Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   Thorkild Tylleskär

Department of Global Public Health and Primary Care (Professor) - University of Bergen

Tylleskär-bilde

Contact information


Universitetet i Bergen

E-mail

Telephone
+47 55588562

Website
http://www.uib.no/persons/Thorkild.Tylleskar#profil

Other

Website
Personal website

Academic disciplines

Epidemiology, medical and dental statistics

Nutrition

Information and communication technology

Paediatrics

Subjects

Pediatrics

Computer science

Data Collection

Epidemiology

Nutrition

Public Health

HIV

Clinical trials

Neonatology

Public health nutrition

Undernutrition

Country

Bourkina Fasso

Kenya

Congo

South Africa

South Sudan

Uganda

Zambia

Region

Africa

Personal Information

Resume


Projects

Evaluering av livslang HIV behandling og spedbarnstesting for HIV for forebygging av HIV-smitte fra mor til barn i Kenya

BabyGel - en kluster-randomisert studie for å evaluere effekten av hjemmebruk av håndsprit for å forebygge allvorlige infeksjoner hos Ugandiske spedbarn

En tversnittsstudie av amming i Sør-Sudan

Klinisk utprøving av larynksmaske sammenlignet med ansiktsmaske ved gjenopplivning av nyfødte i lavinntektsland

Dekning og kvalitet av fødselshelsetjenester i Burkina Faso

Risikofaktorer for HIV smitte fra mor til barn i et ruralt distrikt i Sør-Afrika

Klinisk utprøving av larynksmaske sammenlignet med ansiktsmaske ved gjenopplivning av nyfødte i Uganda

Overvekt, fedme, fysisk inaktivitet og assosierte faktorer hos kvinner i østre Nepal

Oral health status of HIV exposed children borne uninfected- a cohort study of Ugandan children and their mothers

Kan lekfolkstøtte øke andelen mødre som føder på fødeklinikk?

En audit av HIV-infeksjoner hos spedbarn i Kenya for å kunne forebygge framtidige infeksjoner

PROMISE EPI forebygging av mor-barn smitte med HIV gjennom en intervensjon koblet til barnvaksineprogrammet

Anitviral behandling til mødre for eliminering av mor-barnsmitte av HIV

Focus on nutrition and child health: intervention studies in low-income countries

PROMISE EBF, Promoting infant health and nutrition in Sub-Saharan Africa: Safety and efficacy of exclusive breastfeeding promotion in the era of HIV

PROMISE EBF, Promoting infant health and nutrition in Sub-Saharan Africa: Safety and efficacy of exclusive breastfeeding promotion in the era of HIV