Current Research Information SysTem In Norway
 
 

 Norsk versjon


 
Mainpage
Research results/NVI
Researchers
Projects
Research units
Log in
About Cristin
 
 
   
Back to search     Short format     Full format    
Export to


Search criteria:
Institution: SINTEF AS   Main category: Report/thesis   All publishing channels

Showing results 1-50 of 1000 << Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20    Next >>

2020
1 Arnesen, Petter; Seter, Hanne; Foss, Trond; Dahl, Erlend; Lillestøl, Per J; Jenssen, Gunnar.
Geofencing for smart urban mobility. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 9788214063073) 56 p.
SINTEF Untitled
 
2 Damman, Sigrid; Sandberg, Eli; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Johansen, Ulf.
Largescale hydrogen production in Norway - possible transition pathways towards 2050. Trondheim: SINTEF AS 2020 (ISBN 978-82-14-06295-3) 100 p.
SINTEF NMBU NTNU IFE Untitled
 
3 Denizou, Karine; Nersveen, Jonny; Ludvigsen, Bjørn.
Universell utforming av trygge og sklisikre utearealer. SINTEF akademisk forlag 2020 (ISBN 978-82-536-1647-6) 62 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
4 Grøtan, Tor Olav; Fiskvik, Jannicke; Haro, Peter Halland; Auran, Per Gunnar; Mathisen, Bjørn Magnus; Karlsen, Geir Hågen; Magin, Melanie; Brandtzæg, Petter Bae.
På leting etter utenlandsk informasjonspåvirkning En analyse av det norske kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 (Rapport på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet). Trondheim: SINTEF 2020 (ISBN 978-82-14-06304-2) 68 p.
FORSV NTNU SINTEF UiO Untitled
 
5 Ramstad, Lone Sletbakk; Welde, Morten; Flyen, Cecilie; Finne, Håkon; Andersen, Bjørn Sørskot.
Følgeforskning av planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2020 137 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
6 Schäffer, Linn Emelie; Rosenberg, Eva; Pisciella, Paolo; Damman, Sigrid; Espegren, Kari Aamodt; Fodstad, Marte; Graabak, Ingeborg; Perez-Valdes, Gerardo Alfredo; Sandberg, Eli; Johansen, Ulf; Seljom, Pernille Merethe Sire; Tomasgard, Asgeir.
Veikart for energi i Norge mot 2050. Trondheim: SINTEF Energi AS 2020 (ISBN 978-82-14-06244-1) 80 p. SINTEF Rapport(2019:01467)
ENERGISINT IFE OCEAN NTNU SINTEF Untitled
 
7 Time, Berit.
Oppfølging av anbefalingene fra Midtveisevalueringen med tiltak. Trondheim: SINTEF Community 2020 Klima 2050 Note(89)
SINTEF Untitled
 
2019
8 Aasly, Kari Aslaksen; Margreth, Annina; Erichsen, Eyolf; Rise, Torun; Alnæs, Lisbeth-Ingrid.
Forundersøkelser og bruk av kortreist stein. En geologisk veileder. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1645-2) 29 p. SINTEF Fag(62)
NGU SINTEF Untitled
 
9 Ahmadi, Mehdi; Christos, Makropoulos; Archontia Lykou, Dia; Lisa, Zimmermann.
STOP-IT project: Course design for multiple end-users. : European Commission 2019 29 p.
SINTEF Untitled
 
10 Ahmadi, Mehdi; Ugarelli, Rita Maria; Grøtan, Tor Olav; Raspati, Gema Sakti; Selseth, Ingrid; Makropoulos, Christos; Nikolopoulos, Dionysios; Moraitis, Georgios; Karavokiros, George; Bouziotas, Dimitrios; Lykou, Archontia; Tsoukalas, Ioannis.
CYBER – PHYSICAL THREATS STRESS – TESTING PLATFORM - EU H2020 STOP-IT project. : European Commission 2019 153 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
11 Almås, Karl Andreas; Barrio, Maria; Fleischer, Vincent; Haugan, Petter M.; Sand, Gunnar.
Nye muligheter for verdiskaping i Norge. : SINTEF 2019 39 p.
OCEAN SINTEF Untitled
 
12 Andersen, Allan Dahl; Bugge, Markus; Capasso, Marco; Jolly, Suyash; Klitkou, Antje; Sotarauta, Markku; Steen, Markus; Suvinen, Nina.
Green growth in Nordic regions : Eight case studies. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU 2019 (ISBN 978-82-327-0389-0) 126 p. NIFU Arbeidsnotat(7)
NIFU SINTEF UiO Untitled
 
