Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 282 << Previous 1 2 3 4 5 6    Next >>

2021
1 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Rolf Kjellström Nybyggarnas liv. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2021
UiO Untitled
 
2 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Henrik Alexandersson Medeltiden materialiserad. totalkrig.no 2021 p. 108-110
UiO Untitled
 
2020
3 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Pia Lundqvist: Ett motsägelsefullt möte. Svenska missionärer och bakongo i Fristaten Kongo. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2020 ;Volume 1. p. 54-56
UiO Untitled
 
4 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse: Gerndt, Helge: Sagen ‒ Fakt, Fiktion oder Fake?. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 165-166
UiO Untitled
 
5 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse: Gustafsson, Sofia: Järtecken. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 166-168
UiO Untitled
 
6 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse: Jarlert, Anders (ed.): Reformationen i Lund ‒ Malmö ‒ Köpenhamn. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 168-169
UiO Untitled
 
7 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse: Lundqvist, Pia: Ett motsägelsefullt möte. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 173-174
UiO Untitled
 
8 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse: Løvlie, Birger et al. (eds.): Tru på Vestlandet. Tradisjon i endring. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 172-173
UiO Untitled
 
9 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse: Schön, Ebbe: Ängel med bockfot. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 182-183
UiO Untitled
 
10 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Nineteenth-Century Cholera Epidemics in Sweden from a Popular Perspective. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2020 ;Volume 76. p. 119-150
UiO Untitled
 
11 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
The Dream of the Cabin. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2020 ;Volume 50. p. 298-299
UiO Untitled
 
12 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
World Heritage Sites in Northern Norway. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2020 ;Volume 50. p. 249-250
UiO Untitled
 
2019
13 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Arne Bugge Amundsen: Enighet og uenighet i 400 år. Kirkene på Langestrand. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2019 ;Volume 74. p. 181-182
UiO Untitled
 
14 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Bente Lavold & John Ødemark (eds.): Reformasjonstidens religiøse bokkultur cirka 1400-1700: tekst, visualitet og materialitet. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2019 ;Volume 74. p. 214-216
UiO Untitled
 
15 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Lars Hansson: Vid gränsen. Mottagningen av flyktingar från Norge 1940-1945. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2019 ;Volume 1. p. 30-32
UiO Untitled
 
16 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Lauri Harvilahti, Audun Kjus, Clíona O´Carroll, Susanne Österlund-Pötsch, Fredrik Skott and Rita Treija (eds.): Visions and Traditions. Knowledge Production and Tradition Archives. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2019 ;Volume 74. p. 193-196
UiO Untitled
 
17 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Sofia Gustafsson; Järtecken. Joen Petri Klint och 1500-talets vidunderliga lutherdom. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2019 (4) p. 253-254
UiO Untitled
 
18 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Visions and Traditions. Knowledge Production and Tradition Archives. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2019 (2) p. 107-109
UiO Untitled
 
19 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Historical Changes in Alcohol Contacts across the Swedish-Norwegian Border. Novus Forlag 2019 (ISBN 978-82-8390-010-1) 61 p.
UiO Untitled
 
20 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Review of "Fotograf Knud Knudsen. Veien, reisen, landskapet" by Torild Gjesvik. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2019 ;Volume 49. p. 222-223
UiO Untitled
 
21 Gustavsson, Anders Karl Gustaf; Bergqvist, Gudmund.
Hälsa och miljö. : Strömstad akademi 2019 (ISBN 978-91-86607-48-7) 243 p.
UiO Untitled
 
2018
22 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Alkoholkontakter över den svensk-norska riksgränsen i ett historiskt förändringsperspektiv. Acta Academiae Stromstadiensis 2018 ;Volume 39. p. 1-43
UiO Untitled
 
23 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Göran Malmstedt: En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2018 ;Volume 2-3. p. 174-176
UiO Untitled
 
24 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsens "Sømandskoner i Marstal - fortællinger fra sø og land". Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2018 ;Volume 74. p. 197-198
UiO Untitled
 
25 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Nils Modig: Båtsmän från Bohuslän. Tjänsten i flottan och livet på torpet.. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2018 ;Volume 1. p. 55-57
UiO Untitled
 
26 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Terese Zachrisson: Mellan fromhet och vidskepelse. Materialitet och religiositet i det efterreformatoriska Sverige. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2018 ;Volume 2-3. p. 169-170
UiO Untitled
 
