINTEF NTNU Untitled
 
15 Høyland, Karin.
Aldersblandet nabolag. Agder Flekkefjords Tidende [Newspaper] 2019-01-23
SINTEF NTNU Untitled
 
16 Høyland, Karin.
Aldersvennlig stedsutvikling. Lanseringskonferanse Håndbok i aldervennlig planlegging; 2019-06-12 - 2019-06-12
NTNU SINTEF Untitled
 
17 Høyland, Karin.
Betydningen av aldersvennlig planlegging. Frokostseminar - lansering av håndbok i aldersvennlig stedsutvikling; 2019-06-12
SINTEF NTNU Untitled
 
18 Høyland, Karin.
Fra Universell utforming til inkluderende områdeplanlegging. Husbankens Frokostmøte; 2019-08-28 - 2019-08-28
NTNU SINTEF Untitled
 
19 Høyland, Karin.
God arkitektur - Bare til pynt eller samfunnsøkonomisk gevinst?‚Äč. Arendalsuka; 2019-08-14 - 2019-08-14
NTNU SINTEF Untitled
 
20 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur. NAL kurs; 2019-03-01 - 2019-03-01
NTNU SINTEF Untitled
 
21 Høyland, Karin.
Inkluderende områdeplanlegging. Nord norsk planforum; 2019-11-26 - 2019-11-27
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Høyland, Karin.
Må skape alderdom med mening. KS [Newspaper] 2019-10-01
SINTEF NTNU Untitled
 
23 Høyland, Karin.
Planlegg gode nabolag for alle. Nyteknikk.no [Internet] 2019-02-04
SINTEF NTNU Untitled
 
24 Høyland, Karin.
Planlegging for et aldersvennlig samfunn, Hemne. PLanmøte i kommunen; 2019-05-23 - 2019-05-23
NTNU SINTEF Untitled
 
25 Høyland, Karin.
Planlegging for et mer demensvennlig samfunn. Konferanse om fremtidens omsorgsbolig og sykehjem; 2019-08-18 - 2019-08-18
NTNU SINTEF Untitled
 
26 Høyland, Karin.
Planlegging for personer med demens. Temaseminar Norske Helsehus; 2019-03-07 - 2019-03-07
NTNU SINTEF Untitled
 
27 Høyland, Karin; Grut, Lisbet; Thygesen, Hilde.
Tverrfaglig evaluering av Kampen Omsorg+. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1626-1) 57 p. SINTEF Fag(59)
SINTEF NTNU Untitled
 
28 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 p. SINTEF Rapport(2019:00226)
SAMFORSK SINTEF NTNU Untitled
 
29 Ridderstrøm, Gunnar; Vestby, Guri Mette; Høyland, Karin.
Aldersvennlig stedsutvikling. Håndbok. : Norske arkitekters landsforbund 2019 100 p.
OSLOMET SINTEF NMBU Untitled
 
30 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Housing quality and dignity. An evaluation of housing for people diagnosed with substance abuse and psychiatric disorders.. ENHR konferanse; 2019-08-27 - 2019-08-29
SINTEF NTNU Untitled
 
31 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1615-5) 48 p. SINTEF Fag(57)
SINTEF NTNU Untitled
 
2018
32 Høyland, Karin.
Den demografiske utfordringa. Nye svar Selbu. Seminar; 2018-03-20 - 2018-03-20
NTNU Untitled
 
33 Høyland, Karin.
Den demografiske utfordringen. Behov for nye svar. Fredrikstad. Fredrikstad kommune; 2018-06-11 - 2018-06-11
NTNU Untitled
 
34 Høyland, Karin.
Forskere frikjenner «omsorgstunet». HandikapNytt [Newspaper] 2018-08-30
SINTEF Untitled
 
35 Høyland, Karin.
Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling Undertittel Workshop. Workshop NAL; 2018-09-05 - 2018-09-05
NTNU Untitled
 
36 Høyland, Karin.
Frykter at ny forskning kan undergrave retten til et selvstendig liv. HandikapNytt [Internet] 2018-09-24
SINTEF Untitled
 
37 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur. Bylivs konferansen; 2018-10-18 - 2018-10-18
NTNU Untitled
 
38 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur del1. TAF møte; 2018-11-27 - 2018-11-27
NTNU Untitled
 
39 Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur, nettverkssamling i Stavanger. Nettverkssamling; 2018-10-30 - 2018-10-30
NTNU Untitled
 
40 Høyland, Karin.
Inkluderende nabolag, Havstein bydel. Workshop på Havstein; 2018-03-12 - 2018-03-12
NTNU Untitled
 
41 Høyland, Karin.
Inkluderende områdeplanlegging. Seminar Universell utforming; 2018-01-25 - 2018-01-25
NTNU Untitled
 
42 Høyland, Karin.
Inkluderende områdeplanlegging. Arbeidsmetoder og løsninger. Storbynettverk, Husbanken; 2018-10-25 - 2018-10-25
NTNU Untitled
 
43 Høyland, Karin.
Om tre år får Oslo en egen landsby for mennesker med demens. Er vi klare for det?. Forskning.no [Internet] 2018-11-23
SINTEF Untitled
 
44 Høyland, Karin; Denizou, Karine; Baer, Daniela; Evensmo, Hilde Finess; Feragen, Pernille Schanche.
Fra universelt utformede bygg til inkluderende områdeutvikling. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1591-2) 144 p. SINTEF Fag(50)
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Ryhl, Camilla; Høyland, Karin.
Inkluderende arkitektur. Fagbokforlaget 2018 (ISBN 978-82-450-2264-3) 209 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
46 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1574-5) 46 p. SINTEF Fag(48)
SINTEF Untitled
 
2017
47 Høyland, Karin.
BOLIGER MED FOKUS PÅ DEMENS I NORGE – KOMMUNENE MÅ TENKE NYTT. Nohrcon konferanse Oslo; 2017-11-02 - 2017-11-02
NTNU Untitled
 
48 Høyland, Karin.
Boligutvikling – ikke en sak for markedet alene. Kommunal rapport 2017
SINTEF Untitled
 
49 Høyland, Karin.
Bosituasjon for eldre – løsninger for fremtiden. Bokvalitet i det tredje hjemmet; 2017-10-31
SINTEF Untitled
 
50 Høyland, Karin.
Bosituasjon for eldre,løsninger for fremtiden…Lokalsamfunnet som ressurs, sambruk av funksjoner, fellesløsninger.. Den tredje alder; 2017-10-30 - 2017-10-30
NTNU Untitled
 
    Show next list