Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Showing results 1-50 of 84 << Previous 1 2    Next >>

2021
1 Erlien, Wenche; Sørborg, Øystein; Haug, Berit S.
Virus, vaksine og modeller. Naturfag 2021 (2) p. 38-39
UiO Untitled
 
2 Haug, Berit S; Sørborg, Øystein.
Fysisk modell av smittekjede. Naturfag 2021 (2) p. 36-37
UiO Untitled
 
3 Haug, Berit S; Sørborg, Øystein.
Kjerneelementer og progresjon i naturfag. Fagpedagogisk dag; 2021-08-13
UiO Untitled
 
4 Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter - en introduksjon. Naturfag 2021 (2) p. 4-6
UiO Untitled
 
5 Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter – på vei mot et tolkningsfellesskap. Nordic Studies in Science Education 2021 ;Volume 17.(3) p. 293-310
UiO Untitled
 
6 Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Skår, Aud Ragnhild.
Korleis kan vi forklare om noko er levande eller ikkje?. Naturfag 2021 (2) p. 30-31
UiO Untitled
 
7 Haug, Berit Synnøve; Mork, Sonja Merethe.
Taking 21st century skills from vision to classroom: What teachers highlight as supportive professional development in the light of new demands from educational reforms. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2021
UiO Untitled
 
8 Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe; Haug, Berit S; Sørborg, Øystein; Skår, Aud Ragnhild.
Meitemarkkasse og nedbryting. Naturfag 2021 (2) p. 8-11
UiO Untitled
 
9 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
How can the activity "share and discuss written reflections" serve as a tool for pedagogical link-making and deeper learning in science?. Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN); 2021-06-01 - 2021-06-02
UiO Untitled
 
10 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Hvordan kreditere kilder korrekt og samvittighetsfullt. Naturfag 2021 (2) p. 66-67
UiO Untitled
 
11 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Frøyland, Merethe.
NorDiNa editorial spesialnummer 2/2021. Nordic Studies in Science Education 2021 ;Volume 17.(2) p. 131-134
UiO Untitled
 
12 Mork, Sonja Merethe; Henriksen, Ellen Karoline; Haug, Berit S; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe.
Knowledge domain for science teacher educators. European Science Education Research Association (ESERA); 2021-08-30 - 2021-09-03
UiO Untitled
 
2019
13 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Fiskum, Kirsten.
Nøkler til naturfag. Fagdag; 2019-09-05 - 2019-09-05
UiO Untitled
 
14 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Nøkkelbegreper for utforskende arbeid. Naturfagkonferansen 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
15 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
På vei mot dybdelæring ved hjelp av dagens skriftlige refleksjon?. NOLES 2019; 2019-03-11 - 2019-03-13
UiO Untitled
 
16 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Undervisning for utforskende arbeid. Naturfagkonferansen 2019; 2019-10-17 - 2019-10-18
UiO Untitled
 
17 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Nøkler til naturfag 2. Fagdag; 2019-11-07 - 2019-11-07
UiO Untitled
 
18 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Henriksen, Ellen Karoline; Jorde, Doris; Frøyland, Merethe.
Educating the educators. Creating a knowledge domain for science teacher educators through professional development. ESERA 2019; 2019-08-26 - 2019-08-30
UiO Untitled
 
19 Voll, Liv Oddrun; Bøe, Maria Vetleseter; Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten; Frøyland, Merethe.
Bærende ideer i naturfag. I: Dybdelæring i naturfag. Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-02811-8. p. 59-84
UiO Untitled
 
2018
20 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit Synnøve.
Vurdering - begrepsavklaring og rammevilkår. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
21 Haug, Berit S.
Emgasjement, undring og elevers forkunnskaper. Nettverkssamling; 2018-04-17 - 2018-04-17
UiO Untitled
 
22 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Utforskende undervisning. Nettverkssamling; 2018-02-06 - 2018-02-06
UiO Untitled
 
23 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Språket er en nøkkel til å lære naturfag. Naturfag 2018 (1/18) p. 62-65
UiO Untitled
 
24 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Systembegrepet som utgangspunkt for mange tema i naturfag. Faglig pedagogisk dag; 2018-11-01 - 2018-11-01
UiO Untitled
 
25 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Utforskende arbeidsmåter. Fra gjøring til læring. Naturfagkonferansen 2018; 2018-10-18 - 2018-10-18
UiO Untitled
 