27 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Ørnulf Hodne "Påskefeiring i Norge. Kirke, folketro og folkelige skikker". Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2018 ;Volume 74. p. 198-201
UiO Untitled
 
28 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Ørnulf Hodnes bok om 'Påskefeiring i Norge. Kirke, folketro og folkelige skikker'. Svenska landsmål och svenskt folkliv 2018 ;Volume 141. p. 214-216
UiO Untitled
 
29 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Åmund Norum Resløkkens avhandling ""Ein lut av det nære levande livet". Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere. En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1937". Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2018 ;Volume 74. p. 214-215
UiO Untitled
 
30 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Folklig kultur i brytningspunkten mellan framväxande offentlig sjukvård och äldre former av botande - Hälsa och sjukdom i en västsvensk kustbygd på 1800-talet. Acta Academiae Stromstadiensis 2018 ;Volume 41. p. 145-180
UiO Untitled
 
31 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
När kroppen slöt sig och blev fast. Varför åderlåtning, miasmateori och klimatmedicin övergavs vid 1800-talets mitt. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2018 ;Volume 4. p. 228-230
UiO Untitled
 
32 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Turisternas möte med lokalbefolkning. Ojämlikhet kontra jämlikhet i ett förändringsperspektiv. I: Turismhistoria i Norden. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur 2018 ISBN 978-91-87403-28-6. p. 33-46
UiO Untitled
 
2017
33 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av boken om Föreställda finlandssvenskheter av Klinkmann, Henriksson & Häger. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2017 ;Volume 73. p. 160-162
UiO Untitled
 
34 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Britt Liljewall: Vackra dagboken. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2017 (4) p. 242-243
UiO Untitled
 
35 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Föreställda finlandssvenskheter. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2017 (4) p. 234-236
UiO Untitled
 
36 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Gunnar Hallingberg: Moderna läsare. 1900-talets frikyrklighet som kulturbygge. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2017 ;Volume 1. p. 61-62
UiO Untitled
 
37 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av "Samerna och Svenska kyrkan". RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2017 ;Volume 3. p. 186-188
UiO Untitled
 
38 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Siv Ringdals bok om Kroppens transformasjoner. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2017 ;Volume 73. p. 178-180
UiO Untitled
 
39 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Folk Culture at the Interface between Emerging Public Health Care and Older Forms of Healing. Health and Illness in a Coastal District of Western Sweden in the Nineteenth Century. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2017 ;Volume 73. p. 51-90
UiO Untitled
 
40 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Folkloristic studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections. Novus Forlag 2017 (ISBN 978-82-7099-887-6) 186 p.
UiO Untitled
 
41 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Oasrörelsen i Sverige och historien. En studie av återupptäckt och transformering av traditionella ritualer. I: Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ. Åbo: Åbo Akademi 2017 ISBN 978-952-12-3562-7. p. 337-369
UiO Untitled
 
42 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Review of "Danish Local History under Debate" by Kim Furdal. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology 2017 ;Volume 47. p. 222-223
UiO Untitled
 
2016
43 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
A Nineteenth-Century Peasant and Intra-Church Revivalistic Movements in Bohuslän, Sweden. I: Experiencing religion. New approaches to personal religiosity. LIT Verlag 2016 ISBN 978-3-643-90727-1. p. 203-219
Untitled
 
44 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Johan Herbertsson: Rättegångsgudstjänsten i Sverige. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2016 ;Volume 4. p. 229-230
UiO Untitled
 
45 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Maria Zachariasson: Gemenskapen. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2016 ;Volume 4. p. 237-238
UiO Untitled
 
46 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Owe Ronström: Öar och öighet. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2016 ;Volume 4. p. 253254-
UiO Untitled
 
47 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Anmeldelse av Vid hans sida. Svenska prästfruar under 250 år - ideal och verklighet. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2016 ;Volume 1. p. 62-64
UiO Untitled
 
48 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Church Involvement among Swedish Youth. Arv. Nordic Yearbook of Folklore 2016 ;Volume 72. p. 236-237
UiO Untitled
 
49 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Fan i båten. RIG: Kulturhistorisk tidskrift 2016 ;Volume 2. Suppl. s.126
UiO Untitled
 
50 Gustavsson, Anders Karl Gustaf.
Gravminnen som kulturarv inför framtiden. I: Barnbarnens århundrade - berättelser om en ny framtid. Novus Forlag 2016 ISBN 978-82-7099-855-5. p. 403-432
UiO Untitled
 
    Show next list