13 Andresen, Trond; Senanu, Samuel; Solheim, Asbjørn.
System impact of recycling aluminium electrolysis off-gas. : SINTEF Energi AS 2019 6 p.
SINTEF ENERGISINT NTNU Untitled
 
14 Anette, Tangård.
Analysis of solar thermal systems for domestic hot water production in a nursing home. Ås: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2019 140 p.
SINTEF NMBU Untitled
 
15 Aspnes, Espen Helge; Lippestad, Jan Wilhelm; Halvorsen, Trond; Vis, Anne Carlijn; Øderud, Tone.
Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske hjelpemidler. Trondheim: SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06384-4) 76 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
16 Auth, Jorunn.
Klima 2050 dagen 2019. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(87)
SINTEF Untitled
 
17 Azrague, Kamal.
Pilot project | FV 505. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(79)
SINTEF Untitled
 
18 Azrague, Kamal.
Pilot project | Sola Airport. : SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(80)
SINTEF Untitled
 
19 Azrague, Kamal; Sivertsen, Edvard.
Temasamling | Water treatment requirements for stormwater and road run-off. Trondheim: SINTEF Community 2019 Klima 2050 Note(86)
SINTEF Untitled
 
20 Babri, Sahar; Diez Gutierrez, Maria.
SUSTRANS Project: Tourist transportation preferences in Geiranger area Data collection for SUSTRANS project: Questionnaire design and results. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978-82-14-06337-0) 51 p.
SINTEF NTNU Untitled
 
21 Backe, Stian; Sørensen, Åse Lekang; Pinel, Dimitri; Clauß, John; Lausselet, Carine; Woods, Ruth.
Consequences of Local Energy Supply in Norway: A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1630-8) ZEN Report(17)
NTNU SINTEF Untitled
 
22 Baer, Daniela.
Tools for stakeholder engagement in ZEN developments. Trondheim: NTNU; SINTEF; SINTEF Akademisk Forlag 2019 (ISBN 978-82-536-1617-9) 44 p. ZEN Report(13)
SINTEF Untitled
 
23 Bakken, Trond; Johnsen, Stig Ole; Holmstrøm, Sture; Merz, Mariann; Transeth, Aksel Andreas; Grøtli, Esten Ingar; Risholm, Petter; Storvold, Rune.
Bruk av droner i nordområdene. : Petroleumstilsynet 2019 (ISBN 978-82-14-06264-9) 68 p.
NTNU SINTEF UiT Untitled
 
24 Bakås, Ottar; Ravn, Johan Elvemo; Netland, Torbjørn H.; Haga, Trond Sanne.
Kværner produksjonssystem. Utvikling av produksjonssystem i Engineer-To-Order. Trondheim: SINTEF AS 2019 46 p. SINTEF Rapport(2019:00406)
NORD SINTEF Untitled
 
25 Berge, Truls Svenn; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for helikopterlandingsplass på Årøya i Altafjorden. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06345-5) 26 p. SINTEF Rapport(2019:00446)
SINTEF Untitled
 
26 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptiv, kunstig lyd på elektriske biler - AVAS. Resultater fra feltforsøk. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06816-0) 18 p. SINTEF Rapport(2019:00025)
SINTEF Untitled
 
27 Berge, Truls Svenn; Haukland, Frode.
Adaptive acoustic vehicle alerting sound, AVAS, for Electric vehicles Results from field testing. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06846-7) 21 p. SINTEF Rapport(2019:00062)
SINTEF Untitled
 
28 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore.
Støysoner for tre helikopterlandingsplasser i Stranda kommune. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06836-8) 33 p. SINTEF Rapport(2019:00245)
SINTEF Untitled
 
29 Berge, Truls Svenn; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Støyberegning for Lakselv lufthavn, Banak. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06245-8) 48 p. SINTEF Rapport(2019:01492)
SINTEF Untitled
 
30 Bjerkan, Kristin Ystmark; Hjelkrem, Odd Andre; Bjørgen, Astrid.
Hjemlevering av mat og dagligvarer i Oslo og Akershus. Resultater fra en telefonundersøkelse.. : SINTEF Community 2019 (ISBN 978‑82‑14‑06318‑9) 46 p. SINTEF Rapport(2019:00654)
SINTEF Untitled
 
31 Bjerkan, Kristin Ystmark; Sondell, Rebecka Snefuglli; Karlsson, Hampus; Damman, Sigrid; Meland, Solveig.
Public tendered maritime passenger services. Opportunities and barriers for zero-emission operation.. : SINTEF Community 2019 46 p.
SINTEF Untitled
 
