Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-14 of 14

2009
1 Horgen, Svend Andreas; Skundberg, Olav; Dons, Carl Fredrik.
Web 2.0 i undervisningen blogg, wiki, RSS og sosial bokmerking. utenTitteltekst; 2009-06-17 - 2009-06-17
NTNU Untitled
 
2 Skundberg, Olav.
Deling av læringsressurser på tvers av institusjoner. NVU-konferansen 2009; 2009-03-11 - 2009-03-12
NTNU Untitled
 
3 Skundberg, Olav; Horgen, Svend Andreas; Hoem, Jon.
Workshop: Med en rød tråd gjennom veven. Workshop: Med en rød tråd hjennom veven; 2009-03-16 - 2009-03-16
HVL NTNU Untitled
 
2007
4 Skundberg, Olav; Horgen, Svend Andreas; Meisingseth, Stein; Nordseth, Hugo; Ekker, Knut; Breistein, Arne; Wigstøl, Kari; Hinna, Kristin Ran Choi.
Bruk og egnethet av fire LMS. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for informatikk og e-læring 2007 85 p.
HVL NORD UIA NTNU Untitled
 
2006
5 Skundberg, Olav.
Bruk og egnethet av fire LMS-systemer. Læring med teknologi - Fleksibilitet og samhandling; 2006-11-16 - 2006-11-17
NTNU Untitled
 
2005
6 Skundberg, Olav.
IKT-ressurser for e-læring. NVU-konferansen 2005: Kultur for e-læring; 2005-03-14 - 2005-03-15
NTNU Untitled
 
7 Skundberg, Olav; Klefstad, Bjørn; Hallsteinsen, Øyvind.
Innføring i datakommunikasjon. Gyldendal Akademisk 2005 (ISBN 8205346895) 300 p.
NTNU Untitled
 
2003
8 Skundberg, Olav.
e-Hemne - PLan for bruk av IKT i Hemne kommune. : 2003 (ISBN 8280550062) 18 p.
NTNU Untitled
 
9 Skundberg, Olav.
SLANK - Samarbeid om Lokale Arenaer for Næringsutvikling og Kompetanseheving. Trondheim: TISIP 2003 17 p.
NTNU Untitled
 
2002
10 Skundberg, Olav.
Performance of The ETSI Distributed Speech Recognition Algorithm Over GSM and IP Networks Effekten av ETSI Algoritme for Distribuert Tale Gjenkjenning over GSM og IP nettverk. SST-2002 Melbourne Conference; 2002-12-03 - 2002-12-05
NTNU Untitled
 
2001
11 Nordseth, Hugo; Hjeltnes, Thorleif; Andersson, Bertil; Farbu, Arnt; Larsen, Bjørn Tore; Forss, Pär-Ove; Klasson, Curt-Olof; Isaxon, Sven; Skundberg, Olav; Sørli, Håvard; Nygård, Ståle Andre; Munkvold, Robin.
DO-IT, Distriktsorientert IT ; Sluttrapport fra forprosjekt i Interreg II, Norden Grønne Belte. Trondheim: TISIP 2001 (ISBN 8280550003) 89 p.
NORD NTNU Untitled
 
12 Klefstad, Bjørn; Skundberg, Olav.
Datakommunikasjon. Trondheim: Stiftelsen TISIP 2001 250 p.
NTNU Untitled
 
13 Skundberg, Olav.
IP-telefoni IP-telephony. Trondheim: TISIP 2001 60 p.
NTNU Untitled
 
2000
14 Skundberg, Olav; Farbu, Arnt; Larsen, Bjørn Tore; Maribu, Geir; Maribu, Geir; Mikalsen, Arne Bjørn.
IKT i Trøndelag. Trondheim: TISIP 2000 (ISBN 8280550011) 47 p.
NORD NTNU Untitled