Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 94 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Wågø, Solvår Irene.
Forskere slår et slag for flere kollektiv. sintef.no [Internet] 2021-07-05
SINTEF Untitled
 
2 Wågø, Solvår Irene.
Noen kommuner lykkes godt med boligtilbud for personer med ROP- lidelser. Hva gjør de?. Rus & Samfunn [Internet] 2021-06-16
SINTEF Untitled
 
3 Wågø, Solvår Irene.
Småhus er et godt boalternativ for personer med rus- og psykiske lidelser. Gemini.no [Internet] 2021-05-20
SINTEF Untitled
 
4 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Småhus – hjem og verdig botilbud for personer med ruslidelser og psykiske lidelser? Kommunenes erfaringer og beboernes stemmer. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1695-7) 208 p. SINTEF Fag(75)
SINTEF Untitled
 
5 Wågø, Solvår Irene; Gorantonaki, Jenny; Høyland, Karin.
Kollektive boformer – et svar på noen av dagens samfunnsutfordringer? En studie av Villa Holmboe i lys av andre kollektive boligløsninger. SINTEF akademisk forlag 2021 (ISBN 978-82-536-1707-7) 67 p. SINTEF Fag(78)
SINTEF Untitled
 
2020
6 Melby, Line; Ulset, Gro; Paulsen, Veronika; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Kaasbøll, Jannike.
Nytt institusjonstilbud for unge med samtidig behov for omsorg og psykisk helsehjelp. SLUTTRAPPORT. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1665-0) 148 p. SINTEF Fag(66)
SAMFORSK SINTEF Untitled
 
7 Melby, Line; Wågø, Solvår Irene.
Nytt behandlingstilbud ga fornøyde behandlere, men ungdommene er kritiske. Gemini.no [Journal] 2020-11-18
SINTEF Untitled
 
8 Melby, Line; Wågø, Solvår Irene.
Ungdommer som får omsorg og psykisk helsehjelp der de bor, er mer kritiske til tilbudet enn de ansatte. Forskning.no [Journal] 2020-11-17
SINTEF Untitled
 
9 Wågø, Solvår Irene.
– Folk med rus- og psykiske lidelser må få være med på å planlegge egen bolig. forskning.no [Internet] 2020-04-29
SINTEF Untitled
 
10 Wågø, Solvår Irene.
Hva gjør vi med skoler «på vent»?. Gemini.no [Internet] 2020-01-16
SINTEF Untitled
 
11 Wågø, Solvår Irene.
Slik kan inneklima på gamle skoler bli bedre. Nationen [Internet] 2020-01-20
SINTEF Untitled
 
12 Wågø, Solvår Irene.
Slik kan inneklima på gamle skoler bli bedre. forskning.no [Internet] 2020-01-20
SINTEF Untitled
 
13 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Etablering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser – erfaringer fra norske kommuner. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1656-8) 42 p. SINTEF Fag(64)
SINTEF Untitled
 
2019
14 Mandal, Roland; Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Paulsen, Veronika; Melby, Line.
Følgeforskning av etablering og drift av nytt institusjonstilbud for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og samtidig stort behov for psykisk helsehjelp. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06860-3) 60 p. SINTEF Rapport(2019:00226)
SAMFORSK SINTEF NTNU Untitled
 
15 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet med rus og psykiske lidelser. Rus & Samfunn [Internet] 2019-03-30
SINTEF Untitled
 
16 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet og verdighet. En evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiatrilidelser. Hvordan tilrettelegge for trygge og gode bo- og tjenestetilbud for mennesker med samtidig rus/psykisk -lidelse (ROP); 2019-08-27
SINTEF Untitled
 
17 Wågø, Solvår Irene.
Bokvalitet og verdighet i boliger for personer med rus- og psykiske lidelser. Husbanken Øst; 2019-10-17 - 2019-10-17
SINTEF Untitled
 
18 Wågø, Solvår Irene.
Boligen er viktig for helsa til psykisk syke. forskning.no [Internet] 2019-06-06
SINTEF Untitled
 
19 Wågø, Solvår Irene.
Boligen er viktig for helsa til psykisk syke. velferd.no [Internet] 2019-06-07
SINTEF Untitled
 
20 Wågø, Solvår Irene.
Gamle hus kan oppgraderes. Brønnøysunds Avis [Newspaper] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
21 Wågø, Solvår Irene.
Geminisenteret Helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA). OAT - Urban wellbeing event - DOGA 22/10; 2019-10-22 - 2019-10-22
SINTEF Untitled
 
22 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. Radionordkapp.no [Internet] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
23 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. NTBinfo [Internet] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
24 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. bygg.no [Internet] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
25 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisingshus kan oppgraderes uten å ødelegge det originale uttrykket. itbaktuelt.no [Internet] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
26 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreisningshus kan oppgraderes riktig. byggmesteren.no [Internet] 2019-02-04
SINTEF Untitled
 