32 Bodsberg, Lars; Grøtan, Tor Olav; Jaatun, Martin Gilje; Onshus, Tor; Wærø, Irene.
IKT-sikkerhet - Fjernarbeid og HMS. Trondheim: SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06832-0) 55 p.
SINTEF UIS Untitled
 
33 Brandvik, Trond.
Degradation of Refractory Lining in Carbon Anode Baking Furnaces. Trondheim: NTNU 2019 (ISBN 978-82-326-4277-9) 242 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(2019:340)
NTNU SINTEF Untitled
 
34 Breivik, Elin; Rotvold, Gunn-Hilde; Boysen, Elin Sundby.
Evaluering av virkemidlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Tromsø: Nasjonalt senter for e-helseforskning 2019 (ISBN 978-82-8242-095-2) 38 p. NSE-rapport(07-2019)
SINTEF UNN Untitled
 
35 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysone for Mo i Rana lufthamn, Røssvoll. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06350-9) 42 p. SINTEF Rapport(2019:00470)
SINTEF Untitled
 
36 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Honningsvåg lufthamn, Valan. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06348-6) 38 p. SINTEF Rapport(2019:00465)
SINTEF Untitled
 
37 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Leknes luftham - Støysoner etter T-1442/2016. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06369-1) 57 p.
SINTEF Untitled
 
38 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Mehamn lufthamn. : SINTEF Digital 2019 41 p. SINTEF Rapport(2019:00466)
SINTEF Untitled
 
39 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Røst lufthamn. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06346-2) 39 p. SINTEF Rapport(2019:00453)
SINTEF Untitled
 
40 Bustad, Joakim; Granøien, Idar Ludvig Nilsen; Randeberg, Rolf Tore.
Flystøysoner på Kjeller flyplass 2018, historiske fly. Støysoner etter T1442/2016. : SINTEF 2019 (ISBN 978-82-14-06842-9) 25 p. SINTEF Rapport(2019:00048)
SINTEF Untitled
 
41 Bustad, Joakim; Randeberg, Rolf Tore; Granøien, Idar Ludvig Nilsen.
Flystøysoner for Leknes lufthamn. : SINTEF Digital 2019 (ISBN 978-82-14-06369-1) 67 p. SINTEF Rapport(2019:00970)
SINTEF Untitled
 
42 Buvik, Marte Pettersen.
The significance of trust in project teams: Exploring context-dependent antecedents and consequences of trust in a project team setting. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, NTNU 2019 (ISBN 978-82-326-3802-4) 145 p.
SINTEF Untitled
 
43 Bye, Rolf Johan; Lamvik, Gunnar Martin; Wærø, Irene; Bakken, Anne Rita.
Evaluering av HMS-portal ISO. SINTEF akademisk forlag 2019 (ISBN 9788214062564)
SINTEF Untitled
 
44 Bækken, Idun; Bao, Sarina; Kvithyld, Anne.
Collection of aluminium packaging today. SINTEF akademisk forlag 2019 40 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
45 Christiansen, Emil.
Nanoscale Characterisation of Deformed Aluminium Alloys. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2019 (ISBN 978-82-326-4100-0) 192 p. Doktoravhandlinger ved NTNU(252)
NTNU SINTEF Untitled
 
46 ; Ribeiro, Victor Vidigal.
UNDERSTANDING FACTORS AND PRACTICES OF SOFTWARE SECURITY AND PERFORMANCE VERIFICATION. Rio de Janeiro - Brazil: UFRJ - Brazil 2019 262 p.
SINTEF Untitled
 
47 Dalaker, Halvor; Kero, Ida.
Reactivity of spent pot lining (SPL) - Preliminary results from the first experiments. : SINTEF 2019 54 p.
SINTEF Untitled
 
48 Damman, Sigrid; Kenzhegaliyeva, Assiya; Bjerkan, Kristin Ystmark; Steen, Markus.
Mot nullutslippshavner i 2030? En studie av handlingsrom med fokus på havnene i Oslo, Narvik og Kristiansand. Trondheim: SINTEF AS 2019 (ISBN 978-82-14-06249-6) 45 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
49 Danbolt, Turid.
The Effect of Fe Content on Intergranular Corrosion Behaviour of a 6005 Aluminium Alloy. : NTNU 2019 71 p.
NTNU SINTEF Untitled
 
50 Danielsen, Svein Willy; Hagelia, Per; Wigum, Børge Johannes; De Weerdt, Klaartje; Aasly, Kurt; Lindgård, Jan; Pedersen, Bård.
Magnetkis i betongtilslag. Effekt på betongs bestandighet. : Statens vegvesen 2019 (ISBN 978-82-8208-064-4) Nordic Concrete Research(463)
SINTEF NTNU Untitled
 
    Show next list