26 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Frøyland, Merethe.
Utforskende arbeidsmåter: Fra gjøring til læring. Naturfag 2018 (1/18) p. 90-95
UiO Untitled
 
27 Haug, Berit Synnøve.
Aktivere og kartlegge forkunnskaper. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
28 Haug, Berit Synnøve.
Underveisvurdering - et innblikk. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
29 Haug, Berit Synnøve; Fiskum, Kirsten.
Planlegging av undervisning med vekt på underveisvurdering. Naturfag 2018
UiO Untitled
 
30 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Å stille spørsmål som drivkraft i utforskende aktiviteter. Naturfag 2018 (1/18) p. 98-101
UiO Untitled
 
31 Mork, Sonja Merethe; Skår, Aud Ragnhild; Haug, Berit S.
Å legge til rette for naturfaglege samtalar. Naturfag 2018 (1) p. 66-69
UiO Untitled
 
2017
32 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit S.
Underveisvurdering og tilbakemeldinger. Nettverkssamling; 2017-11-21 - 2017-11-21
UiO Untitled
 
33 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Begreper og faglig snakk. Fagdag; 2017-10-11 - 2017-10-11
UiO Untitled
 
34 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Naturfaglig snakk og grubletegninger. Nettverkssamling; 2017-09-07 - 2017-09-07
UiO Untitled
 
35 Haug, Berit S; Fiskum, Kirsten.
Systematisk begrepstrening i fagene. Fagdag; 2017-11-13 - 2017-11-13
UiO Untitled
 
36 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Dybdelæring med utforskende arbeidsmåter. Seminar ved Blommenholm skole; 2017-01-31 - 2017-01-31
UiO Untitled
 
37 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Fra visjon til klasserom. Hva slags støtte trenger lærere for å fremme dybdelæring i naturfag?. Nordisk forskersymposium om undervisning i naturfag (NFSUN) 2017; 2017-06-07 - 2017-06-09
UiO Untitled
 
38 Haug, Berit Synnøve.
Begrepslæring i naturfag. Naturfag 2017
UiO Untitled
 
39 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Kreativitet satt i system. Naturfagkonferansen 2017; 2017-10-19 - 2017-10-20
UiO Untitled
 
40 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Lesemål som støtte for dybdelæring i naturfag. NOLES-konferansen Literacy og dybdelæring; 2017-03-27 - 2017-03-29
UiO Untitled
 
41 Mork, Sonja Merethe; Haug, Berit S.
Using reading goals as support for deep learning. ESERA 2017; 2017-08-21 - 2017-08-25
UiO Untitled
 
2016
42 Fiskum, Kirsten; Haug, Berit S.
Hvordan benytte naturfaglige nettressurser i nettverksarbeid og til spredning i eget kollegium?. Realfagskommunesamling; 2016-09-26 - 2016-09-27
UiO Untitled
 
43 Fiskum, Kirsten; Hov, Asbjørn Magnar; Haug, Berit S.
Hvordan benytte naturfaglige nettressurser for barnehage og skole til konkretisering av den lokale strategien?. Realfagskommunesamling; 2016-11-03 - 2016-11-04
UiO Untitled
 
44 Haug, Berit S; Gaare Dahl, Maria.
Faglig forståelse gjennom utforskende naturfag. Fagdag; 2016-08-17 - 2016-08-17
UiO Untitled
 
45 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Variert og tilpasset opplæring. Naturfagkonferansen 2016; 2016-10-20 - 2016-10-20
UiO Untitled
 
46 Haug, Berit S; Skår, Aud Ragnhild.
Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag. Samling for morsmålslærere i Asker; 2016-02-16 - 2016-02-16
UiO Untitled
 
47 Ødegaard, Marianne; Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe; Sørvik, Gard Ove.
På forskerføtter i naturfag. Universitetsforlaget 2016 (ISBN 978-82-15-02435-6) 170 p.
UiO Untitled
 
2015
48 Haug, Berit S.
The Importance of Turning Teachable Moments into Learnable Moments. European Science Education Research Association; 2015-08-31 - 2015-09-04
UiO Untitled
 
49 Haug, Berit S; Mork, Sonja Merethe.
Observasjon, slutning og evidens. Naturfagkonferansen; 2015-11-15 - 2015-11-15
UiO Untitled
 
50 Haug, Berit S; Tusvik, Rim.
Naturfag for å lære språk - språk for å lære naturfag. Nasjonale Tema Morsmålskonferansen; 2015-11-26 - 2015-11-26
UiO Untitled
 
    Show next list