27 Wågø, Solvår Irene.
Gjenreist - en mulighetsstudie om oppgradering. Kulturarv og byutvikling; 2019-10-08 - 2019-10-09
SINTEF Untitled
 
28 Wågø, Solvår Irene.
God arkitektur – en investering i folkehelsa. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2019 p. 20-21
SINTEF Untitled
 
29 Wågø, Solvår Irene.
God arkitektur er en investering i folkehelsen. Gemini 2019
SINTEF Untitled
 
30 Wågø, Solvår Irene.
Helsefremmende arkitektur og omgivelser: Bare pynt eller samfunnsøkonomisk gevinst?. Arendalsuka 2019; 2019-08-14
SINTEF Untitled
 
31 Wågø, Solvår Irene.
Hva er betydningen av å ha et eget hjem? En evaluering av boliger for personer med rus- og psykiske lidelser. Psykisk helse og rus; 2019-11-01
SINTEF Untitled
 
32 Wågø, Solvår Irene.
Hva er en god bolig? Bokvalitet og verdighet -. Rusfeltets fagkonferanse; 2019-10-09 - 2019-10-10
SINTEF Untitled
 
33 Wågø, Solvår Irene.
Hva er gode boliger for personer med psykiske lidelser og ruslidelser?. bygg.no [Internet] 2019-03-19
SINTEF Untitled
 
34 Wågø, Solvår Irene.
Kan etterisolere uten å ødelegge uttrykket. byggfakta.no [Internet] 2019-01-31
SINTEF Untitled
 
35 Wågø, Solvår Irene.
Oppgradering av gjenreisingshus. Ny teknikk [Internet] 2019-03-30
SINTEF Untitled
 
36 Wågø, Solvår Irene.
ROP med kommuner - Seminar for erfaringsdeling. Høyskoleringen 7B [Internet] 2019-09-19
SINTEF Untitled
 
37 Wågø, Solvår Irene.
Skoler på vent. Skoleanlegg.no [Internet] 2019-03-16
SINTEF Untitled
 
38 Wågø, Solvår Irene.
Slik kan de spesielle husene oppgraderes til dagens standard. Framtidinord.no [Internet] 2019-02-01
SINTEF Untitled
 
39 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet med rus og psykiske lidelser. Rus & Samfunn. Rus.no [Internet] 2019-04-03
SINTEF Untitled
 
40 Wågø, Solvår Irene; Bø, Lars Arne; Høyland, Karin.
Housing quality and dignity. An evaluation of housing for people diagnosed with substance abuse and psychiatric disorders.. ENHR konferanse; 2019-08-27 - 2019-08-29
SINTEF NTNU Untitled
 
41 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin; Bø, Lars Arne.
Bokvalitet og verdighet – en evaluering av boliger for mennesker med rus- og psykiske lidelser. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1615-5) 48 p. SINTEF Fag(57)
SINTEF NTNU Untitled
 
2018
42 Wågø, Solvår Irene.
Hvordan skape inkluderende nabolag?. NTB Info [Internet] 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
43 Wågø, Solvår Irene.
Hvordan skape inkluderende nabolag?. Tidsskriftet aldring og helse 2018
SINTEF Untitled
 
44 Wågø, Solvår Irene.
Hvordan vil det grønne skiftet endre og påvirke måten vi bor på i fremtiden?. Bislettkonferansen 2018; 2018-06-07 - 2018-06-07
SINTEF Untitled
 
45 Wågø, Solvår Irene.
Oppgradering av gjenreisingshus: Åpent seminar i Hammerfest. NTB Info [Internet] 2018-08-14
SINTEF Untitled
 
46 Wågø, Solvår Irene.
Sintef Byggforsk har undersøkt hvordan man kan skape mer inkluderende nabolag. Arkitektnytt [Business/trade/industry journal] 2018-04-26
SINTEF Untitled
 
47 Wågø, Solvår Irene.
Skoler på vent. Astma, allergi 2018 nr. 5 [Journal] 2018-11-27
SINTEF Untitled
 
48 Wågø, Solvår Irene.
Slik oppgraderes gjenreisingshus. Byggmesteren.no [Internet] 2018-08-14
SINTEF Untitled
 
49 Wågø, Solvår Irene.
Tar vare på kulturminner. Hammerfestingen [Newspaper] 2018-08-22
SINTEF Untitled
 
50 Wågø, Solvår Irene; Høyland, Karin.
Inkluderende nabolag? Samspill mellom ulike bo- og servicetilbud og nabolag i bydelen Havstein i Trondheim. SINTEF akademisk forlag 2018 (ISBN 978-82-536-1574-5) 46 p. SINTEF Fag(48)
SINTEF Untitled
 
    Show next list