Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 English version


 
Hovedside
Forskningsresultater/NVI
Forskere
Prosjekter
Forskningsenheter
Logg inn
Om Cristin
 
 
   Erik Skjeggestad

Fakultet for sosialfag (Høgskolelektor) - VID vitenskapelige høgskole

Skjeggestad-bilde

Kontaktinfo


VID vitenskapelige høgskole

E-post

Annet

Besøksadresse
Diakonveien 14, 0370 Oslo

Privat e-post

Hjemmeside
Personlig nettside

Vitenskapsdisipliner

Emner

Forebyggende helsearbeid

Kommunikasjon og relasjon

Profesjonsetikk

Sosialt arbeid

Forskningsetisk erklæring

Jeg har satt meg inn i og lover å følge Helsinkideklarasjonen

Jeg har satt meg inn i og lover å følge NESH etiske retningslinjer


Søk i eksterne biblioteksdatabaser

ORIA
NORART
PUBMED